Mændene træner stumme bogstaver og udtale


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Efter talrige opfordringer er der startet et danskhold kun for mænd op i Aktivitetshuset. Her bliver der øvet ordlyd og staveord, og mændene er glade for at komme i gang

"Prøv først at sætte en prik under vokalerne. Så kan du se, hvor mange stavelser der er i ordet. Rigtig godt, så prøv at sige det højt," siger Alice Jensen, mens de sidder bøjet over papiret med staveord.
Hver fredag eftermiddag er der danskundervisning i Aktivitetshuset for det nystartede mandehold. Her mødes en gruppe mænd fra hele verden for sammen at blive bedre til at tale og forstå dansk.
Det er den frivillige danskunderviser Alice Jensen, der også underviser de to ugentlige kvinde-danskhold, der underviser, og hun glæder sig over det nye hold.
"De er så søde, og de vil så gerne lære. De er meget interesserede, og jeg kan mærke, at de virkelig gør hvad de kan for at få det hele med," fortæller hun.

Dansk m. AliceHver for sig giver bedre læring

Det er mændene selv, der har efterspurgt et danskhold kun for mænd. Der er i forvejen to ugentlige hold for kvinder, der fungerer rigtig godt.
Derfor var Alice Jensen heller ikke i tvivl om, at det ville være en god idé med et mandehold. Hun har nemlig erfaret, at det fungerer bedre at undervise de to køn hver for sig.
"Det giver en mere afslappet stemning, når der er tale om hold kun med mænd eller kun med kvinder. Det giver en anden tryghed, og særligt kvinderne kan jo godt være lidt tilbageholdende, når der er fremmede mænd til stede. Det giver derfor en helt anden stemning, når det kun er kvinder eller kun er mænd, og det betyder jo også, at de så får meget mere ud af undervisningen," forklarer hun, mens hun lægger blyanter og papirer med ord og øvelser klar til dagens lektion.

Vil du med?

Der er stadig plads til flere mænd på danskholdet, der er åbent for alle nationaliteter. Det foregår i Aktivitetshuset hver fredag kl 14.30-16, og det er gratis at deltage.
Som Alice understreger:
"Vi har plads til alle, der gerne vil blive bedre til dansk og som gerne vil gøre en indsats for at blive bedre," siger hun.
På alle Alices danskhold får man lektier for. Bl.a. får eleverne 10 staveord for, som de skal øve sig på, fra gang til gang. Det er fx ord som efter, mange, vil, alle, hvor osv.
Så bliver eleverne bedt om på skift at gå op til tavlen og skrive ordet. Derudover bruges der rigtig meget tid på at øve udtale, for det er noget af det, som eleverne gerne vil blive bedre til.

Her kan du se en oversigt over den danskundrevisning, der tilbydes i området

Dansk papirer


Vad, Vor, Vem

"På alle mine danskhold er det ikke så vigtigt, om alt er grammatisk korrekt. Det vigtigste er, at eleverne får talt dansk, og at de tør prøve og får øvet udtalen igen og igen og igen. Så skidt være med, om der kommer den korrekte endelse på. Først og fremmest handler det om at turde åbne munden og tale et sprog, som man er ved at lære," siger Alice.
Hun forklarer, at der særligt er det stumme bogstaver, der volder problemer.
"Men så forklarer jeg eleverne, at de skal lade som om, der ikke er H foran. Og så kan de sagtens sige hvem, hvad, hvor osv. Nu arbejder vi så på at huske, at de skal sætte H'et på igen, når ordene så skal skrives. Men de vil så gerne, så det gør det også lettere for mig som lærer," forklarer Alice.

Der er plads til otte deltagere på hvert hold, for ellers bliver holdet for stort. Og eleverne nyder godt af, at de ikke er flere. Det giver nemlig mere mulighed for fordybelse, hvor de kan bygge videre på de ting, som de lærer på den sprogskole, som kommunen tilbyder.
Der er dansk for mænd i Aktivitetshuset hver fredag kl 14.30-16, og det er gratis at deltage

Her kan du se en oversigt over den danskundrevisning, der tilbydes i området

Dansk m. Alice 2

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere