Greve Nord Projektet 

Greve Nord Projekter er en boligsocial helhedsplan der dækker over områderne omkring Greve Nord:

- Askerød - Vridsløselille Andelsboligforening, administreret af BO-VEST

- Gersagerparken - Greve Boligselskab

- Gudekvartererne (Thors Kvarter, Heimdals Kvarter, Ægirs Kvarter, Valhals Kvarter, Freyas Kvarter) og Klyngen - SYD-BO, administreret af KAB

Indsatser, aktiviteter og arrangementer udvikles og drives i tæt samarbejde med Greve Kommune, de fire boligselskaber, beboerdemokratiet, områdernes egne foreninger, Midt- og Vestsjællands Politi, de lokale kulturtilbud og det lokale erhvervsliv.

Alle indsatser og aktiviteter i helhedsplanen er for alle beboere uanset, hvilket område de er placeret i. Ved større tværkulturelle arrangementer arbejdes der desuden målrettet på at invitere og inddrage hele bydelen og kommunen.

Vision:

Visionen er at gøre Greve Nord et attraktivt sted at bo for nuværende og potentielle beboere gennem en styrkelse af området geografisk og demografisk

Sekretariatet:
Sekretariatet har det daglige ansvar for at drive og koordinere arbejdet på tværs af projektets organisering samt at sikre sammenhæng mellem projektet og øvrige tiltag og initiativer i området.


Sekretariatet er ansvarlig for løbende opfølgning på økonomi, koordinering af indsatser og aktiviteter Koordinering af aktiviteter på tværs af projektets arbejdsgrupper samt i forhold til øvrige relevante tilbud, vedligeholdelse af strategiske samarbejder, fundraising til relevante projekter, dokumentation og evaluering af projektets aktiviteter og indsatser og indberetninger samt varetagelse af projektets interne og eksterne kommunikation.

Sekretariatet består af 1 Sekretariatsleder, 1 beskæftigelsesmedarbejder, 1 beboerrådgiver, 1 børn- og ungemedarbejder samt 1 lommepenge- og fritidsjobvejleder 

Finansiering:
Helhedsplanen er finansieret Landsbyggefonden, Greve kommune og de involverede boligafdelinger.

Indsatsområder:
Den boligsociale helhedsplan arbejder i perioden 2021-2025 med følgende indsatsområder

- Beskæftigelse  

- Sammenhængskraft og medborgerskab 

- Unge og livschancer 

- Jobplaneten (Fritidsjobindsats)

Hvad bidrager helhedsplanen med:
- At styrke offentlige og private aktørers evner til at samarbejde om udviklingen om områdets beboere og de tre boligområder som helhed
-At styrke og højne den generelle trivsel og tryghed i området
- At styrke beboeres egne ressourcer og muligheder inden for job, uddannelse og fritid