Bydelskonference: En samlet indsats for de unge


Der skal mere fokus på de unges kompetencer og ikke kun på karaktererne, hvis vi vil have flere unge til at gennemføre uddannelse

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

For at få flest muligt unge til at starte og gennemføre en uddannelse, kræver det en fælles indsats, hvor der tidligt i skoleforløbet tænkes mere bredt ift. at vise de unge, hvilke muligheder de har.
Hvis de unge skal gennemføre en uddannelse, skal motivationen være med hele vejen, og derfor skal man kigge mere på den enkeltes kompetencer og interesser og ikke udelukkende på karaktererne. Det var en af hovedpointerne, som deltagerne tog med fra årets Bydelskonference med temaet Unge og Uddannelse, som Greve Nord Projektet for nyligt afholdte.
IMG 1552
Jeg duede ikke til noget

”Jeg gik helt død i de karakterer og fik af vide, at jeg ikke duede til noget. Jeg er ikke særlig god bogligt, og selvom jeg prøvede og prøvede, gik det bare ikke. Men jeg kan arbejde med hænderne, og jeg er dygtigt til det. Vi har fået hænderne for at bruge dem, så lad os da gøre det også,” påpegede 22-årige Benjamin Saaby-Nielsen i sit oplæg ved konferencen d. 5. maj.

Han er en af de unge, der har haft svært ved at gennemføre en uddannelse, men nu har han vendt kurven, og om få måneder bliver han udannet ejendomservicemedhjælper fra Produktionsskolen i Greve.
Benjamin 1
Benjamin Saaby Nielsen er en af de unge, der har haft svært ved at finde en uddannelse, fordi han efter eget udsagn har for meget krudt i rumpen og ikke kan sidde stille og lære. Men om få måneder er han færdig med sin uddannelse til ejendomservicemedhjælper. Her ses han sammen med sin praktik-arbejdsgiver John T. Olsen fra ejendomskontoret i Gersagerparken.

”Jeg var heldig, at der var nogen, der hjalp mig og fik mig sporet ind på en uddannelse, hvor jeg kan bruge mine evner, og hvor jeg er virkelig glad for at være. Det har gjort alverdens forskel for mig, at jeg fik den hjælp, for ellers var jeg sikkert endt i kriminalitet. Man skal blive bedre til at vise de unge de alternative uddannelsesmuligheder i stedet for at få dem til at føle sig dumme, fordi man ikke er boglig,” forklarede Benjamin Saaby Nielsen, der har taget størstedelen af sin uddannelse i praktik på ejendomskontoret i Gersagerparken.
Hans åbne fortælling om sine egne udfordringer vakte stor interesse fra deltagerne, der spurgte meget ind til, hvordan man som fagpersonale kan blive bedre til at hjælpe de unge, og hvor der kal sættes ind for, at det virker.

Uddannelse er nøglerolle
Det er i alles interesse at de unge gennemfører en uddannelse og bliver en del af arbejdsmarkedet. Men det er desværre ikke alle, der har lige let ved at komme gennem uddannelsessystemet. Årsagerne kan fx være manglende faglige kvalifikationer, motivation, personlige udfordringer m.m. Derfor er det vigtigt, at alle samarbejder for at støtte de unge, så de kan gennemføre deres uddannelse.
IMG 1546”I Greve Nord Projektet er en af vores vigtigste roller at facilitere samarbejder mellem mange forskellige parter. Vi ved, at det der for alvor rykker unge, er, når vi koordinerer indsatsen, så den er sammenhængende og går hele vejen rundt om vedkommende,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Deltagerne var byrådspolitikere, fagpersonale der arbejder med unge og uddannelse og beboere. Alle var de mødt op, fordi de er enige i, at det er en vigtig, fælles indsats.
”Konferencen giver mulighed for at samle input og viden fra forskellige områder, og det er jo altid en god idé. Det er vigtigt at vores unge kommer godt i gang med tilværelsen. Her spiller uddannelse en nøglerolle, så det handler om at finde ud af, hvordan vi i samarbejde får de unge i gang med en uddannelse og fastholder dem," siger Morten Dahlin, der er formand for Greve Kommunes Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalg.

Attraktive erhvervsuddannelser
Konferencen bestod både af inspirerende oplæg fra VIVE, UUV Køge Bugt, Arenaskolen, NEXT og EUC Sjælland og workshop, hvor deltagerne på tværs af fag og baggrund kunne udveksle erfaringer og finde nye samarbejdsmuligheder. Et emne som især blev diskuteret ivrigt var, hvordan man kan gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. IMG 1562

I Greve står vi, som flere andre steder i landet, overfor udfordringen i, at der mangler elever på flere af erhvervsuddannelserne, idet de unge i højere grad vælger de gymnasialeuddannelser, fordi det opfattes som mere prestigefyldt at gå på gymnasiet end på en erhvervsfaglig uddannelse.
Konferencens deltagere blev let enige om, at dette skal ændres, og at alle parter, vejlederne, skolerne, forældrene, lærer m.fl., derfor har et ansvar for at gøre mere ud af at vise erhvervsuddannelsernes mange fordele.

”Vi skal have mere fokus på alle de gode ting og muligheder, som en erhvervsuddannelse giver. Samfundet er bygget op af alle typer uddannelsesniveauer, og det er vigtigt, at vi tilstræber en fordeling, der holder samfundet i drift. Derfor skal vi sammen blive bedre til at fremhæve de attraktive sider ved erhvervsuddannelserne, så flere elever kan vælge dem til,” forklarer Janni Baggersgaard, der er projektleder hos EUC Sjælland.
IMG 1571
Greve Nord Projektets sekretariatsleder er enig.
”Jeg er rigtigt glad for, at der er så stor opbakning og velvilje til at samarbejde for områdets unge. Vi mangler allerede nu faglærte og vil komme til at mangle endnu flere fremover. Alt for få ved hvor gode udviklingsmuligheder der er for den enkelte i at tage en erhvervsuddannelse. I starten af efteråret vil vi i Greve Nord Projektet bl.a. holde en række temaaftener, hvor vi taler med både de unge og forældrene om de mange uddannelsesmuligheder og derved hjælpe forældrene med at støtte op om deres unges uddannelsesvalg, siger Majken Rhod Larsen.

Inspiration og ny viden
VIVE: På konferencen kunne deltagerne bl.a. høre oplæg fra seniorprojektleder Niels Matti Søndergaard fra VIVE, der bl.a. fortalte om, hvorfor det er så vigtigt, at alle parter i udsatte boligområder samarbejder for at støtte de unge beboeres vej til uddannelse. Se oplægget her

UUV Køge Bugt:
Leder af UUV Køge Bugt Margrethe Tovgaard gav deltagerne et indblik i, hvordan de i deres vejledning støtter de unge, så de kan vælge og gennemføre den rette uddannelse, som også svarer til deres kompetencer og interesser. Se oplægget her
UUV havde også et oplæg i workshoppen, hvor vejleder Lotte Engholm fortalte om deres uddannelsesparathedsvurdering af eleverne. Se oplægget her

Greve Nord Projektet:
startede konferencen med et åbningsoplæg, hvorfor det er et så relevant emne at tage op på samarbejdsniveau. Se oplægget her

Arenaskolen:
Faglig leder på Arenaskolen Hanne Staal Bagge fortalte i workshoppen om deres indsats for at styrke eleverne til deres videre færd gennem uddannelsessystemet og hjælp til at finde den rette uddannelse. Se oplægget her

NEXT:
Benedicte Stokkeby Koch er uddannelses- og erhvervsvejleder på NEXT, og hun fortalte deltagerne om deres vejledning af eleverne, så de beholder motivationen hele vejen og gennemføre uddannelse. Se oplægget her

Workshop - kom med jeres ideer
Deltagerne blev også sat i arbejde ved konferencen. I de tre workshopgrupper fik de mulighed for at erfaringsudveksle og tale om, hvordan vi kan få alle de gode ideer og ambitioner ud i livet. Der kom rigtig mange gode forslag ud af gruppearbejdet. Bl.a. blev det foreslået at bruge flere timer på håndværksfagene i folkeskolen for at gøre de unge mere interesserede i at gå den vej.
Se alle gruppernes gode forslag her

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere