Debat om den boligsociale indsats i Greve Nord


Byrådsmedlemmer og bestyrelse diskuterede effekter, udvikling og målsætninger for Greve Nord

Af BO-VEST og Greve Nord Projektet

Bestyrelsen for den boligsociale indsats i Greve Nord havde mandag aften inviteret Greve Byråd til at drøfte det boligsociale samarbejde i Greve Nord.
26 deltagere fra byrådet og Greve Nord Projektets bestyrelse mødtes for at debattere, hvilke indsatser, der skal fokuseres på inden projektets udløb i august 2020.

IMG 5971

Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening var inviteret til at indlede mødet med en præsentation af resultater og erfaringer fra de boligsociale indsatser i Danmark. Herefter fortalte medlemmer fra bestyrelsen i Greve Nord Projektet borghmester Pernille Beckmann, Sophus Vørsing formand for Sydkystens Boligselskab og Ulrik Brock Hoffmeyer direktør i BO-VEST om effekter og erfaringer, der er skabt i Greve Nord de seneste 10 år.

Det tætte og gode samarbejde mellem boligorganisationer, kommune og politi blev flere gange påpeget som afgørende for at skabe positive udvikling.
“Den boligsociale indsats bygger bro til både kommunen, foreningsliv og erhvervslivet, og det er ikke muligt uden et tæt samarbejde,” sagde Ulrik Brock Hoffmeyer.

Kan indsatsen betale sig?
“Men kan det virkelig betale sig at have en helhedsplan?”
Spurgte flere af de fremmødte byrådsmedlemmer. Både kommunen og boligorganisationerne er med til at betale for den boligsociale indsats i Greve. Hovedparten af midlerne kommer dog fra Landsbyggefonden.
“Ja, uden tvivl. Evalueringerne viser, at indsatserne på samfundsplan giver et positivt økonomisk og socialt afkast," svarede Bent Madsen.

I sit oplæg og den senere debat understregede han gentagende gange, at samarbejdet på tværs af kommune, boligorganisationer, helhedsplan, politi m.fl., er afgørende for effekten af de boligsociale indsatser. Landet over har effekterne af boligsociale indsatser særligt vist sig på uddannelsesområdet, som en stigning i andelen af beboere, der gennemfører en mellemlang eller videregående uddannelse. Samme effekt har vist sig lokalt i Greve Nord, hvor andelen af unge, der gennemfører en videregående uddannelse, er steget markant. 
Ulrik Hoffmeyer supplerede med at forklare, at de penge, kommune og boligorganisationer bruger på en boligsocial indsats i Greve Nord, geares med en faktor 8 pga. de mange eksterne midler, der også bliver tilført udviklingen af boligområdet fra især fonde.

Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her
Se Bent Madsens oplæg her

Fortsat fokus på samarbejde
Stemningen på mødet var god, og byrådsmedlemmerne fik rig mulighed til at spørge ind til indsatserne, som det boligsociale arbejde udfører i området. Der blev en god debat om, hvad der skal til for at styrke boligområderne i Greve Nord. Bestyrelsen for Greve Nord Projektet gik fra mødet med gode inputs til arbejdet med de sidste knap to år i denne indsats.

“Det var et givtigt møde, hvor analyser fra BL bekræftede os i, at det er det tværfaglige samarbejde, der gør en forskel. Vi vil nu, som det blev foreslået på mødet, arbejde på at skabe et tættere samarbejde med erhvervslivet,” siger Sophus Vørsing.
Han påpegede også vigtigheden i, at boligafdelingerne så Greve Nord som en samlet bydel, og ikke tre individuelle boligområder. De seneste år har der været meget fokus på Askerød og den positive udvikling med eksempelvis væsentlig mindre kriminalitet har bidraget til et bedre image i hele bydelen.

IMG 5981
Åbenhed giver tryghed
Greve Kommune er en stor del af den boligsociale indsats i Greve Nord, og borgmester Pernille Beckmann fremhævede i sit oplæg ved evalueringen, at fysiske forandringer af bydelen vil bidrage til stigende tryghed. Bydelens boligområder fremstår lukkede om sig selv, så andre borgere ikke naturligt bevæger sig ind og gennem af områderne. Ifølge borgmesteren vil fysiske forandringer, der åbner bydelen, øge trygheden i området.
Borgmesteren efterlyste også et tættere samarbejde mellem helhedsplanen og erhvervslivet i Greve Kommune.

Fakta om Greve Nord Projektet:
- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen

- Projektet arbejder på baggrund af fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse

- Projektet er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab og Landsbyggefonden

- Greve Nord Projektet arbejder tæt sammen med bl.a. Greve Kommune, boligorganisationerne Vridsløselille Andelsboligforening/ BO-VEST, SYD-BO/ KAB, Greve Boligselskab, Midt- og Vestsjællands Politi, områdets skoler, daginstitutioner, kulturtilbud og fritidsforeninger m.fl.

Se Bent Madsens oplæg her
Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere