Ny politisk beslutning vækker glæde hele i Greve Nord


”Det er en ordning, vi har efterspurgt i flere år, for det er med til at skabe tryghed i hele området”

Af Greve Kommune og Greve Nord Projektet

Politikerne i Greve Kommune har besluttet, at det skal være muligt for boligorganisationerne i Greve Nord at udveksle oplysninger om lejere, der bliver opsagt fra deres bolig.

”Det skal være rart og trygt at bo i Greve Nord. Derfor gør politikerne det nu let for boligorganisationerne at komme af med ballademagere. Politikerne har nemlig sagt ja til at lejere, der mister deres lejlighed, ikke uden videre kan få en anden lejlighed hos en anden boligorganisation i området. Politikerne bruger en paragraf i loven, som tillader at boligorganisationer kan dele oplysninger, hvis det er nødvendigt for at styrke trygheden i området.
billedecollage
Rolig hverdag

"Det ligger os meget på sinde, at borgerne i Greve Nord har en tryg og rolig hverdag. Derfor har vi nu besluttet, at boligorganisationerne må dele oplysninger om lejere, der bliver opsagt. Dermed kan boligorganisationerne selv tage stilling til, hvorvidt de vil have en lejer ind, som har skabt problemer et andet sted", siger Marc Genning, formand for Plan- og Udviklingsudvalget.
Boligorganisationerne har fået mulighed for at udveksle navn og adresse på de opsagte lejere i to år efter opsigelsen. Det drejer sig om lejere, der mister deres lejlighed i Askerød, Gudekvartererne, Klyngen, Søjlegården, Gersagerparken, Tjestgården, Tjurgården, Grønlykkeparken og Hegngården”, skriver Greve Kommune på deres hjemmeside.
oversigt boligområder

Billede: TV2 Lorry

Glæde hos boligorganisationerne

Politikernes beslutning vækker glæde hos boligorganisationerne i Greve Nord.
"Vi er meget glade for den beslutning, som politikerne har truffet, for det er en mulighed, som vi har efterspurgt et stykke tid. Det er endnu et redskab, som vi som boligorganisationer kan bruge for at opretholde trygheden og gøre området endnu mere trygt for alle vores beboere," fortalte Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST (Askerød), onsdag aften til TV2 Lorry. Han påpegede også, at man ikke forventer, at den nye lovgivning vil påvirke mere end end en lille håndfuld beboere om året.
Ulrik Brock Hoffmeyer bakkes op af de andre boligorganisationer i området.
”Hos Sydkystens Boligselskab hilser vi den nye mulighed meget velkommen. Vi har igennem en række år arbejdet for at skabe større tryghed for beboerne i Greve Nord især inden for rammerne af Greve Nord Projektet. Vi ser den nye mulighed som et godt redskab, som helt sikkert vil bidrage til den gode udvikling i området,” udtaler Sophus Vørsing, formand for boligorganisationen SYD-BO (Gudekvartererne og Klyngen).
ny billedcollage juli 2016
Efterspurgt løsning

De tre boligorganisationer samarbejder allerede tæt om udviklingen af bydelen Greve Nord igennem den boligsociale helhedsplan Greve Nord Projektet. Ønsket om at kunne dele oplysninger om de lejere, der sættes ud af deres boliger, har været et ønske i længere tid, og derfor er parterne meget glade for beslutningen.
”Det er en ordning og mulighed, som vi har efterspurgt i flere år. Vi har desværre set eksempler på, at borgere er flyttet lige ind i et andet område, når de er blevet opsagt. At vi nu kan tale mere sammen, betyder en klar forbedring for trygheden og området som helhed,” siger Jens Rasmussen, der er direktør for Greve Boligselskab (Søjlegården, Gersagerparken, Tjestgården, Tjurgården, Grønlykkeparken og Hegnsgården).