Askerød er ikke en ghetto


Takket være effektivt samarbejde er Askerød for 2. år i træk ikke på ghettolisten

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

1. december blev årets ghettoliste offentliggjort, og endnu engang kan vi glæde os over, at Askerød ikke er på listen. Heller ikke den nye liste over udsatte boligområder, der er blevet indført sammen med ghettolisten i år.
”Vi er naturligvis glade for, at Askerød ikke er på nogle af listerne mere. Det betyder meget for beboerne. Der er jo ikke nogen, der er stolte af at sige, at man bor i en ghetto, for det er meget stigmatiserende. Vi mener ikke, at Askerød har været en ghetto, heller ikke i de år, hvor området var på listen. Askerød har helt sikkert haft sine problemer og har også stadig udfordringer, men ligefrem at bruge betegnelsen ghetto hjælper ikke,” siger Jørgen Fahlgren, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Askerød.
ASK maj17aHan har selv boet i Askerød i 15 år, og han glæder sig ikke kun på egne vegne, men for alle områdets over 1.500 beboere.
”Her er blevet meget mere roligt, og der er taget mange gode initiativer. Jeg kan ikke pege på en enkelt ting, der har gjort, at vi kan mærke den positive forskel i området. Det er summen af mange ting,” fortæller Jørgen Fahlgren.

Også hos BO-VEST, der administrerer Askerøds 680 lejemål, er man glade og tilfredse med nyheden.
”Det er en rigtig god nyhed. Vi er glade for, at de mange indsatser, nu også kan ses på de tørre tal. Det viser, at det virkelig gode samarbejde, der er i området, og de mange tiltag virker, siger adm. direktør Ulrik Brock Hoffmeyer.

Fælles resultater
Ulrik Brock Hoffmeyer fastslår, at den positive udvikling er sket takket være et effektivt samarbejde.
”Askerød har rykket sig meget de seneste 5 år, og det skyldes uden tvivl den store vilje til at samarbejde, som alle byder ind med. Greve Kommune, politiet, beboerne, områdets skoler og institutioner, Greve Nord Projektet og boligadministrationsselskaberne har stået sammen om en fælles vision om at gøre Askerød til et rigtig dejligt sted at bo. Og det er lykkedes! Der har været nogle tunge træk, og der er stadig en del at arbejde med, men vi står fortsat sammen om at løfte området,” påpeger han. IMG 1695Det er både områdets fysiske renovering, og i høj grad også Greve Kommunes, politiets, boligorganisationerne og de boligsociale indsatser og tilbud til beboerne, der har været med til at styrke området og gjort det et bedre sted at bo.

Ingen hænder i skødet
Selvom Askerød fra 1. december er ude af begge lister, er alle parter enige om, at det ikke er ensbetydende med, at man kan hvile på laurbærrene.
”Det er rigtig fint, at Askerød ikke er på listerne mere. Både for området selv, men også for hele kommunen. Vi er rigtig glade for, at der ikke af nogen af kommunens boligområder på årets lister. Det viser jo, at det arbejde, vi udfører og de initiativer, der sættes i gang, har den effekt, vi gerne vil opnå. Men det er lige så vigtigt, at vi nu ikke sætter os med hænderne i skødet. Vi skal fortsætte det arbejde, der er sat i gang for at forbedre området”, siger Greves borgmester Pernille Beckmann.Askeroed august 2017I den boligsociale helhedsplan, der siden 2008 har tilbudt vejledning, beboerarrangementer og aktiviteter i Askerød, er man helt enig.

”De tal, der er afgørende for, at Askerød ikke er på listen i år, skifter med en relativt lille margen fra år til år. Derfor er der behov for et fortsat fokus og samarbejde. Den gode udvikling skal gerne fortsætte og forankres, så derfor forsætter vi, hvor vi allerede er. Nemlig at forene vores kræfter på tværs af organisationer,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Heller ikke et udsat boligområde
Askerød har ikke været på ghettolisten siden 2016. I år er listen i forbindelse med ghettoplanen blevet delt op i en ghettoliste og en liste over udsatte boligområder. Askerød er heller ikke på listen over udsatte boligområder.
Samtidig med delingen af boligområder på hhv. ghettolisten og listen over udsatte boligområder er parametrene, der måles efter også ændret. Det betyder, at der ikke kan laves en direkte sammenligning af udviklingen for 2017 og 2018.

For at blive karakteriseret som udsat, skal et boligområde leve op til mindst to af fire kriterier, der omhandler beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, antallet af beboere, der er dømt for kriminalitet, beboernes indkomstniveau samt uddannelsesniveau.
IMG 1748
Fakta: Listen over udsatte boligområder og ghettolisten
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af de ovenstående fire kriterier er opfyldt. Ved et udsat boligområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af de ovenstående fire kriterier er opfyldt.

1. Andelen af beboere i alderen 18-64 årige, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.

2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.

3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere