En ny og helt anden værktøjskasse til ejendomsfunktionærerne


Ejendomsfunktionærerne kommer ind hos mange beboere, og nogle gange møder de også beboere, der har det rigtig svært. Men hvad gør man i den situation?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Goddag det er Hans fra ejendomskontoret. Jeg skulle se på vandhanen?”
Det er et helt klassisk eksempel, som kunne være taget ud af ejendomsfunktionærernes hverdag, og som i langt de fleste tilfælde forløber helt som planlagt.
Men nogle gange opstår der situationer, hvor ejendomsfunktionærernes ”rutineopgaver” pludselig udvikler sig til slet ikke at være rutine.
For hvad gør man, hvis man kommer op til en beboer, der har en psykisk lidelse og måske har det rigtig skidt eller reagerer aggressivt? Eller som måske har isoleret sig fra omverdenen og lever i en lejlighed, der er tæt på sundhedsfaregrænsen? Og hvem kontakter man efterfølgende?
Det var nogle af de emner, der blev sat fokus på, da Greve Nord Projektet tirsdag afholdt temakursus for medarbejderne på ejendomskontorerne i de fire boligområder i Askerød, Gersagerparken og Gudekvartererne/Klyngen.
kursusfordrift2
En anden værktøjskasse

Ejendomsfunktionærerne har mange vigtige arbejdsopgaver både inde i lejlighederne og udendørs i boligområderne. Det betyder, at de kommer i kontakt med rigtig mange beboere og ser og hører rigtig mange ting. Desværre er det en fælles oplevelse fra de fire ejendomskontorer, at medarbejderne oplever flere og flere situationer, som de ikke er klædt på til at skulle håndtere. Dels fordi det ikke er en del af deres ”normale” arbejdsopgaver, og dels fordi situationerne har ændret sig.
Derfor har medarbejderne efterlyst mere viden og redskaber til, hvordan de skal tackle de nye situationer og de udfordringer det kan medfører, når beboere med psykiske lidelser eller andre udsatte beboere bor alene i de almene boliger. En anden og alternativ værktøjskasse end den med skuetrækkeren og vaterpasset.ejendomsfunktionaerEjendomsfunktionærerne vil gerne rustes bedre, så de kan yde den bedste service overfor beboerne og gøre deres arbejde, og samtidig vil de gerne kunne gå på arbejde og føle sig trygge, når de fx skal op og tjekke en vandhane eller et vindue, der skal udskiftes.
Derfor er et øget samarbejde med ejendomskontorernes personale en højt prioriteret indsats i det nye Greve Nord Projekt, som startede i efteråret 2016.
Indsatsen skal både hjælpe ejendomsfunktionærerne i deres dagligdag, men også understøtte den eksisterende indsats på området, så både de udsatte borgere selv, men også deres naboer får større trivsel i boligområdet og en rolig hverdag.

Gode råd fra mange parter
Tirsdag eftermiddag havde en række af medarbejderne fra ejendomskontorerne og lagt arbejdshandskerne, for for engangsskyld var det deres tur til at sidde ned og arbejde.
For at give ejendomsfunktionærerne et indblik i de mest udbredte psykiske lidelser eller andre udfordringer, som borgerne kan have, havde vi derfor inviteret en række faglige oplægsholdere.
Kim fra kampagnen EN AF OS fortalte sin meget personlige historie om sin egen rejse gennem psykisk sygdom med flere indlæggelser til i dag, hvor han har det godt. Han gav indblik i, hvordan det er at kæmpe med en psykisk lidelse, og hvordan omverdenen kan agere i mødet med den udsatte beboer bedst muligt. Hvordan undgår man at situationen spidser til, og hvad kan de forskellige parter gøre?
kursusfordrift1
Hvor skal man ringe hen?

En meget stor del af indsatsen omkring de udsatte beboere er også det løbende samarbejde med Greve Kommunes eksisterende indsats og tilbud. Fx er det vigtigt, at ejendomskontoret ved, hvem der er kontaktperson for borgerne, så de ved, hvem de skal kontakte, hvis der opstår en uhensigtsmæssig situation.
To af kommunens Støttekontaktpersoner fra Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) var derfor med for at fortælle om deres opsøgende arbejde, og en medarbejder fra Greve Kommunes Rådgiverteam, der fortalte om, hvilke tilbud og muligheder kommunen har ift. at hjælpe og støtte de udsatte borgere. Tilsammen gav de tre oplæg både gav ny viden, redskaber og en understregning af, at dialog og samarbejde er vigtigt og nødvendigt.
Kurset var et i rækken af flere kurser, og alle var enige om, at det er et rigtig godt forum og samarbejde, der er sat i gang. Der var mange spørgsmål og dialog omkring, hvad vi alle kan gøre for at skabe de bedste rammer og vilkår.
Udover at parterne kan dele viden og debattere de forskellige muligheder, så er det også her, de kan få sat ansigt på hinanden, så alle ved, hvem man skal kontakte.

Temaet for Bydelskonferencen
Indsatsen for borgere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere var også temaet for årets store Bydelskonference, hvor 65 fagfolk, lokalpolitikere, beboerrepræsentanter, eksperter m.m. var mødt op for sammen at debattere, hvordan parterne fremadrettet kan arbejde bedre sammen om udfordringerne.
Du kan læse mere om konferencen her
pic1


Sundhed skal være en naturlig del af vores hverdag


På Sundhedsdagen kunne beboerne få inspiration til, hvordan de kan få en sundere livsstil i hverdagen, uden at det behøver blive kedeligt eller tidskrævende

Af Sarah Ziegler Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Løftede pegefingre og dårlig samvittighed er ikke nødvendigvis vejen til et sundere liv. Det er vigtigere, at sundhed bliver en helt almindelig del af din hverdag.
Hvis du hele tiden skal gå og minde dig selv om, at det er vigtigt at være sund, og at du bør gøre dit eller ikke bør gøre dat, så kan en sund livsstil meget hurtigt blive en sur pligt, som man går død i. Derfor handler det om at gøre en sundere livsstil til en del af dagligdagen, så det sker helt uden, at man nødvendigvis tænker så meget over det.

Sundhed handler om at have det godt
Ved årets store Sundhedsdag i Greve Nord var der derfor maser af gode råd og inspiration til, hvordan man meget let kan få et sundere liv. Fx ved at bytte nogle af madvarerene ud med de grovere udgaver, skære ned på sukkerindtagelsen og få bevæget kroppen. For sundhed handler også om, at man skal have det godt. Ikke kun i kroppen, men helt generelt.

Previous ◁ | ▷ Next

Café Ask var omdannet til en stor sundhedsmesse, hvor der var boder med forskelig information, smagsprøver, gode råd, vejledning og bl.a. mulighed for at få målt fx lungefunktion, blodsukker og blodtryk. Man kunne også få testet sin viden om forskellige former for sundhed i quizzerne, og fx kom det nok bag på mange, at letmælk faktisk indeholder lige så mange kalorier som cola pr. 100 gram.

Op og ned til 5. sal
Greves borgmester Pernille Beckmann åbnede Sundhedsdagen, og hun fortalte, hvordan hun selv kan have svært ved at følge alle de sunde råd, når hun har travlt som borgmester.
”Det er ikke altid lige let at nå at få de sunde måltider med masser af grønt, når man er så meget på farten. Men derfor har jeg fundet andre måder at gøre dagen sundere. Fx tager jeg trappen op og ned mange gange til 5. sal, hvor jeg har kontor på Rådhuset. Det er god motion i stedet for at tage elevatoren. Det handler om at finde de sunde alternativer, der passer ind i ens egen hverdag,” sagde hun.
Previous ◁ | ▷ Next

Sundhedsdagen er en dag for alle borgere i hele Greve Kommune, og borgmesteren glædede sig over, at der endnu en gang var mødt mange mennesker op.
”Det er en rigtig god og meget vigtig dag, fordi man kan komme og få ny inspiration og få tjekket, om alt er, som det skal være. Det er ikke altid, man lige husker at bestille tid hos lægen til blodtryk eller andet, men så kan man komme og få det gjort her, mens man hygger sig med naboen. I Greve Kommune vil vi meget gerne have sunde borgere, og derfor synes jeg, at det er en rigtig god idé, fordi der kommer så mange forskellige borgere på denne dag,” forklarer hun.

Tre veninder på sundhedstur
I løbet af eftermiddagen blev Café Ask fyldt med Greve-borgere, der gerne ville finde en god vej til en sundere livsstil. Tre af dem var Birthe, Anneli og Winifred fra Greve Nord. De tre veninder havde læst om Sundhedsdagen i avisen og blev enige om at tage forbi.
IMG 4265
”Jeg har været til Sundhedsdagen flere gange før, og jeg synes, at det er en god idé med sådan en dag her. Hvis man fx ikke selv får tjekket sit blodsukker eller målt sit blodtryk, så er det en god mulighed for at gøre det her tæt på hjem. Nu er vi lidt op i årene, men det er jo også vigtigt at holde styr på, når man er yngre end os. Og ellers er der jo også mange andre ting, man kan blive klogere på. Jeg synes bestemt, at det er et besøg værd, og vi kommer da igen næste år” sagde Birthe yderst til venstre.
”Ja, nu tager man jo ikke ligefrem til lægen, medmindre der er noget galt. Så det er da dejligt, at man kan komme her og få styr på, at alt er, som det skal være. Det er lettere og hurtigere, for man kan få tjekket flere ting samtidig, og så kan man jo tage det i opløbet, hvis der skulle være noget, der skal passes ekstra på. Det er et godt tilbud, synes jeg,” istemmer Winifred yderst til venstre, inden de tre veninder gik videre. De skulle nemlig hen og have målt deres lungefunktion, og de var ret spændte på, hvis der var bedst.

UV-perler og hummus
Det er Greve Nord Projektet der afholder Sundhedsdagen i samarbejde med en række af de lokale patientforeninger, en række frivillige, Hundige Kirke, Greve Bibliotek, Greve Produktionsskole, Greve Kommunes Sundhedspleje m.fl. De besøgende kunne derfor både få lækre smagsprøver, lave UV-solarmbånd, få gode råd om tandsundhed, høre KOL-koret underholde og meget mere.

”Vi vil jo så gerne vise folk, at det ikke er trist og kedeligt at leve sundere. Man behøver ikke sige nej til alt det sjove og leve af kål og bønner. Og det er jo langt fra alle, der har tid til at svede i et motionscenter flere timer om dagen. Derfor gør vi meget ud af, at det skal være en dag, hvor helt almindelige mennesker som du og jeg kan få inspiration til, hvordan sundhed også kan passes ind i deres hverdag. Alle kan leve sundere, hvis man ændre små ting,” sagde Suzanne Magelund, der er aktivitetskoordinator i Greve Nord Projektet, og som selv underviser på motionshold. kogeboeger
”Og i øvrigt kan man sagtens lave nogle rigtig lækre retter med både kål og bønner. Det kan folk læse meget mere om ovre i de sunde kogebøger”, grinede hun.


Stor fodboldturnering skal samle områdets børn og unge


En ny stor fodboldturnering i Greve Nord bliver udgangspunktet for en hyggelig og sjov dag, hvor områdets unge kan mødes og spille bold og mødes på tværs

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

D. 13. maj bliver ValHallen samlestedet for en masse fodboldglade børn og deres heppende familier. Hundige Boldklub og den boligsociale indsats Greve Nord Projektet er gået sammen for at lave en stor fodboldturnering for alle børn og unge i alderen 6-16 år.
”Vi vil gerne lave en dejlig lørdag for alle børnene og de unge i området, hvor de kan komme og have det sjovt sammen med kammeraterne, uden at det koster noget. Vi håber naturligvis også, at deres forældre, søskende og venner vil komme og være med til at heppe, så vi kan lave en helt festdag ud af det,” siger Jan Holst Andersen, der er formand i Hundige Boldklub.

Martin Stærk Hansen, der er børne- og ungemedarbejder i Greve Nord Projektet, forklarer, at en fodboldturnering på tværs af boligområderne er en god måde at samle børnene og de unge på.
”Vi vil gerne være med til at ryste børnene og de unge mere sammen, så de kan møde hinanden over en sjov aktivitet. Der bor mange børn i de almene boligområder her, og sådan et arrangement er en god måde at samle hele bydelen,” siger han.
opslagFodbold samler
Jan Holst Andersen har været tilknyttet boldklubben i mange år, og han fortæller, at netop boldspil er en god måde at samle børn og unge.
”Det er en sjov og hyggelig ting at mødes om, og man kan altid spille bold, selvom man ikke kender hinanden så godt. Det bliver en fælles leg, som man også har at tale om bagefter. Det er desværre blevet ret udbredt, at børn og unge sidder med hver deres telefon og ikke leger rigtigt sammen. Det giver fodbold og turneringen her en oplagt mulighed for, og samtidig er det jo sundt for os alle at komme ud og bevæge os,” forklarer han.

Ved fodboldturneringen d. 13. maj skal børnene og de unge tilmelde sig som et hold, og der vil være fine sponsorerede præmier til vinderne af hver aldersgruppe.
Billede 1 Fodboldturnering i Greve Nord Greve Nord Projektet og Hundige BoldklubSom en vigtig del af fodboldturneringen er også DIF get2sport, som Hundige Boldklub officielt blev en del af i 2016. Get2sport donerer præmier m.m. til fodboldturneringen.
”Vi vil meget gerne støtte op om fodboldturneringen i Greve Nord, fordi det er et rigtig godt initiativ for en masse børn og unge, der får muligheden for at opleve glæden ved at spille bold. Hundige Boldklub er netop blevet get2sport klub for at styrke klubbens eksisterende rummelighed endnu mere. Derfor vil vi gerne hjælpe til at lokalområdets børn og unge i højere grad får indsigt og lyst til at blive en del af fællesskabet i og omkring Hundige Boldklub. Også de børn og familier, der måske ellers ikke ville opsøge klubben”, siger Lars Kruse, der er konsulent i DIF get2sport.

Samarbejde for børnene
”Det er helt gratis at være med, for vi vil gerne lave en god og sjov dag for de børn og unge, der har lyst til at være med. Der er ikke nogen, der skal være afholdt fordi, det koster penge. De skal bare have en dejlig dag, som de kan se tilbage på og glæde sig over,” fortæller Martin Stærk Hansen.
Fodboldturneringen er åben for alle, og at man ikke behøver spille hverken i Hundige Boldklub eller nogen anden fodboldklub for at være med.
”Det er jo også en måde for de unge at prøve sig selv af og se, om det er noget, de kunne tænke sig at blive en del af,” forklarer Jan Holst Andersen.
Billede 2 Fodboldturnering i Greve Nord Greve Nord Projektet og Hundige BoldklubFodboldturneringen er en del af et større, løbende samarbejde mellem Hundige Boldklub og Greve Nord Projektet. Formålet er at kunne bruge hinandens viden og muligheder til dels at hjælpe nogle af de børn og unge i gang, der gerne vil gå til fodbold, men også sammen at støtte op om de børn og familier, der ikke har så mange ressourcer eller oplever udfordringer i hverdagen. Her kan der være store fordele i at foreningslivet, boligorganisationerne m.fl. arbejder sammen for at støtte både børnene og familierne.

Vil du spille med?
Fodboldturneringen afholdes d. 13. maj kl. 10-18 i ValHallen, Hedelunden 2, 2670 Greve. Det er helt gratis at spille med, og man kan deltage, hvis man er mellem 6 og 16 år. Man skal tilmelde sig som hold på max 5 deltagere, og det er vigtigt, at man tilmelder sig før selve turneringen, for der er kun plads til et vist antal hold.
Man kan tilmelde sig til Jan fra Hundige Boldklub på: 40 30 11 11 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Eller Martin fra Greve Nord projektet på: 60 35 46 77 / Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Pladserne fordeles efter først til mølle, så det er bare om at få meldt sig selv og sit hold til. Du kan læse mere på www.grevenord.dk.


John er blevet 14,5 år yngre


På 60 dage er tiden gået baglæns for John. Han er blevet 14,5 år yngre og knap 8 kg. lettere

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Da vi mødte John Paulsen fra Gersagerparken første gang i slutningen af januar, var der en stor uoverensstemmelse mellem den alder, der står på hans fødselsattest, og den alder som hans reelt krop var. Ifølge dåbsattesten skulle John være 65 år, men hans krop var hele 71,5 år ifølge bodyage-målingen.
Nu, 60 dage senere, er der stadig uoverensstemmelse. Men på den positive måde. John er stadig 65 år gammel, men bodyage-målingen viser nu, at hans krop kun er 57 år.
I løbet af de seneste 60 dage, er John altså blevet 14,5 år yngre.
John Paulsen aktiv 2”Jeg er helt vildt glad for det resultat. Det er godt nok dejligt. Jeg må indrømme, at jeg faktisk er lidt stolt af mig selv,” griner John.

Og det har han også kun al grund til at være. Efter at John i slutningen af januar startede på 60 dage.dk udfordringen har han smidt 7,5 kg., er blevet stærkere, er blevet lettere, har fået meget mere energi og ikke mindst er han blevet meget gladere og sundere.
”Det er fantastisk. Jeg kan jo mærke, hvordan jeg har fået meget mere overskud, og at jeg er mere glad i hverdagen. Ikke nok med at jeg kan se på mit tøj og vægten, at jeg har tabt mig, men jeg kan også mærke en tydelig forskel på, hvad jeg kan,” siger John og fortsætter:
”Eksempelvis når jeg cykler. Jeg har fået mine muskler tilbage, så det går væsentligt hurtigere, og jeg bliver ikke forpustet. Eller når jeg arbejder oppe i sommerhuset.”
john vægttab
Johns mål var at tabe 10 kg., på de 60 dage. Når han stiger op på vægten, er der røget næsten 8 kg., men til gengæld har han også fået en del mere muskelmasse, hvilket vejer mere end fedt. Så hvor meget fedt John reelt har tabt, ved han ikke præcist. Men han kan mærke, at han er blevet stærkere.
john golf”Jeg var ude og spille golf forleden. Og der kunne jeg virkelig mærke, at der var kommet mere styrke i armene. Jeg slog bolden 10-15 meter længere, end jeg har kunnet i mange år. Den fløj derud af, og jeg blev faktisk helt overrasket selv,” smiler han.

 

 

Du kan læse om første gang vi mødte John Paulsen her
Du kan også læse om vores halv-vejs-besøg hos John her

Nr. 3 af 1696
John har været en del af den store sundhedskampgane 60 dage.dk, der blev sat i gang d. 23. januar. I alt har 1696 deltagere været en del af kampagnen, der går ud på at blive sundere, tabe sig og få et mere sundt liv. Deltagernes mål har været individuelle, og det har været op til hver enkelt at holde trit med, hvad de spiste, kontra hvor meget de motionerede. Ved hjælp af daglige indrapporteringer har deltagerne via et pointsystem kunne se og regulere, hvor meget de skulle motionere og bevæge sig, hvis de gerne ville tabe sig. Også i dette store pointregnskab har John imponeret.
john nbHan er blevet nummer 3 ud af alle 1696 deltagere.

”Man bliver da glad og stolt, når man kan se, at man er i toppen. Jeg har jo stadig mit konkurrencegen fra min tid på hockylandsholdet, så jeg har da også givet den en ekstra skalle, da jeg kunne se, at jeg nærmede mig toppen,” siger John, der også har taget den sunde mad og motionen med på ferierne.
Både da han og Inge var på ferie i Tyrkiet, har han cyklet op og ned af bjergene, og for nyligt i Rom, hvor gaderne blev travet tynde og de mange trapper blev besteget op til flere gange.
”Jeg kunne jo lige så godt udnytte, at vi var på spændende nye steder, hvor der var mulighed for at få ekstra gang i benene,” siger han.

Jeg fortsætter!
Johns mål er at nå ned på 85 kg. Så der er lige omkring 6 kg. endnu.
”Og de skal nok komme af også,” garanterer John, der bestemt ikke har planer om at stoppe med sin træning og den sunde livsstil bare fordi, de 60 dage er gået.
Racercyklen er blevet støvet af og er kommet med op i sommerhuset, så der kan blive kørt nogle kilometer i det smukke landskab, og cykelturen til træningscenteret bliver udvidet med større og større omveje for at få de ekstra kilometer i benene.
John Paulsen aktiv 6

Kæmpe motivation
”Det er den bedste beslutning, jeg har taget i lang tid. Jeg er så glad for, at jeg tilmeldte mig kampagnen. Det har været en kæmpe motivation for mig, at jeg har kunnet bruge point-
systemet, men også fordi det har forpligtet på en anden måde. Det har uden tvivl været afgørende for, at jeg er nået så langt, så jeg vil kun anbefale andre at tilmelde sig næste år. Det gør jeg i hvert fald,” fastslår han.

Også Greve Nord Projektets artikler har givet John en kærlig forpligtelse.
”Folk her i Gersagerparken har jo læst om det, og de har spurgt meget ind til det. Både folk jeg kender i forvejen, men også folk jeg ikke har talt med før. Så de har holdt mig op på det, og det vil jeg gerne sige tak for. Det har glædet mig meget,” siger han.

Coach Inge – verdens bedste
john og ingeUdover at det er John, der har trampet i pedalerne, svedt til træning og takket nej til det ekstra stykke chokolade, så er der en anden, der har haft en stor indflydelse på Johns fine resultater: Hans kone Inge.
”Hun har været en kæmpe støtte, og jeg havde ikke kunnet gøre det, hvis ikke hun havde bakket mig så meget op. Men hun har også været efter mig. Hun har været min coach, så hun har både heppet, men også presset mig, hvis jeg lige var lidt doven en dag. Hun er uundværlig på alle måder,” fastslår han.

Du kan læse om første gang vi mødte John Paulsen her
Du kan også læse om vores halv-vejs-besøg hos John her


Har du nogle gode ting til 'genBrug for alle' centralen?


Vi har brug for DIN hjælp til at få fyldt 'genBrug for alle', så vi kan slå dørene op i efteråret

I 'genBrug for alle' i Gersagerparken 49 kan man komme og aflevere brugbare ting, som man ikke længere bruger, og som andre derfor kan få gavn af.

Vi tager meget gerne imod:
- Legetøj, spil og børnebøger
- Køkkenudstyr
- Tøj (rent og brugbart)
- Elektronik og belysning (funktionelt)
- Sengetøj, håndklæder og gardiner (rent)
- Små møbler man selv kan bære
- Andre brugbare ting
ubegraenset tidHer kan du aflevere dine ting:
Der er åbent for aflevering hver tirsdag fra kl. 12-16 i ’genBrug for alle’ i Gersagerparken 49 samt alle hverdage i dagtimerne på vores tre kontorer:
• Gersagerparken 71
• Aktivitetshuset i Askerød, Digehuset 9
• Beboerhuset i Thors Kvarter 62
Det er en god idé at lave en aftale inden du kommer forbi. Kontakt Suzanne på tlf. 60 35 46 67 for at lave en aftale.

Vi kan også tilbyde at komme og hente dine brugte ting på din adresse, hvis du ikke selv har mulighed for at aflevere.
Kontakt Lars på tlf. 24 47 59 20 for at lave en aftale om afhentning.

Følg med i 'genBrug for alle'
Der kommer mere information, åbningstider m.m. for 'genBrug for alle' i løbet af foråret, så husk at holde øje med Greve Nord Projektets hjemmeside, facebook og nyhedsbrev

'genBrug for alle' er et samarbejde mellem frivillige, PPV i Greve Kommune og Greve Nord Projektet
rammen


Vellykket Bydelskonference:
Der skal være plads til alle i de almene boligområder


På årets store Bydelskonference i Greve Nord blev der sat fokus på beboere med psykiske lidelser og andre udsatte beboere, der bor i de almene boligområder

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En af grundværdierne i de almene boliger er, at der skal være plads til alle beboere, og dermed også beboere, der af den ene eller anden årsag er udsatte. Men det er desværre ikke altid problemløst, når udsatte beboere med fx psykiske lidelser bor alene.
Det kan have alvorlige konsekvenser for beboeren selv, der i yderste tilfælde kan risikere at blive sat ud af sin bolig. Men også for naboerne og ejendomsfunktionærerne, der er i kontakt med beboeren, kan der opstå store udfordringer og utryghed.

Previous ◁ | ▷ Next

På Bydelskonferencen lørdag d. 11. marts blev både fagfolk, politikere, borgere og eksperter derfor enige om, at det er vigtigt, at vi arbejder sammen om at løse udfordringerne.
”Når en borger med psykiske lidelser bor i et alment boligområde, kan det skabe udfordringer, både for beboeren selv, men også for naboerne og de ansatte i boligområderne. Vores ejendomsledere er stolte af boligområdernes rummelighed, men har samtidig brug for viden, redskaber og samarbejdsmuligheder til at skabe de bedst mulige vilkår for både beboere og deres ansatte. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder bredt og bruger hinandens styrker og handlemuligheder. Her kan den boligsociale indsats spille en stor rolle ved involvere civilsamfundet, skabe dialog og opmærksomhed og iværksætte konkrete tiltag, der supplerer og skaber sammenhæng mellem kommunens og boligorganisationernes indsats forklarer Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i den boligsociale indsats i området, Greve Nord Projektet.

Alle ønsker samarbejde

Bydelskonferencen blev afholdt af Greve Nord Projektet i tæt samarbejde med Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) i Greve Kommune og ejendomslederne fra helhedsplanens fire boligorganisationer, Greve Boligselskab, SYB-BO, BS61 og VA, og der var stor opbakning.
pic1
65 fagfolk, lokalpolitikere, beboer-
repræsentanter, eksperter m.m. var mødt op for sammen at debattere, hvordan parterne fremadrettet kan arbejde bedre sammen.

”De seneste år er antallet af udsatte beboere, der flytter ind i de almene boligområder vokset. Det er vigtigt, at vi håndterer opgaven sammen. En borgers lidelser og sygdom kan gå ud over borgeren selv, men også naboerne og omgivelserne, og derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om tingene. I Greve Kommune har vi allerede en omfattende psykiatripolitik, der har fokus på at skabe bedre vilkår for vores borgere med psykiske lidelser. Men man kan altid blive bedre, og derfor er jeg meget glad for de input, vi får her”, siger Greves borgmester Pernille Beckmann, der åbnede konferencen.

Helle H. Hansen er leder i PPV i Greve Kommune, og hun glæder sig over, hvordan alle deltagerne viste stort engagement.
”Jeg oplevede, at alle var klar over, at det er en fælles opgave, og at alle tager ansvar for, hvordan de selv kan bidrage. Både de professionelle, der kan samarbejde på tværs af faggrupper og beboerne, der kan blive bedre til at lægge mærke til deres naboers trivsel. Det var en rigtig god konference, og jeg tror på, at folk vil holde fast i løfterne om samarbejde, forklarer hun.

Cand. kost

Som udgangspunkt for debatten bestod konferencen af en række faglige oplæg. Årets tema er bl.a. valgt, fordi ejendomslederne på områdets fire ejendomskontorer i stigende grad oplever udfordringer i deres hverdag i deres møde med de mest udsatte beboere. I deres oplæg fortalte de om nogle af de ubehagelige situationer, de og deres medarbejdere oplever, og de bad politikere og kommune om hjælp til at blive bedre klædt på til de nye arbejdsopgaver og et mere effektivt samarbejde til gavn for alle parter.
”Vi er ikke klædt på til de nye udfordringer. Vi er ikke psykologer, vi er cand. kost. Det er ikke fordi, vi vil vide, hvad beboeren fejler, men vi vil meget gerne have et system, der viser, at vi skal være ekstra opmærksomme på en beboer, så vi kan hjælpe og være forberedt,” forklarede de.

Du kan se hele oplægget fra de fire ejendomsledere her (åbner i pdf)

Det glæder også beboerne, at der var afsat en hel dag til emnet.
”Jeg er meget glad for dagens tema, for det et meget vigtigt emne. Desværre opdager vi ofte først, hvor slemt det i nogle tilfælde står til, når det er for sent. Vi vil meget gerne være bedre til at forebygge og skabe bedre vilkår både for beboeren selv, naboerne og vores ejendomsfunktionærer. De har behov for redskaber, så de kan støtte og hjælpe de udsatte beboere. Den store deltagelse i dag viser, at alle parter vil samarbejde, og det glæder jeg mig til,” siger René Kloe, der er afdelingsbestyrelsesformand i Gersagerparken Greve Boligselskab.

En vævefejl i badehætten

Gitte Nyberg er en af de udsatte beboere, der blev talt om på konferencen. Hun har fået diagnosen bilpolar lidelse, eller som hun selv siger det: ”Jeg har en vævefejl i badehætten”.
Hun er ikke beboer her i Greve Nord, men var med på konferencen som ambassadør for kampagnen EN AF OS, der arbejder på at afstigamtisere folk med psykiske lidelser og vise, at det langt er alle, der har en psykisk lidelse eller diagnose, der er farlige. Gitte, der er 55 år og har fire børn, fortalte en meget rørende beretning om sit eget liv som bipolar, og hendes ærlighed og ligefremhed fik mange af deltagerne til at sidde måbende og med gåsehud. Hun fortalt bl.a. om, hvordan hun i sine maniske perioder var fuldkommen flyvende og kunne klare hele verden, mens hun i andre perioder var så langt nede i kulkælderen, at hun flere gange har været tæt på at tage sit eget liv.
Det er i dag 15 år siden, at Gitte har haft sit sidste rigtigt store udsving, for siden har hun fået den hjælp og medicin, det kræver at holde hendes lidelse i ave, så hun kan fungere. Men hun kæmper stadig hårdt i perioder, og det har kostet hende uoverskuelig meget både personligt, økonomisk og følelsesmæssigt, inden hun nåede dertil, hvor hun så sin lidelse i øjnene og takkede ja til at få hjælp. Hun har bl.a. været indlagt flere gange, har ikke været i stand til at være den mor for sine børn, som hun gerne ville, har oparbejdet en meget stor økonomisk gæld m.m.
Indtil den dag hun accepterede, at hun havde behov for hjælp, påbegyndte sin medicin og begyndte at lære at leve et nyt liv med sin lidelse og den støtte den kræver – og ikke mod sin lidelse.
”Jeg bliver aldrig rask. Men jeg er velfungerende syg. Det tog mig mange år, men jeg tog en beslutning. Jeg sagde til min lidelse: Jeg kommer aldrig af med dig. Så skal vi ikke lade være med at slås? Skal vi ikke i stedet være gode venner? Og det virkede. I dag er den en del af mig, som jeg lever med, og jeg har det godt. Men det er stadig en kamp,” siger hun.

Du kan oplægget fra EN AF OS workshoppen her (åbner i pdf)

Eksperterne understreger
Både Psykiatrifonden og BL – Danmarks Almene boliger har arbejdet meget med netop dette emne, og I begge organisationernes oplæg blev det understreget, hvor essentielt samarbejdet er.
”Det er glædeligt, at alle parter ønsker at hjælpe på den bedst mulige måde. Det er vigtigt med konkrete redskaber, hvor de relevante parter som fx kommune, region, boligorganisation, politi, psykiatrien m.fl. bidrager til bedre dialog og samarbejde, som fremmer en reel forankring. Det er godt med god intention, men vi skal også udvikle redskaber, som sikrer, at intentionerne bliver til virkelighed. Det kan derfor også være relevant at se på, om der er lovgivning, som skaber barrierer for de gode løsninger, for det er vigtigt, at alle almene beboere trives,” påpeger chefrådgiver i BL, Natalia Rogaczewska.

Du kan se hele oplægget fra Psykiatrifonden her (åbner i pdf)

Du kan se hele oplægget fra BL – Danmarks Almene Boliger her
(åbner i pdf)

Hvad kan DU gøre?
Som en del af konferencen var der også indlagt en workshop, hvor deltagerne på tværs af faggrupper og baggrund skulle debattere og tale om løsningsforslag.

Du kan se den samlede oversigt over besvarelserne her
(åbner i pdf)

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2017

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her