Laura kan hjælpe med budgettet


Hvis beboerne i Askerød har problemer med at få betalt husleje, fordi pengene ikke rækker, kan de besøge Laura Lorentzen

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Hvis det kniber med at få indtægterne til at dække udgifterne, og man som beboere i Askerød derfor kan have svært ved at få betalt sin husleje, så kan man komme ned og få vejledning af den nye økonomiske beboerrådgiver Laura Lorentzen.

Laura er ansat af BO-VEST, og hun sidder hver 2. tirsdag (i de lige uger) i Aktivitetshuset i Askerød. Her kan beboerne komme forbi, hvis de har problemer med at betale husleje eller har behov for hjælp til at sætte et holdbart budget sammen.
Laura BO VEST
”Jeg er her for at hjælpe, hvis nogen har økonomiske problemer. Forstået på den måde, at jeg jo naturligvis ikke kan betale deres husleje for dem, men jeg kan hjælpe med at lave et budget og rydde op i udgifter m.m., så der i fremtiden kommer mere styr på økonomien,” forklarer Laura, og fortsætter:
”Nogle gange kan det være rigtig svært selv at skulle finde hoved og hale i det hele, og folk mister overblikket. Og så bliver det endnu mere uoverskueligt at holde styr på regninger, der skal betales, hvis pengene ikke slår til. Og så vil jeg meget gerne hjælpe”.

Det er kun beboerne i Askerød, der kan få gavn af Lauras hjælp. Hvis du bor i Gudekvartererne eller Klyngen kan du også få hjælp. Se mere her

Vi kigger på det sammen

Beboerne kan komme forbi Aktivitetshuset tirsdag i de lige uger mellem kl. 9-15, men det er ikke sikkert, at Laura sidder ved skrivebordet.
”Det kan også være, at jeg er ude og dele nogle breve ud eller er ude til en samtale med en anden beboer,” forklarer hun.øko vejledning
Derfor anbefaler Laura, at man ringer eller mailer og aftaler en tid på forhånd, så det passer ind i beboerens skema. Det er nemlig vigtigt for Laura, at der er stor fleksibilitet ift. tider, hvor hun kan mødes med beboerne, men også hvor. Enten kan beboeren komme ned på ejendomskontoret, eller også kan Laura komme hjem til dem.
”Det er helt op til folk, hvad de føler sig mest trygge og komfortable ved. Der er nogen, der synes, at det er rarest, at jeg kommer til dem, mens andre helst vil komme her. Hovedsagen er, at de stoler på mig, og så kigger vi på budgetterne og sagerne sammen, og finder en løsning”, siger Laura.
De dage hvor hun ikke er i Askerød, kan man altid ringe til hende eller skrive en mail, så kan hun også hjælpe den vej.

Et fantastisk arbejde

Laura er lige startet som økonomisk beboerrådgiver i BO-VEST, men hun har de seneste otte år arbejdet i Københavns Kommune som sagsbehandler og boligrådgiver. Så hun har helt styr på tal, budgetter, love, paragraffer m.m. Men for hende bliver de ting kun interessante at arbejde med, fordi det er i forbindelse med mennesker.
”Jeg synes, at jeg har et fantastisk arbejde. Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med mennesker og møde mange forskellige folk i mit arbejde. Jeg vil rigtig gerne hjælpe folk og bidrage med det, som jeg kan, for at de skal få en bedre hverdag og undgå alle de problemer, der følger med både i den virkelig verden, men også rent følelsesmæssigt, når man ikke kan betale sine regninger, og der kommer rykkere,” siger hun og fortsætter:
”Derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at komme mere ud i Askerød og møde folk. Jeg vil gerne være et kendt ansigt herude, for det betyder også, at folk godt tør komme til mig, hvis de har nogle problemer. Det kræver meget tillid at komme og blotte sine regninger og økonomiske udfordringer for en vildt fremmed. Derfor vil jeg gerne dem, at de kan stole på mig, og at jeg gerne vil hjælpe”.

Du kan altid ringe til Laura på telefon: 60 35 46 63 eller sende hende en mail på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det er kun beboerne i Askerød, der kan få gavn af Lauras hjælp. Hvis du bor i Gudekvartererne eller Klyngen kan du også få hjælp. Se mere her


Mere rådgivning til forældre i Greve Nord


Et ny række kursustilbud skal give forældrene i Greve Nord værktøjer til at skabe et gladere familieliv og integrere dem mere i samfundet

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Selvom man har de bedste ambitioner, kan det nogle gange være gavnligt med et ekstra sæt værktøjer og gode råd til, hvordan man kan få en bedre hverdag i familien.

Derfor inviterer Greve Nord Projektet i første omgang alle interesserede mødre fra Greve Nord med på et gratis kursus, hvor de kan få råd og vejledning til, hvordan de bliver en aktiv medborger i det danske samfund, hvordan de bedre kan støtte og hjælpe deres børn, undgå konflikter i hjemmet og blive en gladere familie.
IP undervisning 2 WEB
”Det kan være svært at være den støtte og hjælp for sine børn, som man gerne vil, hvis man ikke selv har indsigten og forståelsen for, hvordan det danske samfund fungerer. Det gælder både ift. børneopdragelse og samværet i familien, men også i samarbejdet med skolen og daginstitutionerne. Der er mange forskellige situationer. Derfor er det vigtigt, at mødrene bliver klædt bedre på til selv at blive en aktiv del af samfundet, så de kan hjælpe deres børn og blive gode rollemodeller,” siger familievejleder i Greve Nord Projektet, Gitte Henningsen.

Tilbud til både mor og far

Kurset starter d. 27. februar, og hver mandag og onsdag formiddag vil der være undervisning, gruppeøvelser og fælles debat og refleksion, hvor mødrene kan udveksle erfaringer og fortælle, hvad der virker for dem, og hvordan de kan bruge den nye viden i hverdagen i familien.

Målgruppen for kurset er kvinder med børn mellem 0-18 år, og efter de tre måneders kursus har mødrene fået en ”værktøjskasse” med ny viden og redskaber til at blive aktive medborgere og skabe mere trivsel i familien. Det vil være IMG 1751 SmallGreve Nord Projektets egne vejledere og koordinator, der suppleret af fagfolk og oplægsholdere udefra, skal rådgive og forklarer.
Kurset er i første omgang henvendt til kvinderne, men i løbet af foråret starter der også et særskilt tilbud for fædrene og et samlet kursus for begge forældre. Ligeledes vil der i løbet af året blive inviteret til en række temaaftener, hvor kendte oplægsholdere vil komme og give gode råd til fx børneopdragelse, kommunikation i familien, vigtigheden i en sund hverdag m.m. En række forskellige emner, der tager udgangspunkt i trivsel i familien for både forældre, børn og unge.

Forældreansvar i fokus

De nye kurser er en del af den helhedsorienterede indsats, som Greve Nord Projektet har igangsat sammen med den nye helhedsplan, der startede i efteråret 2016, og som specifikt har forebyggelse og forældreansvar på programmet. Indsatsen skal styrke de beboere, der af forskellige årsager har behov for en ekstra håndsrækning for at kunne være de forældre, de gerne vil og har ansvar for at være overfor deres børn.
”Vi oplever, at forældrene rigtig gerne vil lære mere og have ny viden, så de kan hjælpe deres børn bedre. De efterspørger ofte nye kurser og mere vejledning, og de deltager meget aktivt med spørgsmål og erfaringer, når de er med. Det engagement og udvikling vil vi naturligvis gerne støtte op om, så derfor er netop forældrekurser og familietrivsel et af vores helt store fokuspunkter i denne helhedsplan,” fortæller Hanne Sanderhoff Degn, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Fælles erfaringer

I Greve Nord Projektet har man gennem de seneste to helhedsplaner erfaret, at det i vid udstrækning er de samme udfordringer og problemstillinger, som forældrene døjer med, og derfor giver det rigtig god mening at samle forældrene til fælles kurser og temadage.
Her kan forældrene nemlig ikke kun få ny viden fra oplægsholderne og Projektets vejledere, men også bruge hinanden som sparing til erfaringsudveksling.
Kursus trivsel og medborgerskab
”Det har jo stor betydning, at man kan se, at man ikke er den eneste, der har visse udfordringer, men at naboen også oplever, at det kan være svært. Så forsvinder eventuelle tabuer, og det bliver meget lettere at komme i gang med at tage de nye råd og vaner til sig,” forklarer Gitte Henningsen, der ved siden af fællesundervisningen også skal have individuelle vejledningssamtaler med kvinderne.

Effektivt samarbejde

En del af deltagerne til de kommende kurser har allerede kontakt til Greve Nord Projektet, men det er vigtigt også at komme ud til de beboere, som Projektet ikke tidligere har været i kontakt med.
beboereDerfor er det gode samarbejde med fx kommunes mange aktører, de lokale skoler, dagsinstitutioner og fritids- og foreningslivet en vigtig faktor, når der skal inviteres og informeres.

”Det er vigtigt, at vi også når ud med tilbuddet til de forældre, som vi ellers ikke har kontakt med. For de kan jo sidde med de samme udfordringer, men ikke vide, hvor de kan få vejledning til at gøre noget ved det. Vores samarbejdspartnere er vores øjne og øre og kan hjælpe med at få kontakt til de borgere, der har mest brug for en håndsrækning,” siger Hanne Sanderhoff Degn.


Eman og Yasmin: Vi er blevet stærkere


For Eman og Yasmin har udviklingskurset haft en stor betydning for deres liv. Både for dem selv og deres familier

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Jeg har fået det meget bedre med mig selv. Jeg føler mig stærkere i kroppen, og jeg har ikke så ondt mere. Jeg kan også mærke, at jeg er blevet meget gladere, så jeg kan være en bedre mor for mine børn,” fortæller Yasmin, og hendes veninde Eman nikker.
”Vi lærer, hvordan man skal kigge ind i sig selv og blive stærkere. At man skal lægge det negative og smerterne væk for at se fremmad og få det bedre. Og det virker! Jeg har det bedre nu, end jeg har haft i mange år,” fortsætter Eman, der med stor iver fortæller, at hun netop har været på cafetur i København med et par af sine børn.
”Det havde jeg ikke kunnet for tre måneder siden,” smiler hun.
Billede 2 Eman og Yasmin Greve Nord ProjektetBegge kvinder bor i Askerød med deres mænd og børn og er deltagere på det udviklingskursus, som Greve Nord Projektet afholder. De to veninder har i mange år kæmpet med både psykiske og fysiske smerter og eftermen af traumatiserende oplevelser fra opvækst i krig og flygtningelejre, hvilket har sat store begrænsninger i deres liv og tæret på familielivet.
Men nu har de besluttet, at det skal være nok. De er mere end indstillet på at komme ud af smerterne og se verden med nye, positive øjne. Derfor deltager de hver tirsdag i selvudviklingskurset i Aktivitetshuset sammen med de andre kvinder.

Du kan læse mere om udviklingskurset her

Faste rutiner giver et bedre familieliv

48-årige Eman og 47-årige Yasmin kom til Danmark for henholdsvis 24 og 22 år siden fra Libanon og Irak. Med sig havde de en meget tung bagage med traumer og smerter, som fulgte med dem fra hjemlandene. De fik børn og skabte sig et liv her i Danmark, men smerterne og frustrationerne fyldte så meget, at de ikke kunne overskue at komme særlig meget ud af deres hjem, og det har været svært at være den mor, de egentlig gerne ville. Fx har det virket uoverskueligt at tage på ture og udflugter med børnene eller være den opdragende og støttende forælder, der kunne være spejlbillede for børnene og vise, hvordan man lever i Danmark.
Eman fortæller, at de på kurset bl.a. har fået en række værktøjer til, hvordan de kan strukturere deres hverdag og skabe en fast rutine, der kommer ikke kun dem selv, men også deres familier til gavn.
”Nu står jeg op om morgenen og holder mig i gang og har fået en fast rytme. Det betyder også, at jeg sover meget bedre om natten, så jeg er udhvilet og har mere overskud til at lave ting i hjemmet og med mine børn. Det giver en dejlig ro på familien, at vi har samme døgnrytmer, for det er vigtigt, at børnene kommer i seng, så de kan komme op og i skole og på arbejde. Og hvis børnene ikke vil gå i seng, fordi forældrene er vågne, jamen så må forældrene også gå i seng, selvom de ikke har lyst. Vi skal være gode rollemodeller for vores børn”, siger hun og med fem børn i alderen 13-22 år, så der er nok at se til.
Billede 1 Udviklingskursus Greve Nord Projektet

Efter kl 21 er der kvalitetstid

Hendes veninde Yasmin, der ligeledes har fem børn i alderen 7-21, har også taget de gode råd til sig.
”Hos os har vi lavet en regel: Alle tv- og mobiltelefoner skal være slukkede kl 21. Så mødes vi og sidder og snakker og fortæller om vores dag. Og så går vi i seng bagefter omkring kl 22. Det er en rigtig hyggelig tid, hvor vi mødes som familie og har det godt sammen. Vi kan selvfølgelig ikke kontrollere, om de ældste børn igen tænder deres telefoner, når de er gået i seng, men vi gør meget ud af at fortælle dem, at det er vigtigt, at de får sovet, så de er klar til at gå i skole i morgen,” fortæller hun og fortsætter:
”Det var selvfølgelig svært i starten, og børnene brokkede sig, fordi de skulle tidligt i seng. Men vi holdt fast, og nu lytter de. Det har givet os et meget bedre sammenhold og hyggelig stemning i familien, at vi er begyndt at sætte grænser.”

Mindre smerte og mere livsglæde

For Eman har kurset og hendes samtaler med Greve Nord Projektets vejleder gennem de seneste par år medført en meget imponerende forbedring i hendes liv. Hun har ikke længere behov for at tage de smertestillende piller, hun har taget i 12 år.
IMG 0096”Jeg er så taknemmelig for den hjælp. Jeg har haft så mange smerter i så mange år, at jeg næsten ikke har kunnet fungere. Men nu tager jeg ikke pillerne mere, for jeg har lært, hvordan jeg kan få det bedre uden. Jeg har fået et meget bedre liv nu. Jeg har stadig ondt, men nu kan jeg lave mange flere ting og være mere sammen med mine børn,” fortæller Eman, der mistede en del af sin hofte som barn under krigen i Libanon.
Skaden blev ikke behandlet ordentligt, hvilket betyder, at Eman har levet meget af sit liv med smerter og haft svært ved at bevæge sig rundt. På billedet herover ses Eman, der modtager et diplom for sin deltagelses i Integrations Pionererne i 2015, der var et andet integrationsprojekt, som Greve Nord Projektet afholdte.
Også Yasmin har oplevet at få en større livsglæde og mere energi.
”Jeg kan mærke, at jeg ikke har så ondt mere. Jeg er blevet meget stærkere. Både i kroppen, men også indeni. Jeg har mere overskud til at klare husholdningen og fx hjælpe mine børn med deres lektier. Jeg har fået et bedre syn på livet, og jeg føler mig meget mere glad. Det er dejligt, fordi jeg ved, at det så ikke går ud over mine børn, når jeg er ked af det,” forklarer hun.

Børnene glade for mors kursus

Som en del af kurset vejledes de arabiske kvinder også i, hvordan de skal tackle de konflikter, der uundgåeligt opstår i familien.
”Vejlederne har givet os mange gode råd til, hvordan vi skal tale sammen og blive bedre til at forstå vores børn. Jeg er blevet bedre til at tale med mine børn og lytte til dem. Jeg vil gerne støtte og hjælpe dem, så de kan få en bedre opvækst her i Danmark. Det er vigtigt, så de kan klare sig godt i skolen og få et godt arbejde og være glade,” siger Eman.
Og Yasmin nikker og fortsætter:
”Det er vores opgave, at vores børn bliver glade og stærke. Og det kan vi hjælpe dem med, nu hvor vi selv har fået det meget bedre. Mine børn siger allesammen, at de kan se, at jeg er mere glad, og at de er glade for, at jeg er kommet på kursus, fordi de har fået en mere glad mor. Derfor lytter jeg meget efter på kruset, for jeg vil gerne være en god rollemodel for dem”.

Vi bruger hinanden

Sammen med et par andre kvinder mødes Yasmin og Eman hver tirsdag til undervisning og efterfølgende debat om de forskellige temaer, som vejlederne fra Greve Nord Projektet underviser i.
Emnerne spreder sig over temaer som håndtering af stress, angst, sorg og depression og hvordan det påvirker hele familien, kropsbevidsthed og adskillelse af fysiske og psykiske smerter, vilje til at forandre sin egen situation og ikke mindst hvor vigtigt det er, at man som forældre tager sin rolle alvorligt og gør det bedste for ens børn.
Sammen taler vejlederne og kvinderne om, og hvad de kan gøre for at få det bedre. IP undervisning WEB
Men læringen slutter ikke her, for kvinderne bruger i høj grad også hinanden som sparring, og når en af dem synes, at det er svært, så bakker de andre hende op.
”Vi kan bruge hinanden, fordi vi ved, hvordan det er. Vi har selv prøvet det,” forklarer Eman.
Kursusdeltagerne tager også deres erfaringer og nye viden med hjem og ud i deres netværk til andre kvinder i Greve Nord.
”Jeg har en veninde, der har meget ondt, men hun vil ikke på kursus, for hun vil ikke så meget ud. Men jeg har forklaret hende, at det er vigtigt, at hun taler med vejlederne, selvom det er svært. Det er vigtigt, at man kommer ud og får hjælp, for det er ikke sundt, at man sidder derhjemme og er ked af det selv,” siger Yasmin.

Vil gerne arbejde igen

Eman er uddannet designer og Yasmin er uddannet matematiklærer. Siden de kom til Danmark er der dog ingen af dem, der har arbejdet med deres fag, fordi de dels har haft for stærke fysiske smerter, men heller ikke har været stærke nok psykisk til at være en del af det danske arbejdsmarked. Det er først inden for de seneste år, at de er begyndt at lære at tale dansk, og de har ikke haft overskud til også at søge arbejde.
Men viljen til at skabe sig et bedre liv, og den store positive udvikling, som de to kvinder har været igennem og oplevet på både krop og sind, betyder også, at de gerne vil i gang igen.
Yasmin vil gerne arbejde som lærer igen, og selvom der er stadig et stykke vej dertil, er hun klar til at arbejde for det.
Begge kvinderne bruger nemlig også Greve Nord Projektets andre aktiviteter og tilbud. De går til danskundervisning, deltager i den arabiske kvindegruppe, der bl.a. mødes og spiser, har fået individuelle samtaler hos vejlederne m.m. De er blevet en del af et større fællesskab i Aktivitetshuset, og de er begge meget taknemmelige for den hjælp, der har fået.
”Jeg ville bare ønske, at vi havde fået sådan et kursus for mange år siden. Så havde vores liv måske set helt anderledes ud dag. Men det er ikke for sent at gøre det bedre. Vi skal se frem og ikke tilbage. Det har vi selv lært på kurset,” siger Yasmin.

Du kan læse mere om udviklingskurset her


Udviklingskursus hjælper kvinderne ud af smerterne


Et nyt kursusforløb hjælper en række kvinder fra Greve Nord med at tackle smerter, angst og indelukkethed og i stedet fokusere på at få det godt med sig selv og blive en bedre mor

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Det kan være svært at være den støttende mor, man gerne vil være, når man fx lider af kroniske smerter og lever med traumer fra en opvækst i krig og flygtningelejre.
Derfor fokuserer et nyt udviklingskursus i Greve Nord Projektet på, at kvinderne skal lære at tage hånd om sig selv og arbejde med deres egne udfordringer, så de og deres familier kan få et bedre og mere velfungerende liv.

Hver uge mødes en gruppe kvinder med arabisk baggrund i Aktivitetshuset i Askerød, hvor de får undervisning i, hvordan de kan håndtere både fysiske og psykiske smerter og give slip på fortiden, og hvordan de skal blive en mere integreret del af det danske samfund.
”Kurset er både for kvindernes egen skyld, men i højeste grad også for deres børns, så de kan være de mødre, som deres børn har behov for,” fortæller Gitte Henningsen, der er underviser på kurset og familievejleder i Greve Nord Projektet.
Billede 1 Udviklingskursus Greve Nord ProjektetSom familievejleder har hun også afholdt en del individuelle samtaler med kvinderne, og hun oplevede, at det var mange af de samme problemstillinger, der gik igen hos kvinderne og i deres familier.
Derfor besluttede man i Projektet, at det ville være en god idé med et fælles kursus, hvor kvinderne også kan støtte sig til hinanden og hinandens erfaringer. Undervisningen udføres af Greve Nord Projektets vejledere og koordinator, men en lige så vigtig del af kurset er den fælles snak og refleksion, der er mellem kvinderne. De bruger hinanden, når det er svært, og de fastholder hinanden i den gode udvikling.

I Greve Nord Projektet arbejder vi tæt sammen med Greve Kommune om at støtte de borgere, der har behov for en særlig håndsrækning. Derfor henviser underviserne på kurset også kvinderne til kommunens eksisterende tilbud, hvis der er behov for det, så de kan fortsætte udviklingen efter kurset.

Jeg er stærkere

To af de kvinder, der allerede har rykket sig meget i løbet af de seks uger, kurset indtil videre har kørt, er 47-årige Yasmin og 48-årige Eman fra Askerød.
Begge har de kæmpet meget med både fysiske og psykiske smerter, men også personlige traumer, der har betydet, at de ikke har haft overskud til at lære det danske sprog eller kultur at kende, selvom de har boet her i over 20 år. Men det skal der nu ændres på.
”Jeg føler mig meget stærkere nu. Jeg har lært, hvad jeg kan gøre, så jeg ikke bliver så ked af det, og jeg kan være en bedre mor. Det er vigtigt for mig, at mine børn kan spejle sig i mig, så derfor vil jeg gerne være glad og en del af samfundet,” fortæller Yasmin, der har fem børn.
Billede 2 Eman og Yasmin Greve Nord Projektet

Slut med smertestillende

Hendes veninde Eman har de seneste par år gået til vejledningssamtaler hos Greve Nord Projektets vejleder, og for Eman har kurset medført en kæmpe forbedring: Hun har ikke længere behov for at tage de smertestillende piller, hun har taget i 12 år.
”Jeg er så taknemmelig for den hjælp. Jeg har haft så mange smerter i så mange år, at jeg næsten ikke har kunnet fungere. Men nu tager jeg ikke pillerne mere, for jeg har lært, hvordan jeg kan få det bedre uden. Jeg har fået et meget bedre liv nu. Jeg har stadig ondt, men nu kan jeg lave mange flere ting og være mere sammen med mine børn,” fortæller Eman, der mistede en del af sin hofte som barn under krigen i Libanon.
Skaden blev ikke behandlet ordentligt, hvilket betyder, at Eman har levet meget af sit liv med smerter og haft svært ved at bevæge sig rundt.

Du kan læse mere om Eman og Yasmins fortælling her

Vilje til forandring

Gitte Henningsen understreger, at det udelukkende er den ikke-lægeordinerede medicin, som de på kurset taler med kvinderne om at trappe ned på, og at kvinderne naturligvis altid skal tale med egen læge, før de ændrer noget.
”Vi er ikke læger og har ikke kompetencer til at vurdere, hvilken medicinsk behandling, der er nødvending. Det sikrer vi os, at kvinderne forstår. Men vi kan hjælpe dem med lære at adskille de fysiske og psykiske smerter, så de bedre kan mærke, hvor det gør ondt, og hvad der skal til for at få det bedre,” fortæller hun.Udviklingskursus afslutning feb2017b

Kurset er et frivilligt gratis tilbud til kvinderne, men det kræver, at de selv har et ønske om at få det bedre.
”De vil rigtig gerne lære, det kan man tydeligt mærke. De vil gerne have det bedre, og de vil gerne give deres børn en bedre opvækst, end de selv har haft. De vil gerne være en del af samfundet omkring dem, så de lytter og stiller mange gode spørgsmål,” siger Gitte Henningsen, der forklarer, at udviklingskurset også er et forberedende kursus til de forældrekurser, som Greve Nord Projektet påbegynder i løbet af foråret.

Et anderledes liv

At Eman, Yasmin og de andre kvinder også kommer på kurset de dage, hvor de har det svært, er et tegn på, hvor gerne de vil.
”Jeg står op, og gør mig klar, selvom det gør ondt. For jeg ved, at jeg bliver stærkere af at komme. Jeg ville bare ønske, at vi havde fået sådan et kursus for mange år siden. Så havde vores liv måske set helt anderledes ud dag. Jeg vil gerne arbejde her, nu hvor jeg har fået det bedre,” forklarer Yasmin, der er uddannet matematiklærer i Irak.hjerte

Formålet med udviklingskurset er også, at kvinderne skal dele deres nye viden og styrke med andre kvinder i deres netværk. ”Vi kan fortælle, hvad vi har lært, og hvorfor det er vigtigt, at de også kommer på kursus. Vi kan støtte, for det er ikke godt for nogen at sidde derhjemme og have ondt alene,” siger Eman.

Vil du vide mere om kurset? Så kontakt Greve Nord Projektets koordinator og underviser Dorthe Korsgård på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 60 35 46 61

Du kan læse mere om Eman og Yasmins fortælling her


Beboerportræt

John: Det er jo egentlig helt enkelt. Der skal bare køres mindre ind


Om 60 dage skal John Paulsen fra Gersagerparken sandsynligvis ud og købe nye bukser. Han skal nemlig gerne smide mindst 10 kg.

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Tallene matcher ikke. Ifølge John Paulsens fødselsattest skulle han være 65 år gammel, men tallene på den måling, han netop har fået lavet, fortæller, at hans krop er 70,5 år.
”Og det nytter jo ikke noget. Det har jeg da ikke lyst til at være. Jeg vil gerne have en krops-alder, der svarer til min rigtige alder. Så nu gør jeg noget ved det, der skal simpelthen ske noget” siger John målrettet.
Derfor har han tilmeldt sig den store online sundhedskampagne 60dage.dk, hvor han i løbet af 60 dage skal få et sundere og lettere liv.
John paulsen
”Mit mål er at smide mindst 10 kg. Og det tror jeg på, kan lade sig gøre, for jeg er meget indstillet på, at nu skal der ske noget. Jeg vil gerne både være sundere, og selvfølgelig også gerne være de kilo lettere,” siger han.

60 dage til at skabe et sundere liv

Egentlig ved John godt, hvad der skal for at smide de 10 kg. Som han selv siger, så er det i virkeligheden det letteste regnestykke: "Der skal bare køres mindre ind, end der bliver forbrændt."
Men selv med den viden kan der godt være et stykke vej til virkelighedens verden. Derfor tilmeldte han sig sundhedskampagnen, der bliver afviklet af Sydkysten, for gennem kampagnen får han en række redskaber, der kan støtte ham i vægttabet.
60dagelogoDeltagerne tilmelder sig kampagnen, og hver dag i løbet af de 60 dage skal de indtaste, hvor meget og hvad de har spist og drukket, hvor meget de har motioneret, om de har røget m.m. Alt hvad de indtager, og alt hvad de motionerer opgøres i point, og når dagen er omme skal det samlede antal point gerne vise, at deltageren er kommet tættere på sit mål.
De 60 dage startede d. 23. januar, og inden da havde John udfyldt et detaljeret spørgeskema, der er udgangspunktet for hans mål og udvikling de næste 60 dage. Det var Johns indtastninger i det skema og en særlig vægt, der kunne give John den ikke så spændende nyhed, at hans krop egentlig var 5,5 år ældre end ham selv.
”Jeg vidste godt, at der var kommet lidt mere af mig, men det har også været svært at finde overskuddet til at motionere mere, fordi jeg har arbejdet meget. Men nu er jeg blevet pensionist, så nu har jeg tiden til det,” fortæller John, der netop er kommet hjem til sin kone Inge i lejligheden i Gersagerparken efter at have været ude og cykle og en tur i motionscenteret i Greve.

Masser af km og kål

Motivationen for at nå målet om at blive 10 kg. lettere er stor hos John, der allerede tyvstartede i starten af januar. Siden 1. januar har han tabt 2,5 kg., så derfor har han også opjusteret målet til at tabe mindst 10 kg., men gerne mere. Han har været i motionscenteret hver dag de sidste 14 dage, men turen på cyklen til Greve er ikke lang nok for ham. Derfor kører han en god omvej omkring Mosede først, før han parkerer cyklen og går ind for at løfte vægte.
”Så er jeg varmet godt op og klar til at gå i gang. Så får jeg både motion og masser af frisk luft. Det er dejligt, og så tæller det jo også alt sammen i pointregnskabet,” forklarer han og fortsætter:
”For mig er det ikke en sur pligt, der bare skal overstås. Jeg kan godt lide at være aktiv. Fx skal jeg ud og spille golf i tre timer i morgen, og der har jeg det endda sjovt samtidig.”
Det er ikke kun mængden af motion, John har hævet. Også indtagelsen af sunde madvarer er steget samtidig med, at de usunde madvaner er skåret bemærkelsesværdigt ned.
Bl.a. spiser han rigtig mange grøntsager, fisk, magert kød og mejeriprodukter med lav fedtprocent. Han har skåret næsten alle søde sager og alkohol væk, og han savner det stort set ikke engang mere.grøntsager
”Det går faktisk ganske fint. Selvfølgelig kan jeg godt savne det lidt, men så finder jeg et sundt alternativ i stedet,” siger han.

Flydende vitaminpille

Men én særlig sund vane er han blevet ekstra glad for: hjemmelavet juice med gulerødder, appelsiner, ingefær, kål og alverdens andre grøntsager og frugter.
Flere gange om ugen sætter han og Inge juicemaskinen til og laver lækre og sunde juicer, som hældes på flasker, og som han nyder at tage et glas af.
”Det smager jo helt fantastisk, og det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan putte i. Sådan et glas er min flydende morgenvitaminpille og en luksus, jeg kan forkæle mig selv med i løbet af dagen, når sukkertrangen begynder at komme. Men man skal også passe på, for der er også meget frugtsukker i, så man kan ikke bare drikke løs, når pointsystemet også skal gå op,” smiler han.
Deltagerne på sundhedskampagnen kan ikke kun følge med i deres egen udvikling, men også i de andre deltageres. Og selvom han ikke kender de andre deltagere, og det ikke er en direkte konkurrence, så er det alligevel en motivation for John, at han ikke vil ligge bagerst eller indtage flere point, end han har forbrændt, når dagen er omme.
”Selvfølgelig giver det lidt ekstra energi, at du kan følge med de andre. Jeg kan jo se, hvor seje nogle af dem er, og det betyder, at jeg i hvert fald heller ikke vil være en af dem, der falder igennem og får dårlig pointstatus. På den måde er det også en stor motivation at være en del af kampagnen. Jeg kunne godt have klaret det helt selv, men det er sjovere på den her måde,” siger han.juice

Man snyder kun sig selv

Hver morgen sætter John sig foran computeren og indrapporterer til sin personlige profil og regnskab i sundhedskampagnen, hvad han har spist, drukket og bevæget sig dagen forinden. Så regner systemet sammen og gemmer data, så han kan se, hvordan han bevæger sig tættere på målet.
”Det er selvfølgelig helt op til ens egen samvittighed, hvad man registrerer. Der sidder jo ikke nogen og holder øje med, om du spiser en plade chokolade, som du ikke skriver på, eller at du taster, at du har løbet 10 km, hvis du kun har løbet to. Men der er kun en, man snyder, og det er sig selv. Så derfor er det bare for dumt,” forklarer han.
Netop den indstilling at der i kampagnen ikke er noget, der er forbudt, giver ifølge John rigtig god mening for hans motivation.
”Det kan også blive for surt og stramt det hele, så det ikke længere er sjovt at være med. Selvfølgelig er man nødt til at give afkald på noget, men det skal også være sådan, at man kan tillade sig at tage et stykke chokolade. Og her er pointsystemet rigtig godt, får der får du netop mulighed for selv at disponere. Hvis du gerne vil have en kage, jamen så må du bare knokle den tid længere for at forbrænde den,” siger han og viser oversigtstabellen for pointsystemet, der bl.a. viser, at det giver 1 point i minuttet at spille golf i et almindeligt tempo.
”Så det er lige 180 point, som jeg optjener i morgen efter tre timers golf,” siger han.
john paulsen 2

Landsholdet i hockey

John roser også pointsystemet og sundhedskampagnen for, at det handler om at skabe et sundt liv med varige livsstilsændringer og gode vaner i stedet for en hård kur, der kan tage modet fra folk eller skabe vaner, der er så ”sunde”, at de ikke er sunde mere.
”Det kan godt tage overhånd og nå et stadie, hvor det bliver for meget, og hvor hele ens verden går op i kost og motion. Hvor det faktisk ikke er så sundt mere, fordi det fx kan ødelægge folks sociale liv. Det kender jeg om nogen godt,” påpeger han.
For det er ikke fordi, at John ikke har fået sin del af motion i sit 65-årige liv. Han har arbejdet som postbud i mange år og har trænet en del i fitnesscenter. Han har kørt landevejene tynde på motionscyklen, og han har også spillet hockey i omkring 30 år, hvoraf en del af dem faktisk var på det danske landhold.
”Jeg elskede det. Det var fantastisk, men der var også perioder, hvor træningen og kosten fyldte for meget, og det er heller ikke sundt,” siger han.
Med et smil fortæller han om engang, han sammen med et par venner kørte Danmark rundt på 4 dage.
”Det var fandme sjovt, men hold da op, hvor var det hårdt for benene,” griner han.

25 km i bjergene i Tyrkiet

Om et par uger tager John og Inge på ferie til deres lejlighed i Tyrkiet. De skal ned og slappe af og nyde solen og varmen. Men selvom han er på ferie, bliver der også tid til motion og den sunde mad.
John har nemlig en cykel, der skal cykles en del kilometer på. Men i stedet for at brage ud af Gammel Køge landevej, så er det i stedet bjergstierne bag Alanya, der skal trilles tynde. Han har en fast rute på 25 km, hvor stigningerne er op til 500 højdemeter, så der skal trædes igennem.bjerge alanya
Heller ikke armene får lov til at holde helt ferie. Der er nemlig også et motionscenter lige i nærheden af lejligheden.
Men John understreger, at det vigtigste er, at de skal på ferie, så der skal også være tid til at slappe af.
”Jeg regner med at bruge et par timer på det om dagen, og så skal der ellers slappes af. Og det er jo også let at leve sundt dernede, for der er masser af lækre grøntsager. Sidste år spiste jeg næsten kun tomatmadder i en hel uge, fordi de bare smagte så godt. Så jeg er ikke bekymret for, at jeg ikke når målet alligevel inden 23. marts, når de 60 dage slutter,” siger han.

Vi hepper på dig, John

Vi følger løbende Johns udvikling og hans vej mod et 10 kg. lettere og sundere liv. Vi kan desværre ikke tage med på cykeltur i bjergene, men han har lovet at give en status, når han kommer hjem.
Så følg med her på hjemmesiden, hvor vi løbende vil følge med.


Maria skal koordinere driften i Askerød


Stillingen som driftskoordinator er helt nyoprettet, og Maria Gad glæder sig til at komme i gang

”Allerhelst ville jeg jo gerne kunne det hele i går,” griner hun

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Maria Gad, driftskoordinator på ejendomskontoret i Askerød. Sådan står der på Marias signatur, når hun sender mails afsted fra skrivebordet på ejendomskontoret. Og dem kommer hun til at sende rigtig mange af, for der er mange opgaver at gå i gang med for den nye driftskoordinator.
”Jeg skal bl.a. samle trådene og have koordineringsoverblikket over driftens mange arbejdsopgaver. Fx skal rekvirere håndværkere, hvis der er nogle opgaver, som vores egne folk ikke selv kan ordne. Eller sørge for at der bliver fulgt op på de løbende sager. Det giver mig rigtig meget energi, at hverdagene ikke bare er ens, men at der er mange bolde i luften, og at man aldrig ved, hvad dagen bringer af nye udfordringer” siger Maria og fortsætter:Maria driftskoordinator3”Jeg er så småt ved at få styr på det hele, for hold da op, der er meget, man skal lære, når det er et nyt arbejdsområde. Men jeg glæder mig rigtig meget til at komme rigtig i gang og få mødt alle folk og lære Askerød og beboerne at kende.”

Vil ud og tale med folk

Maria er lige startet 2. januar og har kontorplads på ejendomskontoret i Askerød, hvor hun også skal bistå ejendomsleder Ali Laroub, med en del af de kontor-praktiske opgaver. Hermed får hun også kontakt med bl.a. ejendomsbestyrelsens, Aktivbestyrelsens og de mange foreningers store arbejde i området og den boligsociale indsats Greve Nord Projektet.
”Jeg synes, at det er en super spændende stilling, hvor jeg får mulighed for at komme rundt om det hele og have kontakt med en masse forskellige mennesker. Og det kan jeg godt lide. Selvom det er et ”skrivebordsarbejde”, så er jeg meget socialt anlagt, og det er vigtigt for mig, at jeg har kontakt med beboerne og samarbejdspartnere osv.. Så jeg skal nok sørge for, at jeg også slipper væk fra skrivebordet,” siger hun med et smil.
Maria driftskoordinator1Alsidigheden i arbejdsopgaverne var en af grundende til, at Marias valg netop faldt på stillingen som driftskoordinator i Askerød. Hun kommer fra en stilling i groundservice i SAS i lufthavnen, hvor hun har arbejdet i forskellige stillinger i 20 år, og derfor mente hun, at det var på tide at udfordre sig selv.
”Jeg var glad for mit arbejde, men jeg følte også, at nu kunne jeg det. Jeg trængte til nogle nye udfordringer, og derfor valgte jeg at lave et fuldkomment brancheskift. Og selvom opgaverne her i askerød naturligvis er meget anderledes end i lufthavnen, så er mine vigtige funktioner jo stadig koordinering og overblik, og det er jeg faktisk rigtig god til, hvis jeg selv skal sige det,” griner Maria.
Maria driftskoordinator2

Baby i Askerød

Maria bor og har boet hele sit liv i Greve, og hun er vokset op i Hedelyparken. Faktisk har hun også boet i Askerød.
”Men det var en kort periode i 1975, da jeg var baby, så jeg må indrømme, at jeg ikke kan huske det. Så jeg glæder mig til at lære området rigtigt at kende, for det virker som et rigtig dejligt område med glade og søde beboere og masser af muligheder for at lave aktiviteter og mødes på kryds og tværs,” siger hun.

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere

Bankospil i hele 2018

banko - web

Kom og vær med - skriv dem i kalenderen med det samme

Læs mere her