Uld på programmet


8Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Hvad gjorde man egentligt, før man kunne købe alt sit tøj i butikkerne? Dette spørgsmål lå til grund for Pigeklubbens tur til Greve Museum onsdag den 8. august, hvor museumsinspektør Kirsten Egholk viste pigerne, hvordan kvinderne og pigerne i gamle dage selv kartede og spandt uld til tøj.

Med karter og håndten fik pigerne også selv lov til at kaste sig ud i det gamle håndarbejde, der både kræver armkræfter og finmotorik.

Pigerne startede deres besøg i museets gamle husmandssted, hvor de udstillede dukker viste – både hvem der boede på gården i årene omkring 1820'erne – men også hvordan deres tøj så ud. Denne familie var gårdejere, så de var ret velhavende, og det afspejlede sig også i deres tøj.

"Mange af de naturmaterialer, som man lavede tøj af i gamle dage, var lyse i farverne, så man farvede stofferne, når de var færdigvævede. De stærke farver som rød og blå var svære at lave, så det viste som regel, at dem som havde tøjet på var rige", forklarer Kirsten Egholk, og fremhævede dukken af gårdejeren for enden af bordet, der sad i en flot dragt vævet i rød uld.

På med arbejdstøjet

I et par kurve, som stod på bordet i det gamle husmandssted, var der forskellige naturmaterialer som bomuld, hør og uld. Det er de helt grundlæggende materialer til fremstilling af tøj. Én af pigerne får også lov til at prøve en særk – eller en underkjole, som man også kan kalde det, som er vævet i groft hør.

"Der ligger meget arbejde i at fremstille tøj fra bunden, som man gjorde den gang, så det betyder også, at kvaliteten som regel er god, og at tøjet holdt længere. Derfor gik meget af det også i arv mellem børnene i familien", siger Kirsten Egholk.

I værkstedet bliver karterne fundet frem, så pigerne kan prøve at karte uld selv. Det er hårdt arbejde, for ulden skal være helt fin og uden knuder eller klumper, for at den kan blive spundet til holdbar garn. Mange af pigerne kæmpede en brav kamp, men alle endte op med en fin portion kartet uld – klar til at blive spundet på håndten.

Det kræver finesse og en god portion tålmodighed at spinde uld på en håndten, og alle koncentrerer sig om at få uldtråden fin og tynd. I denne forbindelse passer devisen "øvelsen gør mester" rigtig godt, for det er meget svært at få en fin og jævn tråd. Efter flere forsøg og lidt hjælp, kunne alle pigerne tage hjem, men en fin, lille tråd hjemmekartet og –spundet uldgarn i lommen.

Se billederne fra pigernes besøg i galleriet her over.

 


Klub STAMhuset holder åbent hele sommeren


Der er åbent i Klubben hver tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 16.00 til 22.00 hele sommerferien.

God sommer

 


Åben rådgivning holder ferielukket


Fra mandag den 23. juli holder Astrid Hunderup Jensen ferielukket i den åbne rådgivning.

Det er derfor ikke muligt at træffe Astrid på de normale åbningstider den 26. juli og den 9. august.

Astrid ønsker alle en rigtig god sommer

 


Små billedhuggere for en dag


img 4100Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det var en god blanding af fordybelsens ro og målrettet arbejde, der omgav de omkring 30 børn, der var trukket i arbejdstøjet på Greve Museums skulptur-værksted onsdag den 4. juli.

Som led i museets sommerferie-tilbud kunne skolebørn afprøve deres kreative evner som billedhuggere hen over tre dage, og det var der rigtig mange, der benyttede sig af – blandt andet en flok piger fra Askerøds Pigeklub.

"Vi har fået støtte fra Greve Kommunes sommerferiepulje til at lave denne gratis workshop, og netop dette skulptur-værksted er inspireret af en ny udstilling i museets have, hvor 11 forskellige kunstnere udstiller skulpturer. Vi har inviteret billedhugger Geert Daae Funder til at undervise i workshoppen, da han har rigtig god erfaring med undervisning af børn og kan vejlede dem omkring den kunstnerske proces. Han har desuden været kurator på skulptur-udstillingen", siger Kirsten Egholk, der er museumsinspektør på Greve Museum.

Flotte og forskellige gipsfigurer

Geert Daae Funder er billedhugger og grafiker, og den teknik, som børnene arbejder ud fra på workshoppen, har han selv udviklet i samarbejde med sine børn.

img 4095

"Vi arbejder med gips, da det er et nemt materiale, der er godt til børn. Metoden er en sammenblanding af skulpturer og grafik, hvor alle får en gips-klods, som de kan tegne på, ridse i og fremhæve forskellige mønstre på ved hjælp af brun og sort skosværte. Både gipsen og de andre materialer, som vi bruger, er nemme at få fat på, så alle kan faktisk tage metoden med hjem og fortsætte med at skabe flotte kunstværker", siger Geert Daae Funder og fortsætter:

"Det er dejligt at se, at der er så mange børn, der er interesseret i at lave skulpturer. Alle får et personligt og unikt kunstværk med hjem, som de har sat deres helt eget præg på. Langt de fleste laver relieffer, men der er også enkelte, der laver små skulpturer. Det er sjovt at tale med børnene og se deres udvikling, så jeg lærer også meget ved at være med".

Lyt, føl og smag

Arbejdet med børnene er nu heller ikke nyt for Geert Daae Funder, der tidligere har arbejdet ved Louisianas Skoletjeneste.

img 4098

På Greve Museum er børnene altid meget velkomne, og der følger flere sommerferie-aktiviteter i løbet af juli og august. Man kan blandt andet lære at lave gammeldags mad og kaste sig ud i pileflet.

"De forskellige værksteder, vi har her på museet, knytter sig altid til en af udstillingerne. Vi vil gerne fortælle om udstillingerne på en anden måde – hvor det er mere end bare ord. Det giver uden tvivl en anden forståelse for historien, når gæsterne selv er med og for eksempel kan lugte, føle og smage på udstillingerne. Forhåbentligt har børnene på skulptur-workshoppen været en tur rundt og kigge på skulpturerne i haven, og har måske fundet lidt inspiration til deres egne kunstværker", siger Kirsten Egholk.

Du kan læse mere om muligheden for at lave Gammeldags mad her og om pileflet-værkstedet her, og alle Greve Museums sommerferie-aktiviteter kan ses på www.grevemuseum.dk

 


Samarbejde med Greve Cycle Club giver godt resultat


nyt cykeltj webAf: Stine Jensen, projektleder,
Kultur & Fritid Greve Kommune

10 børn og unge i Greve Nord-området har med succes kastet sig over cykelsporten.

De er deltagere i et projekt, som skal introducere børn og unge i området til gode fritidsaktiviteter.

Syv drenge og en pige i alderen fra 11 til 13 år fra området Greve Nord deltog mandag i Greve Cycle Clubs medaljeløb ved Greve Main.

De er en del af en flok børn og unge på 10, som har prøvet kræfter med cykelsporten siden de i april begyndte at træne sammen med aktivitetsmedarbejder Claus Katzmann i idræts- og fritidsarenaen ValHallen på Hedelunden i Hundige.

Gruppen deltager i et projekt for børn og unge i Greve Nord som introducerer unge i området til gode fritidsaktiviteter.

Udover at lære teknikken ved cykelsporten, skal de unge også lære at foretage småreparationer og vedligeholde cyklerne.

Godt fra start

"De nye cyklister er kommet rigtig godt fra start og flere af deltagerne har rykket sig meget siden de startede med at cykle", siger aktivitetsmedarbejder og primus motor for projektet Claus Katzmann fra ValHallen og fortsætter:

"Ud over glæden ved cykling er målet, at de unge bliver glade for foreningslivet. De unge er ikke vant til at være med i en forening, men det kommer, også fordi vi har et rigtig godt samarbejde med Greve Cycle Club som gør, at vi kan differentiere træningen."

Udover deltagelse i mandagens medaljeløb ved Greve Main, har flere af de unge på eget initiativ deltaget i motionsløbet Skjoldenæsholm og Hedeboløbet i Tune.

Den næste store udfordring for alle bliver cykelløbet Bastrup Sø Rundt i september. Her kan deltagerne vælge at deltage i et løb på 37 km eller et på 85 km.

Projektet drives af Greve Kommune og Greve Cycle Club og får økonomiske støtte fra Nordeafonden, Merkur Skilte, Soigneur, Breschel BNK og DIF Integrationspulje. Endelig er projektet et af flere under SATS-puljen bevilget af Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter, som giver midler til projekter for børn og unge i udsatte boligområder.

Yderligere information hos aktivitetsmedarbejder Claus Katzmann
på telefon 24 81 80 94.

 


Integrations-projekt giver de gode redskaber videre


Dag1 3Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

BO-VEST har sammen med Greve Nord Projektet nu afsluttet projektet Integration gennem uddannelse og refleksion, og det er der kommet mange gode resultater ud af, der kan læses i en afsluttende rapport.

Projektet havde til formål at hjælpe unge med en anden etnisk baggrund end dansk til bedre at forstå substan-sen i forskellen mellem den kultur, de møder i det danske samfund, og den kultur deres familier har sine rødder i.

De deltagende unge mænd har undervejs været på højskoleophold og på en rejse til Tyrkiet, og udviklingen har været enorm.

Formålet med de to ophold var at give de unge mænd et indblik i demokratiprocesser og det danske samfunds opbygning generelt. Dette skulle så sættes i relief i Tyrkiet, hvor de blev sat ind i arbejdsmarkedsforhold, manglende offentlig støtte og meget andet. Overordnet gav dette deltagerne et større indblik i det samfund, de lever i, og på sigt give dem mulighed for at rumme de to kulturer, som flere af dem er i konflikt med i deres dagligdag.

Læs mere om Integration gennem uddannelse og refleksion her og se en dagbogsreportage fra Tyrkiet her

dag 4"Unge med anden etnisk baggrund end dansk gennemgår ligesom andre på samme alder en socialiserings-proces, hvor man opnår kendskab til samfundets normer, og hvor man lærer, hvordan man lever sammen med andre mennesker. Mange føler sig klemt mellem de forskellige kulturer, der manifesterer sig i et flerkul-turelt boligområde. De kan opleve kulturforskellene som en slags "black box", som kan virke blokerende", forklarer Ole Thorbek, der er udviklingskonsulent i BO-VEST og fortsætter:

"Hensigten har været at forvandle kulturforskellenes "black box" til en aha-oplevelse, hvorved de unge bliver i stand til selv at håndtere kulturforskellen og kan bruge den som et afsæt til at involvere sig i det danske samfund. Det har derfor også været et vigtigt aspekt i projektet at motivere de unge til at engagere sig i det frivillige arbejde i boligområdet, hvorved de kan fungere som synlige rollemodeller for andre, påbegynde en uddannelse eller engagere sig på arbejdsmarkedet".

Nye metoder og gode resultater

Deltagerne var meget engagerede under hele forløbet, og metoderne i projektet tog udgangspunkt i at udfordre de ressourcer, der allerede var i gruppen og samtidig at arbejde med at anskueliggøre de indbyrdes positive relationer i gruppen.

"Projektet havde en rummelig og inkluderende tilgang, hvor udgangspunktet var "mig, som en del af det danske samfund" i stedet for "dem-og-os". Derfor blev undervisningen tilrettelagt med en tilgang om, at hvis noget skal ændres, kræver det refleksioner om, hvordan det er, og hvordan det kunne være. Dette kræver ny viden og nye erfaringer gjort i et udfordrende, men trygt rum. Hver dag – hver time – i projektets forløb var tilrettelagt fleksibelt, så projektets ledere til enhver tid kunne "gribe nuet", siger Katja Giebel, der har tilrettelagt læringsforløbene.

13De resultater, der er opnået igennem projektet, bliver nu udbygget gennem et opfølgningsprojekt, der bl.a. omfatter det fondsstøttede projekt, Magt med vold – nej tak, der understøtter ikke-voldelig adfærd, med fokus på opdragelse.

Unge med anden etnisk baggrund end dansk har alt for ofte oplevet, at opdragelse og socialisering sker gennem fysiske sanktioner. Denne sociale arv tager projektet Magt Med Vold – nej tak! fat på ved at give deltagerne en række værktøjer til at have en anerkendende og ressourcebaseret tilgang til deres funktion som rollemodel.

"Under hele projektets forløb er der blevet arbejdet frem mod en fotoudstilling, der kunne visualisere projektets forløb og indhold både for deltagergruppen og andre interesserede. Fotoudstillingen består af 40 selvstændige billeder i rammer, syv tekster, samt syv bannere med udstillingens overskrifter og billeder. Alle interesserede kan låne fotoudstillingen gennem henvendelse til BO-VEST. Derudover er det muligt at læse mere om projektets resultater i den afsluttende rapport", siger Ole Thorbek.

Du kan læse rapporten her (åbner i pdf)

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere