Job- og Sundhedsbutikken får stor ros af BL


Den helhedsorienterede indsats og koblingen mellem beskæftigelse og sundhed i Greve Nord bliver fremhævet som en succes i Boligselskabernes Landsforenings store årsberetning, der netop er udkommet.

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

"En helhedsorienteret tilgang og en tæt kobling til sundhedsindsatsen har de seneste år givet gode resultater, og Job og Sundhedsbutikken opsøges i stigende grad af både brugere og samarbejdspartnere".
"For perioden som helhed har der været ca. 600 unikke brugere (deltagere), hvoraf ca. 450 – eller 75 pct. – enten er kommet i beskæftigelse eller uddannelse. Dette er ganske tilfredsstillende, da der er tale om en ganske vanskelig målgruppe, relativt langt fra arbejdsmarkedet."
Sådan skriver BL Danmarks Almene Boliger i deres årsberetning for 2013/2014, der netop er blevet offentliggjort. BL har i afsnittet om succesfyldt boligsocialt arbejde bl.a. fremhævet Greve Nord Projektets Job- og Sundhedsbutik indsats for at få de borgere, der har størst problemer med sproget og tilknytningen til arbejdsmarkedet, i job eller i uddannelse.

 

Job og Sundhedsbutikken

 

Fokus på helheden

"Vi er da rigtig glade for at blive fremhævet i den her sammenhæng. Vi har arbejdet med helhedsindsatsen mellem job, sundhed og familie i nogle år nu, og vi kan se, at det gør en forskel. Man kan fx ikke effektivisere sin jobsøgning, hvis man hele tiden er træt, fordi man ikke får næring og energi nok fra sin kost eller spiser forkerte doser af medicin, fordi man har ondt i sjælen. Vi oplever ligeledes, at det ofte er de samme familier, som vi støder på i forskellige sammenhænge. Det er ofte familier med multidimensionale problemer, der har vanskeligt ved at overskue at få deres børn i skole, få betalt husleje mv., og derfor er den helhedsorienterede indsats helt afgørende for at ændre situationen", forklarer Bo Mouritzen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet og fortsætter:
"Så hvis omtalen af vores arbejdsmetoder kan inspirere andre til at arbejde på samme måde, er det da kun et plus".
Job- og Sundhedsbutikken blev startet i februar 2008 som et supplement til Greve Kommunes Jobcenter og har de seneste to år også haft en vejledningsindsats specielt henvendt til områdets unge. Formålet med Job- og Sundhedsbutikken er, at borgerne kan komme og få hjælp til jobsøgning, CV, jobsamtaler, vejledning ang. uddannelsesmuligheder og praktiker osv.

Tæt på borgerne

BL roser Job og Sundhedsbutikken for, at vejledningen når ud til en gruppe borgere, der ellers kan være svære for kommunens jobcenter at nå. Det skyldes bl.a., at vejledningen foregår i lokale rammer i Aktivitetshuset i Askerød, hvor borgerne kan komme med eller uden en forudbestilt tid, men også at medarbejderne i Job og Sundhedsbutikken ikke er en offentlig myndighed og derfor heller ikke har sanktionsmuligheder.
Samtidig fremhæves det som et succeskriterie, at vejledningen har mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes behov, da den ikke er underlagt faste metoder og emner. Det betyder, at indsatsen ikke nødvendigvis starter med direkte arbejdsmarked relateret vejledning, men i stedet også tager fat i de bagvedliggende problematikker, fx familie og sundhed, der erfaringsmæssigt har vist sig at være en stor del af udfordringerne for overhovedet at kunne komme ind på arbejdsmarkedet.

"Virkelig flot arbejde"

Også hos Greve Kommune er man stolt af, at Job og Sundhedsbutikken i Greve Nord fremhæves i BL's årsberetning, der bliver sendt ud til alle interesse- og brancheorganisationens knap 550 boligorganisationer.
"Det er super positivt, at indsatsen med at få flere ud på arbejdsmarkedet vækker positiv opsigt", siger Morten Dahlin, der er formand i Greve Kommunes Vækst- og Beskæftigelsesudvalg.
"Det er nemlig en kerneopgave at få flere med i det fællesskab, der er på arbejdsmarkedet. Der skal derfor lyde en meget stor ros til de mange mennesker fra Greve Nord Projektet, der gør et virkelig flot stykke arbejde" fortsætter han.

712 samtaler i 2013

I løbet af 2013 fik 142 unikke borgere hjælp i Job og Sundhedsbutikken, der sidste år hjalp 58 borgere i en form for beskæftigelse og yderligere 27 i uddannelse. Antallet af vejledningssamtaler viser da også en tydelig stigende aktivitet i butikken. I 2008 blev der afholdt 515 vejledningssamtaler, og i 2013 var det antal steget til 712, så medarbejderne har travlt i Job og Sundhedsbutikken.

Du kan læse hele BL artiklen her på side 18-19