Greve Nord Projektet er et samarbejdsprojekt 

Den boligsociale helhedsplan er finansieret af de tre boligorganisationer, Greve Kommune og Landsbyggefonden.

Det drejer sig om boligorganisationerne

  • Greve Boligselskab
  • Sydkystens boligselskab
  • Vridsløselille Andelsforening

Der har været arbejdet med en boligsocial helhedsplan i Greve Nord siden 2008

 

Vision:

Visionen er at gøre Greve Nord et attraktivt sted at bo for nuværende og potentielle beboere gennem en styrkelse af området geografisk og demografisk

 

Sekretariatet:
Sekretariatet har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektets organisering samt at sikre sammenhæng mellem projektet og øvrige tiltag og initiativer i området. Sekretariatet står for at koordinere og igangsæte de aktiviteter og indsatser der målrettet arbejder med de strategiske delmål. 

Sekretariatet består af 5 medarbejdere  

 

Finansiering:
Helhedsplanen er finansieret af Landsbyggefonden, Greve kommune og de involverede boligafdelinger.

 

Indsatsområder:
Den boligsociale helhedsplan arbejder i perioden 2021-2025 med følgende indsatsområder:

- Beskæftigelse  

- Sammenhængskraft og medborgerskab 

- Uddannelse og livschancer