Borgmesteren roser Integrations Pionererne


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det var 16 meget stolte, nyuddannede Integrations Pionerer, der var på besøg på Greve Rådhus, hvor borgmesteren overrakte dem deres uddannelsesdiplomer

"Det er nogle virkelig fantastiske damer, og det var rigtig dejligt at opleve, hvor nysgerrige de er, og hvor gerne de vil. De spurgte meget ind til, hvordan det foregår her i landet, og vi talte om, hvordan det er at være kvinde og mor i Danmark. Vi fik grinet sammen, og de fortalte også om deres historier," siger borgmester Pernille Beckmann.
Efter 12 ugers kursus med undervisning og mange timers debat, spørgsmål og med masser af ny viden i bagagen kan de første 16 kvinder nu kalde sig uddannede Integrations Pionerer.
De 16 mødre har gennemført det helt nye integrations- og rollemodelsprojekt, Integrations Pionererne, hvis formål er at give kvinderne en bred viden om det danske samfund og en række værktøjer, som de kan bruge til at skabe et endnu bedre liv for sig selv og deres familier i Danmark.
Diplom 4

Bliv ved at være nysgerrige

For at ønske kvinderne tillykke med deres nye kursus havde Greves borgmester, Pernille Beckmann, inviteret kvinderne på besøg på Greve Rådhus torsdag d. 26. november, hvor hun personligt overrakte dem deres diplomer.
"Der er stor ros til kvinderne for deres engagement, særligt hvis de kan bringe al deres nye viden med ud til deres familie, venner og netværk. Det gode med sådan et bredt integrationskursus, er, at det giver kvinderne forbedrede vilkår for at indgå i samfundet, når de ved, hvordan hverdagen fungerer. Nu skal de selv være med til at bygge videre på den basisviden, og de skal blive ved med at være nysgerrige og lære mere om den kultur, som vi sammen bor i. Det handler jo ikke om, at man skal give afkald på sin egen identitet og kultur, men at kombinere det med den danske," forklarer borgmesteren.
Kurset indeholder undervisning indenfor temaerne sundhed, familieliv og samfundet, og kvinderne bliver bl.a. undervist i rettigheder og demokrati, kost og motion, børneopdragelse og forældrerollen, krop og psyke og forpligtigelser som forælder og som borger i Danmark.

Demokrati og personlige fortællinger

Først blev de 16 nyuddannede Integrations Pionerer vist ind i Byrådssalen på Rådhuset, hvor Pernille Beckmann fortalte kvinderne om, hvordan demokratiet og det politiske liv fungerer i en kommune, hvad der sker i en Byrådssal, hvilke vigtige beslutninger, der træffes m.m.Diplom 1
Herefter gik turen til borgmesterens eget kontor, hvor selve diplomoverrækkelsen fandt sted. Borgmesteren fortalte de nysgerrige kvinder om, hvordan det er for hende at skulle have hverdagen til at fungere både som borgmester med lange arbejdsdage og store beslutninger, men også som kone og mor i en familie med mand og børn.
Særligt Pernille Beckmanns beskrivelser af sit eget liv, hvor hendes mand står for en del af husholdningen, fordi hun jo arbejder så meget, vakte interesse og grin hos kvinderne. Der var ingen af de 16 kvinder, der før har været i Byrådssalen eller talt med borgmesteren, så det var en meget stor oplevelse for dem at møde hende og blive vist rundt.

En fantastisk dag

En af de kvinder, der stolt modtog sit diplom, er Hanan fra Gersagerparken. Hun har boet i Danmark i 25 år og har født og opdraget alle sine fire nu voksne børn her.
"Jeg er meget glad for, at jeg har fået muligheden for at komme på det kursus, for jeg har lært så mange nye ting. Det var en fantastisk afslutning, og det var en rigtig god følelse at få sit diplom og få lov at møde borgmesteren," fortæller Hanan og fortsætter:
"Hun var meget flink og rigtig sej. Jeg er helt enig med hende i, at det ikke kun er mændene, der skal bestemme, men også kvinderne".
Diplom 3Hanan er oprindeligt fra Libanon, men har boet i Danmark siden hun var 20 år. Hun fortæller, at det for hende er en meget stor oplevelse at se, hvordan demokratiet fungerer her i landet, og hvor kort afstand der er mellem politikerne og folket.
"Man er mere lige som mennesker, selvom det selvfølgelig er dem, der bestemmer. Men i Libanon ville man ikke bare kunne få lov til at komme ind og tale med borgmesteren på den måde, som vi gjorde. Det gør mig rigtig glad, og jeg er stolt af at bo i Danmark, hvor det fungerer sådan," understreger hun.

Pionerer og rollemodeller

En essentiel del af kurset består i, at kvinderne nu skal dele al deres nye viden med andre borgere, der har stået eller står i samme situation og ikke kender de danske normer og kulturer.
"Kvinderne skal bringe den nye viden med videre og dele forståelsen og redskaberne. På den måde bliver kvinderne pionerer indenfor de udfordringer, som de selv og deres netværk har oplevet mht. integration i Danmark. De bliver rollemodeller, og det betyder en forbedring for hele familien, for det hjælper også familiens børn og unge tættere på det danske samfund og levevis," forklarer Gitte Henningsen, der er familievejleder i Greve Nord Projektet og underviser på kurset.
Hanan er allerede godt i gang med at fortælle sine veninder og deres familier om alle de ting, hun har lært på Integrations Pioner kurset. Blandt andet lærer hun mange ting om børneopdragelse og kontakten til sine børn og unge videre og fortæller om, hvordan man kan blande kulturerne og traditionerne fra sit hjemland og Danmark.
"De vil meget gerne høre, hvad jeg har lært, og de efterspørger råd om, hvordan man kan hjælpe sine børn, så de både bliver en del af det danske samfund, men også holder fast i deres egen kultur. Så fortæller jeg, hvad jeg har lært, og hvordan jeg selv bruger de nye ting sammen med mine børn. Det føles godt, at jeg kan være med til at give noget viden videre til andre, der står i samme situation, som hvor jeg har stået," forklarer Hanan.

Flere Integrations Pionerer

De 16 arabisktalende kvinder er alle mødre fra Greve Nord området, og de er det første hold ud af tre, der får mulighed for at blive uddannede Integrations Pionerer.
Kurset består af undervisning og debat og afvikles af Greve Nord Projektet i samarbejde med oplægsholdere fra bl.a. Greve Rusmiddelcenter, Gadeteamet og Sundhedsformidlerne og er finansieret af en af Socialministeriets puljer.

Du kan læse meget mere om Integrations Pioner kurset her

Du kan også læse et portræt af Hanan, en af de nyuddannede Integrations Pionerer her

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere