Greve Nord Projektet er et samarbejdsprojekt 

Den boligsociale helhedsplan er finansieret af de tre boligorganisationer, Greve Kommune og Landsbyggefonden.

Det drejer sig om boligorganisationerne

  • Greve Boligselskab
  • Sydkystens boligselskab
  • Vridsløselille Andelsforening

Der har været arbejdet med en boligsocial helhedsplan i Greve Nord siden 2008

 

Vision:

Visionen er at gøre Greve Nord et attraktivt sted at bo for nuværende og potentielle beboere gennem en styrkelse af området geografisk og demografisk

 

Sekretariatet:
Sekretariatet har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektets organisering samt at sikre sammenhæng mellem projektet og øvrige tiltag og initiativer i området.


Sekretariatet er ansvarlig for løbende opfølgning på økonomi, koordinering af indsatser og aktiviteter Koordinering af aktiviteter på tværs af projektets arbejdsgrupper samt i forhold til øvrige relevante tilbud, vedligeholdelse af strategiske samarbejder, fundraising til relevante projekter, dokumentation og evaluering af projektets aktiviteter og indsatser og indberetninger samt varetagelse af projektets interne og eksterne kommunikation.

Sekretariatet består af 5 medarbejdere  

 

Finansiering:
Helhedsplanen er finansieret Landsbyggefonden, Greve kommune og de involverede boligafdelinger.

 

Indsatsområder:
Den boligsociale helhedsplan arbejder i perioden 2021-2025 med følgende indsatsområder

- Beskæftigelse  

- Sammenhængskraft og medborgerskab 

- Uddannelse og livschancer