Den Boligsociale Helhedsplan 2021-2025 har særligt fokus på: 

 

Uddannelse og livschancer

 

Sammenhængskraft og medborgerskab 

 

Beskæftigelse