Portræt: Ny børn- og ungemedarbejder vil skabe muligheder


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Det er en erfaren mand, der siden 1. oktober har været ansat som børn- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet.

Maher Khatib kom til Danmark som flygtning fra Libanon i midten af 1980'erne, og arbejdet med flygtninge, unge mennesker og udviklingsarbejde – alt sammen krydret med et kunstnerisk tvist – har præget hans liv lige siden. Han brænder for arbejdet med at støtte og præge unge mennesker til at træffe gode valg, og han ved af erfaring, hvor vigtigt det er at skabe muligheder for et godt liv – især til dem, der ikke har det.

maher - web 2

"Jeg kan rigtig godt lide udfordringerne ved børn- og ungearbejdet, hvor det er de mange muligheder, der i fokus. Udsatte børn og unge har det svært, og mange har ikke den støtte hjemmefra, der skal til, for at de kan udvikle sig positivt. Børn og unge er jo fremtidens voksne og dem, der skal bære samfundet videre. Det handler om at se det store perspektiv og alle vinkler. Det er aldrig "bare" én ung, det handler om, men også den unges familie og samfundet omkring ham eller hende", forklarer Maher Khatib.

En god blanding af arbejde med unge i centrum

Maher Khatib er 45 år og har palæstinensisk baggrund. Han er gift og har tre børn. Han er uddannet teknisk tegner og har læst datalogi på universitetet, men hans erhvervserfaring strækker sig fra tolkearbejde, over forskelligt projektarbejde og til undervisning i grafisk arbejde – men stort set altid med unge som omdrejningspunkt.

"Jeg har altid været god til at snakke med mennesker og til at motivere og iværksætte. Jeg startede med at være tilknyttet Dansk Flygtningehjælp som tolk, og blev efterfølgende ansat som kulturformidler, hvor jeg også arbejdede med nytilkomne flygtninge. Det var jeg i flere år, men da jeg er skabs-kunstner har stor interesse for fotografi og grafisk design, blev jeg i en årrække tilknyttet Roskilde Tekniske Skole som underviser, hvor jeg også fik mit pædagogikum, en uddannelse i voksenpædagogik og i projektledelse", siger Maher Khatib.

Arbejdet med integration og unge blev dog aktuelt igen i 2006, hvor han blev headhuntet til at være projektkoordinator i et 2-årigt unge-projekt under Dansk Flygtningehjælp, der mundede ud i netværket PalUng – for palæstinensiske unge.

Sideløbende blomstrede Maher Khatibs egen interesse for det boligsociale arbejde, da han selv boede i et alment boligområde med en del problemer.

"Jeg kunne fornemme, at der var en uro i området blandt børnene og de unge, som mest handlede om, at de hang ud på stierne i området. Der var kun voksen-klubber i bebyggelsen, og jeg syntes ikke, at det var særlig godt. Så da jeg blev næstformand i bestyrelsen, begyndte jeg at opfordre til, at der skulle laves nogle ændringer, så der blev plads til alle", fortæller Maher Khatib.

Næste skridt – boligsocialt arbejde

Arbejdet med at skabe nogle nye tilbud til børn og unge kom boligselskabet for øre, og da der blev skabt et boligsocialt projekt i bebyggelsen i 2008, blev Maher Khatib projektleder i de næste 4 ½ år.

"Arbejdet med børn og unge er en proces, og det er vigtigt, at man hele tiden lader de unge vide, at man gerne vil dem – men samtidigt stiller krav til dem. Der skal hele tiden være fokus på resultater, hvor støtte og vejledning følges ad imod et fælles mål. Ofte lever børn og unge i udsatte boligområder i en anden virkelighed, og de mangler nogen, der kan sætte perspektiv på deres hverdag", siger Maher Khatib og fortsætter:

"Der er stort set altid et håb for, at personer kan udvikle sig, og det er mit pejlemærke i arbejdet. Det vigtigste er nok at sikre sig, at der bliver en ejerfornemmelse fra de unges side – at de selv tager et medansvar, og at de bliver taget seriøst. For så oplever man ofte, at de tager ansvar på flere områder og så er udviklingen i gang. Det er altid en spændende proces, som jeg glæder mig til at være en del af".

Maher Khatibs ansættelse som børn- og unge medarbejde er i første omgang tidsbegrænset frem til april 2013.


Om Maher:

• Maher har altid været aktivist i sit lokale bybillede, og han har blandt andet fået Integrationsprisen i Ringsted. Han stiller desuden op til Byrådet til næste år, hvor han sætter fokus på behovet for et ungehus i byen.

• Det er især fotografi, der tiltrækker Maher som kunstner, og han har blandt andet fået støtte fra Statens Kunstfond til sit arbejde. Han har også lavet rap-sange på arabisk, og han håber på at kunne trække nogle af de kreative aktiviteter med ind i arbejde med de unge i Greve Nord.

• Maher kan godt lide at rejse, men helst på den simple måde og med masser af adrenalin. Det er ikke luksus og charter der tiltrækker ham men derimod lokalbefolkninger og autentiske opleveler.

• Han har stor interesse i mennesker og lever efter devisen om ikke at have nogen fordomme over for mennesker – kun over for deres handlinger.


 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere