Portræt: Der følger god erfaring med arbejdet som frivillig


arkenaAf: Marie Skjelbo Justesen

En pigeklub i Askerød er ikke nogen dårlig idé, hvis man spørger Arkena Hasani.

Hun har selv boet i Askerød det meste af sin barndom, og der var der slet ingen tilbud til piger.

Nu er hun frivillig i Askerøds pigeklub, og med en næsten færdig læreruddannelse i baggagen kan hun bruge både sin store interesse for børn og sin faglighed i klubben.

"Jeg er sikker på, at det giver pigerne en større følelse af at høre til i området, og at de bliver hørt og kan være dem selv på en anden måde end der hjemme. Når pigerne kommer i klubben, så kan de mødes både med deres tætte veninder, men de kan også mødes med nogle af de andre piger fra området og måske få nogle nye input. Det skaber grobund for et bedre sammenhold, at de kan være sammen alle sammen", siger Arkena Hasani.

Hun har været frivillig i pigeklubben siden august, og det var to af hendes gode veninder, der fik hende introduceret til klubben og det frivillige arbejde, da de begge også er frivillige i klubben.

Der følger god erfaring med det frivillige arbejde

Arkena Hasani er i gang med sit andet år på lærerseminariet, og hun har næsten afsluttet sit første hovedfag -dansk.

Om det det bliver engelsk, der bliver det andet hovedfag, eller om det bliver en kobling mellem historie og samfundsfag, ved hun ikke helt endnu.

"Udover at jeg altid hygger mig med pigerne, når jeg er i pigeklubben, så får jeg også en masse erfaring med mig. Jeg vil gerne undervise børn i 6. til 9. klasse, så det er jo den samme aldersgruppe. Derudover så møder jeg en masse søde mennesker blandt de andre frivillige, så der er meget at hente", siger Arkena Hasani og fortsætter:

"Det gør en forskel for pigerne, at de har et sted, hvor der er trygt og hyggeligt, og det betyder også meget, at der kommer piger fra andre steder end lige i Askerød. Da jeg boede her, var vi meget delt op i "dem" og "os", men fordi der kommer flere piger, får de et bedre kendskab til hinanden og flere venner på tværs af boligområderne. Det er positivt".

Gerne flere klubdage og mere indhold

Pigeklubben er fortrinsvist for piger mellem 12 – 17 år, men Arkena Hasani er personligt ikke glad for, at der er aldersgrænse på.

"Jeg kan godt se, at piger inden for samme aldersgruppe har mere til fælles, men egentlig synes jeg, at døren burde være åben for alle, så vi kan vise et godt eksempel, og at alle er velkomne", siger Arkena Hasani.

Hun er også sikker på, at det ville betyde meget for pigerne, hvis der var flere klubaftener, dog er det langt bedre end ingenting, at tilbuddet om at komme i klubben hver onsdag er der.

"Det er dejligt at se, at pigerne er så glade for at komme i klubben, og i virkeligheden burde der være åbent mere end en gang om ugen. Vi kan jo gøre mere med flere aktiviteter og måske også hjælpe med lektier og jobsøgning. Lige nu er jeg frivillig en gang om måneden i tre timer, og jeg tror ikke, at jeg er den eneste, der godt kunne træde til lidt oftere", siger Arkena Hasani.


Om Arkena:

• Arkena er 20 år.

• Begge hendes forældre er politiske flygtninge fra Kosovo, og de kom til Danmark i 1991. Familien boede i Askerød fra 1995 og frem til 2006, hvorefter de flyttede til Rosenlyparken, hvor de stadig bor.

• At Arkena gerne ville være lærer blev klart efter et praktikforløb i 8. klasse, og hun læser nu på Roskilde Seminarium.

• Arkena har en stor del af sit netværk i Hundige med mange gode veninder og sin familie. Det er derfor heller ikke utænkeligt, at hun bliver boende her, hvis der dukker et lærerjob op i området, når hun er færdig med sin uddannelse.

• Hun er også frivillig i ValHallen og var også med som assistent, da Street A havde deres første kunstforløb i efteråret.


 

 


Masser af plads til hygge i Gersagerparkens pigeklub


pigekl. gers2Af: Marie Skjelbo Justesen

Det er især ønsket om plads til hygge og et sted at være sammen, der ligger til grund for den nye pigeklub, der blev startet op i Gersagerparken i oktober.

Indtil videre er der 11 piger tilknyttet klubben, der har åbent i Mælkebøtten hver tirsdag aften fra kl. 18.00 – 22.00, og der er plads til flere.

Håbet fra pigernes side er deres helt egne lokaler, og det mener klubbens frivillige stifter Susan Sloth heller ikke er helt urealistisk på sigt.

"Det er bare rigtig hyggeligt at komme her, hvor vi kan mødes og snakke sammen om alt muligt. Vi ville gerne have en klub, så vi kunne have et fast sted, og hvor vi selv kan bestemme, hvad vi skal lave", siger Khloud, der er 21 år.

Mange af pigerne, der kommer i klubben, kender hinanden i forvejen, da de alle bor i Gersagerparken. Men pigerne er enige om, at det giver et tættere venskab, at de alle kan mødes et fast sted. Pigeklubben er for piger mellem 16 – 25 år, og det er vigtig for dem, at der ikke kommer yngre piger med.

"Vi vil helst have, at det skal være store piger, for så er man ligesom mere på bølgelængde og snakker om nogle af de samme ting", siger Sofie på 17 år.

Seriøs klub

Allerede fra starten blev pigeklubben etableret som en forening, og alle medlemmerne betaler et månedligt kontingent på 100 kr. Med den økonomiske ballast i ryggen kan pigerne blandt andet tage på biografture eller ud at spise sammen.

pigekl. gers1"Det var pigernes egen idé, at der skulle være et kontingent, for det betyder meget for dem, at vi kan tage på ture sammen. Det er ikke sådan, at pigerne ikke må møde op, hvis de ikke har betalt kontingent, men så skal de bare selv betale, hvis vi skal noget", forklarer Susan Sloth, der er initiativtager til klubben sammen med pigerne, og den frivillige voksne, der er med til hver klubaften.

Hun er uddannet ungdomspædagog, og har en stor faglig interesse i at arbejde med belastede unge, og udover det frivillige arbejde i pigeklubben er hun også Natteravn, leder et mindre katte-projekt i området og synger i Gersagerparkens kor.

Pigerne er gode til at møde op til klubaftenerne, og næsten alle er med hver gang. Susan Sloth bruger også både klubbens facebook-profil og sms-beskeder til at minde pigerne om, at der står hygge på programmet hver tirsdag aften. Så laver hun the til pigerne, og ofte forbereder hun også et tema, som de kan tale om.

"Nogle gang snakker vi om kærlighed eller om uddannelse, og det er ret fedt at få at vide, hvad de andre mener om de ting", siger Khloud, og hendes lillesøster Eya på 17 år og 15-årige Manar nikker bekræftende.

En selvkørende klub på sigt

Pigernes største ønske er, at de kan få deres helt egen klub, hvor lokalerne er deres, så de kan indrette klubben, ligesom de har lyst til.

"Vi synes, at der er så stor forskel på drengene og pigerne, for drengene har deres egen klub, hvor de har nøgler og kan komme, som det passer dem. Det vil vi også gerne, og vi kan helt sikker klare os selv", siger Sofie, og det er noget alle pigerne er enige om.

Susan Sloth er ikke afvisende overfor, at det på sigt ville kunne lade sig gøre, at pigerne vil kunne klare klubben selv, men nu hvor det hele er så nyt, er der stadig behov for voksenkontakt, regler og rammer.

"Jeg lægger meget vægt på, at pigerne har stor medbestemmelse, og at de ved, at de er vigtige og betyder en hel masse for klubben. Men det er også vigtigt, at der er en voksen, der kan sige fra og sætte grænser", siger Susan Sloth.

Det er gået stærkt med at få en god, fasttømret klub og hen over det næste år, håber Susan Sloth på, at der vil komme flere medlemmer, og at ansvarsfølelsen vokser hos alle med en god fortrolighed og gode venskaber til følge.

"De er sådan nogle dejlige piger, og jeg er meget glad for at være med som tovholder for klubben. Vi får forhåbentlig nye lokaler snart, så pigerne kan sætte deres eget præg endnu mere på klubben, og så det kan blive et fast holdepunkt i deres liv med masser af udfordringer og nye input", siger Susan Sloth.

 


Pigeklubber kan være både forebyggende og fremtidsorienterede


pigeklubaftenAf: Marie Skjelbo Justesen

Igennem de seneste år er der skudt pigeklubber frem i mange boligområder landet rundt, og det er der god grund til. Klubberne giver pigerne mulighed for at mødes i trygge og hyggelige rammer, hvor der er basis for en god voksenkontakt.

Dermed fungerer klubberne som forebyggende på både kriminelle og sociale punkter, og der er også god mulighed for at snakke uddannelse og aktivitetstilbud med pigerne.

"Aktivbestyrelsen i Askerød har netop godkendt, at pigeklubben må overtage kælderlokalerne under Stamhuset, og der er ingen tvivl om, at de nye klublokaler vækker jubel hos pigerne. Det har stor betydning for dem, at de selv kan sætte deres præg på klubben, og det giver et større tilhørsforhold, og får flere piger til at komme. Så får vi også kontakt med langt flere piger i området", siger Hanne Sanderhoff Degn, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet og tovholder på pigeklubben.

Formand for Aktivbestyrelsen i Askerød Charlotte Tew er glad for at kunne bakke op om pigeklubben.

"Vi synes det er vigtigt, at pigerne har et sted, hvor de kan hygge sig sammen, lave spændende ting og bare være piger, og da de har behov for mere plads, har Aktivbestyrelsen tilbudt dem at flytte ind i Netcaféens gamle lokaler. Pigerne har lokalet onsdag aften", siger Charlotte Tew.

Ejerskab og ansvarsfølelse

Pigeklubben i Askerød blev startet op for et lille års tid siden, og der har været stor interesse for klubben. Der er omkring 50 piger i alderen 12 – 17 år tilknyttet, og der dukker i gennemsnit 10-15 piger op hver onsdag, når dørene bliver slået op til klubaften fra kl. 16.00 – 19.00. Det tal stiger formentlig, når de nye lokaler står klar.

Pigeklubben p Greve Museum - web 1"Hvis der ikke var en pigeklub, ville alternativet for mange piger være at gå rundt på gaden sammen. Mange tror ikke, at piger gør sådan noget, men hvis det er den eneste måde, hvor de kan være sammen, så er det jo det, de gør", siger Khadija Al Mohammadi fra Greve Nord Projektet. Hun har stor erfaring med etablering af pigeklubber og er også med som voksen i pigeklubben i Askerød.

"Det virker også forebyggende at skabe et rum, hvor pigerne kan mødes og være sammen, både ud fra et kriminalpræventivt perspektiv men også ud fra en masse sociale perspektiver. Det kan for eksempel i høj grad være med til at forhindre spiseforstyrrelser, ensomhed eller mobning", siger Khadija Al Mohammadi.

Når en pigeklub får deres egne lokaler, bliver ejerskabet for klubben og ansvarsfølelsen over for både lokaler og medlemmer også større. Ofte har pigerne nemlig brug for et sted, der er trygt, og hvor de føler, at de bliver hørt og har en stor grad af medbestemmelse.

Ikke kun indvandrer-piger

Khadija Al Mohammadi har flere gang oplevet, at nogle har den opfattelse, at pigeklubberne kun er for piger med anden etnisk baggrund end dansk, men det er langt fra rigtigt.

Tvært imod er der god basis for integration, da pigerne alle har meget forskellige bagrunde og gennem aktiviteter i klubberne, lærer de hinanden godt at kende.

teatertur"Besøgene i en klub kan være med til at skabe et frirum i et liv, der for mange piger kan være kaotisk. Når pigerne kommer i klubben, er det som at træde ind på deres eget værelse, hvor de kan lukke døren og selv bestemme, hvad der skal tales om. Mange af pigerne deler måske værelse med deres søstre derhjemme, og for andre kan det være svært at invitere veninder med hjem. Derudover opstår der også en god voksenkontakt", forklarer hun.

Det fortrolige rum, der bliver skabt mellem pigerne og med de voksne giver også mulighed for, at der kan tales om forskellige emner som f.eks. uddannelse, kultur og kærlighed.

"Mange af pigerne er også glade for at lave forskellige aktiviteter, og jo bedre vi lærer dem at kende, jo nemmere er det for os at hjælpe med f.eks. at finde relevante fritidstilbud eller snakke lidt om, hvordan det går i skolen" siger Hanne Sanderhoff Degn og fortsætter:

"Vi søger ikke at fastholde pigerne i klubberne, for som tiden går, skaber de deres egne identiteter, og så er de måske kommet videre på en ungdomsuddannelse eller har fået deres første job. Så går tiden jo med det. Klubben skal være et fast og trygt holdepunkt, indtil pigerne selv vurderer, at der er andre ting, der fylder mere".

 


Pigeklub i Askerød får gratis tømrer til nye lokaler


tmrer2Af: Marie Skjelbo Justesen

Under de Almene Boligdage i Bellacenter den 2. -3. september vandt Mikael Lognnes Christiansen, der er projektleder i byggeafdelingen i boligselskabet BO-VEST, en tømrer for en dag.

Han besluttede at gavekortet på de syv arbejdstimer fra Hustømrerne skulle doneres videre, og det kan pigeklubben i Askerød nu drage nytte af.

De har netop fået nye lokaler, og tømrerarbejdet kan uden tvivl gøre den største forskel, når kælderlokalerne under Stamhuset skal friskes op.

tmrer4"Jeg vandt gavekortet, fordi jeg havde lagt mit visitkort i en bowle på entreprenørvirksomheden Hustømrernes stand, og da jeg blev kontaktet som den heldige vinder, talte jeg med mine nærmeste kolleger om, hvad timerne skulle bruges på. Jeg har tidligere besøgt drengenes klub i Askerød, da den lå i de gamle kælderlokaler, og det så jo noget ramponeret ud", siger Mikael Lognnes Christiansen og fortsætter:

"Så det var egentlig drengenes klub, som jeg havde i tankerne, da jeg kontaktede Greve Nord Projektet. Men nu hvor pigeklubben skal overtage lokalerne i kælderen, så skal de have tømrer-timerne, så det kan blive nogle hyggelige klublokaler".

En stor hjælp til pigerne

Aktivitetskoordinator Hanne Sanderhoff Degn, der står for Pigeklubben i Askerød, er også meget glad for den generøse gave.

tmrer1"Det er en stor hjælp og en fantastisk mulighed for at få sat pigeklubbens nye lokaler i stand, og det betyder meget for pigerne, at de kan flytte ind i lækre og funktionelle lokaler. Selve lokalerne er doneret af Aktivbestyrelsen her i Askerød, og da klubben ikke har så mange penge, gør de her syv timer virkelig en forskel", siger Hanne Sanderhoff Degn.

Entrepriseleder Claus Rotne fra Hustømrerne, der skal stå for den overordnede planlægning af tømrerarbejdet, har besøgt Askerød, hvor lokalerne og idéerne for arbejdet blev gennemgået.

"Det bliver vores afdeling i Køge, der kommer til at stå for arbejdet, og det kommer til at foregå enten i mindre etaper eller som en fuld arbejdsdag afhængigt af opgaverne. Jeg synes, at det er et rigtig godt formål, som vores gavekort bliver brugt på, og det skal nok blive nogle fine lokaler til pigeklubben", siger Claus Rotne.

Første del af arbejdet med at skabe nye og flotte rammer for pigernes klub bliver rengøring med hjælp fra ejendomskontoret i Askerød, inden den gratis tømrer kan gå i gang.

Pigerne bliver selv aktive i malerarbejdet og med indretningen af lokalerne, hvor der blandt andet bliver tv-stue og the-salon.

Pigerne har lokalerne til rådighed hver onsdag aften, og derfor vil det også være muligt for at andre beboere i Askerød kan bruge dem.

Lokalerne står forhåbentligt færdige i starten af januar 2012.

 


Åben rådgivning med omsorg i centrum


astrid1Af: Marie Skjelbo Justesen

Socialrådgiver Astrid Hunderup Jensen fra Greve Kommunes Center for Børn & Familier tilbyder åben rådgivning for børn, unge og familier tre gange om måneden i både Askerød og Gersagerparken.

Rådgivningen er anonym, hvilket betyder, at der ikke bliver skrevet noget ned om samtalerne.

Det er fuldt ud fortroligt med fokus på omsorg og anderkendelse, og samtalerne kan handle om alle de ting, der kan være svære at tale med andre om.

Derfor er det også Astrid Hunderup Jensens vigtigste formål at lytte og komme med gode råd til, hvordan problemerne kan takles bedst muligt.

"Det kan være alt muligt forskelligt lige fra skilsmisse, ensomhed og mobning, boligproblemer eller vold i hjemmet. Det vigtigste er, at jeg er der for den person, som jeg taler med, og at jeg lytter. Nogle gange kan det gøre den store forskel, at der sidder en person med en objektiv og udenforstående vinkel til de problemer, som kan føles fuldstændigt opslugende", siger Astrid Hunderup Jensen.

Samarbejdet er vigtigt

Der er åben rådgivning i Mælkebøtten i Gersagerparken den tredje torsdag i hver måned og i Stamhuset i Askerød både den anden og den fjerde torsdag i hver måned, og Astrid Hunderup Jensen er ikke i tvivl om, at det betyder meget, at hun dukker op på faste tidspunkter de to steder.

"Når et stort barn eller en ung går rundt med et problem, så snakker man som regel ikke bare med den første og den bedste person. Det kræver en tillid og en kontakt, så derfor er det vigtigt, at jeg er der, hvor de unge kommer, og at de ser mig og småsnakker med mig flere gange", siger Astrid Hunderup Jensen og fortsætter:

"Det er også vigtigt, at jeg har et godt samarbejde med de personer, der i forvejen har en god kontakt til beboerne i de to områder. Det kan være Janne Jønck i Klub STAMhuset og Marianne Olsen, der er UUV-vejleder. De har i forvejen nogle gode relationer til de unge, men også Kira Gilling Hansen fra Job- og Sundhedsbutikken er god til at trække mig ind – især når det handler om familier med små børn. Så kan de alle foreslå, at det måske vil være en god idé, at forældrene eller de unge taler lidt med mig, hvis de får en fornemmelse af, der er noget galt".

Samarbejdet på tværs af faglighed er derfor vigtigt for Astrid Hunderup Jensen, for det giver en god indsigt i forskellige problemstillinger eller miljøer, der kan have stor betydning for rådgivningen.

Stor erfaring i felten

Som socialrådgiver har Astrid Hunderup Jensen 30 års erfaring med at arbejde med fortrinsvist store børn og unge under 18 år.

Hun ved, hvor stor betydning det har for både børn og familier, der ikke har nogen at tale med, at de ikke bare går rundt med det hele inden i sig selv. Derudover skal rådgivningen være funderet på dialog, for rådgivningen er frivillig.

"Det handler ofte om at lytte og i fællesskab finde frem til, hvad der er problemet og dermed også løsningen. Jeg inviterer til samtale og benytter forskellige metoder til at rådgive bedst muligt. Min indsigt i rettigheder og lovgivning gør også, at jeg kan komme med konkrete bud på, hvordan de næste skridt skal tages. Her er det så også vigtigt, at jeg trækker mig igen, når det ikke længere handler om rådgivningen men praktiske løsninger", siger Astrid Hunderup Jensen.

Der er behov for tilbuddet om rådgivning i Greve Nord, men heldigvis har de unge mange voksne, som de kan gå til, men det er som regel sværere med drengene, så derfor opholder Astrid Hunderup Jensen sig altid i Klub STAMhuset. Dog oplever hun, at især familierådgivningen trækker mange til, hvor for eksempel forældre, der har behov for en uvildig snak, drager stor nytte af rådgivningen.

Det er ikke nødvendigt at booke en tid hos Astrid Hunderup Jensen, og du kan bare møde op til den åbne vejledning, ligesom hun også gerne kommer på hjemmebesøg.

 

 


Gersagermesterskaberne er skudt i gang


tennis 2Af: Anders Kollerup

Den 8. december blev det årlige Gersagermesterskab skudt i gang, hvor bebyggelsens børn og unge kæmper om at bliver Gersagerparkens bedste aktør inden for forskellige sportsdiscipliner.

På den første kampdag med den første turnering til Gersagermesterskaberne skulle vi skulle have spillet fodboldtuneringer, men på grund af for få fremmødte ændrede vi planer.

Ændrede planer

Da vi kom ind i Valhallens rum til remedier, kunne vi ikke bestemme os for, hvad vi skulle - for der var så mange muligheder. Vi fandt et net, nogle ketcher, en skumbold, og så var der tid til tennis.

tennis 1En af de fremmødte greb øjeblikkeligt chancen til at skabe en turnering, og han havde godt styr på hvad der skulle til for at få turneringen til at gå op.

Det var en kold dag, lang tur til Valhallen, men vi hyggede os vildt meget, og vi var alle indstillet på at gentage succesen.

På grund af der var få fremmødte, og vi ikke kunne lave fodboldturnering, så fik de 4 unge tré point værd. De tré point står for: engagement, udholdelse og kløgtighed.

Næste kampdag i Gersagermesterskaberne følger snart, og hvis du har lyst til at være med, så kom forbi Anders i Mælkebøtten og tilmeld dig.

 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere