Stor gevinst ved at få beboere i arbejde


Over 1 mio. kroner har samfundet sparet, ved at ni borgere fra Greve Nord er blevet hjulpet i arbejde

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

I 2018 kunne ni borgere fra Greve Nord glæde sig over at have fået et arbejde efter at have været udenfor arbejdsmarkedet i flere år.
Men det er ikke kun borgerne selv, der kan glæde sig. Det betyder en samfundsgevinst på knap 1.016.000 kr. årligt, når de ni borgere er i fuldtidsbeskæftigelse i mindst 12 måneder. Det viser nye beregninger foretaget af BL Danmarks Almene Boliger.

De ni borgere har flygtninge eller indvandrerbaggrund, og de har haft meget svært ved at få et arbejde, inden de i 2018 fik hjælp af Job- og uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet og Greve Kommunes Jobcenter til at komme i arbejde.
vejledning 1Gevinsten på knap 1.016.000 kr. er baseret på, at borgerne ikke længere skal leve af offentlige ydelser og samtidig betaler mere i skat. Besparelsen er beregnet ud fra de ni borgeres job- og uddannelsesbaggrund, nye lønniveau, skattebidrag samt familieforhold ift. udbetalingen af offentlige ydelser. Den samlede gevinst vil stige for hvert efterfølgende år, hvor borgerne fortsat er i beskæftigelse, mens den vil falde, hvis de mister deres arbejde. Yderligere er det værd at bemærke, at andre positive effekter af beskæftigelsen ikke er medregnet, men kan lægges oveni gevinsten.

De usikre kort
Flere af de ni borgere har været uden arbejde i flere år, og enkelte har aldrig før haft fast arbejde i Danmark.
”Vi ved, at borgere med flygtninge og indvandrer baggrund kan have meget svært ved at komme i arbejde. Når arbejdsgiverne skal ansætte folk, vælger de det sikre kort. Så hvis man er indvandrer eller flygtning med sproglige barriere, manglende uddannelse og erfaring fra det danske arbejdsmarked, traumer og kulturelle forskelle, der skal tages højde for, er man per definition et usikkert kort, og så bliver man ofte fravalgt. Derfor har de behov for ekstra hjælp og vejledning til at komme igennem det filter, som arbejdsgiverne sorterer efter og komme ind og vise, at de er i stand til at udføre arbejdet,” forklarer Mikkel Bo Madsen, der er docent ved Institut for Socialt Arbejde Professionshøjskolen Metropol.

Forskellige forcer
Han forklarer, at et samarbejde mellem de kommunale jobcentre og andre indsatser i nogle tilfælde kan være meget effektive.
”Den job og uddannelsesvejledning, som borgerne kan få i boligsociale projekter kan være et rigtig godt supplement til jobcenterets indsatser, fordi vejledningen også består af brobygning til jobcenteret samt tolkning og forklaring af fx regler og systemer. Der er fokus på, at borgeren skal føle sig tryg og forstå, at kommunen og jobcenteret er til for at hjælpe. Tilliden mellem jobcenter og borger er vigtig, når det drejer sig om at få denne borgergruppe i arbejde,” siger Mikkel Bo Madsen.
jobcenter greveI Greve Kommunes Jobcenter er man enige i, at samarbejdet er vigtigt i forhold til netop denne borgergruppe.
”Vi er meget glade for samarbejdet, og de resultater, det medfører. Vi har forskellige forcer og muligheder, hvilket er meget gavnligt, når vi skal have en borger i beskæftigelse, for vi oplever også forskellige sider af borgeren. I Jobcenteret har vores medarbejdere det store netværk af arbejdspladsmuligheder, vi kan sende folk videre til. I Greve Nord Projektet kan vejlederne komme mere bag om borgerens daglige liv og støtte i nogle af de andre udfordringer, som borgerne også kan slås med,” siger Helle Thorning, der er Teamleder i Greve Kommunes Jobcenter.

Læs mere om samarbejdet her

Vil gerne arbejde
En af dem, der er kommet i arbejde er 45-årige Afif Mohammad, der er blevet ansat på et slagteri. Han kom til Danmark i 2014 som flygtning fra Syrien og har siden haft flere job og virksomhedspraktikker af forskellig varighed. Afif Mohammad har i al den tid, han har været i Danmark, gerne ville arbejde, men han har haft svært ved at finde et fast job. Derfor er han meget glad for sit arbejde på slagteriet og den hjælp han har fået af Greve Nord Projektets jobvejledere.

”Det er meget frustrerende. Jeg har søgt arbejde mange steder, men det er rigtig svært, og man bliver slået ud, når man ikke kan få noget. Jeg vil gerne forsørge mig selv om min familie og ikke leve af penge fra kommunen. Jeg har været vant til at arbejde, siden jeg var meget ung og gik ud af grundskolen, og det er vigtigt for mig, at jeg selv arbejder for pengene og bidrager til samfundet,” siger han og fortsætter:
”Jeg har tre børn, og det er vigtigt for mig også at være en rollemodel for dem, så de også lære, hvorfor det er vigtigt, at man arbejder. Jeg vil gerne være kunne støtte dem og min kone i at tage en uddannelse og få et godt arbejde, for jeg har ikke selv haft muligheden for at tage en uddannelse,” forklarer Afif Mohammad, der ejede en grønthandler i Syrien sammen med sin kone.
Afif web

Afif Mohammad er en af de ni, der har fået arbejde. Han er meget glad for sit arbejde på slagteriet, for det betyder, at han ikke skal modtage penge fra kommunen. ”Jeg vil meget gerne arbejde, så jeg også kan bidrage til det danske samfund og ikke leve af kommunens penge”

Hjælp til kommunikation
De ni borgere har været gennem et langvarigt vejledningsforløb fået job- og uddannelsesvejledning i den boligsociale helhedsplan Greve Nord Projektet og er kommet i beskæftigelse som bl.a. tandplejeassistent, rengøringsassistenter og sosu-hjælper.
”En stor del af vores indsats er at oversætte og forklare arbejdsopgaver, regler og forventninger mellem borgeren og arbejdspladsen. Den største udfordring er, at borgerne endnu ikke taler særlig meget dansk. Vi hjælper derfor med kommunikationen og forventningsafstemning, så parterne forstår hinanden. Både inden ansættelsen, men også efterfølgende,” forklarer Khadija Al Mohammadi, der er vejleder i Greve Nord Projektet.

En anden nødvendig indsats er at afklare den enkeltes kompetencer. En del af borgerne har ikke en uddannelse med fra hjemlandet, og dem der har, har ikke nødvendigvis eksamensbeviser, de kan fremvise. Derfor skal de sammen med vejlederne opbygge et CV helt fra bunden.
”Det kan fx være, at borgeren i mange år har taget sig af de ældre i hjemlandet. Det er kompetencer som kan bruges til at få arbejde som ufaglært på et plejehjem og som kan følges op med SOSU-uddannelsen. De kan også have arbejdet som selvudlært mekaniker og kan derfor ansættes på et værksted,” forklarer Khadija Al Mohammedi.

Fællesskab på arbejdspladserne
Greves borgmester Pernille Beckmann glæder sig over den nye situation for borgerne og deres familier og samarbejdet for at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet.
”Hver gang en borger kommer i arbejde, er det en gevinst for både borgeren og samfundet. Borgeren bliver en del af vores stærke fællesskab på arbejdspladserne, og kommunen kan bruge skattekronerne på andet end passiv forsørgelse,” siger hun og fortsætter:
”For mig er det ikke vigtigt, hvem der kan tage æren for at borgere kommer i job. Borgerne har naturligvis gjort en kæmpe indsats. Det er flot. De har fået god hjælp i Greve Nord Projektet. Det er utrolig positivt. Og så har de naturligvis samarbejdet med Greve Kommune. For mig viser det, at vi når langt, når vi arbejder sammen”, forklarer Pernille Beckmann.
Salamatu plejehjem webSalamatu Osamanu er en af de beboere, der tidligere har fået hjælp af Job- og Uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet til at finde et arbejde på et plejehjem

I Greve Nord Projektet har man kunne følge borgernes udvikling på helt tæt hold, og det er en stor glæde at kunne se, hvor stor betydning det har for dem og deres familier, at de nu er kommet i arbejde.
”Ikke nok med, at det er en økonomisk gevinst for både samfundet og borgerne selv, at de har fået arbejde. Oveni det kommer de store menneskelige gevinster, såsom større livsglæde og selvværd, at de kan være de rollemodeller for deres børn, som de gerne vil. Alle de ting kan man jo ikke sætte en økonomisk pris på,” forklarer Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere