Nyt beskæftigelsesprojekt for nydanske kvinder


Af: Greve Kommune

Greve Kommune er kommet med i et nyt beskæftigelsesprojekt, der skal få nydanske kvinder, som bliver forsørget af deres ægtefælle, i job eller uddannelse. Projektet er et pilotprojekt og gennemføres af Greve Nord Projektet i samarbejde med tre andre kommuner. Arbejdsmarkedsstyrelsen støtter projektet med 2,55 mio. kroner.

kvinder

Greve Kommune og Greve Nord Projektet vil nu gøre en ekstra indsats for at få nydanske kvinder, der er uden arbejde og bliver forsørget af ægtefællen, ud i job eller i uddannelse. Sammen med tre andre kommuner deltager Greve i et pilotprojekt støttet af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektets formål er at udvikle og afprøve nye metoder til at opsøge og støtte disse kvinder til at komme i uddannelse eller job.

Greve Kommune har løbende arbejdet på at øge erhvervsfrekvensen blandt borgere med en ikke-vestlig baggrund, for der er et meget stort potentiale i gruppen af kvinder, der er forsørgede af deres ægtefælle. Og formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Niclas Bekker Poulsen ser frem til at se resultaterne af projektet:

"De kvinder, som forsørges af deres ægtefæller, udgør et stort uudnyttet potentiale på arbejdsmarkedet, som samfundet og kommunen har hårdt brug for. Hvis disse kvinder kan få job eller komme i uddannelse, kan de bidrage til den enkelte families økonomi og familieforhold og samtidigt være et forbillede for andre kvinder med ikke-vestlig baggrund. Projektet er derfor et vigtigt skridt i retning af at styrke kvindernes situation og integration på arbejdsmarkedet", siger Niclas Bekker Poulsen.

Projektet er et pilotprojekt, som gennemføres i fire kommuner og støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen med 2,55 mio. kroner.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere