Familiedag og Fodboldturnering i ValHallen


Lørdag var masser af glade børn og unge samlet til fodbold og sjov

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

DJ’en sørgede for fest og god stemning både på fodboldbanerne og inde i ValHallen, der i dagens anledning var forvandlet til en stor legeplads.
Ude på banerne blev der afholdt Hundige Cup, hvor 10 fodboldhold af hurtige drenge og piger dystede om at vinde årets cup. Der blev scoret masser af mål, og selvom det var koldt, heppede både forældre og spillerne fra de andre hold højlydt fra sidelinjen.

Inde i hallen var der leg for alle de mindre børn og forældre og fodboldspillerne, når de ikke spillede kamp. Her var hoppeborg, popcorn, ansigtsmaling, dåsekast og andre lege.
Særligt populært var ansigtsmalingen, og der gik ikke lang tid, for der var masser af drager og sommerfugle, der hoppede rundt i hoppeborgen og kastede bolde efter dåserne, så de kunne vinde en flødebolle.
Det var en lidt kølig dag, men alle der havde trodset kulden, var enige om, at det alligevel havde været en rigtig god dag.

Previous ◁ | ▷ Next

Dagen var arrangeret af Hundige Boldklub og Greve Nord Projektet og en gruppe frivillige trænere, dommere og unge for at give familierne i området en sjov dag sammen.
c


Fra boligblok til boldbane


17 seje unge fra Greve Nord kan nu kalde sig ungdomstrænere

Af DBU Kommunikation

17 piger og drenge i alderen 12-17 år har netop uddannet sig til ungtrænere. Det skal skubbe dem i boldbanernes fællesskab fremfor boligblokkens.
"Det var virkelig sjovt og hyggeligt, og man lærte også en masse. For eksempel at samarbejde og hvordan man kan hjælpe andre ved at være træner,” fortæller 15-årige Perez Tamo, der er en af de 17 unge, der netop har gennemført uddannelsen som ungtræner. En mulighed han har fået gennem Hundige Boldklub og Greve Nord Projektet.

Det nye uddannelseskoncept hedder Skills Camp og består af to dage, der køres i et samarbejde mellem boligområdets ansatte, den lokale fodboldklub, DBU Sjælland og DIF get2sport. Projektet skal være med til at bane vejen for et positivt fællesskab og foreningsliv fremfor boligblokkens, fortæller Søren Lukassen, der er Børne- og Ungekoordinator i Greve Nord Projektet:

”Campen kan være med til at vise de unge, at fodboldklubben kan danne ramme om positive og givende fællesskaber. De lærer rigtig meget om dem selv og finder ud af, at de faktisk kan en hel masse. At de er vigtige. Den succesoplevelse giver de unge mod på at tage ansvar og vælge de positive fællesskaber til fremfor at vælge de dårlige fællesskaber,” fortæller Søren Lukassen.
skillscampFedt at være træner
”Kan vi ikke bare gøre det hele ugen?”
De unge deltagere har haft gode oplevelser med træneruddannelsen. Derfor har flere af dem allerede indgået aftaler om at begynde som hjælpetrænere i Hundige Boldklub. Og Ali Mohammed på 14 år mener bestemt, at ungtrænerne har fået en masse læring med i bagagen:

”Det var først svært at stå foran alle og præsentere en træningsøvelse, men så prøvede vi igen med lidt mere tålmodighed og så gik det rigtig godt, og de andre synes også, at øvelsen var sjov. Det var også fedt, at man lærte nogle nye at kende, for jeg kendte ikke alle de andre i forvejen,” siger Ali Mohammed.

Første opgave for de nye ungtrænere bliver en fælles fodboldturnering, som Greve Nord Projektet og Hundige Boldklub står bag.


Team Ung gør Greve Nord sjovere og klogere


Et nyt ungeråd af fire piger har sat sig for, at der skal laves flere arrangementer for områdets unge

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Det er jo os unge, der bedst ved, hvad der bliver snakket om blandt unge. Det er jo ikke altid sikkert, at voksne ved det. Derfor giver det god mening, at det er unge, der laver arrangementer for andre unge,” siger Marwa Ismail, der er en af de fire piger, der tilsammen udgør Team Ung.

Team Ung består af 13-årige Sila Firinci, 15-årige Heva Manla og søstrene Lina og Marwa Ismail på henholdsvis 18 og 16 år. De bor i Gersagerparken og Gudekvartererne, så de kender mange af de andre unge i Greve Nord. Pigerne er gået sammen fordi, de gerne vil arrangere både debataftener om alvorlige emner og sjove aktiviteter for alle de unge på 13-20 år, der bor i bydelen.team ung 3

 Fra venstre: Sila Firinci, Lina Ismail, Heva Manla, Marwa Ismail

 Mobning og lattergas
Team Ung har afholdt to velbesøgte temaaftener for områdets andre unge, siden de i starten af året blev dannet i samarbejde med helhedsplanen Greve Nord Projektet. Ved den første var der oplæg om julemærkehjem og mobning, mens der ved den anden blev talt om stoffer og kriminalitet.

”Der er mange unge, der ikke ved, hvor farligt det fx er at tage lattergas eller ryge hash. De kender ikke alle konsekvenserne eller hvordan, det kan ødelægge ens liv. De der gaspatroner ligger over alt, og der er mange, der bare gør det, fordi vennerne gør det. Derfor er det et meget vigtigt emne at tale om,” forklarer Lina Ismail.
Team Ung pigerne havde spurgt misbrugsvejlederne fra hhv. Greve Nord Projektet og Greve Rusmiddelcenter, om de til debataftenen ville fortælle de unge om de forskellige konsekvenser.
team ung 4
”Det gør en forskel, at det er os som unge, der holder det. Så tror vi, at der kommer flere. Hvis det var kommunen, ville mange unge være bange for, om folk så troede, at de tog stoffer, fordi de var der. Men når det er os, kan man mere lettere komme med sine venner,” siger Marwa Ismail.

Hos Greve Nord Projektet bakker man meget gerne op om Team Ungs indsats.
”Det er et rigtig godt initiativ fra pigerne. Der er ingen tvivl om, at det gør en forskel, at de er de unge selv, der planlægger og afholder arrangementerne. De kan få mange flere unge med, end hvis det var os, der afholdt et debatarrangement om de her alvorlige emner. Derfor hjælper vi meget gerne med det, vi kan fx finansiering af arrangementerne, så det kan være gratis at deltage. Pigerne er super gode til at planlægge, og langt hen ad vejen er vi bare med i baggrunden,” fortæller Søren Lukassen, der er ungekoordinator i Greve Nord Projektet.

Folk kan komme til os
De fire Team Ung piger er meget opmærksomme på, at Team Ung er for alle unge i området, der har lyst til at være med eller har en idé.
”Det er vigtigt, at det er et emne eller en aktivitet, folk gerne vil høre om og være med til og ikke kun noget, som vi synes, er spændende. Hvis man har en idé til noget, så kan man komme til os i Team Ung, og så kan vi måske hjælpe,” fortæller Sila Firinci.

Det behøver ikke være alvorlige emner som mobning og stofmisbrug. Der også vigtigt for Team Ung, at der bliver lavet sjove ting. Fx har de talt om at lave en eid fest for alle unge i området. team ung 2”De danske unge ved jo nok ikke så meget om eid og ramadan og vores kultur. Derfor kan en eid fest være med til at lære de unge om hinanden og hinandens kulturer og religioner,” fortæller Heva Manla.

Vi burde kende hinanden
Udover at de synes, at det er sjovt at planlægge arrangementer, ser pigerne også Team Ung som et værktøj til at ryste de unge i Greve Nord mere sammen.
”Jeg synes, det er sjovt at være med, fordi man lærer andre at kende. Det er en god måde at begynde at snakke med nogen, man ikke kendte før,” siger Heva Manla og Marwa Ismail fortsætter:
”Folk burde kende hinanden bedre her. Vi bor i Greve og Hundige, ikke i København. Så mange unge er der heller ikke, men alligevel er det som om, at folk holder sig for sig selv i grupper. Vi burde kende hinanden bedre.”

Besøg i Folketinget
I marts modtog de fire piger en meget fornem invitation. De blev inviteret på en tur ind i Folketinget af Astrid Krag fra Socialdemokratiet, og det var en stor oplevelse for pigerne. Her fik de mulighed for at tale med Astrid Krag og fortælle hende om deres arbejde.
”Vi fik også en rundvisning derinde, og vi var oppe i tårnet, der var virkelig langt ned. Det var super fedt, fordi Astrid Krag lyttede til os og vores ideer,” fortæller Lina Ismail.
team ung 1

Bliv en del af Team Ung
Du kan kontakte Lone (60 35 26 41) eller Søren (60 35 46 77) fra Greve Nord Projektet, hvis du gerne vil være med i Team Ung

Du kan også følge med Team Ung på Instagram #teamunggreve

team ung 5.JPG


Yacup er glad for sit lommepengejob


14-årige Yacub Camur har fået lommepengejob på ejendomskontoret i Askerød

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Hver tirsdag eftermiddag, når Yacup Camur får fri fra skole, går han over på ejendomskontoret i Askerød. Her har han nemlig fået et lommepengejob to timer om ugen.

Yacup er rigtig glad for sit arbejde, fordi han lærer nye ting, og fordi han kan tjene sine egne penge, som han kan bruge på at hygge sig med vennerne.
På ejendomskontoret er de også rigtig glade for at have Yacub ansat, fordi han hjælper dem med en række praktiske opgaver.

Hør Yacup og ejendomsmester Tommy fortælle, hvorfor de er glade for Yacups arbejde her i videoen


Debat om den boligsociale indsats i Greve Nord


Byrådsmedlemmer og bestyrelse diskuterede effekter, udvikling og målsætninger for Greve Nord

Af BO-VEST og Greve Nord Projektet

Bestyrelsen for den boligsociale indsats i Greve Nord havde mandag aften inviteret Greve Byråd til at drøfte det boligsociale samarbejde i Greve Nord.
26 deltagere fra byrådet og Greve Nord Projektets bestyrelse mødtes for at debattere, hvilke indsatser, der skal fokuseres på inden projektets udløb i august 2020.

IMG 5971

Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening var inviteret til at indlede mødet med en præsentation af resultater og erfaringer fra de boligsociale indsatser i Danmark. Herefter fortalte medlemmer fra bestyrelsen i Greve Nord Projektet borghmester Pernille Beckmann, Sophus Vørsing formand for Sydkystens Boligselskab og Ulrik Brock Hoffmeyer direktør i BO-VEST om effekter og erfaringer, der er skabt i Greve Nord de seneste 10 år.

Det tætte og gode samarbejde mellem boligorganisationer, kommune og politi blev flere gange påpeget som afgørende for at skabe positive udvikling.
“Den boligsociale indsats bygger bro til både kommunen, foreningsliv og erhvervslivet, og det er ikke muligt uden et tæt samarbejde,” sagde Ulrik Brock Hoffmeyer.

Kan indsatsen betale sig?
“Men kan det virkelig betale sig at have en helhedsplan?”
Spurgte flere af de fremmødte byrådsmedlemmer. Både kommunen og boligorganisationerne er med til at betale for den boligsociale indsats i Greve. Hovedparten af midlerne kommer dog fra Landsbyggefonden.
“Ja, uden tvivl. Evalueringerne viser, at indsatserne på samfundsplan giver et positivt økonomisk og socialt afkast," svarede Bent Madsen.

I sit oplæg og den senere debat understregede han gentagende gange, at samarbejdet på tværs af kommune, boligorganisationer, helhedsplan, politi m.fl., er afgørende for effekten af de boligsociale indsatser. Landet over har effekterne af boligsociale indsatser særligt vist sig på uddannelsesområdet, som en stigning i andelen af beboere, der gennemfører en mellemlang eller videregående uddannelse. Samme effekt har vist sig lokalt i Greve Nord, hvor andelen af unge, der gennemfører en videregående uddannelse, er steget markant. 
Ulrik Hoffmeyer supplerede med at forklare, at de penge, kommune og boligorganisationer bruger på en boligsocial indsats i Greve Nord, geares med en faktor 8 pga. de mange eksterne midler, der også bliver tilført udviklingen af boligområdet fra især fonde.

Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her
Se Bent Madsens oplæg her

Fortsat fokus på samarbejde
Stemningen på mødet var god, og byrådsmedlemmerne fik rig mulighed til at spørge ind til indsatserne, som det boligsociale arbejde udfører i området. Der blev en god debat om, hvad der skal til for at styrke boligområderne i Greve Nord. Bestyrelsen for Greve Nord Projektet gik fra mødet med gode inputs til arbejdet med de sidste knap to år i denne indsats.

“Det var et givtigt møde, hvor analyser fra BL bekræftede os i, at det er det tværfaglige samarbejde, der gør en forskel. Vi vil nu, som det blev foreslået på mødet, arbejde på at skabe et tættere samarbejde med erhvervslivet,” siger Sophus Vørsing.
Han påpegede også vigtigheden i, at boligafdelingerne så Greve Nord som en samlet bydel, og ikke tre individuelle boligområder. De seneste år har der været meget fokus på Askerød og den positive udvikling med eksempelvis væsentlig mindre kriminalitet har bidraget til et bedre image i hele bydelen.

IMG 5981
Åbenhed giver tryghed
Greve Kommune er en stor del af den boligsociale indsats i Greve Nord, og borgmester Pernille Beckmann fremhævede i sit oplæg ved evalueringen, at fysiske forandringer af bydelen vil bidrage til stigende tryghed. Bydelens boligområder fremstår lukkede om sig selv, så andre borgere ikke naturligt bevæger sig ind og gennem af områderne. Ifølge borgmesteren vil fysiske forandringer, der åbner bydelen, øge trygheden i området.
Borgmesteren efterlyste også et tættere samarbejde mellem helhedsplanen og erhvervslivet i Greve Kommune.

Fakta om Greve Nord Projektet:
- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen

- Projektet arbejder på baggrund af fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse

- Projektet er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab og Landsbyggefonden

- Greve Nord Projektet arbejder tæt sammen med bl.a. Greve Kommune, boligorganisationerne Vridsløselille Andelsboligforening/ BO-VEST, SYD-BO/ KAB, Greve Boligselskab, Midt- og Vestsjællands Politi, områdets skoler, daginstitutioner, kulturtilbud og fritidsforeninger m.fl.

Se Bent Madsens oplæg her
Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her


Få invitationer til events på telefonen


Vil du også have en sms, når vi har et arrangement for dig? Så meld dig til sms service

Det er nu muligt at melde sig til gratis SMS-service, så du får en invitation direkte på telefonen, når vi holder en aktivitet/arrangement, der er relevant for dig.

Du kan tilmelde dig to grupper:
- Arrangementer, aktiviteter for voksne/ alle
- Arrangementer, aktiviteter for børn, unge og familier

Du er naturligvis velkommen til at tilmelde dig begge to

Send en sms om, hvilken gruppe du ønsker at tilmelde dig til 60 35 46 61
Så sørger vi for, at du kommer på listen - Det er naturligvis gratis

SMS EVENT

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere