Gode naboer giver plads til hinanden


Ved årets Bydelsforum blev hverdagssituationerne mellem naboer vendt og diskuteret

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Naboer kan være en stor hjælp og nogen, man har lyst til at drikke kaffe og holde sommerfest med. De kan også være nogen, der er lidt irriterende, fordi de spiller høj musik eller efterlader deres sko i opgangen.

”Uanset hvilken situation, der er tale om, så er det vigtigt, at viser hinanden respekt og giver plads til forskelligheder. Vi skal alle sammen have lov til at være her”, var beboerne enige om ved årets Bydelsforum.
Torsdag aften mødtes en gruppe beboere fra Askerød og Gersagerparken til Bydelsforum for at tale om, hvad de synes, et godt naboskab er.
IMG 0220 webUd fra tre små historier om typiske hverdagssituationer drøftede beboerne, hvordan de ville håndtere dilemmaerne, og hvad de mente en god nabo ville gøre.

Det var en hyggelig aften, hvor beboerne over kaffen og kagen ikke kun fik sat ord på, hvordan de mente, man kunne være en god nabo, men også fik mødt nogle af de naboer, som de ikke kendte i forvejen.

Jeg kan ikke høre tv’et!
Første historie handlede om den ældre mand Vagn, der var irriteret på sine overboer, fordi de larmede så meget, at han ikke kunne høre sit tv. Her blev beboerne bedt om drøfte:
1. Hvordan de selv ville reagere, hvis de var Vagn og ikke kunne høre tv’et, fordi børnene ovenpå legede fangeleg.
2. Hvordan de ville reagere, hvis de var børnenes forældre ovenpå, og Vagn kom op og klagede.
vagn bydelsforumHvad gør en god nabo?
Et af løsningsforslagene var, at Vagn kunne invitere børnenes forældre ned i hans stue, så de selv kunne høre, hvor meget det larmede. Den løsning havde beboeren, der bragte det op, selv haft gode erfaringer med.
Et andet løsningsforslag var, at Vagn i stedet for at trampe op ad trappen og klage kunne forsøge at forklare børnene på en mere pædagogisk vis, hvorfor det var et problem, når de hoppede så meget i gulvet.
Alle var enige om, at børn naturligvis skal have lov til at lege, men at det også var forældrenes ansvar, at børnene ikke generer opgangens andre beboere.
”Jamen det er da synd for Vagn. Han skal da kunne høre sit tv. Han er jo en gammel mand,” sagde en af de to børn, der var med til Bydelsforum.

Jeg kan ikke holde den stank ud!
I anden historie mødte vi Lise, der havde et stort problem med sin underbo Mads. Problemet var, at Mads ikke gik ned med sit affald, men i stedet lod det stå foran sin dør, så det stank i hele opgangen. Lise vidste godt, at Mads havde nogle psykiske udfordringer, og hun var også lidt usikker på, hvordan han egentlig havde det, men det irritererede hende stadig, at hans affald flød, så hun ikke kunne komme op og ned ad trappen.
Vi bad derfor aftenens deltagere om at debattere:

1. Hvordan de selv ville reagere, hvis de var Lise?
2. Hvem Lise kunne kontakte, hvis hun var bekymret for Mads?
Lise bydelsforumHvad gør en god nabo?
Beboerne ved Bydelsforum var meget enige om, at det var en svær situation. På den ene side kunne folk godt genkende Lises irritation fra deres egne hverdag over affaldet, der lugter og er i vejen. Og på den anden side er Lise jo også bekymret for Mads, men i tvivl om, hvordan hun skal tackle det og hvem, hun kan kontakte.
Et godt bud var, at Lise kunne kontakte ejendomskontoret og fortælle dem om både affald og hendes bekymring for Mads. Så havde hun givet ”bolden” videre til andre, der kunne reagere og bringe det videre til de relevante hos kommunen.
Et andet bud var, at hun selv ringede på hos Mads for at tilbyde sin hjælp, selvom hun var bange for, hvordan han ville reagere.

Der var ret bred enighed blandt beboerne om, at Lise burde reagere på sin tvivl om mads velbefindende, men også fuld forståelse for, hvorfor hun var usikker.

Alkohol eller ingen alkohol?
I tredje historie var der lagt op til debat om en kulturel forskellighed. Historien handlede om de to naboer Maria og Fatima, der gerne ville holde en sommerfest for naboerne. Men den gode intention gik i stå ved planlægningen af, hvorvidt der skulle serveres alkohol eller ej.
De to kvinder blev enige om et kompromis, som de håbede ville være til gavn for alle: Der blev først serveret alkohol efter de første to timer af sommerfesten.

De fremmødte beboere til Bydelsforum blev bedt om at tale om:
1. Hvad de mente om kompromisset, og om de havde en anden god idé?
2. Hvad man kan gøre for at invitere alle naboer med på tværs af kulturer, alder og religion

maria bydelsforumHvad gør en god nabo?
Der var delte meninger om kompromisset. Nogen mente, at godt kunne fungere, og at det er vigtigt, at alle går på kompromis både dem, der drikker alkohol, og dem der ikke gør.
Andre der mente, at det var at tage for meget hensyn, og at man til hele sommerfesten skulle have lov til at drikke det, man ville.

Et forslag var, at deltagere selv skulle medbringe egne drikkevarer til sommerfesten. På den måde var arrangørerne ude over at skulle tage stilling eller parti.
Et andet forslag gik på, at man skulle droppe fokus på alkohol-problematikken og i stedet fokusere på at lave en masse aktiviteter til sommerfesten (konkurrencer, dans, musik, hoppeborg, lege m.m.) for at knytte naboerne mere sammen og trække alle til.
Det blev også foreslået, at man kunne bede alle tage en ret med til en fælles buffet, så man kunne smage hinandens mad.
IMG 0206 web

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere