Beboerportræt: Henrik redder liv


Når sirenen lyder på telefonen, griber Henrik sit udstyr, og så er det afsted

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Henrik Mörke-Malmkvist fra Gersagerparken har reddet rigtig mange liv. Og hjulpet et utal af tilskadekomne. I mange år var han falckredder, og den erfaring bruger han, når han i dag bliver kaldt ud som frivillig førstehjælper.

Henrik har meldt sig til kampagnen Danmark Redder Liv som frivillig førstehjælper i Greve. Hvis nogen falder om med et hjertestop, kontaktes han af vagtcentralen på sin mobiltelefon. Telefonen begynder at hyle med en sirene, og Henrik kan på app’ens kort se, hvor problemet er, og hvordan han kan hjælpe.
”Når den hyler, så er jeg allerede oppe af stolen og på vej ud ad døren. Når det drejer sig om hjertestop, så er alle sekunder vigtige for at redde liv. Så der skal handles hurtigt, og så er det faktisk fuldkommen ligegyldigt, hvad man ellers er i gang med,” fortæller han.
henrik 1Når Henrik har accepteret missionen/opgaven på app’en, der er tilknyttet kampagnen ’Danmark Redder Liv’, fortæller den ham, hvad han skal gøre for at være med til at redde vedkomnes liv. Om han skal suse direkte til ulykkesstedet og påbegynde livsreddende førstehjælp, eller om han først skal hente en af de hjertestartere, der hænger rundt omkring i området.
Det sker, hvis en anden frivillig førstehjælper også har accepteret missionen og er tættere på ulykkesstedet, og derfor hurtigere kan komme til med førstehjælp.

Uanset hvilke rolle man tildeles, er der ingen tid at spilde. Det er bare ud ad døren og afsted. Derfor ligger Henriks udstyr også altid klar i bilen, så han er klar til at rykke ud.

Det er min mission
Henrik har allerede fra han var en helt lille dreng vidst, at han ville hjælpe folk. At det skulle være en del af hans liv at redde andres liv og på anden måde hjælpe folk, der er i nød.

”Jeg har nok altid vidst, at det var min mission at hjælpe andre og gøre en forskel. Det har altid været vigtigt for mig, og er kommet helt naturligt,” siger han og fortæller videre:
”Mens de andre legede cowboys og indianer, legede jeg røgdykker. Eller legede, at jeg havde Henrik problem-kontor, hvor folk kunne komme med deres problemer, og så kunne jeg hjælpe dem,” siger han.
Den i dag 50-årige Henrik var på sit første førstehjælpskursus som 12-årig sammen med sin far, og da han blev 17 år, startede han hos Falck. henrik 3.JPG

De seneste 30 år har Henrik været falckredder, kørt ambulance, været brandmand, været vagthavende hos den psykologiske krisehjælp og undervist i førstehjælp, hjerte-lungeredning og haft ansvaret for Falcks eksterne undervisning i over 17 år m.m. Han har derfor utallige oplevelser og erfaringer med ekstra i førstehjælpstasken, når han rykker ud.

”Selvom jeg stoppede i Falck, betyder det bestemt ikke, at jeg er færdig med at hjælpe andre. Det vil jeg altid gøre. Derfor var det helt oplagt for mig at melde mig som frivillig førstehjælper, for jeg gør det jo alligevel, siger Henrik og fortsætter:
”Jeg mener, at det er alles ansvar at hjælpe hinanden, hvis vi ser nogen, der har behov for hjælp. Det kan godt være, at man ikke kan førstehjælp og hjertemassage, men der er altid noget, man kan gøre. Fx at ringe efter hjælp.”

Det værste du kan gøre er…
De mange års erfaring i faget betyder også, at Henrik er i stand til at bevare roen selv i meget pressede situationer. Han er ofte den, der har overblikket og kan guide andre i, hvordan de også kan hjælpe.
”Vi oplever heldigvis, at folk omkring en ulykke faktisk rigtig gerne vil hjælpe, men ikke vil blande sig eller gøre noget forkert. Men hvis man fortæller dem, hvad de skal gøre, så har jeg stort set aldrig oplevet, at nogen har sagt nej,” fortæller han.
Henrik har undervist i førstehjælp i mange år, så han er god til at guide folk. Men han oplever også, at folk er bange for at gøre noget galt. Fx at bøje et ribben, hvis de trykker for hårdt til hjertemassage eller at gøre mere skade på den tilskadekomne.

Derfor understreger han:
”Det værste du kan gøre, er ikke at gøre noget. Det er meget, meget bedre, at man forsøger at give kunstigt åndedræt eller hjertemassage, selvom man måske ikke lige ved, hvor mange gange der skal pustes eller hvor hårdt, der skal trykkes.  Bare det at man gør noget, det er langt bedre end ikke at gøre noget,” pointerer han og fortsætter:
hjertestarter”Du kan altid enten ringe eller løbe efter hjælp, hvis man ikke tør gå i gang med førstehjælp selv. Hvis man er usikker, kan man altid få hjælp, når man ringer 1-1-2. Her får man fat i en sundhedsfaglige medarbejder, som vil hjælpe guide med førstehjælpen, prioritering og hvad du skal gøre. Men ellers er det også at hjælpe, at være med til at stoppe ulykken eller at berolige de pårørende.”


Det sker lige foran mig
Det er ikke kun, når han har været på arbejde, at Henrik har oplevet rigtig mange ulykker og folk, der er kommet til skade. Det sker også ofte for ham i hans privatliv.

”Lige siden jeg var 13 år, er jeg ramlet ind i folk, der er kommet til skade på en eller anden måde. Folk der er blevet kørt ned, som falder om med blodpropper eller hjertestop, er ved at drukne eller blive kvalt eller bliver akut alvorligt syge. Eller bilulykker. Det sker faktisk så ofte, at folk omkring mig begynder at tro, at det bare er noget, jeg finder på. Men det er det virkelig ikke,” forklarer han.

Henrik fortæller bl.a. om en ferie, hvor han og familien var afsted. Inden for én uge havde han udført førstehjælp eller på anden måde aktivt hjulpet fem gange. Heriblandt i forbindelse med to biluheld og en dreng, der var ved at drukne.

En anden gang var det på Greve Bibliotek, hvor han var taget op sammen med sin yngste datter for at have en hyggelig eftermiddag og læse bøger.
”Pludselig er der ung mand, der falder bevidstløs om. Så fik vi liv i ham igen og sørgede for ham, indtil ambulancen kom. Det var lige et afbræk i bog-hyggen,” fortæller Henrik. henrik 2”Det er alle de her oplevelser, som jeg har mødt stort set hele mit liv, der er med til at bekræfte mig i, at det er min mission at kunne hjælpe andre. For jeg hverken kan eller vil lade være med at hjælpe. Hvis jeg ser et uheld, eller folk der er stimlet sammen, jamen så skynder jeg mig selvfølgelig derhen for at se, om der er noget, jeg kan hjælpe med. Også selvom der er andre på stedet. Som sagt: Der er altid noget, man kan gøre,” uddyber han.

Reddede naboens liv
I løbet af det halve år, Henrik har været tilmeldt kampagnen ’Danmark Redder Liv’, er hans telefon to gange begyndt at hyle, og han har smidt, hvad han har haft i hænderne og er taget afsted.
Men det er langt fra hver gang, at det er gennem vagtcentralen og app’en på telefonen, at han kaldes ud. Det er efterhånden blevet meget kendt i Gersagerparken, at Henrik kan yde førstehjælp. Derfor har han flere gange oplevet, at folk har ringet til ham privat eller ringet meget insisterende på dørtelefonen, hvis der er sket noget alvorligt.
”Det har jeg det rigtig fint med, jeg er bare glad for at kunne hjælpe,” siger han.

Henrik har derfor også sit førstehjælpsudstyr med, når der er større arrangementer i Gersagerparken.
Det viste sig at være meget afgørende for en af hans naboer ved en PULS Festival et par år tilbage. Hun fik det pludselig rigtig skidt, og Henrik blev tilkaldt. Han fik sat hende ned og fik målt hendes blodtryk, mens andre ringede efter en ambulance. Damen fortalte, at hun i noget tid havde døjet med smerter i brystet, og den oplysning og hendes blodtryk fik Henriks alarmklokker til at ringe. 
henrik 5”Da ambulancen kom, insisterede jeg derfor på, at de fik taget et EKG på hendes hjerte, selvom hun udadtil virkede til at være rimelig ok igen. Det viste sig at være en rigtig god idé, for man fandt ud af, at hun havde haft to store blodpropper i hjertet, så hun blev kørt i hast på hospitalet, hvor hun blev indlagt og var en stor behandling igennem, så det var lige på et hængende hår,” fortæller Henrik.

Jeg forventer ikke tak
Efter den dag har naboen naturligvis været meget taknemmelig for Henriks hjælp.
”Hun siger tit, at det er min fortjeneste, at hun stadig er i live og takker mig. Men det er vigtigt at understrege, at det jo ikke er derfor, jeg gør det. For mig er det helt selvfølgeligt, og det ville stride imod min natur, og den jeg er, hvis jeg ikke hjælper. Jeg forventer ikke, at folk skal stå i taknemmelighedsgæld eller give noget igen. Slet ikke. Alt jeg beder om, er, at folk husker at give det gode videre, som de selv eller andre, de kender, har oplevet. Hvis vi alle passer bedre på hinanden, ville verden være et meget bedre sted,” siger Henrik.

Hvem kan blive frivillig førstehjælper?
Det er Dansk Folkehjælp, FirstAED og Regionerne Sjælland og Syddanmark, der står bag kampagnen ’Danmark Redder Liv.’ Formålet er, at endnu flere danskere overlever efter hjertestop, fordi flere almindelige mennesker bliver klædt på til at kunne yde livsreddende førstehjælp fx gennem kampagnen.

Det kræver kun to ting at blive frivillig førstehjælper:
1. At man er fyldt 18 år
2. At man har gennemgået en godkendt førstehjælpsuddannelse – Har man ikke det, kan man gratis tilmelde sig en gennem kampagnen

Herunder kan du læse mere om, hvordan du kan blive frivillig førstehjælper, om kampagnen m.m.,
www.redderliv.dk

Når man bliver oprettet som frivillig, bliver man tilmeldt app’en på telefonen, der fortæller, hvornår og hvor der er behov for ens hjælp. På app’en kan man både se, hvad man skal gøre, og hvor i nærområdet, der er placeret hjertestartere m.m.
vestMan får også tilsendt en førstehjælps-vest med en række værktøjer, som man kan få brug for, når man bliver kaldt ud. Fx handsker, saks, antichok tæppe, førstehjælpsudstyr m.m.
Man bliver naturligvis grundig sat ind i det hele – både førstehjælpsdelen og alt det praktiske, når man tilmelder sig.

Du kan få svar på alle dine spørgsmål på hjemmesiden her:
www.redderliv.dk

For sent i teateret
Som frivillig førstehjælper er der naturligvis også mulighed for at holde fri og ikke være til rådighed for udkald. Se retningslinjerne her

For som Henrik fortæller, så er ulykker aldrig belejlige. Han giver et eksempel med en aften, hvor hele familien skulle i teateret, men hvor han blev forsinket, fordi han kørte forbi et trafikuheld og standsede for at hjælpe.
”Så ligger man der på jorden og hjælper, når forestillingen går i gang. Og så ved man godt, at man bagefter skal kante sig ind mellem rækkerne midt i det hele, og at folk bliver irriterede. Naturligt nok, for de kan jo ikke vide, hvorfor man er forsinket”, forklarer han.
henrik 6”Men sådan er det, og det er sådan det skal være. Jeg ville altid prioritere at stoppe og hjælpe. Uden tvivl!” pointerer han.

Fuld forståelse
Henriks kone, Diana Mörke-Malmkvist, og de tre døtre har da også altid haft fuld forståelse for, at han er nødt til at rykke ud.
Henrik fortæller, at det med at kunne hjælpe andre og gøre en forskel altid er noget, de har talt meget om i familien. Både pga. hans tidligere job som falckredder, men også nu som frivillig førstehjælper, eller når ulykkerne bare sker foran ham.
De tre piger er allerede begyndt at gå i hans fodspor:
”Den ene er sygeplejerske, den anden søger ind som paramediciner, og den yngste vil også være paramediciner. Man kan nok godt sige, at de har fået det lidt med helt fra barnsben, men det har alligevel fuldkommen været deres eget valg” smiler han stolt.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere