Foredrag og fotoudstilling som afslutning på integrationsprojekt


19

Af: Stine Hartmann, Greve Nord Projektet

Forslagene til bedre integration var mange da BO-VEST, BFR kredit og Boligsocialnet, havde inviteret til inspirationsseminar i Portalen den 17. januar.  Seminaret tog udgangspunkt i det netop overståede integrationsprojekt "Uddannelse gennem integration og refleksion".

Ca. 60 mennesker med interesse for integration og boligsocialt arbejde var mødt op til debat om, hvordan integrationen bedst kan fremmes, og hvordan et projekt som "Uddannelse gennem integration og refleksion" bedst kan forankres i den boligsociale indsats hos kommunerne og boligselskaberne.

Projektet havde 11 unge mænd med anden etnisk baggrund end dansk med på to forskellige ophold, det ene på Vallekilde Højskole det andet i Tyrkiet. Formålet med de to ophold var at give de unge mænd et indblik i demokratiprocesser og det danske samfunds opbygning generelt. Dette skulle så sættes i relief i Tyrkiet, hvor de blev sat ind i arbejdsmarkedsforhold, manglende offentlig støtte og meget andet

Læs mere om projektet her

Overordnet set skulle dette give deltagerne et større indblik i det samfund, de lever i og på sigt give dem en mulighed for at rumme de to kulturer, som flere af dem er i konflikt med i deres dagligdag.

Det er stadig en udfordring

Kommunikations- og udviklingschef Annesophie Hansen fra BO-VEST understregede da også i sin velkomsttale, at der ikke var nogen endegyldig model på integration, men at jo mere man involverer sig i det danske samfund, jo større er muligheden for, at en følelse af medejerskab opstod.

 


Præsentationen af selve projektopholdene af de to arrangører, projektleder Katja Giebel og børn- og ungemedarbejder i Askerød Janne Jønck, gav et spændende indblik i oplevelserne på turene, og den efterfølgende debat, hvor der både blev stillet kritiske og nysgerrige spørgsmål, blev styret med stor professionalisme af Lene Johansen, tidligere nyhedsvært på DR1.

Tage Dræbye fra projektgruppen lagde i sit oplæg op til, at skoler og jobcentre kunne gøre en større indsats for de unge, blandt andet var en tidlig indsats vigtig, så man kunne give målrettet og støttende udvikling til de unge for at få dem fastholdt i jobs. Tage Dræbye fortalte desuden om sine erfaringer med integrationsarbejdet i Albertslund Kommune, og én af dem var, at fester bringer folk sammen.

Hva' så nu?

Opholdene har gjort relationerne mellem Janne Jønck og drengene endnu stærkere, end de var i forvejen.

"Hvis jeg ser en situation, som er uhensigtsmæssig, så er det godt at kunne minde drengene om det de har lært, og som oftest siger de "nåårh ja" det er da også rigtigt", siger Janne Jønck.

De fleste af deltagerne er nu alle i arbejde eller under uddannelse. Projektet kan nok ikke tage æren for det hele, men den store indsats i hele området har lagt et godt fundament for det videre arbejde. Desuden er de fleste af deltagerne nu med i et nyt projekt som hedder "Vold med magt – nej tak", som blandt andet lærer dem, at vold ikke er løsningen på konflikter, og hvordan de kan bruge deres egne historier på en positiv måde.

Ole Thorbek fra BO-VEST var også glad for dagen.

"Det har været en god, lærerig og ikke mindst inspirerende dag, som giver stof til eftertanke. Jeg tror, at vi alle tager noget nyt med hjem, som kan inspirere til lignende projekter andre steder i landet", siger han.

Dagen sluttede af med uformel snak omkring den store fotoudstilling, hvor deltagernes mange billeder fra begge ophold var fremvist på plancher. Her var to af projektets deltagere med til at svare på spørgsmål og dele ud af deres erfaringer og oplevelser som deltagere i projektet.

 

 

 

 


Fest og farver i ValHallen


Af: Anders Kollerup

Onsdag den 28. december 2011 inviterede Valhallen til et feriearrangement med fest og farver, der bød på blandt andet hoppeborg og varme vafler.

I storslående stil var der budt op til hygge med vafler og kakao, men så skete det uventede - ValHallen kom med to fantastiske koncerter.

Den første var med Sara, der lagde ud med sin flotte stemme. Efter det første nummer bad publikum hende om at synge igen, og dernæst udfoldede hun sig helt i a Cappella.

Turen kom efterfølgende til den populære Hip-Hopper Ghali fra Hundige. Han rappede med fuld udblæsning om hele Hundige med spørgsmål og svar på at være en ung indvandrer på "Vestegnen".

Ghalis optræden var i en duo sammen med hans kammerat, og de lavede en utrolig god performance på scenen.

Der var rigtig mange børn og unge samlet i ValHallen, og alle hyggede sig sammen. Der blev snakket, spist, hoppet hele arrangementet igennem.

Se billeder fra dagen herunder:

177346


ValHallen holdt Nytårskur med mange fremmødte


Af: Hanne Olsen, ValHallen

Idrætsfritidsklubben og Godset mødte trofast op med børn og voksne til dette års Nytårskur den 4. januar, hvor der var masser af aktiviteter på programmet. Det var fedt med deres støtte, og Omid og Anders fra Mælkebøttens ikke at forglemme.

Der blev spist vafler og drukket varm kakao til den store guldmedalje, og der blev kørt mountainbike over forhindringsbane, rullet på rulleskøjter og de røde kinder var ikke pga. kulden, men fordi der blev kørt, hoppet og rullet. Virkelig super stemning.

En god håndfuld forældre var der også, som nød godt af kaffevognen med de mange valgmuligheder.

Musikken spillede, og det virker som alle havde endnu en dejlig dag i ValHallen.

Se billederne fra Nytårskuren herunder:

 

 


 

 

Pigeklubben i Askerød holder maledag

Af: Marie Skjelbo Justesen

Der var godt gang i penslerne og malingen, da 12 piger fra pigeklubben i Askerød malede væggene i de nye klublokaler under Stamhuset.

HRH Malerservice havde sponsoreret 10 liter maling til formålet, og det siger vi mange tak for.

Med stor entusiasme og masser af energi deltog alle pigerne i malerarbejdet, og de to lokaler, som klubben har fået lov til at låne af Aktivbestyrelsen hver onsdag eftermiddag, blev rigtig flotte.

Den gratis tømrer, som pigeklubben har vundet, har også været i gang i lokalerne, så det hele er blevet shinet flot op.

Læs mere om den gratis tømrer her

Forhåbentlig kan pigerne indtage de nye lokaler på deres næste klubaften.

Herunder kan du se en lille billedreportage fra maledagen.

 
Positiv evaluering af Klub STAMhuset i Askerød


Klub STAMhusetAf: Louise Østergaard Andersen, Greve Nord Projektet

Kriminalitetsniveauet blandt unge i Askerød er faldet med 49 pct., siden klubben åbnede i 2009. Desuden er udgifterne til hærværk faldet fra 1,3 mio. kr. i 2009 til ca. 500. 000 kr. i 2010. Det er bare nogle af de positive resultater som Center for Boligsocial Udvikling peger på i undersøgelsen af Klub STAMhuset i Askerød.

I en nyudgivet rapport om anvendte metoder i arbejdet med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge i udsatte boligområder, bliver det anerkendende arbejde i Klub STAMhuset i Askerød fremhævet som en af de vigtigste metoder.

Klubben er én ud af i alt tre projekter i undersøgelsen. Klub STAMhuset (tidligere Netcaféen) er et værested, som bruges af mange drenge fra Hundige, og på de dage hvor klubben er åben, kommer der mellem 40 og 70 drenge for at spille computer, se film eller få en snak med pædagog Janne Jønck.

En anerkendende tilgang til de unge er det vigtigste

Center for Boligsocial Udvikling slår fast, at fælles for de tre projekter er, at de tilbyder de unge et alternativ til gadelivet, hvor tilgangen til de unge er respektfuld og anerkendende. De unge skal kunne mærke, at de voksne vil dem og kan rumme dem.

"De gode resultater er skabt i samspil med andre aktiviteter. Men det gennemgående fællestræk er, at projekterne har fokus på at få børn og unge væk fra gaden. Det gør man ved at tilbyde de unge et værested med rare og rummelige rammer, hvor der er voksne til stede, som kan åbne de unges øjne for konsekvenserne af kriminalitet og nødvendigheden af uddannelse og arbejde", siger Louise Glerup Aner fra Center for Boligsocial Udvikling.

Arbejdet med at danne relationer til de unge tager tid, men det er helt afgørende i arbejdet med denne gruppe drenge.

Vigtigt alternativ til gaden og til kriminalitet

"De stærke relationer til kompetente medarbejdere, som har et godt kendskab til drengene er helt afgørende for at få indsigt i deres problemer og få mulighed for at hjælpe og påvirke. Drengene betror ikke disse problemer til nogen, hvis relationen ikke er stærk, og hvis de ikke har fuld tillid til personen," forklarer Janne Jønck.

Også drengenes egne netværk er vigtige. Selvom mange kæmper med store problemer, er der også en del drenge, som klarer sig rigtig godt, og i Klub STAMhuset er der plads til alle.

De drenge der kommer i klubben er selv bevidste om, at den både kan og skal kunne rumme en god blanding af velfungerende drenge og utilpassede drenge. Det er også den helt rigtige måde at gøre det på, for så fungerer de "gode drenge" som rollemodeller.

"I Klub STAMhuset føler drengene sig velkomne og har samtidig mulighed for at tale med professionelle voksne. Klubben er et vigtigt alternativ til at hænge ud på gaden eller i det lokale indkøbscenter", siger Janne Jønck.

Download CFBUs rapport her

 


Ny lystfisker-forening for børn og unge i Greve Nord


nobfisk webAf: Marie Skjelbo Justesen

En ny forening er nu officielt blevet oprettet i Greve Nord, da en gruppe drenge og unge mænd holdt deres stiftende generalforsamling den 17. december.

Foreningen "Nobfisk" har til formål at sprede viden og interesse for lystfiskeri og ønsker at give medlemmerne et bedre kendskab til og en større respekt for naturen.

"Vi er rigtig glade for, at vi nu har fået startet vores klub op, og vi har fået en masse positive tilbagemeldinger fra de unge her i området om, at de gerne vil være med. Så næste skridt er at få folk rigtig tilmeldt, så vi kan komme i gang med at lave en masse aktiviteter", siger 22-årige Rami Al-Khumisi, der er én af initiativtagerne bag foreningen og nyvalgt bestyrelsesformand.

Stort fællesskab og ønsket om at gøre en forskel

Rami Al-Khumisi og Nicklas Thomsen, der også er 22 år, har igennem det seneste år stået bag et frivilligt fodboldhold, hvor helt op til 40 børn og unge fra Greve Nord mødes og spiller sammen hver lørdag eftermiddag i den selvorganiserende hal ValHallen. Det er her, at den fælles interesse for lystfiskeri er dukket frem blandt mange af drengene.

"Gennem fodbolden har vi fået kontakt til rigtig mange her i området, og det har været vores faste tilgang, at der skal være plads til alle – store som små og nybegyndere som øvede. Den tilgang tager vi med os i "Nobfisk" også, for vi kan jo se, hvor stor betydning det har, at vi er åbne og lader alle være med", siger Nicklas Thomsen.

Det er også vigtigt, at der er nogle af de store drenge, der kan holde styr på tropperne, og at de på den måde kan fremstå som gode forbilleder for gruppen af unge.

Fiskeri og sammenhold

Drengene synes selv, at der er et behov for flere aktiviteter og klubber, der er målrettet børn og unge i området. Den store tilslutning til fodboldspillet om lørdagen overbeviste Rami Al-Khumisi, Nicklas Thomsen og de andre medlemmer i den nyvalgte bestyrelse om, at det ville være godt med en rigtig forening. Nu glæder de sig til at få gang i klubben.

"Vi oplever altid, at stort set alle er enormt søde og gode til at hjælpe hinanden, og fordi vi snakker meget med de andre børn og unge, så lærer vi dem også godt at kende. Vi er mange, der har interesse for fiskeri, og vi har tidligere samlet en stor gruppe af de unge nogle lørdage, hvor vi er taget ud at fiske", siger Rami Al-Khumisi og fortsætter:

"Så vi ved, at der er mange, der gerne vil være med. Indtil videre har vi fået positive tilbagemeldinger fra omkring 25 unge. Vi regner med at holde vores første ordinære generalforsamling i løbet af foråret, så vi kan få medlemmerne på banen også, og det glæder vi os til".

Foreningen henvender sig primært til børn og unge fra 12 år og opefter, og der vil blive et årligt kontingent tilknyttet medlemsskabet, så det bliver muligt for klubben at tage på bl.a. fisketure sammen. Unge der gerne vil være medlem kan i første omgang møde op i ValHallen, Hedelunden 2, Greve, lørdage mellem kl. 15.00 – 17.00.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere