Sy-værksted får nydanske kvinder tættere på arbejdsmarkedet


Af: Marie Skjelbo Justesen, Greve Nord Projektet

Et pilotprojekt for en mindre gruppe ægtefælleforsørgede, nydanske kvinder viser, at der hos denne gruppe er stor motivation for at lære dansk og få et arbejde. Pilotprojektet kombinerer et sy-værksted med praksisnær og specialtilrettelagt danskundervisning, og det har skabt både netværk og nye kompetencer hos deltagerne. Dette nye initiativ er en del af Greve Kommunes metodeudviklingsprojekt, der skal få flere ægtefælleforsørgede kvinder i job og uddannelse.

Det ni uger lange pilotprojekt med sy-værksted viser allerede nu så gode resultater, at det sandsynligvis skal være en fast del af projektet fra næste år.

foto 1

"Formålet med dette pilotprojekt er at afprøve en ny metode til at mobilisere og udvikle en lille gruppe på fem kvinder ved at være en del af et sy-værksted, der er blevet etableret som et samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed "Bevar". Vi har i denne proces valgt at kombinere værkstedet med praksisnær danskundervisning, der kan give kvinderne en langt bedre – men også mere relevant – sprogforståelse. Det har været et meget positivt og lærerigt forløb både for kvinderne og for os, og vi kan virkelig se, at især kombinationen med danskundervisningen har været en succes", siger projektleder Hanne Sanderhoff Degn.

foto 2

Sy-værkstedet og de produkter, som kvinderne laver, er centeret omkring redesign, der handler om at bruge genbrugsmaterialer som for eksempel aflagt tøj til at skabe punge, smykker og tasker. Som afslutning på forløbet skal kvinderne ud på forskellige markeder og sælge deres ting, og her kommer de i høj grad til at skulle bruge deres danskkundskaber.

Mere overskud og glæde

Sy-værkstedet og danskundervisningen har givet de fem deltagende kvinder mulighed for at komme ind i nogle nye, faste rutiner, hvor de møder op på fire hverdage i Aktivitetshuset i Askerød. Det har givet dem en form for introduktion til arbejdsmarkedet og nogle nye netværk og kompetencer.

"Det har været virkelig spændende at arbejde med kvinderne på en ny måde. De har taget projektet til sig og har fået stort udbytte af forløbet. De fleste af kvinderne har i en årrække levet ret isoleret, og derfor synes jeg, at det er meget positivt, at de så hurtigt har engageret sig i dette projekt. Når de jævnligt kommer i Aktivitetshuset, kan vi samtidigt introducere dem for de mange andre sundheds- og netværksskabende tilbud, der har til base her i huset, og som kan være medvirkende til at støtte dem fremover", forklarer Sara Einhorn, der er projektmedarbejder og tovholder på pilotprojektet.

foto 6

Næste skridt for kvinderne er, at de skal i sprogpraktik i starten af det nye år, hvor de kan arbejde videre med deres udvikling. De gode resultater fra dette pilotprojekt bevirker, at der kommer flere af disse mindre specialtilrettelagte forløb igennem de sidste to år af selve det metodeudviklende projekt for ægtefælleforsørgede kvinder. Dette kan forhåbentligt støtte flere af projektets deltagere i at komme tættere på eller ind på arbejdsmarkedet. Projektet er et samarbejde mellem Greve Kommune og Greve Nord Projektet og er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.


Pilotprojektet bliver afsluttet med et lille marked i Café Ask, Digehuset 9 i Greve torsdag den 19. december mellem kl. 17 – 19, hvor alle er velkomne til at komme forbi og se og købe kvindernes designs.
Se mere her

 

 

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere