Bydelskonferencen 2016 - En workshop med vigtigt indhold og vidensdeling


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

På årets Bydelskonference i Greve Nord kom der mange gode forsalg på bordet. Læs dem alle her

Når vi i Greve Nord Projektet inviterer samarbejdspartnere, kommunale fagfolk, beboerdemokrater m.m. til Bydelskonference, er det ikke udelukkende for at have en spændende og lærerig dag sammen. Vi vil også rigtig gerne have alle jeres gode input og ideer til, hvordan vi sammen kan skabe en endnu mere attraktiv bydel, hvor det er rart at leve.
IMG 2798Derfor blev workshoppen ved årets konference brugt på at tale om de udfordringer og forbedringsmuligheder, som der er inden for hvert af de indsatsområder, der kommer til at være en del af den kommende helhedsplan.

Læs alle de gode forslag her (obs åbner i pdf)

For at en boligsocial indsats skal kunne arbejde mest effektivt, er det essentielt at vide, hvad vores samarbejdspartnere mener, få del i jeres store viden på de forskellige områder og få jeres input, da det er jer, der er eksperterne på området. Derfor var alle deltagerne på forhånd blevet bedt om at vælge en workshop, som de gerne ville deltage i og bidrage til.

Workshop temaerne så således ud:

1. Workshop: Tryghed & Trivsel – psykisk syge og udsatte beboere
2. Workshop: Tværgående kulturarrangementer
3. Workshop: Skolesamarbejder og brobygning til kommunale fritidstilbud og foreningsliv
4. Workshop: Job og uddannelsesvejledning samt jobparatgørelse
5. Workshop: Tidlig indsats og netværk for børnefamilier
Det blev fem rigtig gode workshopforløb, hvor der kom mange gode forslag og refleksioner på bordet. De mange input vil vi bruge i vores arbejde med den nye helhedsplan og ikke mindst i det fremtidige samarbejde med alle Greve Nords engagerede samarbejdspartnere.

Læs alle de gode forslag her (obs åbner i pdf)

 

 

 


Bydelskonferencen 2016 - Alle er enige: Tidlig indsats er vejen frem


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Både fagfolk, politikere og beboere blev ved bydelskonferencen i Greve Nord enige om, at tidlig støtte til børn og familier med særlige behov er vejen frem

Der er rigtig mange både økonomiske og menneskelige ressourcer at spare ved at sætte tidligt ind og hjælpe de familier, børn og unge, der af forskellig årsager har behov for en håndsrækning. Det blev slået fast for alle deltagere ved årets store bydelskonference i lørdags, hvor temaet var netop tidlig indsats og social arv.
Frans Clemmesen, der er cheføkonom hos BL Danmarks Almene Boliger, kickstartede debatten om, hvor vigtigt det er at sætte ind i god tid, da han fortalte, at der er en forskel på op til 72,3 mia. kroner i samfundsøkonomisk tab, når man tager udgangspunkt i udgifterne til de udsatte børn/ unge kontra normalbefolkningen i en gennemsnitslig ungdomsårgang. Den store forskel baseres bl.a. på, at de udsatte børn og unge fra hver fødselsårgang i løbet af deres liv betaler væsentligt mindre tilbage til staten i form af skat, og at de til gengæld er årsag til markant flere udgifter for staten i form af fx sundhedsudgifter, anbringelser og kriminalitet. Frans Clemmensen fortalte, at der er ca. 5.000 udsatte unge i hver gennemsnitlig fødselsårgang, og at hver af disse i snit koster samfundet 15 mio. kroner gennem deres livsforløb.

Du kan se hele BL oplægget her (obs åbner i pdf)

Previous ◁ | ▷ Next


Altafgørende uddannelse

På konferencen understregede Frans Clemmesen, at uddannelse er altafgørende ift. at bryde den sociale arv og hjælpe de unge ud af den negative spiral. Han forklarede, at man derfor skal sætte særligt ind for at støtte de familier, der ikke selv er i stand til at hjælpe og fastholde deres børn og unge igennem et uddannelsesforløb. En indsats som Greves borgmester også bakker op om.
”Det er essentielt, at vi sætter tidligt ind. Vores børn og unge skal have en uddannelse, for det er den eneste kendte medicin mod tung social arv. I Greve Kommune ønsker vi i de kommende år at satse hårdt på børnene og hjælpe dem med at bryde den sociale arv. De skal i daginstitution, i skole og have et almindeligt fritidsliv. Vi vil begynde allerede i den tidlige barndom, for der er meget at spare både ift. menneskelige ressourcer og rent samfundsøkonomisk,” siger borgmester Pernille Beckmann, der også selv deltog i konferencen, som hun åbnede med en velkomsttale.

Et fælles mål

Værterne for konferencen var Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og knap 50 deltagere havde valgt at bruge deres lørdag på at diskutere tidlig indsats, hvilket glæder arrangørerne. Formålet med den årlige konference er netop at samle fagfolk, lokalpolitikere og borgere, der alle har en interesse i at gøre Greve Nord et bedre sted at bo.
”Vi skal arbejde sammen om at give både børn og voksne de bedste vilkår. Det er et langt sejt træk, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder mod samme mål. Jeg glæder mig over, at se så mange mennesker, der gerne vil give deres tid, viden engagement for det vigtige emne,” forklarer borgmester Pernille Beckmann.
Martin Frank Nielsen er skoleleder på Arenaskolen, og han er meget glad for både den nye viden fra konferencen, men også den store samarbejdsvillighed.
”Det er så vigtigt, at vi får sat tidligt gang i den rigtige støtte og vejledning til de familier, børn og unge, så de kan få en god hverdag til at fungere. På skolerne sætter vi naturligvis ind, når vi oplever, at der er behov for det, men det er ikke en opgave, vi kan løfte alene. Derfor er jeg meget glad for, at der bliver afholdt en konference, hvor der bliver rettet fokus på emnet, og hvor alle er enige om, at vi skal arbejde sammen for at bryde den sociale arv og gøre en indsats for at hjælpe så tidligt i forløbet som muligt,” siger han.

Aydins fortælling

Men et er tal og statistikker, noget andet er den personlige fortælling fra en, hvor det i høj grad havde gjort en forskel, at nogen reagerede og strakte en hjælpende hånd ud. Derfor kom dagens andet oplæg fra en ung mand, der gav deltagerne en gribende fortælling om hans eget liv.
Aydin Soei er højaktuel forfatter med sin personlige beretning i bogen Forsoning, og står desuden bag bøgerne ’Vrede unge mænd’ og ’Skyld’ samt utallige avisartikler, debatindlæg, radioprogrammer m.m. I dag er Aydin Soei rollemodel og har et godt og velintegreret liv i Danmark, men det var ikke forudsat, da han som ung hang på gaden og lavede ballade i Avedøre og Gladsaxe. Han tog deltagerne med på sin personlige og indlevende fortælling om, hvordan det er at vokse op i et alment boligområde på Vestegnen. Familiens flugt fra Iran, en hård og brutal opvækst i familien med en far, der var psykisk uligevægtigt og ikke var bleg for at bruge vold som opdragelsesmetode, og ikke mindst det omvæltende kulturmøde med et dansk samfund, der ikke var let at finde sig til rette i.
Aydin Soei perspektiverede gennem sin fortælling de aktuelle problemstillinger, som nydanskere, immigranter og flygtninge har, når de kommer til landet på baggrund af sin uddannelse som sociolog og journalist. Sidst men ikke mindst kom han, med sine egne bud på, hvordan tidlig indsats fra det omkringliggende samfund ville have gjort en kæmpe forskel for ham, da han var barn, og hvor vigtigt det er, at man her i Greve Nord fortsætter det gode arbejde og skærper fokus yderligere på indsatsen.

Yderligere fokus

Både Aydin Soei og cheføkonom Frans Clemmesen påpegede, at samarbejdet mellem de boligsociale indsatser i de almene boligområder og kommunerne er meget afgørende, da en stor del af de udsatte familier bor i de almene boliger. I Greve Nord har der da også de seneste år været stor fokus på netop at yde en tidlig og håndholdt indsats. Det boligsociale projekt Greve Nord Projektet har siden 2008 samarbejdet med Greve Kommune og andre samarbejdspartnere om at støtte og vejlede de udsatte familier.
”Vi ved jo alle, at tidlig indsats har en stor effekt. Derfor er det et vigtigt emne at tage op i dag, så vi alle får et fælles grundlag for det fremadrettede samarbejde, der skal være på området. Tidlig indsats vil også være et gennemgående tema, som får yderligere fokus i den kommende boligsociale indsats for området,” fortæller Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Læs også alle de gode forslag fra workshoppen her (obs åbner i pdf)

Vi er godt i gang

Men hvordan er det så, at vi allerede arbejder med tidlig indsats? Hvilke erfaringer har vi indtil videre? Og hvordan kan vi sammen blive endnu bedre? Dagen sluttede med en fælles debat, hvor deltagerne fik mulighed for at fortælle, hvordan de rundt omkring i deres verden oplever arbejdet for at bryde den sociale arv. Michala Johansen fra Klub Godset og Suzan Saygili fra foreningen Ungvej Greve gav deres bud på, hvorfor det er så vigtigt at gribe tidligt ind, og hvordan vi ikke skal have berøringsangst, men i stedet tage kontakt til de familier, som har behov for hjælp.
Dagen igennem var der rigtig god debat om emnet, og alle deltagere var enige om, at det er en vigtig indsats, som alle må gøre sit for at støtte op om. Gert Poul Christensen, der er formand for kommunens Trygheds- og Integrationsudvalg, sluttede konferencen med sin tale, hvori han opfordrede alle deltagere til at tage et fælles ansvar - både nu, men også fremadrettet.

Greve Kommune og Greve Nord Projektet siger tak til de mange fremmødte for jeres input og inspirerende bidrag. Både til udfordringerne ift. tidlig indsats og social arv, men også til den kommende helhedsplan i Greve Nord. Jeres viden og engagement er essentielt for, at vi sammen skaber en bedre bydel for alle.

Du kan se hele BL oplægget her (obs åbner i pdf)


Gratis baby- og forældercafé er et hit


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Et nyt tilbud om rytmik og café til babyer og deres mødre i Greve Nord er blevet en stor succes. Både for mødrene og de små pus

Det er næsten ikke til at komme ind ad døren, så mange barnevogne står der parkeret side om side. Babyerne pludrer, og mødrene snakker og leger med deres børn blandt bolde, farvede tørklader og andre redskaber på gulvet.
Tirsdag eftermiddag er der propfyldt i festlokalerne i Gersagerparken 107, når der er gratis babyrytmik og forældercafé. Tilbuddet til områdets yngste borgere og deres forældre startede i midten af januar, og hver tirsdag eftermiddag kommer nye børn og mødre til. Tirsdag d. 8. marts var der 15 mødre og 18 børn til rytmik og hygge i Support Mamma, som tilbuddet bliver kaldt.
babyrytmik i gp

Melina elsker det

En af de mødre, der har været med siden start, er Natasja Berg og hendes datter Melina på otte måneder.
”Melina elsker det! Hun hygger sig sådan med de andre børn, og hun elsker at lave øvelserne. Jeg kan mærke, at hun får rigtig meget ud af det. Hun får stimuleret sanserne, og hun udvikler sig fra gang til gang. Hun er så glad og kravler bare rundt og hen til de andre børn. Det er et fantastisk tilbud, og vi er begge virkelig glade for at komme her. Vi ser faktisk frem til det hele ugen, når vi går hjem, ” fortæller 28-årige Natasja Berg, der til dagligt bor i Godsparken sammen med sin kæreste og datteren.
”Faktisk var det hernede, Melina kravlede for første gang, og det viser jo, hvor godt hun har det med de andre, og hvor tryg hun føler sig,” fortsætter Natasja Berg.
babyrytmik Natasja og babyGymnastikken og cafeen er et gratis tilbud til småbørnsmødre og gravide, der bor i Greve Nord om omegn, og det er foreningen Support Mamma og den boligsociale indsats Greve Nord Projektet, der står bag. Indtil nu har der været fokus på babyrytmik og øvelser, som mødrene har lavet sammen med deres børn, men i løbet af foråret vil rytmikken hver 2. tirsdag være skiftet ud med en forældre-informationsworkshop med forskellige temaer.
”Falck kommer ud og lærer om førstehjælp til børn, Beredskabsstyrelsen vil fortælle om, hvordan man kan sikre sit hjem bedre med små børn og pilfingrer, vi skal tale om mad til små børn, forældreroller osv. Altså temaer der er vigtige og fylder meget i småbørnsforældrenes verden,” fortæller Annika Baasch, der er stifter af foreningen Support Mamma.

Vi bruger hinanden

Netop muligheden for at tale med andre mødre om hverdagens udfordringer og glæder er også en af grundene til, at Natasja Berg ser frem til at skulle til mødrecafé og babyleg hver tirsdag.
”Det er dejligt, at man her kan komme og tale med andre mødre, der oplever de samme ting. Mange af os er førstegangsforældre, og her kan vi udveksle erfaringer og tricks. Fx var Melina flere gange ved at kløjes i maden, da hun skulle gå fra flydende til fast føde, og jeg blev meget forskrækket, for jeg vidste jo ikke, at det var normalt. Hvor skulle jeg vide det fra? Men så fortalte flere af de andre mødre hernede, at det var helt naturligt. Så det er dejligt, at vi kan bruge hinanden på den måde også,” fortælle Natasja Berg.
babyrytmik 3Suzanne Magelund er aktivitetskoordinator i den boligsociale indsats, Greve Nord Projektet, og hun glæder sig over at se, hvordan både børn og mødre får gavn af hinandens selskab.
”Det er netop aktiviteter som disse, der giver et netværk og naboskab mellem beboerne og skaber liv og gode oplevelser i området. Mødrene kommer fra hele området for at være med og hygge sig, og flere er også begyndt at mødes privat med deres børn. Det er dejligt, at vi på den måde kan være med til at skabe nye venskaber blandt beboerne,” fortæller hun.
Den ugentlige babycafé i Gersagerparken 107 er drevet af frivillige fra foreningen Support Mamma. Support Mamma har base i Humlebæk, hvor det starede som et samarbejde mellem sundhedsplejen i Fredensborg Kommune og foreningen med Annika Baasch i front. Siden har de startet flere lokale afdelinger, og nu altså også en her i Greve Nord i samarbejde med Greve Nord Projektet og FrivilligCenter Greve.

Et vigtigt tilbud

Det er gratis at deltage i aktiviteterne, og Annika Baasch glæder sig til, at forældreworkshoppene og den planlagte fædregruppe også starter. Hun fortæller, at Support Mammas tilbud er et supplement til kommunens eksisterende tilbud, og at hun løbende er i dialog med Sundhedsplejen i kommunen, hvis de møder forældre, der kan have fordel af at komme med i forældrecafeen i Gesagerparken.
”Vi arrangerer de her lokale aktiviteter og workshops til forældre, der har glæde af lidt ekstra støtte og rådgivning i hverdagen. Derfor glæder vi os meget over, at der kommer så mange forældre med deres børn og benytter sig af tilbuddene. De t er dejligt at opleve de engagerede forældre, der gerne vil det absolut bedste for deres børn,” siger Annika.
babyrytmik 2


Studentermedhjælpere søges:
Til vores beboerundersøgelse i Greve Nord


I perioden d. 11. til 25. marts 2015 skal den boligsociale helhedsplan Greve Nord Projektet i Hundige gennemføre en naboskabsundersøgelse. Det vil sige, at vi skal ud til alle beboerne og indsamle oplysninger om, hvordan de oplever det at bo i vores fire boligområder. Alle fire boligområder er placeret i Hundige, tæt ved Hundige Station.
I den forbindelse vil vi gerne ansætte fire studentermedhjælpere, der har lyst til at gå ud til borgerne og hjælpe med at få oplysningsskemaerne udfyldt. Skemaerne skal udfyldes på iPads, som vi stiller til rådighed.
Spørgsmålene er formuleret på forhånd, så det er udelukkende svar, du skal indhente og evt. stå til rådighed for at svare på beboernes spørgsmål ang. undersøgelsen.

Kvalifikationer:

Vi ønsker at samle et team af studentermedhjælpere, der kan tale med så mange borgere så muligt. Det vil sige, at teamet samlet skal kunne gøre sig forståeligt på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk og urdu. Du behøver naturligvis ikke kunne tale alle fem sprog, men dansk, engelsk og et af de tre fremmedsprog er et must.
Vi laver to teams af to studentermedhjælpere, som kan gå sammen og indhente svar.

Hvor meget og hvornår:
Vi regner med, at opgaven vil tage to-tre timer hver hverdag fra d. 11.-25. marts i tidsrummet mellem 16.00 og 20.00. Løn efter overenskomst.

Hvis du vil høre mere om opgaven, kan du kontakte sekretariatsleder Bo Mouritzen på telefon: 60 35 46 61 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Send en kort og motiveret ansøgning til:

Greve Nord Projektet
Thors Kvarter 62
2670 Greve
Att: Sarah Ehrenreich
Eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ansøgningsfrist lørdag den 28. februar 2015

Send også meget gerne opslaget her videre til andre, som du kan forestille dig, kan være interesseret.

billedecollage


Kronprinsesse Mary sendte eleverne ud og løbe


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det vrimlede med prominente damer i Arenaskolens arena, da eleverne skulle på efterårsferie. Der var både en kronprinsesse, en minister og en borgmester.

Den første fine dame i Arenaen fredag d. 10. oktober var borgmester Pernille Beckmann, der bød alle velkommen til motionsdag og sidste dag inden efterårsferien. Borgmesteren havde taget den flotte borgmesterkæde på i dagens anledning, hvilket specielt en del af pigerne lagde mærke til. Borgmesteren holdt åbningstalen og fortalte bl.a. de mange spændte elever, at hun glædede sig meget over, at Arenaskolen i år er blevet certificeret idrætsskole, hvilket er resultatet af års målrettet indsats for at gøre idræt og sundhed en større del af hverdagen på skolen.
Mary arena 3
Efter al den snak om motion og idræt var det blevet tid til at komme ud og løbe. Men i år det var ikke bare et almindeligt motionsløb. Det var en helt særlig gæst, der sendte de mange elever fra Arenaskolen afsted på det årlige motionsløb på tre km.. De glade, morgenfriske elever blev sendt afsted af HKH Kronprinsesse Mary, der inden hun sendte eleverne ud at løbe holdt en flot tale om, hvor vigtig motion er i skolen. Både fordi det styrker kroppen og forbedrer sundheden, men også fordi det i høj grad styrker sammenholdet og venskabet mellem eleverne.

Mary arena 4

En stor fest med mange fine gæster

Eleverne havde glædet sig meget til at se kronprinsessen, og de sad klar på bænkene i arenaen med flag og hujen, da hun ankom. Kronprinsessen er protektor for skolen 200 års fødselsdag, og mens de fleste af eleverne var ude og løbe, fik hun mulighed for at tale med nogle enkelte elever om, hvad de synes om at gå i skole i dag, og hvordan det skiller sig ud fra den måde, som skolen fungerede på for 200 år siden.
De var i det hele taget mange fine gæster i Arenaskolens udendørs arena den formiddag. Også kommunaldirektør Allan Vendelbo og chefen for Dagtilbud og Skoler Charlotte Groftved var med til den store fest, hvor gæster, elever og lærere fejrede både Arenaskolens udnævnelse til idrætsskole, den danske folkeskoles 200 års fødselsdag og at det var sidste dag inden efterårsferien (en begivenhed som specielt eleverne havde set meget frem til.)
Efterhånden som eleverne kom tilbage efter løbeturen blev de klappet i mål af kronprinsessen og de andre gæster. Den velkomstkomite gav de fleste af løberne en sidste smule energi, så de kunne give den fuld gas de sidste meter. Efterhånden som eleverne passerede målstregen var det blevet tid til vand og æbler, så alle kunne være klar til at tage godt imod den næste fine gæst.

Mary arena 1

Idræt, idræt, idræt

Tredje fine dame i arenaen var undervisningsminister Christine Antorini, der sammen med en flot tale overrakte en gruppe elever det store DGI diplom, der er det officielle bevis på, at Arenaskolen nu er en idrætsskole. Der var mange rosende ord fra undervisningsministeren, der ligesom kronprinsessen roste eleverne og skolen meget for det flotte arbejde og deres store idræts-arrangement.
Med til en rigtig fest hører også balloner, og dem var der masser af ved fredagens fest på Arenaskolen. Ministeren og kronprinsessen sendte sammen med eleverne hele 200 balloner afsted for at symbolisere den store runde fødselsdag, som den danske folkeskole kan fejre i år.

Mary arena 5
Efter en flot idrætsopvisning med masser af energi, sving, stræk og bøj var det blevet tid for borgmester Pernille Beckmann til at sige tak for i dag og tak for besøget til de mange gæster, der alle var enige om, at det havde været en rigtig hyggelig formiddag i idrættens tegn på Greve Kommunes nye idrætsskole.

Mary arena 2

 


Stolte børn viste deres kunst frem


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Og de kreative børn havde i den grad grund til at være stolte af deres kreationer, der torsdag eftermiddag blev udstillet på ferniseringen i Gersagerparken nummer 35. Forældre og søskende var mødt op for at se de flotte malerier, som en håndfuld børn har lavet hen over sommerferien.

Børnefernisering 1Malerierne var nu blevet sat i ramme, så forældrene kunne få de flotte og farverige kunstværker med hjem og pynte i stuerne. Men først skulle de udstilles, så de knap 25 børn og voksne, der deltog i ferniseringen, kunne nyde de mange farver sammen med et glas sodavand og lidt slik.

Børnefernisering 3Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor alle var enige om, at man ikke nødvendigvis behøver at have gået mange år i skole for at være en dygtig kunstner, for som en af forældrene meget klart formulerede det:
”De kunne jo lige så godt være nogle af de billeder, der bliver givet mange millioner for. Det er da ikke til at se forskel, og de her er da mindst lige så flotte.”

 Børnefernisering 2Det er de to frivillige, Joan og Tunde, der har stået for kreaværkstedet i sommerferien og som nu har rammet alle kunstværkerne ind. De glæder sig begge over at se, hvor glade børnene er, og hvor meget de vokser, når de stolt kan fremvise det, de har lavet.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere