På feltstudie i Gersagerparken


Hvor mødes beboerne? Og hvordan bruger de fællesarealerne og de mange klubber?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En gruppe studerende fra Aalborg Universitet har været på feltstudie i Gersagerparken med både kamera og notesblok. Gennem interviews med beboere, politi og Greve Nord Projektet har de undersøgt, hvordan beboerene opfatter brugen af fællesarealerne og livet i Gersagerparken.

De har bl.a. fokuseret på det store grønne område – trekanten- i midten, de fælles borde og bænke, der står rundt omkring samt det sociale liv og naboskab i Gersagerparkens mange klubber og foreninger.
feltrapport gp teaserDe studerende konkluderer at:
- Beboerne generelt føler sig trygge ved at bo i Gersagerparken, men at der omvendt er steder, der for nogen kan opleves som utrygge at bevæge sig i, når det er mørkt

- Aktiviteterne og klubberne primært benyttes af de ældre beboere, og at man med fordel kan arbejde mere på at inkludere de yngre og beboere med anden etnisk herkomst end dansk

- At man kan skabe mere udeliv og udnyttelse ved at åbne mere op for det store vildtvoksende område i midten og få flere aktiviteterne derind – Hvilket faktisk allerede er sket. Læs mere her

- At områdets unge ikke føler, at der er plads til, at de kan mødes på fællesarealerne på samme måde som de ældre beboere. De unge giver udtryk for, at de gerne vil være med til at tale om, hvordan der kan gøres plads og rum til de forskellige beboergrupper i Gersagerparken
aalborg stud 3På baggrund af diverse interviews og observationer foreslår de studerende i feltrapporten, at beboerne og afdelingsbestyrelserne i Gersagerparken med fordel kan tale mere sammen om de forskellige beboergruppers behov og ønsker til, hvordan man kan bruge områdets mange flotte udearealer og muligheden for at blande sig mere i klubberne på tværs af alder og etnisk oprindelse.

Dermed kan flere af beboerne få endnu mere gavn af fællesarealerne og et mere alsidigt naboskab, der igen kan være med til at skabe mere kendskab og forståelse for hinanden.

aalborg stud 6