Mere rådgivning til forældre i Greve Nord


Et ny række kursustilbud skal give forældrene i Greve Nord værktøjer til at skabe et gladere familieliv og integrere dem mere i samfundet

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Selvom man har de bedste ambitioner, kan det nogle gange være gavnligt med et ekstra sæt værktøjer og gode råd til, hvordan man kan få en bedre hverdag i familien.

Derfor inviterer Greve Nord Projektet i første omgang alle interesserede mødre fra Greve Nord med på et gratis kursus, hvor de kan få råd og vejledning til, hvordan de bliver en aktiv medborger i det danske samfund, hvordan de bedre kan støtte og hjælpe deres børn, undgå konflikter i hjemmet og blive en gladere familie.
IP undervisning 2 WEB
”Det kan være svært at være den støtte og hjælp for sine børn, som man gerne vil, hvis man ikke selv har indsigten og forståelsen for, hvordan det danske samfund fungerer. Det gælder både ift. børneopdragelse og samværet i familien, men også i samarbejdet med skolen og daginstitutionerne. Der er mange forskellige situationer. Derfor er det vigtigt, at mødrene bliver klædt bedre på til selv at blive en aktiv del af samfundet, så de kan hjælpe deres børn og blive gode rollemodeller,” siger familievejleder i Greve Nord Projektet, Gitte Henningsen.

Tilbud til både mor og far

Kurset starter d. 27. februar, og hver mandag og onsdag formiddag vil der være undervisning, gruppeøvelser og fælles debat og refleksion, hvor mødrene kan udveksle erfaringer og fortælle, hvad der virker for dem, og hvordan de kan bruge den nye viden i hverdagen i familien.

Målgruppen for kurset er kvinder med børn mellem 0-18 år, og efter de tre måneders kursus har mødrene fået en ”værktøjskasse” med ny viden og redskaber til at blive aktive medborgere og skabe mere trivsel i familien. Det vil være IMG 1751 SmallGreve Nord Projektets egne vejledere og koordinator, der suppleret af fagfolk og oplægsholdere udefra, skal rådgive og forklarer.
Kurset er i første omgang henvendt til kvinderne, men i løbet af foråret starter der også et særskilt tilbud for fædrene og et samlet kursus for begge forældre. Ligeledes vil der i løbet af året blive inviteret til en række temaaftener, hvor kendte oplægsholdere vil komme og give gode råd til fx børneopdragelse, kommunikation i familien, vigtigheden i en sund hverdag m.m. En række forskellige emner, der tager udgangspunkt i trivsel i familien for både forældre, børn og unge.

Forældreansvar i fokus

De nye kurser er en del af den helhedsorienterede indsats, som Greve Nord Projektet har igangsat sammen med den nye helhedsplan, der startede i efteråret 2016, og som specifikt har forebyggelse og forældreansvar på programmet. Indsatsen skal styrke de beboere, der af forskellige årsager har behov for en ekstra håndsrækning for at kunne være de forældre, de gerne vil og har ansvar for at være overfor deres børn.
”Vi oplever, at forældrene rigtig gerne vil lære mere og have ny viden, så de kan hjælpe deres børn bedre. De efterspørger ofte nye kurser og mere vejledning, og de deltager meget aktivt med spørgsmål og erfaringer, når de er med. Det engagement og udvikling vil vi naturligvis gerne støtte op om, så derfor er netop forældrekurser og familietrivsel et af vores helt store fokuspunkter i denne helhedsplan,” fortæller Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Fælles erfaringer

I Greve Nord Projektet har man gennem de seneste to helhedsplaner erfaret, at det i vid udstrækning er de samme udfordringer og problemstillinger, som forældrene døjer med, og derfor giver det rigtig god mening at samle forældrene til fælles kurser og temadage.
Her kan forældrene nemlig ikke kun få ny viden fra oplægsholderne og Projektets vejledere, men også bruge hinanden som sparing til erfaringsudveksling.
Kursus trivsel og medborgerskab
”Det har jo stor betydning, at man kan se, at man ikke er den eneste, der har visse udfordringer, men at naboen også oplever, at det kan være svært. Så forsvinder eventuelle tabuer, og det bliver meget lettere at komme i gang med at tage de nye råd og vaner til sig,” forklarer Gitte Henningsen, der ved siden af fællesundervisningen også skal have individuelle vejledningssamtaler med kvinderne.

Effektivt samarbejde

En del af deltagerne til de kommende kurser har allerede kontakt til Greve Nord Projektet, men det er vigtigt også at komme ud til de beboere, som Projektet ikke tidligere har været i kontakt med.
beboereDerfor er det gode samarbejde med fx kommunes mange aktører, de lokale skoler, dagsinstitutioner og fritids- og foreningslivet en vigtig faktor, når der skal inviteres og informeres.

”Det er vigtigt, at vi også når ud med tilbuddet til de forældre, som vi ellers ikke har kontakt med. For de kan jo sidde med de samme udfordringer, men ikke vide, hvor de kan få vejledning til at gøre noget ved det. Vores samarbejdspartnere er vores øjne og øre og kan hjælpe med at få kontakt til de borgere, der har mest brug for en håndsrækning,” siger Hanne Sanderhoff Degn.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere