Bydelsmødre i udvikling


nadiatina - webAf: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

De otte kvinder, der deltager i Greve Biblioteks Bydelsmødre-projekt, er nu over halvvejs igennem deres uddannelse.

Projektet uddanner kvinder med anden etnisk baggrund end dansk til at vejlede mødre i lokalsamfundet om blandt andet børneopdragelse, sundhed og det danske samfund.

Holdet af Bydelsmødre består af kvinder med blandt andet arabisk, pakistansk og afrikansk baggrund, men der er også en etnisk dansk kvinde med. Og det er kun en fordel.

"Vi har været inde omkring mange forskellige temaer i vores undervisning, og det har både givet os en stor viden og nogle konkrete redskaber, som vi kan bruge, når vi ønsker at hjælpe andre mødre. Jeg oplever ofte, at nogle kvinder med anden etnisk baggrund misforstår eller misfortolker den hjælp, som de blandt andet kan få fra det offentlige. Derfor betyder det meget, at én som mig kan træde til og se problematikken både fra deres side og fra den "danske" side", siger Nadia Ahmed, der har pakistansk baggrund og har boet i Danmark i 22 år.

Forskellighed er en styrke

Nadia Ahmed er et godt eksempel på en dygtig Bydelsmor. Hun har et ben i hver lejr og kan sætte sig ind i både de kulturelle og sproglige udfordringer, som mange kvinder med anden etnisk baggrund møder.

Tina Frederiksen er dog et andet eksempel på en dygtig bydelsmor.

"Jeg synes, at projektet lød spændende, og jeg synes, at jeg har meget at tilbyde andre kvinder. Jeg er selv mor, jeg kender det danske samfund, og så har jeg lyst til at hjælpe andre. Jeg har allerede hjulpet en afghansk familie i min opgang med lidt forskelligt, og jeg mener ikke, at den rette hjælp nødvendigvis bliver bedre af, at man har den samme baggrund", forklarer Tina Frederiksen.

Formålet med projektet er at tage de gode ressourcer i et lokalområde, hvilket de otte kvinder alle er, og give dem en god basis for at kunne hjælpe inden for forskellige områder baseret på 14 kursusgange.

Korpset kommer til at fungere som udgående mentorer, der tager hjem til de mødre i lokalområdet, der gerne vil have en hjælpende hånd.

Kvinderne kan ofte genkende mange af udfordringerne, da de alle er mødre, og de kan derfor videregive deres egne erfaringer og den viden, de har fået gennem projektet. Forskellighederne er fremtrædende men også et stort plus – det betyder, at de kan langt bredere ud.

Det kræver vilje og et personligt engagement

Både Tina Frederiksen og Nadia Ahmed synes, at projektet giver dem en god mulighed for at være der for andre, når der er tid og overskud til det.

"For mange kvinder kan det være et tabu at fortælle om de problemer, som de kæmper med, og det giver uden tvivl en tillid, at det er en anden kvinde med sammen baggrund, der træder til. Og når vi kommer ind i familien, kan vi møde hele familien og dermed se på helheden. Vi er alle forskellige, og vi kan bestemt alle bidrage med vores egne specifikke kompetencer", siger Nadia Ahmed.

Selv om Tina Frederiksen er etnisk dansk, kan hun sagtens sætte sig ind i mange af de problemstillinger, som mødre med anden etnisk baggrund gennemgår. Men det kræver et personligt engagement.

"Det er svært at være indvandrer i Danmark, og jeg synes, at vi alle skal tage ansvar. Jeg har tid og lyst til at hjælpe, og jeg kan bidrage med min viden, erfaringer og med min personlighed. Nogle gange kan jeg se, hvor det går skævt, og hvor det er muligt at bygge nogle broer, fordi jeg kender det danske system og den danske kultur", siger Tina Frederiksen.

Det første hold Bydelsmødre er færdiguddannet den 19. juni. Der bliver holdt en afslutningsceremoni, hvor de alle får tildelt deres diplomer.

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere