Afslutning på Street Tennis i ValHallen

streettennisplakat