Sådan bidrager Greve Nord Projektet til at øge trygheden


Samarbejde, samtaler med beboerne og forbyggende indsatser gør en forskel

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Som beboer skal man føle sig tryg og godt tilpas, der hvor man bor. Det er både Greve Nord Projektet og boligorganisationernes mission. Mandag nat i sidste uge var der en eksplosion i en opgang i
Gersagerparken, og det var desværre ikke første gang, at Greve Nord oplevede hændelser som denne.

Det sidder hverken Greve Nord Projektet, politiet, boligselskaberne eller andre parter overhørig.
Derfor arbejder vi alle sammen for at stoppe kriminaliteten.
Efter de seneste uroligheder har der været spørgsmål om, hvad vi som boligsocialt projekt gør og kan bidrage med for at skabe mere tryghed og bidrage med at mindske kriminaliteten.

Torsdag d. 5. september mødtes politiet, Gersagerparkens to afdelingsbestyrelsesformænd, driftsledere, Gadeteamet og Greve Nord Projektet derfor for at drøfte, hvordan vi kan styrke vores i forvejen gode samarbejde, så alle kan føle sig trygge ved at bo i Greve Nord.
BoligsocialtEn af Greve Nord Projektets vigtigste roller at bidrage til at styrke samarbejdet og koordineringen af de indsatser og aktiviteter, der er i området.
Både efter eksplosionen i sidste uge og ved flere af de tidligere episoder har Greve Nord Projektet derfor i samarbejde med politiet inviteret alle relevante parter til møder om, hvad vi kan gøre for at dels at informere beboerne i den aktuelle situation, dels at diskutere, hvad vi kan gøre for at forebygge lignende ubehagelige episoder.

”Vi skal som boligsocialt projekt ikke lave politiarbejde, men vi kan bidrage med andre ting. Fx at være med til at koordinere politiets, gadeteamet, boligafdelingerne m.fl. og egne indsatser og derved skabe samspil, så vi sammen kan gøre noget og bruge hinandens viden og ressourcer,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.
politi gpStor hjælp for politiet
Hos Midt- og Vestsjællands Politi er de ikke i tvivl om vigtigheden i samarbejdet mellem alle parterne i Greve Nord.
”Samarbejdet med Greve Nord Projektet gør en stor forskel for, at vi som politi kan lave vores arbejde bedst muligt. Det er et vigtigt værktøj, at vi kan samarbejde med viden om området og kommunikationen og kontakten til beboerne. Det er projektmedarbejderne der sammen med lokalbetjentene har den daglige gang i området og kontakt med beboerne. De har derfor bedre erfaring med, hvordan vi kan informere beboerne, hvilke kommunikationskanaler, der virker osv.,” forklarer John Jensen, der er er vicepolitiinspektør i Midt og Vestsjællands Politi.

John Jensen fremhæver sidste års oprettelse af visitationszone som et eksempel på, hvor samarbejdet var en succes. Han fortæller, at der allerede samme dag, som zonen blev indført, blev der holdt et møde mellem politi, Greve Nord Projektet, Greve Kommune, driftslederne fra ejendomskontorerne, afdelingsbestyrelser, skoler, hvor der blev lagt en plan for, hvordan det bedst muligt kunne kommunikeres ud til beboerne. Samme eftermiddag var det fælles informationsbrev delt ud i alle opgange og postkasser og til børn og forældre i skoler og klubber.
pol samarb”Vi er meget afhængige af Greve Nord Projektet m.fl. for at kunne rykke så hurtigt og dermed give borgerne den bedste service. Hvis vi ikke havde haft den fælles indsats, var der gået et par dage før et sådant brev kunne være kommet ud, siger han og fortsætter:
”Ligeledes er det en stor hjælp, når vi er ude med den mobile politistation hver måned, for vi skal også gøre folk opmærksomme på, at vi er der. Og her er Greve Nord Projektets hjemmeside og facebook helt klart med til at gøre borgerne opmærksomme på, at vi er til rådighed.”

Samarbejdet med afdelingsbestyrelserne
Senest har det været meget ubehagelige episoder med eksplosioner og skyderi i Gersagerparken, der har været årsag til øget akut samarbejde på tværs af boligorganisationer, politi og Greve Nord Projektet. Derfor ser afdelingsbestyrelserne frem til mødet torsdag.politi ask”Vi er glade for samarbejdet med Greve Nord Projektet, når der sker sådan noget. Vi ved godt, at de ikke bare sidder med hænderne i skødet, men også arbejder for, at det skal blive bedre. Men det er vigtigt for os, at der sker noget mere. Beboerne er frustrerede, for de mener ikke, der gøres nok.
Vi forstår godt, at Greve Nord Projektet ikke kan og skal lave politiarbejde, men arbejder mere med forebyggelse. Så vi er nødt til at se på, hvad der tidligere har virket, dengang det var Askerød, der havde samme udfordringer. Hvad gjorde man der? Og kan vi gøre de samme ting her hos os?”, siger René Kloe, der er afdelingsbestyrelsesformand i Gersagerparkens ene afdelingsbestyrelse.

Det lange, seje træk
Majken Rhod Larsen er enig og uddyber, at effektivt samarbejde på tværs var afgørende, da man for år tilbage satte som fælles mission at forbedre trygheden i Askerød.

”Vi ved, at det er samarbejdet og den helhedsorienterede indsats, der virker. Selvom det kan være svært at se resultatet lige med det samme. Effekterne er i nogle tilfælde mere langsigtede, så der er faktisk mange indsatser i gang for at mindske kriminaliteten i Gersagerparken og Greve Nord, selvom det måske ikke ser sådan ud ved første øjekast,” forklarer hun, og henviser bl.a. til den generelle vejledning til både forældre og unge og mere specifikke kontakt til de familier, der har udfordringer.
billedecollage

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere