Ny selvstændig Ungeklub i Gersagerparken


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

En ny Ungeklub for 18 - 25-årige beboere er blevet åbnet i et af lokalerne i fælleshuset Mælkebøtten i Gersagerparken. Klubben er en selvstændig forening, der med støtte fra Greve Nord Projektet skal fungere som hyggeklub for de unge medlemmer, hvor de kan mødes og snakke sammen. Foreningen bliver et forum for dialog om, hvordan det er at være ung beboer i Gersagerparken og i Greve.

maelkeboetten - web

"Vi synes, at klubben er et spændende projekt og en ny tilgang til de unge, som vi ser frem til at følge og støtte op omkring. Som forening er klubben startet op under de gældende regler for foreninger og i henhold til de retningslinjer, der er for klubber i Gersagerparken. Jeg ser det som en god måde, hvorpå vi giver de unge en mulighed for at vise, at de kan leve op til reglerne og tage ansvar for klubbens daglige drift. De er alle meget opsatte på at få det til at fungere", siger sekretariatsleder i Greve Nord Projektet Bo Mouritzen.

Ungeklubben er udelukkende for de 18 – 25-årige, der alle er betalende medlemmer. Den er selvdreven med en bestyrelse, gældende vedtægter og hvor minimum 75 pct. af medlemmerne skal bo i Gersagerparken.

"Det er med en vis bekymring, at afdelingsbestyrelserne i BS61 og i Greve Boligselskab åbner en Ungeklub i bebyggelsen. Vi har understreget, at de unge har samme betingelser som de andre klubber i Gersagerparken, og at den bestyrelse, der er nedsat af de unge selv, skal tage ansvar for, at klubben overholder alle reglerne. Hvis reglerne overskrides, må klubben ophøre med at eksistere, så det er op til de unge, hvor længe de vil have deres klub", siger afdelingsbestyrelsesformand i BS61 Preben Husted.

Gersagerparken har et stærkt klubliv, og for Bo Mouritzen er Ungeklubben en god mulighed for, at de unge beboere kan få et indblik i beboerdemokratiet og dermed en større forståelse for samfundet.

"De unge har i høj grad selv formet deres vedtægter og foreningens grundlag, og jeg ser det som en rigtig god mulighed for at komme i dialog med dem, og dermed også skabe grobund for et godt afsæt til rådgivning om job og uddannelse. Det er nogle af de punkter, som Greve Nord Projektet har meget fokus på", siger Bo Mouritzen.

Greve Nord Projektets børn- og ungemedarbejdere vil føre tilsyn med klubben.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere