10 års samarbejde giver gode resultater


Jobcenteret i Greve Kommune og Greve Nord Projektet samarbejder for at hjælpe borgerne i arbejde

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Når en borger i Greve Nord skal have hjælp til at finde et arbejde, er der flere steder, de kan søge støtte: Hos Greve kommunes Jobcenter på Rådhuset og lokalt hos job- og uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet. De to indsatser samarbejder tæt, hvilket er både effektivt og til stor gavn for borgerne.

Vejlederne i de to jobindsatser har nemlig forskellige muligheder og arbejdsmetoder som supplerer hinanden, når der er tale om at hjælpe en borger, der står ekstra langt fra arbejdsmarkedet pga. fx sproglige vanskeligheder, manglende uddannelse eller joberfaring.
jobcenter greve”Vi er meget glade for samarbejdet med Greve Nord Projektet. Vi har arbejdet sammen på tværs de seneste 10 år, og i den tid har vi udviklet samarbejdet mere og mere. Det er meget konstruktivt, når vi kan supplere hinandens arbejde, for det kommer borgerne til gode og betyder, at flere kommer i arbejde,” siger Helle Thorning, der er teamleder i Greve Kommunes Jobcenter.
”Vi oplever nogle gange borgerne fra forskellige sider og får dermed forskellig viden om vedkommende, hvilket vi kan bruge til at støtte og hjælpe den enkelte bedst muligt. Vejlederne i Greve Nord Projektet får nogle gange indblik i flere aspekter af vedkommendes hverdagsliv med familie, interesser eller udfordringer. Medarbejderne i Jobcenteret har en masse viden om job og uddannelse og et stort netværk og af virksomheder og samarbejdspartnere, så sammen kan vi så lave nogle rigtig gode indsatser for at få borgerne i arbejde,” fortsætter Helle Thorning

Afif fik arbejde Læs mere her

Fælles mål
Khadija Al Mohammedi har været vejleder i Job- og Uddannelsesvejledningen i den boligsociale indsats i Greve Nord Projektet i ni år, og hun oplever på daglig basis, hvor vigtigt samarbejdet med Jobcenteret er.
vejledning 1”Når en borger kommer her, kontakter vi sammen med vedkommende som det første Jobcenteret for at få startet en sag, hvis de ikke allerede har en. Vores vejledning er et supplement til Jobcenterets, og vi er hele tiden i kontakt, så vi arbejder mod et fælles mål, og det ikke bliver to parallelle forløb. En af vores vigtigste roller er at bygge bro imellem borgeren og Jobcenteret. Fx ved at hjælpe med at oversætte og forklare de mange ting, som vi her i Danmark tager for givet, at folk ved og forstår, men som kan være helt nyt og ukendt for mennesker, der kommer til landet,” siger Khadija Al Mohammadi.
Hun fortæller, at hun fx med jævne mellemrum oplever, at borgerne kan have svært at finde ud af, hvordan man skal få hverdagen til at hænge sammen og få en hverdagsrutine, når begge forældre skal arbejde, eller hvordan selve jobsøgningsprocessen fungerer i Danmark.

Kender borgeren forskelligt
Job- og uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet har eksisteret siden 2008, og borgerne kommer der frivilligt. Vejlederne har, i modsætning til de kommunale medarbejdere, ingen myndighedsfunktion. Det er i nogle tilfælde afgørende for kontakten mellem den jobsøgende og vejlederen. Både på Jobcenteret og i Greve Nord Projektet oplever man, at nogle borgere til at starte med kan være usikre og forbeholdne overfor de kommunale vejledere, fordi de ikke kender systemet, ikke forstår dansk eller er usikker på kommunens rolle.
”Vi bruger nogle gange vejlederne i Greve Nord Projektet, hvis vi skal forklare en borger nogle lidt vanskelige ting, fordi nogle borgere har en anden tillid til vejlederne i Greve Nord. Så kan de hjælpe med ikke kun at oversætte, men også forklare og formidle budskaber og informationer fra både os til borgeren og den anden vej tilbage. Der kan jo godt være ting, som vi som kommune slet ikke ved er en udfordring eller tvivl, men som fylder meget hos borgerne. Så er det rigtig godt, at vi får det at vide,” fortæller Helle Thorning.
Ruby 1Ruby Llanos er en af de beboere, der tidligere har fået hjælp af Job- og Uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet til at finde et arbejde hos en tandlæge

Khadija Al Mohammedi påpeger, at de altid gør det meget klart i vejledningen, at der er åbenhed fra alle.
”Vi gør det naturligvis altid meget klart for borgerne, at det er vigtigt, at de er ærlige og åbne overfor deres vejleder i Jobcenteret. Nogle borgere har fået et misvisende billede af Jobcenterets vejleder, og vi gør meget ud af at forklare, at de ikke har noget at frygte, men at kommunen er til for at hjælpe,” siger Khadija Al Mohammadi, der i løbet af de seneste 9 år har hjulpet mere end 100 borgere fra Greve Nord i arbejde i samarbejde med Jobcenteret.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere