Evaluering & Rapporter

Evaluering & Rapporter

Her kan du downloade de forskellige evalueringsrapporter fra Greve Nord Projektet.

Årsstatusrapporter:

Slutevalueringer af helhedsplanerne:

Kvartalsrapporter:

Pr. 2018 overgik projektet til en anden evalueringsform, hvorfor der herfra
ikke er nyere kvartalsrapporter.

 Tryghedsmålinger og Naboskab:

Rigspolitiet udfører hvert år en tryghedsmåling for udvalgte boligområder.
OBS: Dækker kun Askerød og ikke hele Greve Nord.


Greve Nord Projektet har udført følgende naboskabsundersøgelser i Askerød, Gersagerparken,
Gudekvartererne og Klyngen.
Sommerpause i aktiviteterne
thors collage

Der er pause hen over sommeren, men vi vender naturligvis tilbage i august
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her