Evaluering & Rapporter

Evaluering & Rapporter

Her kan du downloade de forskellige evalueringsrapporter fra Greve Nord Projektet.

Årsstatusrapporter:

Jobplaneten statusrapporter:

Tryghedsmålinger og Naboskab:

Rigspolitiet udfører hvert år en tryghedsmåling for udvalgte boligområder.
OBS: Dækker kun Askerød og ikke hele Greve Nord.


Greve Nord Projektet har udført følgende naboskabsundersøgelser i Askerød, Gersagerparken,
Gudekvartererne og Klyngen.Kvartalsrapporter:

Pr. 2018 overgik projektet til en anden evalueringsform, hvorfor der herfra
ikke er nyere kvartalsrapporter.

Slutevalueringer af helhedsplanerne:

Greve Nord Projektet 2012-2016  (åbner i pdf)