Samarbejdsforum i Greve Nord:

Flere børn og unge fra almene boligområder gennemfører uddannelse


Nye tal viser, at helhedsplaner og samarbejde styrker børnenes faglighed i skolerne

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Flere og flere af de børn og unge, der bor i et alment boligområde med en helhedsplan kommer gennem skole og uddannelsessystemet. Det viser de nye tal fra BL – Danmarks Almene Boliger, som cheføkonom Frans Clemmesen præsenterede ved efterårets Samarbejdsforum i Greve Nord.
Sam.for.2Både ift. karakterer i folkeskolen og gennemførelse af ungdomsuddannelser er der siden 2008 sket en stigning blandt de børn og unge, der bor i almene boligområder med helhedsplaner.

”Den positive udvikling viser, at det effektive, koordinerede samarbejde, der foregår på tværs af kommuner, boligsociale projekter og lokale aktører i boligområder med helhedsplaner, sammen med andre faktorer har en meget positiv effekt på børnene og de unges skolegang,” siger Frans Clemmesen, der ved Samarbejdsforum roste indsatsen.
BL slide 1

Bedre karakterer og flere i uddannelse
I 2015 fik 47 pct. af 9. klasses eleverne med bopæl i almene boligområder med helhedsplaner minimum 4 i dansk og matematik, mens det i 2008 var 37 pct.

Også ift. ungdomsuddannelserne er der sket en positiv udvikling. I 2015 var 68 pct. af de 20-årige med bopæl i almene boligområder med helhedsplaner i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket er en stigning på 24 pct. ift. 2008.
Det var tal, der vakte glæde hos de 20 deltagere, der mandag d. 23. oktober var kommet til Samarbejdsforum i Askerød.Sam.for. 1I gør det godt
Deltagerne ved Samarbejdsforum var repræsentanter fra bl.a. afdelingsbestyrelserne, de lokale skoler, uddannelser og dagtilbud, Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og det er netop disse parter, der bl.a. arbejder sammen for at støtte områdets børn og unge til et bedre uddannelsesforløb.

Deltagerne og deres kollegaer fik derfor ros af BL’s cheføkonom, der på baggrund af de ”tørre” tal, kan bekræfte, at den koordinerede indsats og viljen til at samarbejde på tværs af fagområder har en særdeles positiv effekt.UUV slide 2

”Som helhedsplan er vi naturligvis meget glade for de konkrete tal, der viser, at indsatserne gør en forskel. Udviklingen er beviset for det gode samarbejde mellem kommunens forskellige parter, boligorganisationerne, beboerne og helhedsplanen. Vi glæder os derfor til at fortsætte og videreudvikle samarbejdet,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Du kan se hele BL præsentationen her (åbner i pdf)
Du kan se hele UUV præsentationen her (åbner i pdf)

Indsatsen skal fortsættes
Et af formålene ved Samarbejdsforum i Greve Nord er netop at samle de mange parter og gode kræfter, der arbejder med indsatsen og skabe et fælles vidensgrundlag, som der kan arbejdes videre på.

Deltagerne var da også helt enige om, at den positive udvikling betyder, at man skal fortsætte og ikke hvile på laurbærrene. For selvom det bestemt går i den rigtige retning ligger andelene af børn og unge, der gennemfører ungdomsuddannelserne, stadig lavere end de børn og unge, der ikke bor i almene boligområder. Ligeledes er andelen lavere end i de almene boligområder, der ikke har en helhedsplan.

Sam.for. 3Frans Clemmesen forklarer, at udviklingen viser, at børnene og de unge fra de almene boligområder med helhedsplaner er ved at indhente det spring, der har været op til beboerne i de almene boliger uden helhedsplaner. Han påpeger, at udviklingen indirekte også er med til at løse integrationen for de næste generationer, idet boligområderne med boligsociale helhedsplaner oftest har mange beboere med ikke-vestlig baggrund.

Greve Nords unge
Mens BL’s tal er landsdækkende, kunne eftermiddagens anden oplægsholder, Margrethe Tovgaard, der er afdelingsleder i UUV Køge, præsentere helt lokale opgørelser over de 15-24 årige fra Greve Nord.

I maj 2017 havde 30,8 pct. af de unge gennemført en ungdomsuddannelse, og yderligere 25 pct. var i gang. Til sammenligning var der blandt alle Greve Kommunes unge i samme aldersgruppe 31 pct. med en gennemført en ungdomsuddannelse og 34,7 pct. var i gang.
De unge fra Greve Nord ligger derfor ikke langt bag kommunegennemsnittet.
UUV slide 1Margrethe Tovgaard forklarede, hvordan de hos UUV vejleder de unge, der har behov for støtte til at vælge og kvalificere sig til en uddannelse. UUV samarbejder også på tværs med både uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og andre om at finde løsninger, der er tilpasset den enkelte unge, så vedkommende kan få en uddannelse.

”Projektet har de seneste år haft fokus på at støtte familien som helhed, så de kan få en velfungerende hverdag med netop job, uddannelse og familieliv. For at give børnene og de unge de bedste muligheder for at uddanne sig, er det vigtigt, at de har en tryg base i hjemmet og at forældrene støtter dem i skolegangen efter bedste evne. Men det forudsætter igen, at forældrene er klar over, hvordan man støtter sine børn, og hvad der forventes af forældrene,” forklarer sekretariatsleder Majken Rhod Larsen.

Kæmpe økonomisk gevinst
For det enkelte individ er der helt åbenlyst størst gevinst ved at tage en uddannelse og få et arbejde. Både rent økonomisk men også rent personligt ift. at være en del af samfundet, at føle at man har værdi m.m.
Men også på det samfundsøkonomiske plan er kæmpe gevinster at hente ved at uddanne befolkningen.

BL har regnet ud, at en person, der gennemfører en gymnasieuddannelse har en gennemsnitlig livværdivækst på 17,7 mio. kr., hvorimod en person, der udelukkende har grundskolen har en gennemsnitlig livværdivækst på 8,4 mio. kr.
BL slide 2Det betyder, at samfundet får 9,3 mio. kr. mere ud af en person, der tager en gymnasieuddannelse.
De mange penge kommer bl.a. fra den skat, som vedkommende betaler. Meget sat på spidsen kan man sige, at en person, der tager en lang uddannelse ofte også får et godt betalt job og derfor også kommer til at bidrage med en højere skat, og at en person med en kortere uddannelse som udgangspunkt kommer til at betale mindre i skat. Dette er naturligvis ikke repræsentativt for alle og alle erhverv.

Du kan se hele BL præsentationen her (åbner i pdf)
Du kan se hele UUV præsentationen her (åbner i pdf)

Gode forslag
På Samarbejdsforum er det netop formålet at debattere, hvordan vi fortsat kan samarbejde i en fælles retning. Derfor blev ordet givet frit til deltagerne, der kom med følgende gode forslag til nye tiltag og eksisterende indsatser, som fortsat skal prioriteres:

- Mere samarbejde med Ungdomsskolen og Produktionsskolen

- Mere samarbejde med biblioteket, der bl.a. kan hjælpe med at lære at læse, lave lektier litteratursøgning ift. skolearbejde og læringsparathed

- Mere samarbejde mellem helhedsplanen og kommunens familieafdeling

- Fokus på hvordan vi får borgerne til at bruge de gode tilbud, der allerede eksisterer

- Fokus på en fælles indsats for at opfordre og inspirere både børn og voksne til altid at yde sit bedste ift. skole og uddannelse

- Se på børnenes og de unges hverdag som en helhed for at kunne støtte deres skolegang. Dvs. også kost, døgnrytme, skolevalg m.m.

- Fremhæve de gode eksempler som inspiration til andre

- At sprede børnene rundt på flere af kommunens skoler for at undgå en koncentration af børn med sproglige udfordringer på enkelte skoler

- Fokus på hvordan beboersammensætningen i boligområderne påvirker beboerne og deres muligheder

- Fortsat stor samarbejdsvilje fra alle parter, der har kontakten med børnene og de unge


Greve Nord Projektet deler erfaringer


På det store halvårlige erfa-møde var der stor interesse for projektets erfaringer og metoder

Familieindsats og kruser til forældre har været en del af Greve Nord Projektets aktiviteter og arbejdsmetoder i flere år. Derfor har projektet efterhånden fået oparbejdet en del erfaringer og metodeudvikling, som andre helhedsplaner kan have gavn af, når de skal starte kurser op for deres beboere.

Tirsdag d. 10. oktober var Greve Nord Projektet tovholder på det store halvårlige boligsociale erfa-møde, hvor medarbejdere fra hele Danmark  var samlet for at udveksle erfaringer om indsatsen med familie- og forældrekurser.
Erfa møde oktober 2017Dorthe fra Greve Nord Projektet havde sammen med Christina fra helhedsplanen i Gladsaxe arrangeret det store møde, og folk var kommet fra helhedsplaner i hele Danmark for at udveksle erfaringer omrking familiekurser, indhold, deltager inddragelse m.m.
Sammen med Dorthe var Gitet og Khadija, og to af de kvinder, der blev uddannede Integrations Pionerer i 2015. Integrations Pionererne var et af de første forældrekurser, som Greve Nord Projektet afholdte, og det blev en stor succes for både deltagerne og medarbejderne i Greve Nord Projektet, der fik meget ny viden om, hvordan sådanne kurser skal sammensættes og afholdes.
Aziza og Hanan, som var to af de først uddannede Integrations Pionerer, fortalte de mange deltagere ved erfa-mødet i Gladsaxe Kirke om alt det, de har lært på kurset.

Integrations Pionererne som pionerer
De fortalte bl.a., hvordan de efterfølgende følte sig bedre integreret i det danske samfund, fordi de havde fået en meget bedre forståelse for det danske system og kultur, og at de havde fået en række redskaber til samværet og opdragelsen af deres børn. Integrations Pionerene, Greve Nord Projektet og de to kvinders oplæg vakte meget stor interesse hos de andre boligsociale medarbejdere, der også i deres helhedsplaner arbejder med familier og forældre.
Der blev stillet mange spørgsmål, og det skabte god debat, at både Hanan og Aziza påpegede, at de ville ønske, at de havde fået mulighed for at komme på et sådan kursus mange år tidligere, da de lige kom til landet.
"Det ville have gjort mange ting så meget lettere for både mine børn og jeg, for vi havde hurtigere kunne forstå det danske samfund og finde os til rette her," forklarede Hanan.

Hanans historie
Du kan læse Hanans historie, og hvor stor glæde hun havde af Integrations Pioner kurset her

Diplom 3


Greve Nord Projektet søger unge, der vil have fritidsjob


Vi tilbyder fritidsjob som bud i Greve Nord Projektet

Er du mellem 15-16 år? Og vil du gerne have et fritidsjob? Så læs mere her
glade unge folk

Bud i Greve Nord:

Er du 15 år og vil gerne have et fritidsjob? bud
Bliv bud for Greve Nord Projektet og hjælp os med at få delt vores opslag ud

Greve Nord Projektet søger 2 unge som gerne vil have et fritidsjob som bud.

Vi har følgende krav:

  • Du skal være 15-16 år.
  • Du skal være god til at tage ansvar og gøre dit arbejde færdigt.
  • Du skal være god til at tage imod nye opgaver
  • Du skal være fleksibel
  • Du skal være god til at hilse og snakke med nye mennesker

Arbejdsopgaver:

Som bud er dit arbejde at dele plakater og opslag rundt til alle lejligheder og opgange i Askerød, Gudekvartererne/Klyngen og i Gersagerparken.
Vores bude er meget vigtige medarbejdere i Greve Nord Projektet, fordi du er med til at sikre at alle beboerne i området får information om Greve Nord Projektets mange aktiviteter.

Søg jobbet: Frist: hurtigst muligt. Du bliver lønnet efter reglerne på området.

Hvis du er interesseret så kom ned til Lone i Stamhuset i Askerød, Digehuset 9. Lone er ny fritidsjobsvejleder i Greve Nord Projektet. Kontakt: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil: 60 35 26 41.

Du kan også aflevere en ansøgning i Stamhuset, Digehuset 9 eller i aktivitetshuset i Thors kvarter 62.


Mere rådgivning til forældre i Greve Nord


Et ny række kursustilbud skal give forældrene i Greve Nord værktøjer til at skabe et gladere familieliv og integrere dem mere i samfundet

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Selvom man har de bedste ambitioner, kan det nogle gange være gavnligt med et ekstra sæt værktøjer og gode råd til, hvordan man kan få en bedre hverdag i familien.

Derfor inviterer Greve Nord Projektet i første omgang alle interesserede mødre fra Greve Nord med på et gratis kursus, hvor de kan få råd og vejledning til, hvordan de bliver en aktiv medborger i det danske samfund, hvordan de bedre kan støtte og hjælpe deres børn, undgå konflikter i hjemmet og blive en gladere familie.
IP undervisning 2 WEB
”Det kan være svært at være den støtte og hjælp for sine børn, som man gerne vil, hvis man ikke selv har indsigten og forståelsen for, hvordan det danske samfund fungerer. Det gælder både ift. børneopdragelse og samværet i familien, men også i samarbejdet med skolen og daginstitutionerne. Der er mange forskellige situationer. Derfor er det vigtigt, at mødrene bliver klædt bedre på til selv at blive en aktiv del af samfundet, så de kan hjælpe deres børn og blive gode rollemodeller,” siger familievejleder i Greve Nord Projektet, Gitte Henningsen.

Tilbud til både mor og far

Kurset starter d. 27. februar, og hver mandag og onsdag formiddag vil der være undervisning, gruppeøvelser og fælles debat og refleksion, hvor mødrene kan udveksle erfaringer og fortælle, hvad der virker for dem, og hvordan de kan bruge den nye viden i hverdagen i familien.

Målgruppen for kurset er kvinder med børn mellem 0-18 år, og efter de tre måneders kursus har mødrene fået en ”værktøjskasse” med ny viden og redskaber til at blive aktive medborgere og skabe mere trivsel i familien. Det vil være IMG 1751 SmallGreve Nord Projektets egne vejledere og koordinator, der suppleret af fagfolk og oplægsholdere udefra, skal rådgive og forklarer.
Kurset er i første omgang henvendt til kvinderne, men i løbet af foråret starter der også et særskilt tilbud for fædrene og et samlet kursus for begge forældre. Ligeledes vil der i løbet af året blive inviteret til en række temaaftener, hvor kendte oplægsholdere vil komme og give gode råd til fx børneopdragelse, kommunikation i familien, vigtigheden i en sund hverdag m.m. En række forskellige emner, der tager udgangspunkt i trivsel i familien for både forældre, børn og unge.

Forældreansvar i fokus

De nye kurser er en del af den helhedsorienterede indsats, som Greve Nord Projektet har igangsat sammen med den nye helhedsplan, der startede i efteråret 2016, og som specifikt har forebyggelse og forældreansvar på programmet. Indsatsen skal styrke de beboere, der af forskellige årsager har behov for en ekstra håndsrækning for at kunne være de forældre, de gerne vil og har ansvar for at være overfor deres børn.
”Vi oplever, at forældrene rigtig gerne vil lære mere og have ny viden, så de kan hjælpe deres børn bedre. De efterspørger ofte nye kurser og mere vejledning, og de deltager meget aktivt med spørgsmål og erfaringer, når de er med. Det engagement og udvikling vil vi naturligvis gerne støtte op om, så derfor er netop forældrekurser og familietrivsel et af vores helt store fokuspunkter i denne helhedsplan,” fortæller Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Fælles erfaringer

I Greve Nord Projektet har man gennem de seneste to helhedsplaner erfaret, at det i vid udstrækning er de samme udfordringer og problemstillinger, som forældrene døjer med, og derfor giver det rigtig god mening at samle forældrene til fælles kurser og temadage.
Her kan forældrene nemlig ikke kun få ny viden fra oplægsholderne og Projektets vejledere, men også bruge hinanden som sparing til erfaringsudveksling.
Kursus trivsel og medborgerskab
”Det har jo stor betydning, at man kan se, at man ikke er den eneste, der har visse udfordringer, men at naboen også oplever, at det kan være svært. Så forsvinder eventuelle tabuer, og det bliver meget lettere at komme i gang med at tage de nye råd og vaner til sig,” forklarer Gitte Henningsen, der ved siden af fællesundervisningen også skal have individuelle vejledningssamtaler med kvinderne.

Effektivt samarbejde

En del af deltagerne til de kommende kurser har allerede kontakt til Greve Nord Projektet, men det er vigtigt også at komme ud til de beboere, som Projektet ikke tidligere har været i kontakt med.
beboereDerfor er det gode samarbejde med fx kommunes mange aktører, de lokale skoler, dagsinstitutioner og fritids- og foreningslivet en vigtig faktor, når der skal inviteres og informeres.

”Det er vigtigt, at vi også når ud med tilbuddet til de forældre, som vi ellers ikke har kontakt med. For de kan jo sidde med de samme udfordringer, men ikke vide, hvor de kan få vejledning til at gøre noget ved det. Vores samarbejdspartnere er vores øjne og øre og kan hjælpe med at få kontakt til de borgere, der har mest brug for en håndsrækning,” siger Hanne Sanderhoff Degn.


Beboerne vil meget gerne have de gode økonomiråd: Det er en stor hjælp


Det kan være svært at få økonomien til at hænge sammen, når indkomsten er lav. Derfor var beboerne meget glade for de råd, de fik ved økonomi-cafeen

Af Dorthe Korshøj, Greve Nord Projektet

En del af de borger, der bor i Greve Nord kan have svært ved at få økonomien til at hænge sammen efter den nye jobreform trådte i kraft i oktober. Og særligt december kan være en presset måned at få til at hænge sammen. Derfor var der også stor interesse fra de 17 deltagere ved tirsdagens økonomi-café, for de ville gerne høre alle de gode råd, som rådgiverne fra Dansk Folkehjælp kunne give.IMG 3931

Det var bl.a. spørgsmål til regninger, udgifter til transport og faste udgifter, der blev talt om, da Greve Nord Projektet i samarbejde med Dansk Folkehjælp havde inviteret til økonomi-cafe i Aktivitetshuset tirsdag d. 6. december.
Dansk Folkehjælps tre rådgivere gav bl.a. gode og konkretet råd om hvordan man får overblik over sin økonomi, hvordan man sparer i hverdagen og hvor man kan søge hjælp. Oplægget havde meget fokus råd, som beboerne kan bruge i hverdagen fx hvordan man sparer på vand, varme og el, samt hvordan man handler fornuftigt ind, så man undgår både madspild og forkerte og dyre indkøb.

En god hjælp til folk

En af de beboere, der var mødt op for at få gode råd er Uni Holst fra Gudekvartererne. Hun er selvstændig syerske og har ikke slev problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Hun var taget med for at få nogle gode spareråd til, hvordan hun kan spare i hverdagen.
"De kom med nogle rigtig gode råd. Jeg vidste godt nok det meste i forvejen, men jeg blev ret inspireret af ideen om at lave et budget og måske få en til at gennemgå det med professionelle øjne. De kan jo se nogle muligheder som vi andre ikke kan, så det overvejer jeg meget at få gjort," fortæller hun.
Uni Holst havde taget sin 19-årige datter med til økonomi-cafeen, fordi datteren snart skal flytte hjemmefra.
"Her kunne hun få nogle rigtig gode råd til, hvordan man kan få en sund økonomi fra starten. Hun vidste fx ikke, at man også skal betale for at komme af med vandet igen. Så hun fik helt sikkert også noget godt ud af arrangementet," fortsætter Uni Holst, der påpeger, at hun synes, at det er en rigtig god idé, at der bliver afholdt informationsmøder som dette. For selvom hun selv har styr på økonomien, kunne hun også se, at mange af dem der ellers deltog, har et meget starmt budget.
"Det er nok ikke alle, der er lige bekendt med, hvordan man kan spare i hverdagen, eller hvilke "skjulte" udgifter der er i almindelig husholdning. Så jeg synes helt bestemt, at det er en god idé at hjælpe folk på vej på den måde, når man kan se, hvor økonomisk pressede, der er," siger hun.
slide1oeko

Svært at finde luft til at spare

Mange af deltagerne udtrykte stor frustration og påpegede, at det kan være svært at se, hvordan man skal spare, når der i forvejen ikke er nogen penge, når man er på integrationsydelse eller kontanthjælp. Forældrene fortalte, at det kan være meget svært at finde overskud til fx gaver og tøj til børnene, og at det sidst på måneden kan det være nærmest en kamp at finde penge til mad, medicin og transport.
IMG 3927De tre rådgivere fra Dansk Folkehjælp gav borgerne ret i, at det er en meget stor udfordring at sparer yderligere, når økonomien er så stramt, men at det er muligt, og at det kræver, at man bryder nogle vaner og tænker i nye baner ift., hvor man kan spare.
Efter oplægget fortsatte snakken mellem beboerne og rådgiverne, og otte af de fremmødte lavede en aftale med rådgiverne om, at de kan opsøge Dansk Folkehjælp for at få hjælp til at lægge budget, samt få yderligere rådgivning ift. at få et overblik over deres økonomi.

Vigtigt at klæde beboerne på

Økonomi-cafeen er et ud af flere lignende arrangementer, som Greve Nord Projektet har afholdt sammen med Dansk Folkehjælp, Greve Kommune og boligselskaberne i området. For alle er enige om, at det er vigtigt, at rådgive beboerne og gøre dem opmærksom på deres handlemuligheder.
”Det kan for nogle borgere være svært at overskue, hvordan lovgivningen på området er skruet sammen og hvordan de skal forholde sig ændringerne i deres økonomi, særligt efter at der med den nye jobreform blev skåret i de offentlige ydelser. Derfor vil vi gerne klæde dem så godt på som muligt med informationer og vejledning, så de får de bedste muligheder for at forholde sig til deres nye situation,” forklarer Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.slide2oeko
”Vi er meget glade for, at Dansk Folkehjælp vil stille op med rådgivere både til arrangementer som det i aften, men også med muligheden for, at beboerne efterfølgende kan komme til dem og få hjælp og vejledning. De gør et kæmpe stykke arbejde, og de har en helt opdateret viden om emnet, som de kan hjælpe beboerne ud fra, så de ikke går i stå,” fortsætter hun.

Mor og far lytter, børnene tegner

Imens de voksne fik gode råd og mulighed for at stille spørgsmål, var der i rummet ved siden af gjort klar til, at børnene kunne lege og tegne. En af de frivillige unge piger, havde meldt sig som ”babysitter”, så hun hyggede med børnene.
Tre af de fremmødte familier tog imod muligheden for at tage børnene med, og de var galde for, at det var en mulighed, for ellers havde de ikke haft mulighed for at deltage i økonomi-cafeen.
IMG 3926


Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder skal inspirere andre


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

De mange gode erfaringer, der er kommet ud af indsatsen for at styrke de ægtefælleforsørgede kvinder, er blevet til et inspirationskatalog for andre

Nu er kataloget med erfaringerne fra Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder blevet færdigt og er klar til at blive sendt ud. Her beskrives de mange erfaringer og metoder, som Greve Kommune og Greve Nord Projektet har gjort i forbindelse med Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder de seneste år.
En vigtigt baggrund for Projektet for Ægtefællesforsørgede Kvinder var, at det det skulle være et metodeudviklingsprojekt, hvor formålet var at udvikle, implementere og evaluere en ny metode for opsøgende indsats og mobilisering af ledige, nydanske ægtefælleforsørgede kvinder, så disse kommer i beskæftigelse/uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Derudover var et formål at afhjælpe isolation og udsathed hos kvinderne samt styrke deres helbred og forældrerolle.
inspirationskatalog Greve Nord Projektet Ægtefælleforsørgede

Inspiration til andre

Derfor er det helt nye inspirationskatalog, der er fyldt med gode ideer og erfaringer, et vigtigt redskab for andre, der gerne vil støtte samme målgruppe i at komme tættere på arbejdsmarkedet og få mulighed for at skabe et bedre liv for sig selv og deres familier. Det kan fx være andre kommuner, boligsociale helhedsplaner, Jobcentre, anden aktører m.m.

Se hele inspirationskataloget her (åbner i pdf)

Projektet har kørt i Greve Nord i perioden april 2013 til 31. marts 2016, og i den periode har projektet hjulpet i alt 47 kvinder med at komme i uddannelse, i beskæftigelse, få styrket deres danskkundskaber, blive mere selvhjulpne m.m.cykeltraening 3 web
Målgruppen er kvinder, der hverken er i arbejde eller modtager offentlig forsørgelse. Den primære målgruppe herunder er dog de ikke-vestlige kvinder, der er længst fra arbejdsmarkedet. Det er typisk kvinder, der har boet i Danmark gennem længere tid, og således ikke længere er omfattet af integrationslovgivningen og de kommunale tilbud, der knytter sig hertil.
Projektet udfoldes i samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og finansieres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

Du kan læse mere om Projektet for Ægtefælleforsørgede Kvinder herRukhsana i blomsterland web

I løbet af projektperioden har der været mange succeshistorier med kvinder, der har fået hjælp til at komme ud af hjemmet og i stedet er blevet en biddragende del af det danske samfund.
En af dem er Ruby Llanos, der gennem støtte fra projektets vejledere fik en løntilskudsstilling hos Tune Tandklinik. Da hun startede var det med det formål at blive bedre til dansk og lære den danske arbejdsplads-kultur at kende. Men hun passede så godt ind på klinikken, at hun efter løntilskuddet blev fastansat, fordi de simpelthen ikke kunne undvære hende igen.

Læs mere om Rubys historie her
Ruby 1

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere