Mindre buskads, mere tryghed


Det grønne område i midten af Gersagerparken er blevet beskåret, så beboerne kan få mere gavn af det

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Efter i flere år at være vokset ret vildt og have skabt en hel skov, er buske og træer i det grønne område i midten af Gersagerparken nu blevet beskåret og tyndget ud.
Ejendomsfunktionærerne har været på arbejde, og det har givet meget mere lys, åbenhed og tilgang til området.
GP rydning 2En del beboere i Gersagerparken har givet udtryk for, at de ikke bruger eller går igennem området, fordi de synes, at det er utrygt. De mange tætte buske og træer har gjort det utrygt for nogen at færdes på stierne efter mørkets frembrud, og samtidig har det tæt bevoksede område været omdrejningspunkt for en del af den kriminelle og utryghedsskabende adfærd, der er i området.

Et trygt, hyggeligt sted
Men nu skal det være slut med utryghed omkring den grønne trekant. Beboerne skal igen kunne føle sig trygge og bruge naturen og de grønne omgivelser som et hyggeligt sted at mødes med naboerne om sommeren på tæpper til en kop kaffe eller spille bold.

”Det er et fantastisk grønt område at have midt i et boligområde, og det er en skam ikke at udnytte det bedre. Området skal være for alle, og man skal ikke være utryg ved at færdes der. I Gersagerparken går vi meget op i, at her skal være både trygt og flot, og at beboerne skal være glade for at bo her. Derfor håber vi, at beboerne igen vil komme til at bruge området meget mere, for det giver også mulighed for at lave flere fælles aktiviteter. Vi har Visions- og Målsætningsmøde d. 15. februar, hvor de to afdelingsbestyrelser kan komme med input til, hvad det grønne område kan bruges til. Det er noget vi ser meget frem til,” siger Preben Husted, der er den ene af to afdelingsbestyrelsesformænd i Gersagerparken.
aalborg stud 3Billedet her er fra efteråret 2019 og viser noget af det beplantning, der er skåret ned.

Den rette beslutning
Lige nu er der stadig mudret efter fældningsarbejdet, men snart bliver afklippede grene og træstammer samlet ind, og når foråret og de grønne blade kommer, bliver området rigtig flot.
GP rydning 1”Vi glæder os over, at vi traf den rigtige beslutning om at få gjort noget ved boldbanen og vildnisset i det grønne område. Man kan allerede få en fornemmelse af, hvor flot det bliver. Det har åbnet området meget mere op, så beboerne igen får lyst til at bruge det. Vi ved, at flere har været utrygge over, at der har været så tilvokset, så man ikke rigtig har vidst, hvad eller hvem, der kunne gemme sig derinde. Det nytter ikke noget. Det er meget vigtigt for os, at alle føler sig trygge ved at færdes her i Gersagerparken, og oprydningen af det grønne område er en del af den indsats. Jeg glæder mig til sommer, hvor der forhåbentlig vil være glade beboere, der sidder og hygger sig sammen,” siger René Kloe, der er Gersagerparkens anden afdelingsbestyrelsesformand.