BROEN giver flere børn en aktiv fritid


En ny frivillig forening giver flere udsatte børn og unge mulighed for at dyrke deres interesse

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Alle undersøgelser viser, at børn og unge har rigtig stor gavn af at være en del af et positivt fællesskab og dyrke fysisk aktivitet. Det er godt for både vores fysisk og mentale sundhed at være en del af en sportsklub eller en forening og være aktive med andre om noget, vi godt kan lide. Desværre er det ikke alle børn og unge her i området, der har mulighed for at gå til det, de gerne vil. Men det kan BROEN nu hjælpe med,” fortæller Søren Lukassen, der er børne- og ungekoordinator i Greve Nord Projektet.
broen fodbold
BROEN kan gøre en forskel

BROEN Greve er en ny frivillig forening, der arbejder for, at flere af områdets børn og unge får mulighed for at komme til at dyrke en fritidsinteresse og blive en del af en forening.
Familier, der er meget hårdt spændt for rent økonomisk eller på anden måde er særligt udsatte, kan ansøge BROEN om støtte til, at børnene kan komme til at gå til en fritidsaktivitet.

”BROEN kan hjælpe med penge til fx kontingent eller køb af udstyr, og på den måde være med til at gøre en stor forskel for de børn og unge, der ellers ikke ville have haft mulighed for at være med. Nu kan de på trods af omstændighederne få de mange positive oplevelser, der er ved at have en aktiv fritid og være en del af en forening,” fortsætter Søren Lukassen.
broen mailing 1
Mindre firkantet = flere børn
BROEN Greve er en del af den nationale forening BROEN, der både lokalt og nationalt samarbejder med kommuner, foreninger og klubber i lokalområdet. Foreningens støttemulighederne til familierne er finansieret af diverse fonde, puljer og sponsorater. Som udgangspunkt kan alle familier, der på den ene eller anden måde er dårligt stillede, søge om hjælp. Når en familie ansøger hos BROEN, skal de godkendes af en 3. part, der siger god for, at der reelt er en udsat familie.

Der findes lignende fonde, som man også kan søge, men der er ofte flere regler for, hvem der kan søge midlerne. Fx at det skal være familier med enlige forsørgere eller flygtningefamilier, at børnene kun må have en vis alder m.m. Sådan er det ikke hos BROEN. Her skal familierne kunne bevise, at de ikke har ressourcerne selv til at dække børnenes fritidsaktivitet, men reglerne er mindre firkantede, og det betyder, at flere af områdets familier får mulighed for at søge tilskud gennem BROEN.
broen idrt 2
Det SKAL sættes i gang

En af de frivillige, der skal være med til at kickstarte BROEN i Greve og få flere børn og unge ud i foreningslivet er Mehmet Zeki Dogru, der er blevet formand for BROEN Greves bestyrelse.
”Det er et fantastisk godt projekt! Jeg havde sammen med flere andre længe gået og tænkt over, hvad man kunne gøre for at hjælpe de her børn og unge, men uden at vide, hvor vi skulle få pengene fra. Så da jeg hørte om BROEN, og den store forskel, det allerede har gjort for mange børn og unge i hele landet, var jeg ikke i tvivl om, at det ville jeg være en del af,” fortæller han.

logo”Det er en virkelig dygtig og engageret bestyrelse, vi har fået nedsat, og jeg er sikker på, at alle her kommer til at knokle og gøre en kæmpe forskel i området. Jeg er ikke med, fordi jeg er politisk aktiv, men fordi jeg tror så meget på konceptet, at jeg VIL have, at det skal sættes i gang, fordi det er så vigtigt. Vi har så mange børn og unge her i Greve, der kan få gavn af BROENS tilbud. Så når det er startet op og løbet i gang, så kan jeg trække mig igen og overlade det til de andre dygtige folk i bestyrelsen,” siger han.
BROEN Greve er drevet af frivillige kræfter, og sammen med Mehmet Zeki Dogru består bestyrelsen i BROEN Greve af næstformand Simon Hermansen fra Greve Kyokushin Karate, kasser Marianne Lautsen fra Blixenklubben i Hundige, Jan Andersen fra Hundige Boldklub, Nicoline Alletorp fra FrivilligCenter Greve og Søren Lukassen fra Greve Nord Projektet.

Hvordan søger man?
BROEN Greves økonomiske støtte er forbeholdt børn og unge fra udsatte eller ressourcesvage familier, der af den ene eller anden årsag ikke har mulighed for selv at betale for børnenes fritidsinteresser.
Hvis man ønsker at søge BROEN Greve om økonomisk hjælp, skal man gøre det via deres hjemmeside
Her kan man også læse mere om ansøgningsprocessen, godkendelse af den 3. part m.m.
broen fodbold 3Støt det gode arbejde?
Hvis man vil bidrage til BROEN Greves indsats for børn og unge i Greve Nord, kan man både som privatperson eller virksomhed/fond donere penge.
Man kan støtte via MobilePay til 22582 – skriv BROEN Greve i beskedfeltet eller kontakte BROEN Greve via hjemmesiden her

broen fisk 1


Sådan bidrager Greve Nord Projektet til at øge trygheden


Samarbejde, samtaler med beboerne og forbyggende indsatser gør en forskel

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Som beboer skal man føle sig tryg og godt tilpas, der hvor man bor. Det er både Greve Nord Projektet og boligorganisationernes mission. Mandag nat i sidste uge var der en eksplosion i en opgang i
Gersagerparken, og det var desværre ikke første gang, at Greve Nord oplevede hændelser som denne.

Det sidder hverken Greve Nord Projektet, politiet, boligselskaberne eller andre parter overhørig.
Derfor arbejder vi alle sammen for at stoppe kriminaliteten.
Efter de seneste uroligheder har der været spørgsmål om, hvad vi som boligsocialt projekt gør og kan bidrage med for at skabe mere tryghed og bidrage med at mindske kriminaliteten.

Torsdag d. 5. september mødtes politiet, Gersagerparkens to afdelingsbestyrelsesformænd, driftsledere, Gadeteamet og Greve Nord Projektet derfor for at drøfte, hvordan vi kan styrke vores i forvejen gode samarbejde, så alle kan føle sig trygge ved at bo i Greve Nord.
BoligsocialtEn af Greve Nord Projektets vigtigste roller at bidrage til at styrke samarbejdet og koordineringen af de indsatser og aktiviteter, der er i området.
Både efter eksplosionen i sidste uge og ved flere af de tidligere episoder har Greve Nord Projektet derfor i samarbejde med politiet inviteret alle relevante parter til møder om, hvad vi kan gøre for at dels at informere beboerne i den aktuelle situation, dels at diskutere, hvad vi kan gøre for at forebygge lignende ubehagelige episoder.

”Vi skal som boligsocialt projekt ikke lave politiarbejde, men vi kan bidrage med andre ting. Fx at være med til at koordinere politiets, gadeteamet, boligafdelingerne m.fl. og egne indsatser og derved skabe samspil, så vi sammen kan gøre noget og bruge hinandens viden og ressourcer,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.
politi gpStor hjælp for politiet
Hos Midt- og Vestsjællands Politi er de ikke i tvivl om vigtigheden i samarbejdet mellem alle parterne i Greve Nord.
”Samarbejdet med Greve Nord Projektet gør en stor forskel for, at vi som politi kan lave vores arbejde bedst muligt. Det er et vigtigt værktøj, at vi kan samarbejde med viden om området og kommunikationen og kontakten til beboerne. Det er projektmedarbejderne der sammen med lokalbetjentene har den daglige gang i området og kontakt med beboerne. De har derfor bedre erfaring med, hvordan vi kan informere beboerne, hvilke kommunikationskanaler, der virker osv.,” forklarer John Jensen, der er er vicepolitiinspektør i Midt og Vestsjællands Politi.

John Jensen fremhæver sidste års oprettelse af visitationszone som et eksempel på, hvor samarbejdet var en succes. Han fortæller, at der allerede samme dag, som zonen blev indført, blev der holdt et møde mellem politi, Greve Nord Projektet, Greve Kommune, driftslederne fra ejendomskontorerne, afdelingsbestyrelser, skoler, hvor der blev lagt en plan for, hvordan det bedst muligt kunne kommunikeres ud til beboerne. Samme eftermiddag var det fælles informationsbrev delt ud i alle opgange og postkasser og til børn og forældre i skoler og klubber.
pol samarb”Vi er meget afhængige af Greve Nord Projektet m.fl. for at kunne rykke så hurtigt og dermed give borgerne den bedste service. Hvis vi ikke havde haft den fælles indsats, var der gået et par dage før et sådant brev kunne være kommet ud, siger han og fortsætter:
”Ligeledes er det en stor hjælp, når vi er ude med den mobile politistation hver måned, for vi skal også gøre folk opmærksomme på, at vi er der. Og her er Greve Nord Projektets hjemmeside og facebook helt klart med til at gøre borgerne opmærksomme på, at vi er til rådighed.”

Samarbejdet med afdelingsbestyrelserne
Senest har det været meget ubehagelige episoder med eksplosioner og skyderi i Gersagerparken, der har været årsag til øget akut samarbejde på tværs af boligorganisationer, politi og Greve Nord Projektet. Derfor ser afdelingsbestyrelserne frem til mødet torsdag.politi ask”Vi er glade for samarbejdet med Greve Nord Projektet, når der sker sådan noget. Vi ved godt, at de ikke bare sidder med hænderne i skødet, men også arbejder for, at det skal blive bedre. Men det er vigtigt for os, at der sker noget mere. Beboerne er frustrerede, for de mener ikke, der gøres nok.
Vi forstår godt, at Greve Nord Projektet ikke kan og skal lave politiarbejde, men arbejder mere med forebyggelse. Så vi er nødt til at se på, hvad der tidligere har virket, dengang det var Askerød, der havde samme udfordringer. Hvad gjorde man der? Og kan vi gøre de samme ting her hos os?”, siger René Kloe, der er afdelingsbestyrelsesformand i Gersagerparkens ene afdelingsbestyrelse.

Det lange, seje træk
Majken Rhod Larsen er enig og uddyber, at effektivt samarbejde på tværs var afgørende, da man for år tilbage satte som fælles mission at forbedre trygheden i Askerød.

”Vi ved, at det er samarbejdet og den helhedsorienterede indsats, der virker. Selvom det kan være svært at se resultatet lige med det samme. Effekterne er i nogle tilfælde mere langsigtede, så der er faktisk mange indsatser i gang for at mindske kriminaliteten i Gersagerparken og Greve Nord, selvom det måske ikke ser sådan ud ved første øjekast,” forklarer hun, og henviser bl.a. til den generelle vejledning til både forældre og unge og mere specifikke kontakt til de familier, der har udfordringer.
billedecollage


Politiet er på besøg hver måned


Hver måned er den mobilepolitistation i Greve Nord, og du er velkommen til at komme forbi

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Den mobile politistation er tilstede hver 1. tirsdag i måneden fra kl. 14-17 i foran Café Ask i Askerød.

I den mobile politistation kan du tale med de lokale betjente, stille spørgsmål, høre mere om politiets indsatser i området m.m.
Politiet er her:
3. september
1. oktober

5. november
3. december

Du kan også altid ringe til de lokale betjente Kurt (25 42 62 70) og Ercan (40 25 33 47)
patruljevogn 1   web
signaturbillede sep. 2018


Dagbog fra den sjoveste beboerferie


Børn og voksne sad næsten ikke stille i en uge, der var for meget sjov og hygge

Den årlige beboerferie for familier fra hele Greve Nord gik i år til lejren Klitten i Sæby. 50 glade børn og voksne stod klar med kufferter og store smil, da bussen hentede dem i Askerød d. 5. august.

Beboerferie - Dag 1:
Så nåede vi til Lyngsø! Først en bustur fra Hundige til Sj. Odde, så en dejlig sejltur til Aarhus og til sidst en begivenhedsrig bustur til skønne Nordjylland.
Turen endte nemlig i første omgang knap 5 km før vores lejr, da chaufføren ved en fejl fik sat os af på den forkerte adresse.
Før vi opdagede fejlen, var vi nået 1,5 km ud af en grusvej med al vores bagage under armen. Humøret steg dog igen, da en sød lokal dame hjalp os på rette vej og kørte os tilbage, så vi kunne blive samlet op og kørt til vores rigtige endestation.

Det viste sig, at det var os selv, der var kommet til at give buschaufføren en forkert adresse, men det lykkedes, og vi er så glade for at være her.  Alle tog den ekstra omvej med højt humør, seje folk!
Efter vi var kommet på plads, har vi leget, badet, fundet konkylier på stranden og spist spaghetti kødsovs i lange baner.
Til aften har vi spillet spil og leget, inden vi vender snuden mod dynerne og ser frem endnu en dejlig dag i det nordjyske. I morgen står den på strand og hoppeborg og mere sjov.

Previous ◁ | ▷ Next


Beboerferie Dag 2:
Det har været endnu en skøn og fantastisk dag med sol og masser af oplevelser. Vi fik hoppeborg leveret efter morgenmaden og slog derefter et smut forbi vores dejlige strand, der pludselig blev fyldt med havfruer og havmænd
Efter frokost var det igen tid til masser af hop i hoppeborg og hygge, latter, spil og kammeratskab.
Da vi havde spist aftensmaden var det konkurrencetid, og hold 3 vandt de 5 poster i fin stil.
Så skulle der laves bål og snittes grene til bål og snobrød.  Alle hyggede sig sammen, og sad i små grupper og nyder hinandens selskab. Køkkenet har summet af liv og folk kan slet ikke lade være med at hjælpe. Alle passer hinandens børn, og vi er som en stor familie - det bliver helt kedeligt, når vi skilles. Onsdag skal vi til Faarup Sommerland! Jubiiiii!

Beboerferie Dag 3:
I dag onsdag stod vi op til en ‘lidt solskin men mest regnvejsdag’ med masser af spændning, for i dag gik turen til Faarup Sommerland. Ud til en småvåd park og igang med forlystelser i massevis. Lidt regn skulle da ikke stoppe os!
Vi mødtes til Isstævne kl.13, og derefter tog vi til vandland, hvor alle gav den max gas.
Alle de vilde rutsjebaner blev prøvet af mange gange, lige indtil vi fik næsten blå læber, men det var bare så sjovt, at vi ikke mærkede det - men til sidst var det vidst på tide at tage hjem.
Vi havde en skøn dag med perioder med både sol og regn, så alle var trætte og tog en lur på vej hjem.
Lasagnen smagte pragtfuldt og festudvalget gik afsides for at planlægge morgendagens festivitas! Wauw hvor vi glæder os!
Nu er bolledejen til imorgen sat på køl, og alle hygger før sengetid.

Previous ◁ | ▷ Next

Beboerferie Dag 4:
Dagen startede godt med masser af lækre hjemmebagte boller. Team Ungs stod for vores fest, der strakte sig ud over hele dagen. Fantastiske udendørs konkurrencer med arm og mavebøjninger, vandballoner, løb og slikposer.
Shawarma og pitabrød til frokost, så vi havde mere energi til endnu mere leg og strandtur. Der blev bagt over 100 pandekager, mums hvor de smagte.
Lækker aftensmad og så blev der pyntet op.  Festen var hygge for de voksne og stopdans, limbo og sjov for børnene. Så var det båltid med snobrød og endelig natløb i bælgragende mørke (hvilket var liiiidt farligt) og vaffelis!
Nøj hvor er vi trætte og glade. Sikke en fest tak til Team Ung, der har stået for denne dejlige dag.


Super sommerferie i Skærbæk


Igen i år har Dansk Folkehjælp hjulpet familier fra Greve Nord på ferie

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det var 15 glade børnefamilier, der d. 28. juli mødtes i Askerød for at tage på ferie sammen. Turen gik til Skærbæk Feriecenter i Sønderjylland, og alle havde glædet sig rigtig til at komme afsted. Mange af børnene har aldrig oplevet et feriecenter eller set Sønderjylland, så for dem var det en ekstra stor spænding.
IMG 3868For alle familierne var ferien en meget stor sommer-gave, for de har ikke selv råd til at tage på en sådan tur.

Det er Dansk Folkehjælps særlige feriepulje, der betalte ferien, så børn og forældre på trods af et meget stramt budget havde mulighed for at komme afsted og få en masse gode timer sammen.

”Vi synes, at det er vigtigt, at alle børn får nogle gode ferieoplevelser, uanset hvordan familiens økonomiske situation ser ud. Derfor vil vi gerne støtte projekter som det her, hvor familierne kan hygge sig sammen og i fællesskab med de andre familier og få ladt batterierne op,” siger Klaus Nørlem, der er generalsekretær hos Dansk Folkehjælp.

Previous ◁ | ▷ Next


Badeland, bolcher, bowling

Det var en skøn uge for de 34 børn (i alderen 3 mdr. til 18 år) og deres forældre, og der var masser at lave. På feriecenteret var der både badeland og hoppeborg, og der blev leget vandkamp, spillet bold og løbet rundt hver dag. Der var også et bowlingcenter, der blev flittigt brugt og den ene dag havde vi endda besøg af en bugtaler.
Når der ikke blev løbet og leget, var der også mulighed for at vise sin kreative side med bolcheværksted, og der blev malet på T-shirts, tasker og sten.

En jernalder tur
Turen gik også til Rømø, hvor vi fik set Vadehavet og den helt særlige brede strand. Der er mellem 800 m og 5 km fra stranden starter til vandkanten. Mange børn og voksne var seje tog en badetur, selvom bølgerne var høje. Vi sluttede Rømø af med manér med at spise frokost og store is.
Vi var også på udflugt til Danmarks største jernaldermuseum, Hjemsted Danernes Verden, hvor vi prøvede at gå på jagt med slynge, bue og pil, var på naturlegeplads, sejlede kano. Det var en sjov dag!

Tak for en skøn ferie
Med på ferien var også to af medarbejderne fra Greve Nord Projektet og tre seje frivillige voksne fra området.
Mange tak til Dansk Folkehjælp for deres store bidrag for at give familierne en god sommerferie og Fødevarebanken for at donere dejlig mad.
Ikke mindst tak til alle glade børn og voksne, der var med på en dejlig ferie
IMG 3941

 


10 års samarbejde giver gode resultater


Jobcenteret i Greve Kommune og Greve Nord Projektet samarbejder for at hjælpe borgerne i arbejde

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Når en borger i Greve Nord skal have hjælp til at finde et arbejde, er der flere steder, de kan søge støtte: Hos Greve kommunes Jobcenter på Rådhuset og lokalt hos job- og uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet. De to indsatser samarbejder tæt, hvilket er både effektivt og til stor gavn for borgerne.

Vejlederne i de to jobindsatser har nemlig forskellige muligheder og arbejdsmetoder som supplerer hinanden, når der er tale om at hjælpe en borger, der står ekstra langt fra arbejdsmarkedet pga. fx sproglige vanskeligheder, manglende uddannelse eller joberfaring.
jobcenter greve”Vi er meget glade for samarbejdet med Greve Nord Projektet. Vi har arbejdet sammen på tværs de seneste 10 år, og i den tid har vi udviklet samarbejdet mere og mere. Det er meget konstruktivt, når vi kan supplere hinandens arbejde, for det kommer borgerne til gode og betyder, at flere kommer i arbejde,” siger Helle Thorning, der er teamleder i Greve Kommunes Jobcenter.
”Vi oplever nogle gange borgerne fra forskellige sider og får dermed forskellig viden om vedkommende, hvilket vi kan bruge til at støtte og hjælpe den enkelte bedst muligt. Vejlederne i Greve Nord Projektet får nogle gange indblik i flere aspekter af vedkommendes hverdagsliv med familie, interesser eller udfordringer. Medarbejderne i Jobcenteret har en masse viden om job og uddannelse og et stort netværk og af virksomheder og samarbejdspartnere, så sammen kan vi så lave nogle rigtig gode indsatser for at få borgerne i arbejde,” fortsætter Helle Thorning

Afif fik arbejde Læs mere her

Fælles mål
Khadija Al Mohammedi har været vejleder i Job- og Uddannelsesvejledningen i den boligsociale indsats i Greve Nord Projektet i ni år, og hun oplever på daglig basis, hvor vigtigt samarbejdet med Jobcenteret er.
vejledning 1”Når en borger kommer her, kontakter vi sammen med vedkommende som det første Jobcenteret for at få startet en sag, hvis de ikke allerede har en. Vores vejledning er et supplement til Jobcenterets, og vi er hele tiden i kontakt, så vi arbejder mod et fælles mål, og det ikke bliver to parallelle forløb. En af vores vigtigste roller er at bygge bro imellem borgeren og Jobcenteret. Fx ved at hjælpe med at oversætte og forklare de mange ting, som vi her i Danmark tager for givet, at folk ved og forstår, men som kan være helt nyt og ukendt for mennesker, der kommer til landet,” siger Khadija Al Mohammadi.
Hun fortæller, at hun fx med jævne mellemrum oplever, at borgerne kan have svært at finde ud af, hvordan man skal få hverdagen til at hænge sammen og få en hverdagsrutine, når begge forældre skal arbejde, eller hvordan selve jobsøgningsprocessen fungerer i Danmark.

Kender borgeren forskelligt
Job- og uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet har eksisteret siden 2008, og borgerne kommer der frivilligt. Vejlederne har, i modsætning til de kommunale medarbejdere, ingen myndighedsfunktion. Det er i nogle tilfælde afgørende for kontakten mellem den jobsøgende og vejlederen. Både på Jobcenteret og i Greve Nord Projektet oplever man, at nogle borgere til at starte med kan være usikre og forbeholdne overfor de kommunale vejledere, fordi de ikke kender systemet, ikke forstår dansk eller er usikker på kommunens rolle.
”Vi bruger nogle gange vejlederne i Greve Nord Projektet, hvis vi skal forklare en borger nogle lidt vanskelige ting, fordi nogle borgere har en anden tillid til vejlederne i Greve Nord. Så kan de hjælpe med ikke kun at oversætte, men også forklare og formidle budskaber og informationer fra både os til borgeren og den anden vej tilbage. Der kan jo godt være ting, som vi som kommune slet ikke ved er en udfordring eller tvivl, men som fylder meget hos borgerne. Så er det rigtig godt, at vi får det at vide,” fortæller Helle Thorning.
Ruby 1Ruby Llanos er en af de beboere, der tidligere har fået hjælp af Job- og Uddannelsesvejledningen i Greve Nord Projektet til at finde et arbejde hos en tandlæge

Khadija Al Mohammedi påpeger, at de altid gør det meget klart i vejledningen, at der er åbenhed fra alle.
”Vi gør det naturligvis altid meget klart for borgerne, at det er vigtigt, at de er ærlige og åbne overfor deres vejleder i Jobcenteret. Nogle borgere har fået et misvisende billede af Jobcenterets vejleder, og vi gør meget ud af at forklare, at de ikke har noget at frygte, men at kommunen er til for at hjælpe,” siger Khadija Al Mohammadi, der i løbet af de seneste 9 år har hjulpet mere end 100 borgere fra Greve Nord i arbejde i samarbejde med Jobcenteret.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Kom og mød politiet
patruljevogn 1   web

Hver 1. tirsdag i måneden kan du møde politiet i Askerød.
Læs mere