Flere studenter i Greve Nord


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Antallet af unge fra Greve Nord, der har bestået en studentereksamen er steget med 52 pct. siden 2008

En ny opgørelse fra BL – Danmarks Almene Boliger viser, at antallet af 20-årige unge i de udsatte boligområder, der gennemfører en gymnasial uddannelse, er stigende. Den positive udvikling gør sig også gældende her i Greve Nord.
Siden 2008 er antallet af studenter fra Greve Nord steget bemærkelsesværdigt, så beboerne har haft rig mulighed for at se studentervogne i området. Sidste år gennemførte hele 39 pct. af områdets 20 til 23-årige beboere en gymnasial uddannelse, mens det i 2008 kun var 25 pct. af områdets beboere i samme aldersgruppe, der kunne kalder sig studenter.ny billedcollage2 juli 2016 webDen positive udvikling glæder formanden for kommunens Vækst- og Beskæftigelsesudvalg, Morten Dahlin.
"Det er vigtigt at løfte uddannelsesniveauet i Greve Nord. Det er både en fordel for Greve Kommune som helhed, at alle vores unge klarer sig godt, men også for de unge selv. En uddannelse giver de unge bedre kort på hånden for at klare sig godt i tilværelsen fremadrettet," siger han.
Til sammenligning viser tallene fra hele Greve Kommune, at 41 pct. af de 20 til 23-årige, der boede i kommunen i 2008 tog en studenteruddannelse, mens det i 2015 var 51 pct.studenter i askerød

student Greve Nord Projektet

Flest ikke-vestlige studenter

Det er BL – Danmarks Almene Boliger, der har udarbejdet statistikken, der inkluderer alle former for gymnasiale uddannelser. Optællingen viser også, at der er forskel på, hvem der bliver studenter. Der er stadig en klar overrepræsentation af piger, der kan tage studenterhuen på, men de seneste år er der sket en bemærkelsesværdig udvikling i studenternes etniske baggrund. I 2015 havde hovedparten af studenterne fra Greve Nord ikke-vestlig baggrund. Hele 46 pct. af den samlede andel af unge Greve Nord borgere i alderen 20 til 23, der blev studenter i 2015, har ikke-vestlig baggrund. Ud af samme gruppe var 31 pct. etnisk danske unge. Dermed udgør de unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund nu den største procentdel af de 20 til 23-årige ny udklækkede studenter i 2015, der bor i Greve Nord.
studenterhueSådan så det ikke ud i 2008. Da havde hovedparten af alle Greve Nords 20 til 23-årige studenter etnisk dansk baggrund (27 pct.), mens studenterne med ikke-vestlig baggrund udgjorde 23 pct..
"Det er meget positivt, at flere af vores unge borgere med ikke-vestlig baggrund får en uddannelse. Det har vi brug for, hvis vi skal gøre op med gruppens overrepræsentation i arbejdsløshedsstatistikkerne. Og så ved vi jo, at uddannelse er en af vejene til et godt og sundt liv," forklarer formanden for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Det gav muligheder

24-årige Abbas Al-abboody, der er født og opvokset i Askerød i Greve Nord, blev student fra Greve Gymnasium i 2011. Han kalder sin studentereksamen et af det bedste valg i hans liv.
”Jeg er så glad for, at det var den vej, jeg gik, for det har givet mig så mange muligheder ift. videreuddannelse. Det var tre hårde og fantastiske år,” fortæller han.
Abbas 2Om et halvt år er Abbas Al-abboody færdiguddannet pædagog, og han kommer fra en familie, hvor det er naturligt at tage en uddannelse. Hans to ældre brødre er henholdsvis uddannet pædagog og læge, og både hans lillebror og lillesøster bliver studenter inden for de næste år.
”I vores familie har det altid været vigtigt, at vi skal have en uddannelse. Vi børn har altid fået af vide, at det er vejen frem. Derfor var jeg også meget glad for, at jeg også kunne gøre min familie stolt, da jeg blev student og nu igen, hvor jeg snart er færdig som pædagog,” siger Abbas Al-abboody, der stadig bor i Greve Nord og fortsætter:
”Det glæder mig, at der er flere af de unge herfra, der tager en studentereksamen, og at de griber muligheden og tager skolen mere seriøst. Det vil kun komme dem til gode.”

Et stærkere område

De mange flere glade og stolte studenter vækker også glæde hos den boligsociale indsats i området, Greve Nord Projektet.
”Det er rigtig dejligt, at der kommer flere studenter i området, for vi ved jo, at uddannelse er en af de vigtigste veje til at bryde en eventuel negativ social arv. Flere studenter er også en indikator på, at andelen af ressourcestærke familier i området er steget. Vi håber derfor naturligvis også, at de unge studenter vælger at blive boende i området efterfølgende,” siger sekretariatsleder i Greve Nord Projektet, Hanne Sanderhoff Degn.
I Greve Nord Projektet har man i flere år haft fokus på at støtte ikke kun de unge i deres skolegang og valg af uddannelse, men også at ruste forældrene til at kunne støtte deres børn igennem deres skoleliv.


Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere