Portræt: Michael læser området

”Når området og aktørerne er kortlagt, kan vi sætte effektivt ind og stoppe de kriminelle”


Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Politiassistent Michael Engstrøm ved, hvad han skal se efter af tegn, når han er ude i marken eller er på patrulje. Han spotter de små tegn, markeringer og folks adfærd, som vi andre ikke lægger mærke til. Han taler med folk og arbejder sig ind i de kriminelles handlemønstre og hverdagsrutiner.
Alle disse forskellige ”brikker” og informationer samler han til et meget detaljeret kort, hvor alle personer og gerningssteder skrives ind på et fysisk kort over området.

Med det kort kan han og hans kollegaer hele tiden følge med i, hvad der rører sig i området, hvem der står bag kriminaliteten, hvem der er de rigtige bagmænd, og hvem der ”bare” er håndlangere, hvem der køber hash, hvornår på dagen kriminaliteten sker, hvor der handles med stoffer eller sker anden ulovlighed.
mikael politi 3”Så kan vi sætte ind og tage gerningsmændene, når de er i gang. Det er et effektivt værktøj, og det styrker vores sag imod de kriminelle, for jo konkret bevis, vi har, jo mindre kan de rende fra det. Det tager naturligvis tid at opbygge sådan et kort, men når først det er i gang, vokser det hurtigt. Det bliver også en måde at udveksle viden på mellem kollegaer, så alle kan have fingeren på pulsen, og vigtig viden kommer videre”, forklarer han.

Til låns i Greve Nord
Den helt særlige og meget analytiske måde at kortlægge og lave forbyggende politiarbejde på har han selv udviklet sammen med en kollega, og metoden har givet imponerende resultater i Ringsted, hvor Michael Engstrøm normalt arbejder.
Men indtil slut april er han udlånt til politikredsen i Greve, som en del af forebyggelsesenheden. Sammen med de andre lokalbetjente i området skal han være med til at sørge for, at borgerne føler sig trygge i området og holde ro og orden i Greve Nord.
”Noget af det, jeg brænder mest for i forebyggelsesarbejdet, er at få stoppet de unge, der er på vej ud i en kriminel løbebane. Vi skal have fat i dem og hjælpe dem på rette vej, inden de kommer for langt ud. Derfor er bekæmpelsen af hash og narkotika på gadeplan til unge noget af det, jeg og mine kollegaer arbejder meget imod. Vi går direkte imod gerningsmændene, og gør alt, hvad vi kan, for at ødelægge deres forretning. Det skal gøres besværligt, ildeset og risikofyldt at købe hash, for så er der færre unge, der har lyst til det,” forklarer Michael Engstrøm.

Han uddyber, at bekymringssamtaler med den unge og forældrene også er en vigtig del af forebyggelsesenhedens indsats for at få de unge, der er på vej ud ad en forkert vej, tilbage på sporet.
”Det gør en stor forskel, at forældrene inddrages. Mange af de unge, som vi tager i at ryge hash eller handle, har på ingen måde lyst til, at deres forældre skal vide det eller blive flove og sure. Derfor er samarbejde mellem politi, forældre, den unge og kommunen meget vigtigt,” påpeger Michael Engstrøm, der har arbejdet i politiet siden 2000 og blandt andet har været i specialpatruljen for bande- og rockerkriminalitet i otte år.
mikael politi 4
Mere synlighed og kaffe på gaden
Inden Michael Engstrøm vender tilbage til Ringsted, er en af hans opgaver bl.a., at påbegynde en kortlægning af kriminaliteten i Greve Nord på samme vis, som han har haft stor succes med i Ringsted. Den viden kan kollegaerne i nærstationen i Videnscenteret så arbejde videre med.
”Der skal flere tiltag til for igen at få ro på området fx i Gersagerparken. Beboerne ytrer et meget stort ønske om, at politiet skal være mere synlige og mere til stede i området. Det er helt klart forebyggende og giver tryghed. Men der er også andre ting, man selv som beboer kan gøre,” siger politiassistenten.

”Det handler også om, at beboerne skal tage deres område og gader tilbage. Det skal igen være naturligt at sætte sig ud på bænken med en kande kaffe og sludre med naboerne. Eller tage aftensmaden med ned på græsset i gården. Hvis der er borgere på de offentlige arealer, så er det heller ikke lige så interessant for de kriminelle at færdes eller handle der. Så er risikoen for at blive opdaget for stor. Så det er mange parter, der kan gøre noget for igen at få ro i boligområderne,” forklarer han.
mikael politi 1

Drengedrømmen der kom sent i gang
”Jeg har altid gerne ville beskytte de svage og er gået meget op i, hvad der er rigtigt og forkert. Så jeg har egentlig altid gået med en drøm om at blive politimand. Da jeg var 15 år, kontaktede jeg selv politiet og spurgte efter materiale om optagelsesprøven, så jeg kunne forberede mig,” fortæller Michael Engstrøm.

Alligevel skulle der gå en del år, før han blev uddannet politiassistent i 2000. Inden da arbejdede Michael Engstrøm en årrække som soldat og senere som sikkerhedsvagt i Falck.
Men tre måneder inden, han nåede aldersgrænsen for optagelse, besluttede han at søge ind – og den beslutning, har han aldrig fortrudt.
”Jeg er meget glad for at være politi! Man ser nogle helt andre sider af Danmark, og det er enormt givende at gøre den forskel. Jeg nyder, at ingen dage er ens, og at jeg kan bruge mig selv og mine kompetencer så meget i mit arbejde. Det er en fedt job,” slutter han.mikael politi 2