Bydelskonferencen 2016 - Alle er enige: Tidlig indsats er vejen frem


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Både fagfolk, politikere og beboere blev ved bydelskonferencen i Greve Nord enige om, at tidlig støtte til børn og familier med særlige behov er vejen frem

Der er rigtig mange både økonomiske og menneskelige ressourcer at spare ved at sætte tidligt ind og hjælpe de familier, børn og unge, der af forskellig årsager har behov for en håndsrækning. Det blev slået fast for alle deltagere ved årets store bydelskonference i lørdags, hvor temaet var netop tidlig indsats og social arv.
Frans Clemmesen, der er cheføkonom hos BL Danmarks Almene Boliger, kickstartede debatten om, hvor vigtigt det er at sætte ind i god tid, da han fortalte, at der er en forskel på op til 72,3 mia. kroner i samfundsøkonomisk tab, når man tager udgangspunkt i udgifterne til de udsatte børn/ unge kontra normalbefolkningen i en gennemsnitslig ungdomsårgang. Den store forskel baseres bl.a. på, at de udsatte børn og unge fra hver fødselsårgang i løbet af deres liv betaler væsentligt mindre tilbage til staten i form af skat, og at de til gengæld er årsag til markant flere udgifter for staten i form af fx sundhedsudgifter, anbringelser og kriminalitet. Frans Clemmensen fortalte, at der er ca. 5.000 udsatte unge i hver gennemsnitlig fødselsårgang, og at hver af disse i snit koster samfundet 15 mio. kroner gennem deres livsforløb.

Du kan se hele BL oplægget her (obs åbner i pdf)

Previous ◁ | ▷ Next


Altafgørende uddannelse

På konferencen understregede Frans Clemmesen, at uddannelse er altafgørende ift. at bryde den sociale arv og hjælpe de unge ud af den negative spiral. Han forklarede, at man derfor skal sætte særligt ind for at støtte de familier, der ikke selv er i stand til at hjælpe og fastholde deres børn og unge igennem et uddannelsesforløb. En indsats som Greves borgmester også bakker op om.
”Det er essentielt, at vi sætter tidligt ind. Vores børn og unge skal have en uddannelse, for det er den eneste kendte medicin mod tung social arv. I Greve Kommune ønsker vi i de kommende år at satse hårdt på børnene og hjælpe dem med at bryde den sociale arv. De skal i daginstitution, i skole og have et almindeligt fritidsliv. Vi vil begynde allerede i den tidlige barndom, for der er meget at spare både ift. menneskelige ressourcer og rent samfundsøkonomisk,” siger borgmester Pernille Beckmann, der også selv deltog i konferencen, som hun åbnede med en velkomsttale.

Et fælles mål

Værterne for konferencen var Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og knap 50 deltagere havde valgt at bruge deres lørdag på at diskutere tidlig indsats, hvilket glæder arrangørerne. Formålet med den årlige konference er netop at samle fagfolk, lokalpolitikere og borgere, der alle har en interesse i at gøre Greve Nord et bedre sted at bo.
”Vi skal arbejde sammen om at give både børn og voksne de bedste vilkår. Det er et langt sejt træk, og derfor er det vigtigt, at vi arbejder mod samme mål. Jeg glæder mig over, at se så mange mennesker, der gerne vil give deres tid, viden engagement for det vigtige emne,” forklarer borgmester Pernille Beckmann.
Martin Frank Nielsen er skoleleder på Arenaskolen, og han er meget glad for både den nye viden fra konferencen, men også den store samarbejdsvillighed.
”Det er så vigtigt, at vi får sat tidligt gang i den rigtige støtte og vejledning til de familier, børn og unge, så de kan få en god hverdag til at fungere. På skolerne sætter vi naturligvis ind, når vi oplever, at der er behov for det, men det er ikke en opgave, vi kan løfte alene. Derfor er jeg meget glad for, at der bliver afholdt en konference, hvor der bliver rettet fokus på emnet, og hvor alle er enige om, at vi skal arbejde sammen for at bryde den sociale arv og gøre en indsats for at hjælpe så tidligt i forløbet som muligt,” siger han.

Aydins fortælling

Men et er tal og statistikker, noget andet er den personlige fortælling fra en, hvor det i høj grad havde gjort en forskel, at nogen reagerede og strakte en hjælpende hånd ud. Derfor kom dagens andet oplæg fra en ung mand, der gav deltagerne en gribende fortælling om hans eget liv.
Aydin Soei er højaktuel forfatter med sin personlige beretning i bogen Forsoning, og står desuden bag bøgerne ’Vrede unge mænd’ og ’Skyld’ samt utallige avisartikler, debatindlæg, radioprogrammer m.m. I dag er Aydin Soei rollemodel og har et godt og velintegreret liv i Danmark, men det var ikke forudsat, da han som ung hang på gaden og lavede ballade i Avedøre og Gladsaxe. Han tog deltagerne med på sin personlige og indlevende fortælling om, hvordan det er at vokse op i et alment boligområde på Vestegnen. Familiens flugt fra Iran, en hård og brutal opvækst i familien med en far, der var psykisk uligevægtigt og ikke var bleg for at bruge vold som opdragelsesmetode, og ikke mindst det omvæltende kulturmøde med et dansk samfund, der ikke var let at finde sig til rette i.
Aydin Soei perspektiverede gennem sin fortælling de aktuelle problemstillinger, som nydanskere, immigranter og flygtninge har, når de kommer til landet på baggrund af sin uddannelse som sociolog og journalist. Sidst men ikke mindst kom han, med sine egne bud på, hvordan tidlig indsats fra det omkringliggende samfund ville have gjort en kæmpe forskel for ham, da han var barn, og hvor vigtigt det er, at man her i Greve Nord fortsætter det gode arbejde og skærper fokus yderligere på indsatsen.

Yderligere fokus

Både Aydin Soei og cheføkonom Frans Clemmesen påpegede, at samarbejdet mellem de boligsociale indsatser i de almene boligområder og kommunerne er meget afgørende, da en stor del af de udsatte familier bor i de almene boliger. I Greve Nord har der da også de seneste år været stor fokus på netop at yde en tidlig og håndholdt indsats. Det boligsociale projekt Greve Nord Projektet har siden 2008 samarbejdet med Greve Kommune og andre samarbejdspartnere om at støtte og vejlede de udsatte familier.
”Vi ved jo alle, at tidlig indsats har en stor effekt. Derfor er det et vigtigt emne at tage op i dag, så vi alle får et fælles grundlag for det fremadrettede samarbejde, der skal være på området. Tidlig indsats vil også være et gennemgående tema, som får yderligere fokus i den kommende boligsociale indsats for området,” fortæller Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Læs også alle de gode forslag fra workshoppen her (obs åbner i pdf)

Vi er godt i gang

Men hvordan er det så, at vi allerede arbejder med tidlig indsats? Hvilke erfaringer har vi indtil videre? Og hvordan kan vi sammen blive endnu bedre? Dagen sluttede med en fælles debat, hvor deltagerne fik mulighed for at fortælle, hvordan de rundt omkring i deres verden oplever arbejdet for at bryde den sociale arv. Michala Johansen fra Klub Godset og Suzan Saygili fra foreningen Ungvej Greve gav deres bud på, hvorfor det er så vigtigt at gribe tidligt ind, og hvordan vi ikke skal have berøringsangst, men i stedet tage kontakt til de familier, som har behov for hjælp.
Dagen igennem var der rigtig god debat om emnet, og alle deltagere var enige om, at det er en vigtig indsats, som alle må gøre sit for at støtte op om. Gert Poul Christensen, der er formand for kommunens Trygheds- og Integrationsudvalg, sluttede konferencen med sin tale, hvori han opfordrede alle deltagere til at tage et fælles ansvar - både nu, men også fremadrettet.

Greve Kommune og Greve Nord Projektet siger tak til de mange fremmødte for jeres input og inspirerende bidrag. Både til udfordringerne ift. tidlig indsats og social arv, men også til den kommende helhedsplan i Greve Nord. Jeres viden og engagement er essentielt for, at vi sammen skaber en bedre bydel for alle.

Du kan se hele BL oplægget her (obs åbner i pdf)

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere