"Pigeklub" får nye rammer på Greve Ungdomsskole


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Igennem et helt nyt samarbejde med Greve Ungdomsskole har Greve Nord Projektet flyttet en af de succesfulde aktiviteter over i kommunalt regi.

"Pigeklubben" i Greve Nord, der siden februar 2011 har været en velbesøgt fritidsaktivitet i området, flyttede ved årsskiftet over i Ungdomsskolens lokaler på Gersager Allé.

I løbet af foråret skal den integreres som en fast del af de mange spændende undervisningstilbud, som Ungdomsskolen har. Det er et hold med et stort potentiale, siger viceinspektør Erik Jensen fra Greve Ungdomsskole, der er positivt overrasket over, hvor godt det er gået med overdragelsen.

img 4095

"Det er gået rigtig godt med at få flyttet den ugentlige "pigeklub" over til os, og pigerne trives her. Vi er en kommunal institution med højt til loftet, og vi vil rigtig gerne være med til at skabe nogle nye rammer for pigerne, som imødekommer deres interesser og ønsker. Men vi vil samtidigt også gerne udvide deres netværk og kompetencer, og få dem indsluset i andre aktiviteter her på skolen", siger Erik Jensen.

"Pigeklubben" havde i sin gamle form base i Greve Nord Projektet, hvor pigerne fik et ugentligt frirum til at hygge sig sammen med forskellige hobbyaktiviteter og tøsesnak. I takt med at der igennem det seneste år er kommet flere piger til, og at klubben er blevet mere etableret, blev de første skridt taget til at få den sluset over i et mere fast tilbud gennem Greve Kommune.

"Vi har jo kun haft "pigeklubben" her på skolen i knapt to måneder, så vi arbejder stadig med at få pigerne til at komme her over og skabe nogle spændende rammer for dem. Men det er gået over al forventning, og gruppen af piger er nu oppe på over 20. At "klubbens" nye lokaler ligger i UngdomsCentret på Gersager Allé er bestemt et plus, for det er ret tæt på Askerød. Det er også tanken, at "klubben" skal udvides til ikke kun at være piger fra Askerød, som det mest er nu, men at det skal være et åbent tilbud til alle piger mellem 12 og 18 år", forklarer Erik Jensen.

Et tilløbsstykke

Pigerne selv har også taget rigtig godt imod de nye ideer, og de er glade for de mange muligheder, der er fulgt med flytningen. Det er noget, som de frivillige, der er tilknyttet "pigeklubben", kan mærke.

"Vi har næsten fordoblet antallet af piger, der er med i "klubben", og der kommer over 15 piger hver uge, når vi mødes. Der er også kommet flere af de lidt ældre piger på 15-17 år, og vi kan høre, at der er flere og flere, der hører om "pigeklubben" på Ungdomsskolen, og som gerne vil være med. Pigerne synes, at det er dejligt, at der er så mange aktiviteter i "klubben" nu, og der er rigtig god stemning", siger Alaa Al-Assadi, der har været frivillig i "pigeklubben", siden den startede op i februar 2011. Hun er forsat tilknyttet "pigeklubben".

Greve Ungdomsskole tilbyder både skolefaglige aktiviteter, hobby- og fritidsrelaterede aktiviteter og muligheder for at tage på små studieture. Der er ikke tale om et klubtilbud, da der skal foregå undervisning på de forskellige hold, så "pigeklubben" bliver på sigt omformet lidt. Dog bliver der fortsat en kønsopdeling.

"Vi har gode erfaringer med at kønsopdele nogle enkelte af vores hold, da der kan være nogle interesse- og modenhedsaspekter, som vi skal tage højde for. Så pigerne får fortsat deres eget hold, men vi kobler nogle flere aktiviteter på. Vi forventer gode ting af vores samarbejde med Greve Nord Projektet og håber på, at vi på sigt kan få nogle af drengene fra området sluset ind på Ungdomsskolen også", afslutter Erik Jensen

Ungdomsskolen er opdelt i fire centre på udvalgte skoler i kommunen, hvor det ene ligger i UngdomsCentret på Gersager Allé. Alle aktiviteter er gratis, og eleverne har stor medbestemmelse på, hvad der bliver oprettet af hold.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere