Greve Nord Projektet deler erfaringer


På det store halvårlige erfa-møde var der stor interesse for projektets erfaringer og metoder

Familieindsats og kruser til forældre har været en del af Greve Nord Projektets aktiviteter og arbejdsmetoder i flere år. Derfor har projektet efterhånden fået oparbejdet en del erfaringer og metodeudvikling, som andre helhedsplaner kan have gavn af, når de skal starte kurser op for deres beboere.

Tirsdag d. 10. oktober var Greve Nord Projektet tovholder på det store halvårlige boligsociale erfa-møde, hvor medarbejdere fra hele Danmark  var samlet for at udveksle erfaringer om indsatsen med familie- og forældrekurser.
Erfa møde oktober 2017Dorthe fra Greve Nord Projektet havde sammen med Christina fra helhedsplanen i Gladsaxe arrangeret det store møde, og folk var kommet fra helhedsplaner i hele Danmark for at udveksle erfaringer omrking familiekurser, indhold, deltager inddragelse m.m.
Sammen med Dorthe var Gitet og Khadija, og to af de kvinder, der blev uddannede Integrations Pionerer i 2015. Integrations Pionererne var et af de første forældrekurser, som Greve Nord Projektet afholdte, og det blev en stor succes for både deltagerne og medarbejderne i Greve Nord Projektet, der fik meget ny viden om, hvordan sådanne kurser skal sammensættes og afholdes.
Aziza og Hanan, som var to af de først uddannede Integrations Pionerer, fortalte de mange deltagere ved erfa-mødet i Gladsaxe Kirke om alt det, de har lært på kurset.

Integrations Pionererne som pionerer
De fortalte bl.a., hvordan de efterfølgende følte sig bedre integreret i det danske samfund, fordi de havde fået en meget bedre forståelse for det danske system og kultur, og at de havde fået en række redskaber til samværet og opdragelsen af deres børn. Integrations Pionerene, Greve Nord Projektet og de to kvinders oplæg vakte meget stor interesse hos de andre boligsociale medarbejdere, der også i deres helhedsplaner arbejder med familier og forældre.
Der blev stillet mange spørgsmål, og det skabte god debat, at både Hanan og Aziza påpegede, at de ville ønske, at de havde fået mulighed for at komme på et sådan kursus mange år tidligere, da de lige kom til landet.
"Det ville have gjort mange ting så meget lettere for både mine børn og jeg, for vi havde hurtigere kunne forstå det danske samfund og finde os til rette her," forklarede Hanan.

Hanans historie
Du kan læse Hanans historie, og hvor stor glæde hun havde af Integrations Pioner kurset her

Diplom 3

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere