Gang i boldene i Hundige Boldklub


Boldklubben er blevet en del af projektet get2sport, der betyder, at klubben de næste år kan hjælpe endnu flere børn med at blive bedre til at spille fodbold

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Der var store smil og glæde i Hundige Boldklubs klubhus onsdag eftermiddag inden dagens træning. Her blev klubben nemlig officielt indviet som en del af DIF get2sport projektet, hvilket både vil komme spillerne og alle de frivillige ”bag” klubben til gode.
I en fodboldklub spiller man nemlig ikke bare fodbold. Der er rigtig mange bagvedliggende og administrative ting, der også skal være styr på, og det tager desværre tid fra de frivillige trænere, som de i stedet kunne have brugt på at træne med de unge fodboldtalenter.
Med donationen er det meningen, at en ny get2sport medarbejder et vist antal timer om måneden skal aflaste de frivillige trænere og ikke mindst formanden Jan Holst Andersen, så de kan bruge tiden på at træne fodbold med de unge og lave det foreningsarbejde, som de synes er sjovt og ikke så meget den administrative del.
get2sport1

En meget glad formand

”Vi er meget glade for, at vi er blevet udvalgt til at være DIF get2sport klub. Det er en helt fantastisk mulighed for os. Vi har rigtig mange børn, der kommer her flere gange om ugen, ja stort set hver dag. Nogle af børnene er flygtninge, der er kommet hertil for kort tid siden. Fodbolden og det sociale liv i klubben betyder rigtig meget for dem, så derfor har vi som klub også et ansvar for at lære dem de sociale spilleregler, byde dem velkommen og hjælpe med at integrere dem via fodbolden. Det gør vi meget gerne, men det kræver mere tid end som så. Og det er tid, som træneren ikke nødvendigvis har, når han også skal sørge for det administrative såsom forberedelse af træning, holdudtagelse til kampe m.v. Derfor er vi meget glade for, at vores dygtige og engagerede frivillige i højere grad kan få lov til at gøre det, de gerne vil, og det er den forbindelse værd at understrege alle i klubben arbejder gratis og at vi altid kan bruge flere frivillige forklarede klubbens formand, Jan Holst Andersen ved udnævnelsen.

get2sport3Personligt har Jan brugt mellem 40 og 60 frivillige timer om ugen på arbejdet som formand i Hundige Boldklub. Han er glad for sit arbejde i klubben, og han ved, at de andre frivillige også er glade for den forskel, de er med til at gøre for klubbens børn og unge. Men det er meget arbejde at lægge på relativt få skuldre, så derfor skal noget af den tid, som Jan får frigivet takket være get2sport donationen, bruges på at titrække endnu flere frivillige kræfter til klubben.
”Det vil dels lette presset på de nuværende frivillige, men det er også lettere at få flere frivillige, når de får muligheden for at bidrage med det, de gerne vil og ikke får smidt en masse ekstra opgaver med, som de ikke har tiden eller lysten til,” sagde formanden ved udnævnelsen.

Derfor er Hundige Boldklub oplagt

Netop boldklubbens geografiske placering og dermed også sammensætningen af medlemmer er en vigtig årsag til, at klubben er blevet udvalgt.
”Formået med get2sport er at løfte og støtte op om foreningslivet, der ligger placeret tæt ved udsatte boligbyggerier som fx Askerød. Vi ser et rigtig godt potentiale i Hundige Boldklub, det er en god og sund klub, de har gode faciliteter og nogle meget engagerede frivillige voksne, der brænder for klubben. Men vi kan også se, at det er en klub, der står overfor en række udfordringer netop fordi, den ligger placeret, hvor den gør. Derfor vil vi gerne støtte klubben, så den kan modtage flere børn fra de her områder og styrke de frivillige, så de har lyst til at fortsætte det gode arbejde. For uden dem ingen klub,” siger Lars Kruse, der er projektmedarbejder i get2sport.

Mange om samarbejdet

At klubben er blevet DIF get2sport klub betyder også et øget samarbejde med både Greve Kommune og Greve Nord Projektet. Selve get2sport konceptet bygger nemlig på, at klubberne dels skal klædes bedre på til at tage imod de mange børn og ung, der kommer til klubben fra udsatte boligområder, og dels at holde fast i de gode frivillige kræfter og ressourcer, der lægges i klubben fra frivillige trænere, ledere m.m.
En stor del af medlemmerne i Hundige Boldklub kommer fra henholdsvis Askerød, Gudekvartererne og Gersagerparken, hvilket betyder, at en del af børnene også kommer fra mindre ressourcestærke hjem. Både økonomisk, men også ift. integration, kendskab, forventninger og krav til det at være en del af en fodboldklub kan disse børn og unge derfor have en række udfordringer, der gør, at de tager mere tid, end ellers. Det kan fx være i forbindelse med manglende betaling af kontingent, at barnet/ den unge har nogle problemer derhjemme, som de gerne vil tale med en voksne i klubben om m.m.
Get2sport donationen og de medfølgende mandetimer skal derfor være med til at skabe det overskud hos fx trænere og ledere i klubben, at de bedre kan tage sig af de børn og unge, der kommer med lidt ekstra udfordringer i stedte for at skulle bruge den dyrbare frivillige tid på fx administrationsopgaver. billede fra klubben
Det skal samtidig gøre det mere attraktivt for de frivillige voksne i klubben, at de kan få lov ta bruge tiden på det, de gerne vil bidrage med. Hvad enten det er at træne børnene, sørge for forplejning og sponsorater, lave hjemmesiden m.m.
”Det er ekstra svært i klubber som vores, der ligger hvor de gør, at finde frivillige. Derfor er det også vigtigt, at vi kan holde på dem og lade dem lægge kræfterne i det, de selv godt kan lide. Ellers kan frivilligheden og gejsten hurtigt brænde ud,” forklarede Jan Holst Andersen, da repræsentanterne var samlet rundt om bordet.

Borgmesteren og kommunen bakker op

Overrækkelsen af donationen fandt sted onsdag eftermiddag i klubbens hyggelige klublokaler, hvor de mange parter var samlet om bordet. At Hundige Boldklub nu er blevet DIF get2sport klub var nemlig en del af en større begivenhed, hvor Nordeafonden har doneret 15 mio. kroner til det samlede get2sport projekt, der inkluderer klubber i hele landet
Der var derfor masser at fejre denne onsdag eftermiddag, hvor repræsentanter fra både DIF get2sprot, Nordeafonden, Hundige Boldklub, Greve Kommune og Greve Nord Projektet var samlet for at tale om, hvordan vi fremadrettet skal arbejde sammen for at styrke både boldklubben, spillerne, de frivillige og lokalområdet omkring klubben.
Det er ikke kun DIF get2sport, der har investeret midler i at gøre Hundige Boldklub til get2sportklub, for en af forudsætningerne for, at blive get2sport klub er, at også kommunen vil bidrage økonomisk. Hos Greve Kommune bakker man op om projektet, og med til udnævnelsen var derfor både formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Anne Marie Lyduch, og Greves borgmester Pernille Beckmann.
”Kulturen i og omkring foreningslivet er en stor del af den danske kultur, særligt her i Greve. Derfor vil kommunen rigtig gerne være med til støtte op om de foreninger, der gør så godt og stort et stykke arbejde. Vi vil gerne være med til at knække koden og hjælpe de familier, der har behov for det, og der betyder foreningslivet og de engagerede frivillige rigtig meget. Man kan jo se, hvor positivt det er for børnene at komme her. Man kan se, hvordan børnene og de unge vokser og får selvtillid og bliver en del af noget større. Det har jeg personligt oplevet, når jeg har været her i klubben til fodboldskoler om sommeren. Vi ved, at det der virker, er, når vi løfter i flok. Derfor vil vi som kommune meget gerne bakke op om projektet her,” forklarede borgmesteren ved udnævnelsen.get2sport2

Vigtigt også i en stram økonomi

Også i Greve Nord Projektet glæder man sig over det kommende samarbejde og de muligheder, det medfører.
”Vi ved jo, at en del af børnene fra området holder meget af at komme i boldklubben, og at det fylder meget i deres hverdag. Det er et fristed for dem, hvor de kan komme og dyrke deres hobby, mødes med venner og have det sjovt. Derfor vil vi gerne være med til at styrke et samarbejde og en dialog mellem klubben og familierne her i området, hvor der kan være nogle knaster,” siger Martin Stærk Hansen, der er børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet og fortsætter:
”Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge kommer ud af hjemmene og får et socialt liv og samvær med andre, og der er sportsklubber og foreningsliv en ideel mulighed. Det er sundt, og det er sjovt. Derfor gør vi også meget ud af at forklarer forældrene, hvor vigtigt det er, at deres børn får muligheden for at gå til en sport eller andet, de gerne vil, også selvom økonomien kan være stram,” siger han.
Præcis hvordan de tilførte midler fra henholdsvis kommunen og get2sport skal bruges i Hundige Boldklub er endnu ikke helt fastlagt. Nu skal klubbens formand Jan Holst Andersen og repræsentanter fra Greve Kommune, Greve Nord Projektet og DIF get2sport samles i en arbejdsgruppe og finde ud af, hvordan midlerne bedst kan bruge, så de kommer de unge spillere og frivillige kræfter mest til gavn.  

logoEt godt eksempel

TV2 Lorry var forbi for at viderebringe nyheden om udnævnelsen af Hundige Boldklub som get2sprot klub og Nordeafondens store donation til get2sport. Du kan se indslaget her:

Du kan læse mere om DIF get2sport projektet her

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere