Samarbejdsforum i Greve Nord:

Flere børn og unge fra almene boligområder gennemfører uddannelse


Nye tal viser, at helhedsplaner og samarbejde styrker børnenes faglighed i skolerne

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Flere og flere af de børn og unge, der bor i et alment boligområde med en helhedsplan kommer gennem skole og uddannelsessystemet. Det viser de nye tal fra BL – Danmarks Almene Boliger, som cheføkonom Frans Clemmesen præsenterede ved efterårets Samarbejdsforum i Greve Nord.
Sam.for.2Både ift. karakterer i folkeskolen og gennemførelse af ungdomsuddannelser er der siden 2008 sket en stigning blandt de børn og unge, der bor i almene boligområder med helhedsplaner.

”Den positive udvikling viser, at det effektive, koordinerede samarbejde, der foregår på tværs af kommuner, boligsociale projekter og lokale aktører i boligområder med helhedsplaner, sammen med andre faktorer har en meget positiv effekt på børnene og de unges skolegang,” siger Frans Clemmesen, der ved Samarbejdsforum roste indsatsen.
BL slide 1

Bedre karakterer og flere i uddannelse
I 2015 fik 47 pct. af 9. klasses eleverne med bopæl i almene boligområder med helhedsplaner minimum 4 i dansk og matematik, mens det i 2008 var 37 pct.

Også ift. ungdomsuddannelserne er der sket en positiv udvikling. I 2015 var 68 pct. af de 20-årige med bopæl i almene boligområder med helhedsplaner i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse, hvilket er en stigning på 24 pct. ift. 2008.
Det var tal, der vakte glæde hos de 20 deltagere, der mandag d. 23. oktober var kommet til Samarbejdsforum i Askerød.Sam.for. 1I gør det godt
Deltagerne ved Samarbejdsforum var repræsentanter fra bl.a. afdelingsbestyrelserne, de lokale skoler, uddannelser og dagtilbud, Greve Kommune og Greve Nord Projektet, og det er netop disse parter, der bl.a. arbejder sammen for at støtte områdets børn og unge til et bedre uddannelsesforløb.

Deltagerne og deres kollegaer fik derfor ros af BL’s cheføkonom, der på baggrund af de ”tørre” tal, kan bekræfte, at den koordinerede indsats og viljen til at samarbejde på tværs af fagområder har en særdeles positiv effekt.UUV slide 2

”Som helhedsplan er vi naturligvis meget glade for de konkrete tal, der viser, at indsatserne gør en forskel. Udviklingen er beviset for det gode samarbejde mellem kommunens forskellige parter, boligorganisationerne, beboerne og helhedsplanen. Vi glæder os derfor til at fortsætte og videreudvikle samarbejdet,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Du kan se hele BL præsentationen her (åbner i pdf)
Du kan se hele UUV præsentationen her (åbner i pdf)

Indsatsen skal fortsættes
Et af formålene ved Samarbejdsforum i Greve Nord er netop at samle de mange parter og gode kræfter, der arbejder med indsatsen og skabe et fælles vidensgrundlag, som der kan arbejdes videre på.

Deltagerne var da også helt enige om, at den positive udvikling betyder, at man skal fortsætte og ikke hvile på laurbærrene. For selvom det bestemt går i den rigtige retning ligger andelene af børn og unge, der gennemfører ungdomsuddannelserne, stadig lavere end de børn og unge, der ikke bor i almene boligområder. Ligeledes er andelen lavere end i de almene boligområder, der ikke har en helhedsplan.

Sam.for. 3Frans Clemmesen forklarer, at udviklingen viser, at børnene og de unge fra de almene boligområder med helhedsplaner er ved at indhente det spring, der har været op til beboerne i de almene boliger uden helhedsplaner. Han påpeger, at udviklingen indirekte også er med til at løse integrationen for de næste generationer, idet boligområderne med boligsociale helhedsplaner oftest har mange beboere med ikke-vestlig baggrund.

Greve Nords unge
Mens BL’s tal er landsdækkende, kunne eftermiddagens anden oplægsholder, Margrethe Tovgaard, der er afdelingsleder i UUV Køge, præsentere helt lokale opgørelser over de 15-24 årige fra Greve Nord.

I maj 2017 havde 30,8 pct. af de unge gennemført en ungdomsuddannelse, og yderligere 25 pct. var i gang. Til sammenligning var der blandt alle Greve Kommunes unge i samme aldersgruppe 31 pct. med en gennemført en ungdomsuddannelse og 34,7 pct. var i gang.
De unge fra Greve Nord ligger derfor ikke langt bag kommunegennemsnittet.
UUV slide 1Margrethe Tovgaard forklarede, hvordan de hos UUV vejleder de unge, der har behov for støtte til at vælge og kvalificere sig til en uddannelse. UUV samarbejder også på tværs med både uddannelsesinstitutioner, erhvervslivet og andre om at finde løsninger, der er tilpasset den enkelte unge, så vedkommende kan få en uddannelse.

”Projektet har de seneste år haft fokus på at støtte familien som helhed, så de kan få en velfungerende hverdag med netop job, uddannelse og familieliv. For at give børnene og de unge de bedste muligheder for at uddanne sig, er det vigtigt, at de har en tryg base i hjemmet og at forældrene støtter dem i skolegangen efter bedste evne. Men det forudsætter igen, at forældrene er klar over, hvordan man støtter sine børn, og hvad der forventes af forældrene,” forklarer sekretariatsleder Majken Rhod Larsen.

Kæmpe økonomisk gevinst
For det enkelte individ er der helt åbenlyst størst gevinst ved at tage en uddannelse og få et arbejde. Både rent økonomisk men også rent personligt ift. at være en del af samfundet, at føle at man har værdi m.m.
Men også på det samfundsøkonomiske plan er kæmpe gevinster at hente ved at uddanne befolkningen.

BL har regnet ud, at en person, der gennemfører en gymnasieuddannelse har en gennemsnitlig livværdivækst på 17,7 mio. kr., hvorimod en person, der udelukkende har grundskolen har en gennemsnitlig livværdivækst på 8,4 mio. kr.
BL slide 2Det betyder, at samfundet får 9,3 mio. kr. mere ud af en person, der tager en gymnasieuddannelse.
De mange penge kommer bl.a. fra den skat, som vedkommende betaler. Meget sat på spidsen kan man sige, at en person, der tager en lang uddannelse ofte også får et godt betalt job og derfor også kommer til at bidrage med en højere skat, og at en person med en kortere uddannelse som udgangspunkt kommer til at betale mindre i skat. Dette er naturligvis ikke repræsentativt for alle og alle erhverv.

Du kan se hele BL præsentationen her (åbner i pdf)
Du kan se hele UUV præsentationen her (åbner i pdf)

Gode forslag
På Samarbejdsforum er det netop formålet at debattere, hvordan vi fortsat kan samarbejde i en fælles retning. Derfor blev ordet givet frit til deltagerne, der kom med følgende gode forslag til nye tiltag og eksisterende indsatser, som fortsat skal prioriteres:

- Mere samarbejde med Ungdomsskolen og Produktionsskolen

- Mere samarbejde med biblioteket, der bl.a. kan hjælpe med at lære at læse, lave lektier litteratursøgning ift. skolearbejde og læringsparathed

- Mere samarbejde mellem helhedsplanen og kommunens familieafdeling

- Fokus på hvordan vi får borgerne til at bruge de gode tilbud, der allerede eksisterer

- Fokus på en fælles indsats for at opfordre og inspirere både børn og voksne til altid at yde sit bedste ift. skole og uddannelse

- Se på børnenes og de unges hverdag som en helhed for at kunne støtte deres skolegang. Dvs. også kost, døgnrytme, skolevalg m.m.

- Fremhæve de gode eksempler som inspiration til andre

- At sprede børnene rundt på flere af kommunens skoler for at undgå en koncentration af børn med sproglige udfordringer på enkelte skoler

- Fokus på hvordan beboersammensætningen i boligområderne påvirker beboerne og deres muligheder

- Fortsat stor samarbejdsvilje fra alle parter, der har kontakten med børnene og de unge

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere