Satspuljeprojekterne er klar med nye aktiviteter


gruppebilledeAf: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Der har igennem det sidste år været arrangeret masser af gode og sjove aktiviteter for børn og unge gennem Greve Kommunes satspuljefinansierede projekter, der primært er målrettet børn og unge fra Askerød.

De forskellige, selvstændige projekter og aktiviteter er blevet taget godt imod med god deltagelse fra lokalområdet. Nu starter der en ny forårssæson op, hvor blandt andet det populære Ildflueforløb afholdes igen, og Idrætsfacilitering byder på et spændende cykelforløb, hvor 10 deltagere stifter bekendtskab med landevejscykling i samarbejde med Greve CC.

stige"Vi har en del forskellige selvstændige projekter. Nogle er blevet kørt godt i gang, og andre kommer vi til at arbejde meget mere med i løbet af 2012. Et af de projekter, som vi har haft rigtig positive erfaringer med, er Ildflue- og Brandkadetprojektet. Der var god deltagelse til de to Ildflueforløb i efteråret, hvor unge i alderen 12 – 14 år bliver uddannet til små brandmænd under en uges træningsforløb. Drengene gav udtryk for at have fået noget med sig både i form af læring og spændende oplevelser, og vi glæder os nu til endnu en runde i foråret", forklarer Adam Petersen, der er den ene af de to projektledere.

Der bliver udvalgt seks deltagere til hvert forløb, der afsluttes med en flot opvisning for familie, skolelærere og andre involverede. Et par af de unge er endda fortsat i Greve Ungdomsbrandvæsen, hvor det er muligt at videreudvikle deres nyerhvervede evner inden for brandslukning og førstehjælp.

Læs mere om Ildflueforløbet her

BK Hundige får også en hjælpende hånd

Et andet initiativ, der også får lidt ekstra opmærksomhed i løbet af foråret, er det tidligere bokseprojekt "Comeback", der nu hedder BK Hundige.

"Bokseklubben blev startet op som et statspuljestøttet bokseprojekt, og da projektperioden udløb, blev klubben til en selvstændig forening, BK Hundige. Vi har kunnet se, at klubben har haft det lidt svært i denne overgangsfase, og vi er derfor i færd med at undersøge, hvordan man eventuelt kan hjælpe klubben godt i gang. Det er stadig på planlægningsstadiet, men vi har set de gode resultater fra tidligere og vil gerne være med til at bringe klubben tilbage på sporet og forhåbentlig skabe et bedre fundament, så den kan blive rigtigt forankret i lokalmiljøet", siger Adam Petersen.

Både kunst og idræt hitter

Street a 2Også på kunstsiden er der opnået gode resultater med efterårets maleforløb, hvor 14 tiårige drenge og piger arbejdede med maling på papir, sten og lærred. Forløbet strakte sig over fem tirsdage, hvor børnene mødtes i ValHallen for at fordybe sig i deres små kunstværker.

"Der er tre af pigerne, der har fortsat deres kreative arbejde på Greve Billedskole – hjulpet på vej af kommunens fritidspas-ordning. Det er netop meningen, at satspuljeprojekterne, udover at introducere børn og unge til forskellige fritidsaktiviteter, skal være med til at åbne døre til de etablerede kommunale fritidstilbud", siger Stine Jensen, der også er projektleder på satspuljeprojekterne og barselsvikar for Mia Nadia.

Læs mere om Street A-forløbet her

I Idrætsprojektet byder forsommeren på endnu et tennisprojekt, ligesom der også er en høvdingeboldturnering på tegnebrættet. Desuden arbejder en gruppe af unge frivillige, der er godt hjulpet på vej af aktivitetsmedarbejderne i ValHallen, på løbende at udbyde forskellige events. Senest var der i vinterferien arrangeret forskellige aktiviteter, der trak mange interesserede til.

Samarbejdet betyder meget

De to projektledere Adam Petersen og Stine Jensen er enige om, at de gode samarbejder med blandt andet Godset, ValHallen og Greve Nord Projektet har været meget vigtigt for gennemførelsen af de forskellige projekter.

"Vi kommer jo vidt omkring, når vi laver de forskellige forløb og aktiviteter, og de samarbejdspartnere, vi har, bidrager meget til hvert projekt. Greve Brandvæsen har for eksempel været den bærende del af udførelsen af både Ildflue- og Brandkadetforløbene, ligesom Greve Tennisklub og Greve Cycle Club er uundværlige samarbejdsparter i idrætsforløbne", siger Adam Petersen og fortsætter:

"Fremadrettet vil vi have fokus på i endnu højere grad at inddrage skolerne og særligt fritidsvejlederne, og de øvrige kommunale institutioner, der har med børn og unge at gøre. Til efteråret har vi for eksempel aftalt både et musik- og et kunstprojekt i samarbejde med Ungdomsskolen, som vi glæder os til at komme i gang med".

 


Flere Natteravne til Greve Nord


natteravnenegreveAf: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

De mange Natteravne rundt om i hele landet er alle med til at skabe tryghed og omsorg, når de går rundt i nattetimerne og taler med børn og unge.

Der findes rigtig mange lokalforeninger af Natteravne, og i Greve strækker lokalafdelingen sig over både Greve Nord og Greve Midt og videre ud til og med Tune. Behovet for frivillige er altid stort, og bestyrelsesformand Henrik Kjer lover, at det er løn i sig selv at være med til at støtte og hjælpe unge mennesker.

"Alle ansvarlige voksne med socialt overskud, der kan fremstå som gode rollemodeller er velkomne som Natteravne – uanset alder, køn, uddannelse, religion, politik eller etnisk baggrund. Vi ved, at det har stor betydning for området, at Natteravnene går rundt i aften- og nattetimerne, og vi møder altid en masse unge mennesker, som vi får os en snak med", siger Henrik Kjer.

De lokale kender området bedst

Natteravnenes landsdækkende arbejde finansieres gennem Fonden for Socialt Ansvar, der støtter aktiviteter, der kan fremme socialt ansvar hos virksomheder, institutioner og privatpersoner, med henblik på at skabe omsorg og tryghed i det offentlige rum. Lokalforeningerne bliver styret af de frivillige, der selv planlægger og gennemfører vandringer i deres eget lokalområde på de dage og tidspunkter, hvor de selv mener, at det er relevant.

"Det er jo os, der kender området bedst. Vi går altid i hold på tre – helst med både kvinder og mænd, og når vi har vores gule Natteravne-jakker på, så bliver der hurtigt lagt mærke til os. For os er det vigtigt, at vi både kan få en god snak om løst og fast med den unge, men at vi også viser, at vi bekymrer os om dem", siger Henrik Kjer og fortsætter:

"Vi vil gerne være med til at sikre, at det er trygt at færdes ude i aften- og nattetimerne her i vores område, men vi gør det uden at fungere som politi eller sociale myndigheder. Det er den tilgang vores frivillige skal have til arbejdet som Natteravn".

Vær med til at skabe trygge rammer

Det er derfor ikke en magtdemonstration, som de frivillige Natteravne udviser, når de går rundt, og de skal slet ikke ses som en form for vagtværn. Tværtimod handler det mest om at have et åbent og venligt sind, hvor kontakten og fornemmelsen for de unge vejer tungest.

"Jeg synes, at det er enormt givende at være Natteravn. Vi møder de unge mennesker på deres egne betingelser. De ved, at vi er der som et tilbud, og de ved også, at vi respekterer, hvis de af en eller anden grund ikke ønsker at tale med os. På landsplan er der omkring 7.000 Natteravne, og i Greve er vi godt 100. Vi kan altid bruge flere frivillige, og jeg synes, at man burde melde sig til at gå en uforpligtende prøvetur. Så kan man ved selvsyn konstatere, hvordan det er at være Natteravn", siger Henrik Kjer.

Det er muligt at læse mere om natteravnene i Greve her, hvor der også er muligt at læse mere om, hvordan du kan blive Natteravn.

Fakta:

Grundlaget for Natteravnenes arbejde er de "5 gyldne regler". De kan ikke diskuteres eller afviges, da de udgør det egentlige koncept for Natteravnene. Hvordan de føres ud i livet, kan og skal naturligvis tilpasses lokale forhold.

• Natteravnene er synlige og observerer, de blander sig aldrig fysisk i uroligheder o.lign. - men tilkalder professionel hjælp om fornødent.

• Natteravnene går altid i hold på tre i den karakteristiske gule beklædning. Helst med deltagelse af begge køn og forskellig baggrund - også etnisk.

• Natteravnene færdes altid i det offentlige rum (på gaden, i bus eller tog)- aldrig inde, hvor de unge morer sig, i ungdomsklubber, værtshuse, diskoteker.

• Natteravnene giver sig tid til at lytte og tale med børn og unge - på de unges initiativ - men uden at yde egentlig rådgivning.

Det overlades efter situationen til professionelle i det lokale netværk eller de unges forældre, familie og bekendte.

• Natteravnene hjælper "forulykkede" børn og unge - helst gennem deres venner og familie.

Holdet følger ikke nogen hjem alene og låner aldrig penge ud.

Læs mere om Natteravnene på www.natteravnene.dk

 

Interessen vokser for pigeklubben i Gersagerparken


pigekl. gers1Af: Anders Kollerup, Greve Nord Projektet

Flere og flere piger kommer i Gersagerparkens Pigeklub, fordi pigeklubben rummer rigtig meget hygge og samvær.

I december måned fik pigeklubben den enestående mulighed, at de kunne være med til at sætte deres præg på de nye lokaler i Gersagerparken 49, hvor også Børneklubben holder til. Dette tog de med det samme til sig, og efterfølgende hjalp alle medlemmerne med at ordne et lokale, som de kunne benytte.

Pigeklubben er et sted for dem, som vil have nye venner, diskutere og have det sjovt. Der er masser af plads til snak, film, biografture og meget mere!

Pigeklubben bygger på et princip om frivillighed, og derfor skal de inden for den næste stykke tid være med til at servere mad for hjemløse.

Det er et stort ønske fra de nuværende medlemmer, at se andre piger fra området, så de også har muligheden for at lære andre kulturer at kende.

Vil du vide mere om Pigeklubben? Kontakt Susan Sloth Larsen på tlf. 50 40 92 81.

Børneklubben i Gersagerparken har fået nye lokaler


web 3Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

I midten af januar blev dørene åbnet i Gersagerparken 49 til en ny børneklub. Her kan alle børnene i området i alderen 8 – 16 år komme hver mandag til torsdag mellem kl. 13.00 og 18.00 og hygge sig med bl.a. computerspil, bordfodbold og være sammen med hinanden.

Det var et ønske fra Styregruppen for Gersagerprojektet, at der skulle skabes nogle bedre rammer for børnene, end det var muligt i Mælkebøtten, og Greve Boligselskab har derfor udlånt lokalerne til klubben.

"Jeg kan mærke, at det betyder rigtig meget for børnene, at de kan komme herned, og at det er deres klub. De behøver ikke at pakke deres ting væk hver aften, så de har uden tvivl et langt større ejerskab over klubben nu", siger Jeanet Friis Johansen, der er daglig leder af børneklubben.

web 2Der kommer i gennemsnit 25 børn i klubben hver dag, og det er både drenge og piger. Alle skriver deres navn på en seddel, når de kommer, så der er styr på, hvem og hvor mange der kommer i klubben.

"Startperioden for klubben, efter at vi har fået nye lokaler, har båret præg af, at børnene lige skulle finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Men nu kan vi se, at mange af børnene kommer hver dag. Jeg prøver at hygge om dem med boller og the, og for mig er det også vigtigt, at jeg lige får talt lidt med dem alle sammen", siger Jeanet Friis Johansen.

Et trygt alternativ for børnene

Børneklubben skal ikke ses som konkurrence til de eksisterende kommunale klubber i området. Tværtimod skal Jeanet Friis Johansen forsøge at trække børnene over på blandt andet Godset og finde ud af, hvordan de to tilbud kan arbejde bedre sammen.

web 1"Jeanet er blevet ansat i et halvt år - det vil sige indtil den første projektperiode bliver afsluttet. Klubben hører til under Gersagerprojektet, og den skal være med til at sikre, at børnene har et sted at være om eftermiddagen. Der bliver flere medarbejdere fra Greve Nord Projektet tilknyttet klubben, blandt andet Anders Kollerup, der er aktivitetskoordinator og Tina Öztürk, der er ansat i flexjob frem til slutningen af juli", forklarer Bente Larsen, leder af Greve Nord Projektet.

Det kan allerede nu ses, at det giver pote, at klubben har fået sine egne lokaler, der tidligere husede Bogklubben.

"Her er rigtig god stemning, og jeg er glad for, at vi kan give børnene et sjovt og trygt sted at være, så de ikke hænger ud i centeret eller udenfor. Det ved vi også betyder meget for forældrene, og jeg synes, at vi efterhånden er ved at få en god kontakt til dem også", siger Jeanet Friis Johansen.

Udover børneklubben bruger Pigeklubben også lokalerne hver tirsdag aften mellem kl. 18.00 – 22.00.

Klubben har åbent mandag til torsdag i tidsrummet 13.00 – 18.00, hvor det er muligt at træffe Jeanet Friis Johansen. Hun kan også træffes på tlf.: 60 35 46 68.
Tina Öztürk er i klubben tirsdag og torsdag mellem kl. 13.00 – 18.00 og Omid Mojaver er i klubben mandag og onsdag mellem kl. 14.30 – 18.00.
Anders Kollerup er nu ansat som aktivitetskoordinator med særligt fokus på frivillige. Det er muligt at træffe ham i klubben tirsdag og torsdag mellem kl. 16.00 – 18.00 eller på tlf.: 60 35 46 77

 


Portræt: Nye ansigter i Gersagerparkens børneklub


jeanet og tinaAf: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det er to kvinder med masser af energi, der er blevet tilknyttet børn- og ungearbejdet i Gersagerparken i forbindelse med opstarten af den nye børneklub i boligområdet, og både Jeanet Friis Johansen og Tina Öztürk har masser af erfaring med børn og klubarbejde.

Jeanet Friis Johansen blev den 1. januar ansat som daglig leder af børneklubben i de næste seks måneder, og Tina Öztürk er fra februar til august ansat i flexjob.

"Jeg er rigtig glad for at være med til at starte klubben op, og selv om vi næsten lige har åbnet op i de nye lokaler i Gersagerparken 49, så kommer der allerede rigtig mange børn. Det er dejligt at mærke børnenes glæde og begejstring for den nye klub", siger Jeanet Friis Johansen.

Den tilfældige start

For både Jeanet Friis Johansen og Tina Öztürk er det lidt af en tilfældighed, at de er landet inden for arbejdet med børn og unge – men for dem begge gælder det også, at det er noget af det bedste, der er sket.

"Jeg er egentlig uddannet frisør, og da jeg blev sygemeldt i en længere periode på grund af smerter i ryggen og skuldrene, skulle jeg lige pludselig finde på noget andet at lave. Det resulterede i, at jeg begyndte at arbejde i en fritidsklub i Faxe, og der fandt jeg hurtigt ud af, at det passede mig rigtig godt", forklarer Jeanet Friis Johansen.

Hun har gennem de senere år arbejdet i forskellige institutioner og har derfor både haft med helt små børn og lidt større børn at gøre.

"Det er helt klart de lidt større børn, som jeg er rigtig glad for at arbejde med, og det passer også godt med målgruppen for børnene i klubben her i Gersagerparken. De er alle nogle meget søde børn, og jeg er glad for, at jeg kan være med til at give dem et godt sted at være i eftermiddagstimerne", siger Jeanet Friis Johansen.

Interessen vejer tungest

Tina Öztürk er uddannet social- og sundhedshjælper, men efter et biluheld, der medførte et piskesmæld, kunne hun ikke længere klare det fysisk hårde arbejde.

"Jeg fik at vide, at jeg aldrig ville komme til at arbejde med pleje igen, og da jeg er glad for at arbejde med mennesker, kom jeg i virksomhedspraktik på en byggelegeplads i Måløv. Det faldt mig rigtig naturligt at arbejde med børn, og jeg var glad for at være der, så jeg har forsøgt at finde arbejde med børn og unge efterfølgende", siger Tina Öztürk og fortsætter:

"Det resulterede i, at jeg blandt andet var i en tre måneders praktik i Klub STAMhuset i Askerød hen over sommeren 2011, og det gav mig blod på tanden til at komme tilbage til Greve Nord Projektet igen, og det er heldigvis lykkes".

Børneklubben i Gersagerparken er blevet etableret i et tæt samarbejdet mellem Greve Boligselskab og Greve Nord Projektet, og den har åbent fra mandag til torsdag mellem kl. 13.00 – 18.00 og er for alle børn i området i alderen 8 - 16 år.

Ud over at skulle stå for klubben skal Jeanet Friis Johansen også fungere som brobygger til Ungdomsklubben Godset. Det kan forhåbentlig skabe grobund for at flere børn og unge fra Gersagerparken i løbet af de næste seks måneder kan blive indsluset på Godset.

Jeanet Friis Johansen er ansat 30 timer ugentligt, og Tina Öztürk er ansat i et flexjob med 18 timer pr. uge, hvor hun også skal være nogle timer om ugen i Klub STAMhuset i Askerød.


Om Jeanet:

• Jeanet har to piger på 8 år og 2 år.

• Efter sin første sygemelding som frisør kom hun arbejdsprøvning i fritidsklubben Bakkedal, hvor de efterfølgende ansatte hende, og hun kom nogle år efter tilbage igen i et barselsvikariat.

• Jeanet forsøgte at tage frisørjobbet op igen, og arbejdede i en periode deltid i Teerslev fritidsklub, hvorefter hun blev frisør på fuld tid igen. Det gik dog ikke, og hun har nu lagt saksen permanent på hylden.

Om Tina:

• Tina har været gift med en tyrkisk mand, der også er far til hendes datter på 16 år.

• Hun er konverteret muslim.

• Tina arbejdede som social- og sundhedshjælper primært med pleje af ældre, psykisk syge og demente.


 

 


Masser af talent i Gersagerparken


1Af: Anders Kollerup, Greve Nord Projektet

Der var masser af dans og performance, da det storeTalentshow 2012 blev afholdt i Gersagerparken lørdag den 28. januar.

Showet var en stor succes, og mange modige piger havde tilmeldt sig.

Det eneste kriterium for at være med var, at de tilmeldte selv skulle finde på et talent.

Se det store billedgaleri fra dagen herunder

De fleste, som havde tilmeldt sig, kom fra Hip-Hop holdene, og for at dette skulle være fair, havde underviseren fra Hip-Hop slået fast overfor pigerne, at de ikke måtte direkte kopiere dansene fra undervisningen.

Der blev øvet og øvet op til den store dag hvor Talentshowet skulle afholdes. Der var brugt meget tid på planlægning af trin og opvisning - både for dem, som optrådte alene, men også for dem, der dansede i grupper.

Flere af pigerne havde spurgt om de kunne låne Mælkebøtten i hverdagene for at øve. Det havde de selvfølgelig fået lov til, og det var rart at se det store engagement hos dem alle.

 

 

De frivillige, som havde lovet at hjælpe til, kom en time før showstart og hjalp med at sætte borde og stole op, samt lave kaffe, the og saft til forældre, søskende og deltagerne.

Under Talentshowet blev deltagerne vurderet efter 3 kriterier: Kvalitet af produktet, takt og kontakt med publikum. Der var tre uafhængige dommere, som gav de deltagende point efter disse tre kriterier.

Publikummet bestod af forældre, nysgerrige unge og flere på kort visit, som gerne vil se, hvad det nu var for et arrangement.

Til sidst på dagen blev der uddelt et diplom for 1. pladsen, og præmier til alle de deltagende for en utrolig flot præsentation.

Det var en rigtig god dag :)

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere