Gersagerparken bliver nærstuderet


Fire studerende fra Aalborg Universitet har været på feltkursus i Gersagerparken. Hvad har de fundet ud af?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Fire kandidatstuderende, der studerer By, Bolig og Bosætning på Aalborg Universitet, har den seneste uge vandret Gersagerparken tynd, taget billeder, noteret overvejelser og talt med mange forskellige beboere om deres hjem: Gersagerparken.

De studerende har selv valgt, at det netop er Gersagerparken, de gerne vil undersøge, fordi de synes, der var mange spændende emner i området.
aalborg stud 3”Der var ingen af os, der kendte noget til området, før vi startede. Så vi kommer med helt nye øjne. Det har været super spændende for os at gå rundt og se området og opleve det liv, der er her. Og ikke mindst at tale med beboerne og høre, hvad de synes om at bo her. Hvor kommer de, hvad kan de godt lide ved området, og er der nogle ting, de mener, der kan gøres bedre,” fortæller Camilla Kristensen.

En skov, der ikke bliver brugt
Formålet med de studerendes feltstudier er at klarlægge, hvilke muligheder Gersagerparken rent fysisk rummer og hvilke udviklingsmuligheder, der kan være – både ift. arealer og beboernes egne ønsker.
”Vi har primært fokuseret på det store grønne område inde midt i Gersagerparken. Det er jo lidt ligesom at gå ind i en skov. Vi synes, at det var interessant, at der ligger så dejligt et område med så mange muligheder, men at det desværre ikke bruges af beboerne, fordi det også nogle gange er arena for fx hashhandel. Derfor er det ikke et naturligt sted for andre beboere at opholde sig,” fortæller Oliver Bohsen.
aalborg stud 2”Området bliver desværre også af nogle beboere forbundet med noget negativt og utrygt, men det burde jo være et dejligt samlingssted, hvor beboerne kan have gode oplevelser sammen. Det har et kæmpe potentiale for naturoplevelser og naboskab, der ikke udnyttes, som området bliver brugt nu,” fortsætter Jonas Clausen.

Hvad siger beboerne?
Camilla, Oliver, Jonas og Maria har derfor talt med en række beboere for at høre, hvad de mener om at bo i Gersagerparken og det grønne område.
”Vi har spurgt både ældre og unge og beboere med forskellig etnisk oprindelse for at få så mange input og så bredt et billede som muligt. Vi spurgte beboerne om, hvordan de bruger det grønne område nu, og hvordan de godt kunne tænke sig at bruge det. Hvad kan gøre det mere attraktivt og trygt? Vi har fået en masse svar, som vi nu skal hjem og analysere,” forklarer Camilla Kristensen.
De fire studerende har været på feltstudie i en uge, og alle deres interviews og observationer skal nu skrives sammen til en feltrapport, de skal aflevere til januar.

Rapporten skal beskrive, hvilke potentialer de studerende ser for at udnytte det grønne område til alle beboernes gavn - baseret på beboernes egne ønsker og fortællinger.
”Vi kommer ikke med en færdig liste over, hvad der kan gøres, eller hvordan det skal ske. Vores fokus er at se på mulighederne og ikke nødvendigvis økonomi, planlægning osv.,” understreger Jonas Clausen.
Rapporten kan være et redskab til Greve Boligselskab og afdelingsbestyrelserne til at få overblik over, hvad beboerne drømmer om.
GP maj 2017 ATal sammen!
Samtidig vil rapporten fokusere på, hvordan det grønne område kan bruges til at skabe en mere samlet dynamik mellem beboergrupperne så, at alle kan bruge området. De studerende påpeger, at de godt selv er klar over, at der er rigtig mange spændingsfelter og udfordringer, når både børn, unge og ældre skal kunne få gavn af et område, fordi der er forskellige behov og ønsker. Fx kan larm og fysisk udfoldelse være generende for andre.

Derfor opfordrer de også alle beboerne til at blive bedre til at tale sammen på tværs af alder. aalborg stud 5
”Vi har oplevet, at der er lidt fordomme og uenigheder mellem de ældre og de unge beboere. Den eneste måde at komme fordommene til livs på er ved at tale sammen. Alle vi har talt med, føler et ejerskab for deres boligområde, og det er jo en god ting. Derfor er det også vigtigt, at fællesarealerne kan rumme og være attraktive for alle beboergrupper,” siger Oliver Bohsen.

Vi flytter aldrig
De fire studerende fortæller, at alle de har talt med, er rigtig glade for at bo i Gersagerparken.
”Alle vores interviews vidner om, at folk holder meget af at bo her. Både de fysiske omgivelser og ikke mindst de sociale liv med alle klubberne og beboerdemokratiet. På trods af den kriminalitet, der også er her, er folk rigtig glade, og de siger allesammen, at de ikke kunne forestille sig at skulle flytte væk,” siger Jonas Clausen.

Læs rapporten
Når rapporten er færdig, skal vi naturligvis nok lægge den op, så vi alle kan læse den og blive klogere. Rapporten kommer på hjemmesiden her og Greve Nord Projektets facebook
aalborg stud 6

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere