Debat om den boligsociale indsats i Greve Nord


Byrådsmedlemmer og bestyrelse diskuterede effekter, udvikling og målsætninger for Greve Nord

Af BO-VEST og Greve Nord Projektet

Bestyrelsen for den boligsociale indsats i Greve Nord havde mandag aften inviteret Greve Byråd til at drøfte det boligsociale samarbejde i Greve Nord.
26 deltagere fra byrådet og Greve Nord Projektets bestyrelse mødtes for at debattere, hvilke indsatser, der skal fokuseres på inden projektets udløb i august 2020.

IMG 5971

Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening var inviteret til at indlede mødet med en præsentation af resultater og erfaringer fra de boligsociale indsatser i Danmark. Herefter fortalte medlemmer fra bestyrelsen i Greve Nord Projektet borghmester Pernille Beckmann, Sophus Vørsing formand for Sydkystens Boligselskab og Ulrik Brock Hoffmeyer direktør i BO-VEST om effekter og erfaringer, der er skabt i Greve Nord de seneste 10 år.

Det tætte og gode samarbejde mellem boligorganisationer, kommune og politi blev flere gange påpeget som afgørende for at skabe positive udvikling.
“Den boligsociale indsats bygger bro til både kommunen, foreningsliv og erhvervslivet, og det er ikke muligt uden et tæt samarbejde,” sagde Ulrik Brock Hoffmeyer.

Kan indsatsen betale sig?
“Men kan det virkelig betale sig at have en helhedsplan?”
Spurgte flere af de fremmødte byrådsmedlemmer. Både kommunen og boligorganisationerne er med til at betale for den boligsociale indsats i Greve. Hovedparten af midlerne kommer dog fra Landsbyggefonden.
“Ja, uden tvivl. Evalueringerne viser, at indsatserne på samfundsplan giver et positivt økonomisk og socialt afkast," svarede Bent Madsen.

I sit oplæg og den senere debat understregede han gentagende gange, at samarbejdet på tværs af kommune, boligorganisationer, helhedsplan, politi m.fl., er afgørende for effekten af de boligsociale indsatser. Landet over har effekterne af boligsociale indsatser særligt vist sig på uddannelsesområdet, som en stigning i andelen af beboere, der gennemfører en mellemlang eller videregående uddannelse. Samme effekt har vist sig lokalt i Greve Nord, hvor andelen af unge, der gennemfører en videregående uddannelse, er steget markant. 
Ulrik Hoffmeyer supplerede med at forklare, at de penge, kommune og boligorganisationer bruger på en boligsocial indsats i Greve Nord, geares med en faktor 8 pga. de mange eksterne midler, der også bliver tilført udviklingen af boligområdet fra især fonde.

Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her
Se Bent Madsens oplæg her

Fortsat fokus på samarbejde
Stemningen på mødet var god, og byrådsmedlemmerne fik rig mulighed til at spørge ind til indsatserne, som det boligsociale arbejde udfører i området. Der blev en god debat om, hvad der skal til for at styrke boligområderne i Greve Nord. Bestyrelsen for Greve Nord Projektet gik fra mødet med gode inputs til arbejdet med de sidste knap to år i denne indsats.

“Det var et givtigt møde, hvor analyser fra BL bekræftede os i, at det er det tværfaglige samarbejde, der gør en forskel. Vi vil nu, som det blev foreslået på mødet, arbejde på at skabe et tættere samarbejde med erhvervslivet,” siger Sophus Vørsing.
Han påpegede også vigtigheden i, at boligafdelingerne så Greve Nord som en samlet bydel, og ikke tre individuelle boligområder. De seneste år har der været meget fokus på Askerød og den positive udvikling med eksempelvis væsentlig mindre kriminalitet har bidraget til et bedre image i hele bydelen.

IMG 5981
Åbenhed giver tryghed
Greve Kommune er en stor del af den boligsociale indsats i Greve Nord, og borgmester Pernille Beckmann fremhævede i sit oplæg ved evalueringen, at fysiske forandringer af bydelen vil bidrage til stigende tryghed. Bydelens boligområder fremstår lukkede om sig selv, så andre borgere ikke naturligt bevæger sig ind og gennem af områderne. Ifølge borgmesteren vil fysiske forandringer, der åbner bydelen, øge trygheden i området.
Borgmesteren efterlyste også et tættere samarbejde mellem helhedsplanen og erhvervslivet i Greve Kommune.

Fakta om Greve Nord Projektet:
- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen

- Projektet arbejder på baggrund af fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse

- Projektet er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab og Landsbyggefonden

- Greve Nord Projektet arbejder tæt sammen med bl.a. Greve Kommune, boligorganisationerne Vridsløselille Andelsboligforening/ BO-VEST, SYD-BO/ KAB, Greve Boligselskab, Midt- og Vestsjællands Politi, områdets skoler, daginstitutioner, kulturtilbud og fritidsforeninger m.fl.

Se Bent Madsens oplæg her
Se Ulrik Brock Hoffmeyers oplæg her


Få invitationer til events på telefonen


Vil du også have en sms, når vi har et arrangement for dig? Så meld dig til sms service

Det er nu muligt at melde sig til gratis SMS-service, så du får en invitation direkte på telefonen, når vi holder en aktivitet/arrangement, der er relevant for dig.

Du kan tilmelde dig to grupper:
- Arrangementer, aktiviteter for voksne/ alle
- Arrangementer, aktiviteter for børn, unge og familier

Du er naturligvis velkommen til at tilmelde dig begge to

Send en sms om, hvilken gruppe du ønsker at tilmelde dig til 60 35 46 61
Så sørger vi for, at du kommer på listen - Det er naturligvis gratis

SMS EVENT


Heva og Heidi: Vi griner så meget, når vi er sammen


Når Heva og Heidi mødes står den på både lektier og masser af grin og hygge

Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Det skal ikke være skole og lektier det hele. Der skal i høj grad også være plads til sjov og ballade,” fortæller Heidi Lysel, og Heva nikker.
”Ja, vi griner meget. Heidi fortæller nogle sjove historier, og vi kan også lave sjov med hinanden,” siger 15-årige, Heva, der i virkeligheden hedder Haifa Manla Eli, men som foretrækker sit kælenavn Heva.hevaheidi3
Heidi er Hevas frivillige mentor, og de har været mentorpar siden sidste sommer, hvor de blev matches sammen gennem Greve Kommunes Frivillige Mentorkorps. Heva kom til Danmark fra Syrien for snart fire år siden sammen med sine tre brødre og forældre. Familien bor i Valhals Kvarter, så det er ganske tæt på Heidis hjem på Engrøjel på den anden side af Godsvej.

Det er oftest her i Heidis hjem, at de to grinebidere mødes. Her er der ro til at fordybe sig i lektierne og plads til, at de kan slænge sig i sofaerne og hygge sig og grine, sludre, fortælle historier og kæle med katten Batman, som Heva meget hurtigt blev gode venner med. I det øjeblik hun træder ind ad døren, kommer han pilende hen over parketgulvet og lægger sig til rette i skødet hos hende, ligeså snart hun har sat sig i sofaen.hevaheidi5

”Ja, du kan godt lide at blive nusset ikke,” smiler Heva til Batman, der spinder taknemmeligt tilbage.
Heidi bor sammen med sin mad Christian Lysel, der også er frivillig mentor. Sammen har ægteparret hele fire mentees, to drenge og to piger, som alle kommer meget i huset.

”Vi gør meget ud af, at de ved, at de altid er velkomne her. Vores hjem er åbent for dem også. Vi plejer at sige, at mandag er lidt åbent hus. Nogle gange er de her alle fire samtidig, det svinger lidt. Men det er så hyggeligt, og så spiser vi sammen, spiller spil og hygger, når der er lavet lektier,” siger Heidi.

En laborant, der hjælper
Heva og Heidi mødes et par gange om måneden og nogle gange oftere, for det kommer an på, hvad de skal. Nogle gange hjælper Heidi og Christian Heva og de andre mentees med lektierne.
”Så deler vi os op og hjælper med det, vi er gode til hver især. Så bliver der lavet dansk i køkkenet, og matematik i stuen. Det er rigtig hyggeligt, og på den måde kan de unge også hjælpe hinanden, så det ikke kun er os voksne,” forklarer Heidi.bloodsample
Heidi og Heva har også talt meget om hvilke uddannelse, som Heva gerne vil starte på, når hun er færdig med 10. klasse i sommeren 2020.
”Jeg vil gerne være laborant. Sådan en der tager prøver på folk,” forklarer Heva.
”Laborant? Jeg troede, at du ville være tandplejer?” spørger Heidi med et smil.
”Nej, nu har jeg lavet det om. Jeg vil gerne være laborant,” siger Heva og forklarer videre:
”Jeg vil gerne være laborant, fordi jeg gerne vil hjælpe folk med at finde ud af, hvorfor de er syge, eller hvad de fejler. Jeg har selv prøvet det, fordi jeg var rigtig træt hele tiden og ikke kunne holde mig vågen i skolen. Så kom jeg på hospitalet, og de tog nogle blodprøver. De fandt ud af, at det var fordi, jeg manglede noget vitamin, og nu er det hele fint. Men jeg vil gerne være med til at kunne hjælpe andre, der også har et problem, og hjælpe dem med at blive raske.”

Google translate
Andre gange er det rent hygge og sjov, når Heidi og Heva er sammen. Så spiller de fx spil, går ture eller sidder bare og snakker om alt muligt forskelligt i sofaen eller laver aftensmad.
”Heidi er rigtig sød, og hun er god at tale med. Både om skole og alt muligt andet. Hvis der er noget, jeg ikke helt forstår, så kan Heidi hjælpe mig med at forklare det på en måde, så jeg forstår det,” siger Heva.
translate”Det er så dejligt, for jeg føler mig meget velkommen her hos Heidi og Christian. Her er der forståelse for, hvis der er noget, jeg ikke lige kan forklare eller et ord, jeg ikke kender. Så hjælper de mig med at forklare det på en anden måde. Det er rigtig godt, for jeg lærer mere dansk af at tale her, fordi jeg ved, at de ikke har travlt, og at de har tid og gerne vil hjælpe mig. De griner ikke af mig, hvis jeg siger noget forkert, så prøver de i stedet at forstå, hvad jeg mener. De er rigtig søde,” fortsætter hun.

”Du er blevet så god til dansk. Det var du også, da vi startede, men du har virkelig rykket meget. Det er ikke så mange ting, jeg skal hjælpe dig med at oversætte mere, og du kan meget mere selv nu, end du lige tror. Fx har du jo selv undersøgt alt det med, hvordan du skulle søge ind på gymnasiet eller HF efter skolen,” roser Heidi.
”Og hvis der er noget, der er lidt svært at forklare, så bruger vi nogle gange lidt fagter. Og ellers må vi bruge Google translate, hvis det går helt galt,” siger Heidi med et grin.

Ramadan rykker sig
Når Heidi og Heva er sammen taler de meget – og snakken går om alt mellem himmel og jord. De taler om deres familier og venner og arbejde. Noget af det, de taler meget om, er de forskellige kulturer og traditioner, som de hver kommer fra. Heidi lærer Heva en masse om de danske traditioner, det danske samfund, hvorfor dansker siger og gør, som vi gør, de forskellige højtider, forskellen på Danmark i dag og i gamle dage og meget andet.

Til gengæld fortæller Heva om deres kultur, livet i Syrien, hvordan det adskiller sig fra Danmark, hendes familie og traditionerne her, hvilke madvaner der hører sig til visse højtider og mange andre ting, og så er det Heidis tur til at spidse øre.
hevaheidi4”Det er simpelthen så spændende at lære om andre kulturer. Jeg har altid været meget interesseret i at hør, hvordan livet er andre steder i verden. Så langt er der jo ikke geografisk mellem landene, men der er kæmpe forskel på kulturerne. Så jeg lærer rigtig meget, når Heva fortæller, og jeg bliver klogere hver gang. Fx har Heva forklaret mig meget mere om alle traditionerne og baggrunden for ramadanen, og jeg har nu lært, at det flytter sig nogle dage hvert år,” siger Heidi.
”Ja, det er rigtigt. Du er god til at huske det hele,” siger Heva stolt, mens hun hjemmevant finder middagstallerkenerne i køkkenskabet og sætter dem ind på spisebordet.

Vi har meget at give
Heidi har været Hevas mentor siden efteråret, og da var Heidi allerede mentor for en anden pige, Laura. Christian er mentor for de to drenge Ferhad og Mohammad, og ægteparret bruger derfor en hel del timer om måneden på at støtte og være sammen med de fire unge.
De får ikke noget for det, og for Heidi og Christian er det slet ikke det, det handler om.

”Vi gør det, fordi vi føler, at vi har rigtig meget at give af. Christian og jeg kan desværre ikke selv få børn, og på den her måde har vi mulighed for stadig at give noget af al vores omsorg, støtte og viden videre til nogle unge på vej. Det er vores måde at hjælpe på. Det er så givende og dejligt at se, at man kan være med til at gøre en forskel,” forklarer Heidi.
”Og vi får jo så meget igen af de her fire unge skønne mennesker. De giver energi og glæde og bidrager også med masser af positivt og skæg til vores hverdag. Det er så fedt, når vi kan følge med i deres liv og se, hvordan de rykker sig og kan flere og flere ting selv. Vi får lov at følge med på sidelinjen og i deres gode og dårlige oplevelser, og det føler vi også jo også privilegerede over, for det viser, at de føler sig trygge ved os og har lyst til, at vi skal være en del af deres liv. På den måde kommer man meget tæt på hinanden,” fortsætter hun.
hevaheidi6En del af familien
Det er meget forskelligt, hvor ofte en mentor og mentee fra kommunens mentorkorps mødes. Det er op til det enkelte mentorpar at sætte rammerne for deres møder.
Møderne og relationen mellem Heidi og Christian og deres fire mentees er med tiden blevet så tæt, fordi de laver så mange ting sammen. Heidi og Christian har også været hjemme og besøge de fire unges familier og mødt forældrene flere gange, så der helt fra start har været tryghed om, hvem deres børn var.

Fordi møderne ikke kun handler om at lave lektier, men også om at lave hyggelige ting sammen, er der opstået et særligt bånd mellem Heidi og Christian og Heva, Laura, Ferhad og Mohammed.
”Man bliver jo lidt en del af hinandens familier efterhånden. Det er så naturligt for os, at I er her. I er jo lidt blevet vores mentor-børn,” smiler Heidi til Heva.

Til vands og til hest
Selvom der er lang tid endnu, er Heidi og Heva også allerede gået i gang med at planlægge, hvad de skal til sommer. Udover at spille spil i haven har de planlagt, at de skal ud og sejle på Heidi og Christians nye båd.
”Og det er en større båd den her gang. Der er plads til os alle seks. Så kan drengene fiske, mens vi sludre,” griner Heidi.
”Jeg elsker at sejle. Det glæder jeg mig rigtig meget til,” siger Heva.
”Hvordan har du det med heste? Har du nogensinde prøvet at ride på en?” spørger Heidi.
”Nej. Det kan jeg ikke finde ud af,” svarer Heva og ser lidt forskrækket ud.
”Det lærer du hurtigt. Det er let, og jeg skal nok hjælpe dig. Vi tager de andre med, og så kører vi op til min bror en dag. Han har en gård, hvor der er heste. Så kan I alle fire prøve det. Tror du ikke, at de andre også er med på den?” spørger Heidi, og Heva nikker ivrigt.
”Vi er også blevet enige om, at vi stadig skal blive ved med at mødes, når den officielle mentor-periode er slut, ikke?” siger Heva, og Heidi fortsætter:
”Jo! Helt bestemt da. Vi er slet ikke færdige med at grine og hygge os sammen.”

ferhad teaser
Du kan også læse om Christian og Ferhad her


Vil du også være/ have en mentor?
Greve Kommunes Frivillige mentorkorps er altid på udkig efter flere voksne, der har lyst til at gøre en forskel for en ung. Du kan læse mere om mentorordningen her


Er du mellem 15-29 år er du velkommen til at skrive eller ringe til mentorkoordinator Mia Rosenørn (24 84 39 17, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) og høre om muligheden for at møde lige netop den mentorprofil, som du ønsker dig.Fastelavnsfest for alle


Man bliver aldrig for gammel til at slå katten af tønden. Det viste både børn og voksne ved årets store fastelavnsfest i ValHallen

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Fastelavn, tøndeslagning og fastelavnsboller er sjovt, uanset om man er fire eller 40 år. Der blev hamret og slået på de tre fastelavnstønder, da Greve Nord Projektet og Aktivhuset Freyas Støttegruppe søndag eftermiddag holdt kæmpe fastelavnsfest i Hundige Huset hos Hundige Boldklub.

Previous ◁ | ▷ Next

Der var 95 tilmeldte børn og voksne fra hele Greve Nord, der var mødt op for at slå katten af tønden og hygge sig sammen.

Der var både børnefamilier med små og store børn, men også en gruppe borger med fysiske og psykiske handicap og andre brugere af de sociale tilbud i Freyas Kvarter var kommet for at have det sjovt. Da de tre tønder var slået ned og kattekonger og -dronninger var kåret, blev der hygget med fastelavnsboller og varm kakao.

Over al forventning
Det er første gang, Støttegruppen og Greve Nord Projektet holder fastelavnsfest sammen, og det var en succes.
”Vi plejer at holde hver vores fastelavn, men i år tænkte vi, at vi ville prøve at slå det sammen til en stor fest for alle. Det er en rigtig god måde at samle bydelen og give beboerne kendskab til hinanden, når man laver noget sjovt sammen. Det har været så dejligt at se, at alle bare har hygget sig og grinet sammen også med naboer fra andre dele af området. Det kunne sagtens gå hen og blive en ny tradition, at vi slår festerne sammen,” fortæller Suzanne Magelund, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet.
aErik Andersen fra Aktivhuset Freyas Støttegruppe er helt enig i, at søndagens dobbelt fastelavnsfest var en succes.
”Det er jo gået over al forventning. Vi havde ikke regnet med, at der ville være så mange tilmeldte, så det er dejligt at opleve, hvordan folk er mødt op og har givet plads til hinanden. Jeg tror, at alle har haft en god eftermiddag og har fået nogle gode oplevelser,” siger Erik Andersen, der er far til Lone Andersen, der bor i Freyas Kvarter.

Dobbelt op på hygge
En af de yngste deltagere var Ester Rosengren på 2 år, der var til fastelavnsfest sammen med sin far Stefan Rosengren. Selvom fastelavnsfesten søndag d. 10. marts jo egentlig er weekenden efter den oprindelige fastelavnsweekend, havde Ester og de mange andre børn gladelig fundet fastelavnskostumet frem igen.
i”Det er jo bare dobbelt op på hygge. Så får børnene lov til at være klædt ud og have det sjovt flere weekender i træk i stedet for, at man skal vælge mellem fastelavnstilbuddene. Det er virkelig godt planlagt,” siger Stefan Rosengren fra Valhals Kvarter.
Han synes også, at det gav rigtig god mening at slå festen for børnene sammen med festen for de voksne fra Freyas Kvarter.
”Det er virkelig et godt initiativ med sådan en fest, og det viser jo bare, at der er plads til alle. Det er rigtig godt at mixe folk på den måde, så man kan lære, at vi alle er forskellige og have det hyggeligt sammen,” fortsætter han.


Afua: Jeg fik hjælp til at komme i arbejde


Job- og uddannelsesvejledning er en af de faktorer, der har fået Askerød væk fra ghettolisten

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det kan være rigtig svært at finde et arbejde, når man ikke taler dansk og ikke kender det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked. Det ved Afua Ampomaah alt om. Hun har selv stået i den situation, da hun kom til Danmark fra Ghana.

Hun flyttede til Askerød alene med sin søn med ambitioner om at finde et arbejde og forsørge familien. Men det skulle vise sig at være rigtig svært, og derfor kontaktede hun Greve Nord Projektets job- og uddannelsesvejledning.
klip teaser afua 6Lorry zoomer ind på Askerød
I anledning af de seneste års positive udvikling i Askerød, der bevæger sig længere og længere væk fra at blive betegnet som en ghetto, har TV2 Lorry sat fokus på området. De vil gerne vise, hvad man har gjort for at løfte området og fremhæve nogle af de indsatser, der er med til at styrke beboernes liv i området. En af indsatserne, der virkelig rykker, er Greve Nord Projektets tilbud til alle beboere om gratis job- og uddannelsesvejledning.

TV2 Lorry har spurgt Afua Ampomaah, hvorfor vejledningen endte med at være så afgørende for hende. Samtidig bad de Greve Nord Projektets vejleder Khadija Al Mohammadi fortælle, hvordan hun og resten af projektet arbejder med både den enkelte beboer og hele familien.

Du kan høre Afua Ampomaah fortælle her
Se også Lorrys indslag om udviklingen i Askerød her
klip teaser afua 4
Fra sprogskole til job

Da Afua Ampomaah første gang trådte ind hos vejlederne i Greve Nord, skulle hun begynde arbejde igen efter barsel. Hun havde fået et rengøringsjob, men hun var ikke glad for det, og arbejdstiderne hang dårligt sammen med rollen som alenemor.  Afua Ampomaah ville derfor meget gerne have et andet arbejde, men fordi hendes danskkundskaber ikke var så gode, var det mere eller mindre umuligt at finde et arbejde.

Derfor hjalp Khadija Al Mohammadi som det første Afua Ampomaah med at komme i gang med sprogskolen, så hun kunne lære at tale dansk og forstå det danske samfund med alle dets muligheder og regler.
Efterhånden som Afua Ampomaahs dansk blev bedre begyndte vejledningen også at handle om, hvilke job hun gerne ville have, hvilke kompetencer og uddannelse, det krævede m.m.
Afua Ampomaah kan godt lide at arbejde med mennesker, og da hun var færdig med sprogskolen, startede hun derfor på sosu-hjælper uddannelsen. Efterhånden som uddannelsen skred frem, oplevede Afua Ampomaah, hvordan hun blev bedre og bedre, og det gav hende selvtillid til at fortsætte og læse videre til sosu-assistent.

”Jeg havde ikke klaret det selv”
I dag arbejder Afua Ampomaah på et plejehjem, hvilket hun er meget glad for. Hun kan nu forsørge sig selv og sin søn, hun taler og forstår dansk, og hun kan leve på helt normal vis i Danmark.
Afua Ampomaah er meget glad for den vejledning og støtte, som hun fik af Khadija Al Mohammadi og Greve Nord Projektet. Hun fortæller, at hun er sikker på, at hun ikke ville have klaret at begynde på sprogskole, tage to uddannelser og efterfølgende at finde et job, hvis ikke hun havde fået hjælp af vejlederne. <


”Det har betydet så enormt meget, jeg er glad i dag. Jeg kan klare mig selv, jeg kan snakke med folk. Jeg har selv henvist mange folk her til Projektet. Jeg bruger mig selv som inspiration. De skal se på mig, jeg har fået hjælp og de kan også komme herned og få hjælp,” forklarer hun til Lorrys journalist.

Du kan høre Afua Ampomaah fortælle her
klip teaser afua 1

Det hele menneske
En af dem, der har hjulpet Afua Ampomaah godt på vej, er vejleder Khadija Al Mohammadi. I indslaget her kan du høre hende fortælle, hvorfor det er vigtigt ikke kun at se på danskkundskaber og uddannelsesbeviser, når folk skal i arbejde. Hun forklarer, at det er nødvendigt at se på hele mennesket og vedkommendes livssituation og de mange kulturelle forskelle og normer, hvis det skal lykkedes.

Derfor har Khadija Al Mohammadi utallige gange gennemspillet en jobsamtale som en form for rollespil med beboerne, inden de skal til jobsamtale.
”Man skal coaches i, hvordan man går til jobsamtale. Det er vigtigt, for man kommer med nogle forudsætninger. Det kan være det der med, at man kan blive overrasket over, at det er ok at smile eller grine til en jobsamtale. Eller give et fast håndtryk. Det kan være noget kulturbestemt, der handler om at det land man kommer fra - der skal man måske være, det man kalder "professionel". Så sidder man jo ikke og smiler og viser tænder,” forklarer hun til TV2 Lorry.
klip teaser afua 5Du kan høre Khadija Al Mohammadi fortælle her

Job- og uddannelsesvejledning er for alle
Vejledning til at komme i job og uddannelse har været en vigtig indsats, siden Greve Nord Projektet startede i 2008. Tilbuddet er gratis, og der kommer beboere fra hele Greve Nord for at få hjælp og rådgivning.
Beboerne kan få hjælp til hele processen omkring at komme i uddannelse eller job, løntilskud eller praktik. Vejledningerne kan handle om alt fra sprogskole og rådgivning om uddannelses- og jobmuligheder, hjælp til at komme i gang med uddannelsen eller jobbet, hjælp til at skrive CV og ansøgninger, træne jobsamtaler m.m.

Et vejledningsforløb er individuelt og tager udgangspunkt i den enkelte og vedkommendes kompetencer, muligheder og ønsker, og mens nogen kun har behov for et par samtaler og gode råd, har andre behov for mere intensiv og længerevarende løbende rådgivning og opfølgning.

Præcis hvor mange beboere, der har modtaget job- og uddannelsesvejledning i løbet af de nu snart 11 år Greve Nord Projektet har eksisteret er ikke muligt at sige præcis. Men her kan du se et overblik over de seneste tre år.

Bemærk: Antallet af unikke beboere er opgjort pr. år. Dvs. at samme beboer godt kan tælle med som unik i flere år. Ligeledes vil der være overlap, hvor samme beboer både er talt med i flere kategorier, hvis vedkommende fx både har været i løntilskud og senere fået job.

2018

 Antal unikke beboere, der har fået job- og uddannelsesvejledning 107
 Antal vejledningssamtaler i alt  991
 Antal beboere, der er startet uddannelse  6
 Antal beboere, der er staret i beskæftigelse  9
 Antal beboere, der er startet i løntilskud  1
 Antal beboere, der er startet i virksomhedspraktik  3

2017

 Antal unikke beboere, der har fået job- og uddannelsesvejledning 82
 Antal vejledningssamtaler i alt  736
 Antal beboere, der er startet uddannelse  8
 Antal beboere, der er staret i beskæftigelse  8
 Antal beboere, der er startet i løntilskud  1
 Antal beboere, der er startet i virksomhedspraktik  1

2016

 Antal unikke beboere, der har fået job- og uddannelsesvejledning 140
 Antal vejledningssamtaler i alt  975
 Antal beboere, der er startet uddannelse  6
 Antal beboere, der er staret i beskæftigelse  6
 Antal beboere, der er startet i løntilskud  3
 Antal beboere, der er startet i virksomhedspraktik  3

 Greve Nord Projektets job- og uddannelsesvejledning samarbejder tæt med Greve Kommunes jobcenter og job- og uddannelsesindsatser samt områdets uddannelsesinstitutioner, sprogskoler m.m.

Se også Lorrys indslag om udviklingen i Askerød her


Askerød: Ikke ghetto, hva’ nu?


TV2 Lorry har været på besøg i Askerød for at tale om fremtidsvisioner

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Askerød er ikke længere på ghettolisten eller på listen over udsatte boligområder og har ikke været det siden 2016.

Hvad er det for en udvikling, som området har været igennem? Hvad er der konkret gjort? Hvilke tiltag har virket, og hvor er det stadig nødvendigt at rette fokus for at løse udfordringerne? Hvilke fremtidsdrømme er der for Askerød, og hvordan skal der arbejdes videre for at rykke området endnu længere væk fra ghetto-liste kriterierne?

Ask lorry feb 2019Disse spørgsmål har TV2 Lorry sat fokus på i et indslag om Askerød udvikling. Sammen med Greves borgmester Pernille Beckmann, afdelingsbestyrelsesformand Jørgen Fahlgren og en række beboere var Lorrys journalist og kamera på tur i Askerød.

klip teaser 1I kan komme med på turen og få svar på alle spørgsmålene. Se indslaget her

Vigtige rettelser til videoen
I videoen har der desværre indsneget sig et par faktuelle fejl. 

1. Det udlægges som om, at helhedsplanen Greve Nord Projektet er en del af Greve Kommune - det er forkert. Greve Nord Projektet er et samarbejdsprojekt, der er finansieret af Landsbyggefonden, Greve Kommune og de tre boligselskaber Greve Boligselskab, SYD-BO (KAB) og Vridsløselille Andelsboligforening (BO-VEST), som også er er administrationsselskab for helhedsplanen.

2. Det fremgår, at Greve Nord Projektet kan lave straks-aktivering af borgere - det kan vi ikke. Greve Nord Projektet ikke er en myndighed og har ikke de kommunale beføjelser eller forpligtelser. Vi tilbyder gratis job- og uddannelsesvejledning til alle områdets beboere, hvilket er et meget benyttet tilbud. Vejlederne i Greve Nord Projektet samarbejder tæt med Greve Kommunes jobcenter for at få flere beboere i job, men er ikke en del af kommunens konkrete jobindsats.

Samarbejdet er løsningen
Askerød har svinget af og på ghettolisten i løbet af årene. I 2010-2012 og i 2014-2016 var området på ghettolisten. Det er værd at bemærke, at det de seneste år har været relativt små parametre, der har været afgørende for, om Askerød skulle på listen. Fx andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, beboernes uddannelsesniveau og antallet af beboere, der har modtaget en dom. Når man regner i procenter, kan det være få familier og enkeltpersoner, der er udslagsgivende for, om et område lever op til de kriterier, som ghettolisterne baseres på.

Statistikkerne viser, at området været igennem en bemærkelsesværdig positiv udvikling. Det er alle parter enige om. Der sker mindre hærværk og kriminalitet, beboernes tryghed er steget, flere af beboerne er kommet i uddannelse og arbejde, og der er kommet venteliste til at få en lejlighed i Askerød.
Ask lorry feb 2019 2Årsagen til forandringen skyldes bl.a., at alle parter har samarbejdet og gjort deres for at give beboerne et mere attraktivt og trygt boligområde. Det effektive samarbejde mellem beboerne, BO-VEST, Greve Kommune, Midt- og Vestsjællands Politi, Greve Nord Projektet og mange andre har været afgørende for, at Askerød i dag fremhæves som et godt eksempel på, hvad der skal til for at rykke et område af ghettolisten.

Som I kan se i indslaget her, er der stadig et stykke vej. Der er stadig udfordringer, der er vigtige at løse, og der er forskellige løsningsforslag alt efter, hvem man spørger.
I indslaget kan I høre, hvad borgmesteren og afdelingsbestyrelsens formand mener, der skal til for at nå det sidste stykke vej.

klip teaser 2Se indslaget her

Du kan læse mere om den positive udvikling i Askerød her

Afua fik arbejde
Et af de tiltag, der har været med til at skabe positiv udvikling i området er de mange tilbud og muligheder, som bl.a. Greve Nord Projektet har kunne tilbyde beboerne siden 2008 - heriblandt job- og uddannelsesvejledning.

En af dem, der har haft stor gavn af vejledningen er Afua Ampomaah, der kom hertil fra Ghana.
Da Afua Ampomaah flyttede ind i Askerød, kunne hun stort set ikke et ord dansk, hun kendte intet til det danske arbejdsmarked og vidste ikke, hvad hun skulle gøre for at forsørge sig selv og sin søn. Men hun kæmpede for, at hun ville have et arbejde og tjene sine egne penge.
klip teaser afua 1Hør Afua fortælle, hvordan hun fik hjælp til at finde et job her

Takket være hendes viljestyrke og vejledningen i Greve Nord Projektet lykkedes det Afua Ampomaah at komme flot gennem sprogskolen, uddanne sig til først sosu-hjælper og derefter læse videre til sosu-assistent, hvor efter hun fik job på et plejehjem, hvor hun stadig er meget glad for at arbejde.
”Greve Nord projektet har givet mig en gave. Jeg har fået hjælp til at forstå det danske samfund. Jeg har fået hjælp til at tage en uddannelse. I dag kan jeg klare mig selv. Det har betydet så enormt meget. Jeg er glad i dag. Jeg kan klare mig selv, jeg kan snakke med folk, ”fortæller Afua Ampomaah.
klip teaser afua 4Du kan læse mere om Afua her

Få sms om aktiviteter
SMS EVENT

Tilmeld dig vores sms service og få invitationer til events og aktiviteter på sms
Læs mere

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere