På feltstudie i Gersagerparken


Hvor mødes beboerne? Og hvordan bruger de fællesarealerne og de mange klubber?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En gruppe studerende fra Aalborg Universitet har været på feltstudie i Gersagerparken med både kamera og notesblok. Gennem interviews med beboere, politi og Greve Nord Projektet har de undersøgt, hvordan beboerene opfatter brugen af fællesarealerne og livet i Gersagerparken.

De har bl.a. fokuseret på det store grønne område – trekanten- i midten, de fælles borde og bænke, der står rundt omkring samt det sociale liv og naboskab i Gersagerparkens mange klubber og foreninger.
feltrapport gp teaserDe studerende konkluderer at:
- Beboerne generelt føler sig trygge ved at bo i Gersagerparken, men at der omvendt er steder, der for nogen kan opleves som utrygge at bevæge sig i, når det er mørkt

- Aktiviteterne og klubberne primært benyttes af de ældre beboere, og at man med fordel kan arbejde mere på at inkludere de yngre og beboere med anden etnisk herkomst end dansk

- At man kan skabe mere udeliv og udnyttelse ved at åbne mere op for det store vildtvoksende område i midten og få flere aktiviteterne derind – Hvilket faktisk allerede er sket. Læs mere her

- At områdets unge ikke føler, at der er plads til, at de kan mødes på fællesarealerne på samme måde som de ældre beboere. De unge giver udtryk for, at de gerne vil være med til at tale om, hvordan der kan gøres plads og rum til de forskellige beboergrupper i Gersagerparken
aalborg stud 3På baggrund af diverse interviews og observationer foreslår de studerende i feltrapporten, at beboerne og afdelingsbestyrelserne i Gersagerparken med fordel kan tale mere sammen om de forskellige beboergruppers behov og ønsker til, hvordan man kan bruge områdets mange flotte udearealer og muligheden for at blande sig mere i klubberne på tværs af alder og etnisk oprindelse.

Dermed kan flere af beboerne få endnu mere gavn af fællesarealerne og et mere alsidigt naboskab, der igen kan være med til at skabe mere kendskab og forståelse for hinanden.

aalborg stud 6

Unge i Greve Nord får prøvet kræfter med håndværkerfaget

7 unge i Greve Nord har de sidste mange måneder fået chancen for at prøve, hvad det vil sige at være håndværker. Drengene, der til dagligt går i skole, er ansat som lommepengejobbere i et værkstedsprojekt via Jobplaneten og Greve Nord Projektet, som de arbejder i, i deres fritid. Sammen med en erfaren håndværker fra den lokale samarbejdspartner Arne Pedersen Snedkerfirma, har de brugt en hel vinterferie på at istandsætte deres nye værksted.

Værkstedet

Læs mere om værkstedet og dets succes her:

laes mere 

Børnepasserkursus for Greve Nords unge

Hver uge er 6 unge mennesker mellem 13 og 16 år til et børnepasserkursus, hvor de bliver klædt på til deres arbejde i Legepatruljen eller i børnehaver. Her lærer de om hvordan man sætter lege i gang, rengører, hvilket ansvar de har og meget mere. Alt dette skal de lære over 6 kursusgange. 

 Læs her, hvilke tanker de har i forbindelse med kuset!

Børnepasser1

laes mere

Kom og leg med Legepatruljen!

Legepatruljen er i gang igen - og det er helt gratis!

I kender det, vi elsker det og det har været savnet. 
Med Solen, der er begyndt at kigge frem igen, er Legepatruljen igen begyndt at holde lege for Greve Nords børn. Så er dine børn mellem 6 og 13, så send dem en tur på bakken hver tirsdag kl. 17!

Flyer legepatruljen F20

laes mere

Open Air var en STOR succes

g

500 børn, unge og voksne satte sig godt til rette på græsset ved Hundige Boldklub, og alle øjne var rettet mod den 72 kvadratmeter store skærm.

laes mere