De tyrkiske mødre på skolebænken


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det tredje hold af Integrations Pionerer er i disse dage i gang med at blive uddannede rollemodeller. Denne gang er det områdets tyrkiske mødre, der har fået muligheden

Der er fuld koncentration hos damerne, der lytter og flere nikker genkendende til, hvad oplægsholderen fortæller. Undervejs kommer de med spørgsmål og kommentarer fra deres eget liv, hvillet skaber en god debat.
Vi er taget med på Integrations Pioner kursus, og temaet for dagen er Familie & Samfund, hvor kvinderne bl.a. skal lære og tale om aktiv integration, demokrati, kommune, rettigheder, pligter osv.
Dagens kursusundervisning foregår som altid i lokalet i Café Ask ved siden af Aktivitetshuset i Askerød, og der er fyldt godt op med tyrkiske kvinder, der gerne vil lære.
webtyrkiskhold1Der er 15 deltagere på dette tredje hold af Integrations Pionerer, og ligesom ved de to foregående hold er alle deltagerne mødre, der bor i Greve Nord.
Kvinderne har meldt sig frivilligt til kurset, fordi de gerne vil have ny viden og indsigt i det danske samfund og den danske kultur, som de kan bruge til at skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier her i landet. En af deltagerne er kurdiske Nevim Sahin, der bor i Gersagerparken sammen med sin 23-årige søn og sin mand, og hun er meget begejstret for kurset.
”Det er et rigtig godt kursus, hvor vi lærer en masse nyt om verden, kroppen, børn og familier. Nogle af tingenen vidste jeg godt i forvejen, men jeg har også lært nye ting. Fx har vi hørt om regler i samfundet, demokrati og rettigheder,” fortæller Nevim, der har yderligere to voksne sønner, der er flyttet hjemmefra og har taget lange uddannelser.

Søstre på kursus

Nevim Sahin er 51 år, og hun kom til Danmark i 1989 fra Tyrkiet. Med på Integrations Pioner kurset er også hendes ældre søster Sevim Sahin, og gennem undervisningen om kost har de to søstre bl.a. lært, hvornår ens krop har bedst af at spise.
”Det var meget interessant. Ens mave er mest aktiv mellem kl. 9-11 om morgen og 19-21 om aften. Så man skal ikke spise efter kl 21, for det bliver man mere tyk af. Det må vi huske hinanden på næste gang, at vi har lyst til en kage,” griner Nevim til sin søster.
Integrations- og rollemodelskurset strækker sig over 22 kursusgange, hvor der er oplæg fra forskellige fagpersoner, men hvor der også er indlagt tid til debat om de forskellige emner.
Temaerne skifter inden for emnerne sundhed, familieliv og samfundet, og kvinderne bliver i løbet af de 11 uger bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.
Underviserne er bl.a. en Sundhedsformidler, Greve Nord Projektets egne vejledere, en tyrkisk imam, en rollemodel, samt en rådgiver fra kommunens Center for Børn og Familie.
webtyrkiskhold5

Fra kursuslokalet til køkkenet

Undervisningen og de mange nye input, informationer og vejledninger til, hvordan mødrene skal styrke sig selv og deres familiers integration og velvære her i Danmark, er naturligvis en essentiel del af kurset. Men en ligeså vigtig del er den efterfølgende debat og diskussion, hvor kvinderne får mulighed for at reflektere over de nye ting, de har lært. Hvordan kan de bruge det i praksis? Hvordan kan de oversætte den nye viden og de gode råd til deres egen familier?
”Vi kender det jo alle, man hører en masse gode ting og har de bedste forventninger om, at man vil lære af dem. Men hvis man ikke får det koblet det sammen med den hverdag, man lever i og de situationer, så kan det være svært at få den nye viden i spil. Derfor er det vigtigt, at kvinderne kan tale om, hvordan de kan bruge den nye viden i deres hverdag med deres børn og mænd og i deres kontakt med samfundet,” forklarer Gitte Henningsen, der er familievejleder i Greve Nord Projektet.
Derfor er hver anden kursusgang sat af til at kvinderne i fortroligheden af gruppen indbyrdes kan tale om, hvilke udfordringer de selv oplever, og hvordan de kan løse dem, men også hvilke ”solstråle” oplevelser, de har haft med at introducere deres nyerhvervede viden i praksis og dele deres erfaringer.
webtyrkiskhold4

Mødrene er stærke videreformidlere

Det er et helt bevidst valg, at målgruppen for projektet er mødrene. Dels fordi de er en rigtig god indgangsvinkel til de familier, der i nogle tilfælde kan have behov for en ekstra håndsrækning, men også fordi det ofte er dem, der har et bredt netværk blandt de andre nydanske beboere i området.
"En vigtig del af kurset er, at kvinderne skal bringe den nye viden med videre ud i deres egen familie og deres netværk og dele forståelsen og redskaberne blandt vores andre tosprogede borgere. På den måde bliver kvinderne pionerer indenfor de udfordringer, som de selv og deres netværk har oplevet mht. integration i Danmark. De bliver rollemodeller ikke kun overfor andre voksne, men i særdeleshed også overfor deres børn, " forklarer Gitte Henningsen.
"Den viden og redskaber, som kvinderne får, betyder en forbedring for hele familien, for det hjælper også familiens børn og unge tættere på det danske samfund og levevis. Det handler om at sætte en stopper for nogle af de misforståelser og fejlinformationer, der har kørt i flere generationer," fortsætter hun.

3. hold

En del af de arabiske og de pakistanske mødre er godt i gang med at sprede deres nye viden ud i deres netværk. De har nemlig allerede været på skolebænken tidligere, og en gruppe af dem er blevet uddannede Integrations Pionerer. De tyrkiske mødre er tredje og sidste hold i projektet, der generelt har vakt stor glæde og interesse hos de kvinder, der har deltaget.
”Der har været rigtig god feedback fra særligt de arabiske kvinder, der alle mente, at de havde fået rigtig meget ud af forløbet. Flere af dem ville meget gerne have haft endnu mere undervisning, og efterspørger stadig, om der ikke kan komme et udvidet kursus, fordi de synes, at det var så lærerigt. Det er jo kun glædeligt og værd at bide mærke i, at de så gerne vil have mere viden og forståelse for det samfund, de lever i,” fortæller Gitte Henningsen, der også selv er underviser ved et par af kursusgangene.
Det sidste hold af Integrations Pionerer afslutter deres forløb i juni og projektet afvikles af Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Greve Rusmiddelcenter, Gadeteamet, Center for børn og Familier, Sundhedsformidlerne og er finansieret af en af Socialministeriets puljer.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere