Dan: Jeg vil også selv ud i maskinrummet


I Askerød er der kommet en ny driftsleder, som også gerne selv vil have olie på hænderne og som godt kan lide de skæve ideer

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Dan Kristoffersen er den nye mand på ejendomskontoret i Askerød, og han har i den grad glædet sig til at komme ud og arbejde i området.
”Jeg vil ud og have fingrene ned i jorden og rode i maskinrummet. Jeg vil ud og være med til at gøre en forskel for alle de mennesker, der bor her i Askerød,” siger Dan Kristoffersen, der startede som driftsleder på ejendomskontoret d. 1. september.
dan3
Beskidte bukser

Askerød var ikke et nyt område for Dan, da han på sin første arbejdsdag parkerede bilen foran ejendomskontoret i Krathuset.
Han kommer nemlig fra en stilling som driftschef i BO-VEST, hvor han faktisk også havde det overordnede ansvar for driften i Askerød. Men det job blev lidt for meget kontor- og skrivebordsarbejde for Dan. Han ville hellere ud i områderne og være med, der hvor der sker noget. Derfor slog han til, da stillingen som driftsleder på ejendomskontoret i Askerød blev ledig.

”Som driftschef har man rigtig mange områder, man skal være med til at holde styr på. Det er også et virkelig spændende job. Men det tiltaler mig mere at komme ud og gå mere i dybden med driften af én afdeling. Her føler jeg mere, at jeg kan gøre en forskel og bruge nogle af alle de ting, jeg har lært i løbet af de efterhånden mange år, jeg har været i faget”, fortæller Dan.

Den 50-årige driftsleder blev først uddannet elektriker og efter en årrække, valgte han at læse videre til bygningskonstruktør. Han kan derfor selv være med til både en del af det håndværksfaglige og holde styr på driftsplanerne og budgetterne bag.
Selvom en stor del af hans arbejde stadig er ved et skrivebord, glæder han sig til også at komme lidt med ud og få beskidte bukseknæ og olie på fingrene.
dan2Derfor Askerød
Dan har arbejdet mange spændende steder og haft ansvar for mange store ejendomme og områder. Han har arbejdet med både flere hundrede meter lange boligkarreer og historiske bygninger for Slots- og Kulturstyrelsen. Nu er turen så kommet til Askerød.

”Jeg synes, at der er rigtig meget godt i Askerød, som jeg gerne vil være en del af og arbejde videre på. Det er nogle flotte og spændende bygninger, hvor der er gjort noget ud af, at det både skal være funktionelt, men også se flot ud. Her er grønne områder og legepladser og generelt er der bare rigtig hyggeligt i Askerød,” siger han og fortsætter:
ASK maj17b
”Jeg har set utallige almene boligområder med kedelige, lange, grå boligblokke. Her er det anderledes. Her er farver, altaner og beplantning, der giver mere liv.”
Det var dog ikke kun bygningerne og buskene, der trak Dan til Askerød. Den gode stemning og de dygtige kollegaer på ejendomskontoret og udsigten til at arbejde sammen med en engageret afdelingsbestyrelse var også vigtige faktorer.

”Jeg er sikker på, at det bliver rigtig spændende, for der er mange forskellige dele i jobbet som driftsleder i et område som Askerød. Askerød fylder rigtig meget i lokalområdet og kæmper stadig meget med et negativt ry, der ikke altid er lige berettiget. Jo, der er uden tvivl udforinger, det vil jeg ikke benægte. Men der er sket en stor positiv udvikling de seneste år, og som driftsleder er det også en del af mit arbejde at være med til at ændre det negative ry. Bl.a. ved at sørge for, at lejlighederne er gode at bo i, at her ser flot ud, og at Askerød generelt er et dejligt sted at være,” forklarer han.

Drift er da spændende!
Spørger man Dan, hvorfor han har valgt jobbet som driftsleder og at arbejde med drift af bygninger generelt, kommer svaret prompte:
”Jamen drift er da virkelig spænende! Det har jo det hele. Der er rigtig mange dele, man hele tiden skal have styr på, holde overblik over og vedligeholde, så tingene bevarer sin værdi og funktion. Det er både den almindelige drift, hvor alt skal vedligeholdes og være i orden, så beboerne har nogle gode lejligheder, som de er glade for at bo i. Men der er også de store enkeltstående udfordringer, der kræver mere. Og det synes jeg også, er virkelig spændende” forklarer han ivrigt.

Han fremhæver et konkret eksempel med gentagende oversvømmelser i kælderlokalerne under Stamhuset.dan1
”Her får jeg mulighed for at bruge den teoretiske viden, jeg har om bygninger. Ved at gennemgå forskellige fejlmuligheder kan man arbejde sig ind på, hvad problemet er og derefter, hvad man kan gøre for at løse det. Det er en rigtig god følelse og stor personlig tilfredsstillelse, når jeg kan bruge min viden og erfaringer til at løse sådanne udfordringer med holdbare løsninger. Det betyder jo store besparelser i sidste ende. Så føler jeg, at jeg er god til mit arbejde, og at jeg er med til at gøre en forskel. Både for at passe på bygningerne og sørge for, at de ikke forfalder, men også for beboerne i området. For det er jo deres penge, og hvis vi kan stoppe en skade, der bliver ved med at komme igen, betyder det færre udgifter til den og dermed flere penge til andre ting, som beboerne får mere direkte gavn af.”

Et alment bolighjerte
Indtil videre har Dan arbejdet 17 år i den almene sektor, og det er et arbejde og en retning, han er rigtig glad for. For som han forklarer, så handler det i den almene boligsektor ikke udelukkende om bygninger og drift af disse, men i høj grad også om de mennesker, der bor i dem.

”Der findes mange job som driftsleder, hvor man udelukkende arbejder på at drifte og vedligeholde bygninger, så de er fuldt funktionsdygtige og ikke mister værdi. Det arbejde udfører man naturligvis også i et boligområde som her, men her handler det også om at skabe nogle gode rammer og vilkår for de mennesker, der bor i bygningerne og har deres liv i området. Ikke kun i form af lejlighederne, men også ift. de mere sociale og engagerede indsatser, der giver et aktivt liv i området. Her er personalet på ejendomskontorerne og i boligorganisationerne med til at skabe et attraktivt sted at bo, vi har den direkte kontakt med beboerne og andre samarbejdspartnere, og det er med til at gøre jobbet som driftsleder i de almene boliger sjovt og givende,” forklarer han.dan5En idé må gerne være skæv
I tanken om almene boliger ligger også værdien i, at beboerne tager et medansvar for deres boligområde. Den værdi vil Dan gerne arbejde på at gøre mere udbredt i Askerød.
”Jeg vil gerne have, at beboerne får en form for fælles ånd omkring deres boligområde, og at de derfor har lyst til at være med til at gøre det et dejligt sted at bo. Fx ved ikke at smide affald på fællesarealer,” siger Dan.

Han indrømmer straks, at det kan være en svær opgave, og at han ikke selv har en løsning. Men han er meget villig til at tænke ud af boksen og afprøve skæve ideer, hvis nogen har gode bud på, hvordan man fx kan få børnene og de unge inddraget, så de også tager ejerskab for deres område.
”Jeg værdsætter gode forslag. Ikke kun med den her udfordring, men generelt. Jeg synes, at det er vigtigt, at man som leder lytter til andre, og jeg synes kun, at det er fedt, hvis man kan tænke ud over de traditionelle rammer og prøve nogle skæve ideer af. Det skal selvfølgelig kunne hænge sammen rent praktisk og økonomisk, men jeg kan godt lide de løsningsforslag, som også tænker nyt,” fastslår han og opfordrer dermed folk til at komme med gode ideer og forslag.
”Også hvis der er andre sjove eller sociale ting, folk gerne vil lave sammen med deres naboer og for området. Så kom forbi mit kontor og lad os tale om det,” indbyder han.

Ingen lastbil
At blive driftsleder og arbejde med ejendomme var faktisk slet ikke det, Dan havde regnet med, at han skulle leve af. Egentlig havde han helt fra barnsben og i mange år en drøm om at blive langtidschauffør. Han ville ud og kører verdens motorveje tynde i kæmpestore lastbiler.
Det var derfor, han startede som elektriker.
danNB”Et eller andet skulle jeg jo lave, indtil jeg kunne komme ind bag rattet. Så jeg tænkte, at jeg måske kunne bruge elektrikeruddannelsen, hvis der var noget i lastbilens motor, der skulle ordnes,” smågriner han.
Men lastbilchauffør blev han altså ikke – og den beslutning er han meget glad for.
For derhjemme i huset i en lille landsby i nærheden af Næstved har Dan noget meget bedre. Her har han sit liv med Kirsten og deres to drenge på 11 år.

”Jeg kunne jo godt se, at det ville være svært at få til at hænge sammen med familielivet. Min familie og nærværet i hverdagen er meget vigtig for mig, og det slår tilværelsen som langtidschauffør til enhver tid. Det er nok spændende i starten at køre gennem Europa og se verden, men når man har kørt på de samme motorveje og spist på de samme motorvejsrestauranter år efter år, så tvivler jeg på, at det er særlig spænende længere. Så nej, jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik den her vej i stedet for trucker-vejen,” fortæller han.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere