76.000 kr. til ferieaktiviteter for Greve Nords børnefamilier


I sommerferien og efterårsferien kan vi nu invitere en række familier med ud og få gode oplevelser sammen

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Corona-tiden har været og er stadig svær for en række familier i Greve Nord. Familierne har skulle være hjemme på trang plads, og flere familier er også blevet ramt økonomisk.

Derfor har vi i Greve Nord Projektet i juni ansøgt Socialstyrelsens pulje om midler til at afholde en række ture for områdets udsatte familier.
IMG 1987Vi kan med stor glæde fortælle, at Socialministeriet har godkendt ansøgningen. Det betyder, at vi har fået lige under 76.000 kr. til to udflugter i sommerferien samt en udflugt og mini-beboerferie i efterårsferien.

”Vi kan se, at corona nedlukning og efterfølgende konsekvenser har haft særlige negative konsekvenser for nogle af de familier, der i forvejen har deres at kæmpe med. Deres overskud og økonomiske råderum er blevet mindre, og det påvirker både børn og forældre. Derfor er vi meget glade for, at vi nu takket være Socialstyrelsens donation kan give familierne nogle positive oplevelser, som kan skabe glæde og gode minder sammen,” siger Lone Holm Clausen fra Greve Nord Projektet.
bb fe 18 2”Familierne, der skal med på disse ture, har ikke selv økonomi til fx at tage i Zoo eller BonBon-land. Derfor er oplevelserne her særligt vigtige for børnene og de unge, for det betyder, at de også har noget at fortælle om, når de mødes med kammeraterne efter sommerferien,” fortsætter hun.

Formålet med turene er at give så mange familier som muligt nogle gode sommerminder sammen. Derfor kan vi Greve Nord Projektet nu i samarbejde med vores samarbejdspartnere i Greve Kommunes familieteam og daginstitutioner nu gå i gang med at invitere de familier, der har behov for en ekstra hånd.

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere