Forældrekurser under åben himmel


De næste måneder kommer undervisning og vejledning til at foregå udendørs på iPads

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det er vigtigt, at undervisningen og forældrenes lyst til at lære ikke går i stå, selvom forholdsreglerne ift. corona betyder, at man i Greve Nord Projektet ikke kan afholde forældrekurser, som man plejer.
Derfor søgte Greve Nord Projektet søgt TrygFondens Akutpulje om tilskud til indkøb af iPads, så undervisningen kan fortsætte på anden vis.

”Vi er meget glade for, at vi har fået bevilliget 36.000 kr. fra TrygFonden, så vi kan købe iPads. Det betyder, at vi kan genoptage undervisning, kurser og vejledning og fortsætte den udvikling, der er i gang. Formålet med forældrekurserne er jo. at styrke forældrenes kompetencer og viden, så de bedre kan tage aktivt del i samfundet og på arbejdsmarkedet.
Billede 1 Forældrekursus på iPad Greve Nord ProjektetGreve Nord Projektet har afholdt forældrekurser i flere år. Fremadrettet vil undervisningen foregå mere på iPads og med god afstand og ikke som tidligere rundt om bordet foran tavlen. ”Dialogen mellem deltagerne og os er den vigtigste. Så må vi bare tale højere, når vi skal sidde udenfor,” siger Gitte Henningsen fra Greve Nord Projektet. Arkivbillede fra kursus.

"Derfor er kurserne og vejledningen særligt nødvendig nu under og efter corona-krisen. Både fordi det bliver sværere at finde et job og fordi, der kommer mange vigtige informationer fra børnenes skoler og daginstitutioner om corona-tiltag og ændringer. Derfor er det vigtigt, at forældrene kan bruge Aula og andre informationsportaler,” fortæller Gitte Henningsen, der er vejleder i den boligsociale helhedsplan Greve Nord Projektet.
”Borgene, der deltager på vores hold, vil rigtig gerne lære. De kommer her frivilligt, fordi de gerne vil have mere viden om, hvordan samfundet og familielivet er i Danmark. Den motivation skal vi fastholde,” fortsætter hun.

Præcis hvornår og hvordan Greve Nord Projektet igen starter op med kurser, vejledning og aktiviteter er stadig uvist. Hold øje her på hjemmesiuden og Facebook, hvor vi løbende opdaterer.

Udendørs undervisning
De nye iPads er bestilt, og vejlederne glæder sig til snart at kunne invitere de forældrene tilbage til kurset.
”Det bliver jo på en helt anden måde, end vi er vant til. Normal sidder vi sammen om et bord og taler sammen og underviser ved tavlen, men nu bliver kurserne afholdt udendørs, og vi sidder med hver vores iPad. De dage, hvor det er dårligt vejr, må vi selvfølgelig rykke indenfor, men så bliver det stadig med stor afstand mellem os,” forklarer Khadija Al Mohammedi, der også underviser og vejleder i Greve Nord Projektet.
ny billedcollage2 juli 2016 webMålgruppen for forældrekurset er beboere i Greve Nord, der har børn i skolealderen. På kurset lærer forældrene om danske regler, krav, normer, rettigheder og muligheder, men også om rollen som forælder, børneopdragelse og de kulturelle forskelle der kan være mellem det danske samfund og andre. Vejlederne skal nu i gang med at sammensætte undervisningsmaterialet, så det kan bruges på iPads, hvor forældrene også får en mere aktiv rolle.

Med iPads kan der også vises film og undervisningsmateriale om de forskellige emner, der kan bruges som udgangspunkt for dialog mellem forældrene og vejlederne.

Digital selvstændiggørelse
Selvom det bliver en anderledes form for forældrekursus, giver de nyindkøbte iPads samtidig mulighed for at undervise i andre emner og færdigheder, som forældrene også på lang sigt har stor gavn af. Det kan fx være brugen af NEM-ID og e-boks.
En del af forældrene på kurset har et relativt begrænset dansk sprog og har svært ved at bruge de digitale systemer, som meget af kontakten med det offentlige er baseret på. De har derfor i høj grad været afhængige af deres børn og netværk eller vejledningen i Greve Nord Projektet, når de har skulle oprette CV på Joblog, læse brev på e-boks eller andet.
tryg”De nye iPads giver mulighed for, at forældrene kan blive mere selvstændige og lære at bruge systemerne ved selv at sidde med det. De skal lære at betale en regning i netbanken, bestille rejsekort og tjekke beskeder i Aula, mens vi er på sidelinjen til at hjælpe,” forklarer Gitte Henningsen og fortsætter:
”Når de først føler sig trygge ved de her simple ting, tør de også udforske mere uden at være afhængige af hjælp. Fx at bestille en tid hos lægen online eller søge oplysninger på kommunens og det offentliges hjemmesider. Ting de ellers ikke selv ville kunne.”

Tryk på den blå knap
Ud over til forældrekurserne skal de nye iPads også bruges i Greve Nord Projektets individuelle vejledninger af voksne og unge, når disse skal starte op igen efter corona-nedlukningen. Tidligere ville vejlederne og beboerne have siddet tæt ved siden af hinanden og sammen set på vejlederens computerskærm, hvis de fx skulle udfylde skemaer eller andet online. Men for at holde afstand må al vejledning nu foregå anderledes.
”Vi kan stadig sidde i samme rum med afstand og tale sammen og forklare, men hvis noget fx skal læses, bliver det på hver sin skærm og ved hver sin side af bordet. Eller vi kan guide og sige, ”så skal du trykke på den blå knap og indtaste dit telefonnummer” i stedet for at borgeren sidder ved siden af og bruger vores computer,” forklarer Khadija Al Mohammedi.

Præcis hvornår og hvordan Greve Nord Projektet igen starter op med kurser, vejledning og aktiviteter er stadig uvist. Hold øje her på hjemmesiuden og Facebook, hvor vi løbende opdaterer.