På feltstudie i Gersagerparken


Hvor mødes beboerne? Og hvordan bruger de fællesarealerne og de mange klubber?

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

En gruppe studerende fra Aalborg Universitet har været på feltstudie i Gersagerparken med både kamera og notesblok. Gennem interviews med beboere, politi og Greve Nord Projektet har de undersøgt, hvordan beboerene opfatter brugen af fællesarealerne og livet i Gersagerparken.

De har bl.a. fokuseret på det store grønne område – trekanten- i midten, de fælles borde og bænke, der står rundt omkring samt det sociale liv og naboskab i Gersagerparkens mange klubber og foreninger.
feltrapport gp teaserDe studerende konkluderer at:
- Beboerne generelt føler sig trygge ved at bo i Gersagerparken, men at der omvendt er steder, der for nogen kan opleves som utrygge at bevæge sig i, når det er mørkt

- Aktiviteterne og klubberne primært benyttes af de ældre beboere, og at man med fordel kan arbejde mere på at inkludere de yngre og beboere med anden etnisk herkomst end dansk

- At man kan skabe mere udeliv og udnyttelse ved at åbne mere op for det store vildtvoksende område i midten og få flere aktiviteterne derind – Hvilket faktisk allerede er sket. Læs mere her

- At områdets unge ikke føler, at der er plads til, at de kan mødes på fællesarealerne på samme måde som de ældre beboere. De unge giver udtryk for, at de gerne vil være med til at tale om, hvordan der kan gøres plads og rum til de forskellige beboergrupper i Gersagerparken
aalborg stud 3På baggrund af diverse interviews og observationer foreslår de studerende i feltrapporten, at beboerne og afdelingsbestyrelserne i Gersagerparken med fordel kan tale mere sammen om de forskellige beboergruppers behov og ønsker til, hvordan man kan bruge områdets mange flotte udearealer og muligheden for at blande sig mere i klubberne på tværs af alder og etnisk oprindelse.

Dermed kan flere af beboerne få endnu mere gavn af fællesarealerne og et mere alsidigt naboskab, der igen kan være med til at skabe mere kendskab og forståelse for hinanden.

aalborg stud 6


Mindre buskads, mere tryghed


Det grønne område i midten af Gersagerparken er blevet beskåret, så beboerne kan få mere gavn af det

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Efter i flere år at være vokset ret vildt og have skabt en hel skov, er buske og træer i det grønne område i midten af Gersagerparken nu blevet beskåret og tyndget ud.
Ejendomsfunktionærerne har været på arbejde, og det har givet meget mere lys, åbenhed og tilgang til området.
GP rydning 2En del beboere i Gersagerparken har givet udtryk for, at de ikke bruger eller går igennem området, fordi de synes, at det er utrygt. De mange tætte buske og træer har gjort det utrygt for nogen at færdes på stierne efter mørkets frembrud, og samtidig har det tæt bevoksede område været omdrejningspunkt for en del af den kriminelle og utryghedsskabende adfærd, der er i området.

Et trygt, hyggeligt sted
Men nu skal det være slut med utryghed omkring den grønne trekant. Beboerne skal igen kunne føle sig trygge og bruge naturen og de grønne omgivelser som et hyggeligt sted at mødes med naboerne om sommeren på tæpper til en kop kaffe eller spille bold.

”Det er et fantastisk grønt område at have midt i et boligområde, og det er en skam ikke at udnytte det bedre. Området skal være for alle, og man skal ikke være utryg ved at færdes der. I Gersagerparken går vi meget op i, at her skal være både trygt og flot, og at beboerne skal være glade for at bo her. Derfor håber vi, at beboerne igen vil komme til at bruge området meget mere, for det giver også mulighed for at lave flere fælles aktiviteter. Vi har Visions- og Målsætningsmøde d. 15. februar, hvor de to afdelingsbestyrelser kan komme med input til, hvad det grønne område kan bruges til. Det er noget vi ser meget frem til,” siger Preben Husted, der er den ene af to afdelingsbestyrelsesformænd i Gersagerparken.
aalborg stud 3Billedet her er fra efteråret 2019 og viser noget af det beplantning, der er skåret ned.

Den rette beslutning
Lige nu er der stadig mudret efter fældningsarbejdet, men snart bliver afklippede grene og træstammer samlet ind, og når foråret og de grønne blade kommer, bliver området rigtig flot.
GP rydning 1”Vi glæder os over, at vi traf den rigtige beslutning om at få gjort noget ved boldbanen og vildnisset i det grønne område. Man kan allerede få en fornemmelse af, hvor flot det bliver. Det har åbnet området meget mere op, så beboerne igen får lyst til at bruge det. Vi ved, at flere har været utrygge over, at der har været så tilvokset, så man ikke rigtig har vidst, hvad eller hvem, der kunne gemme sig derinde. Det nytter ikke noget. Det er meget vigtigt for os, at alle føler sig trygge ved at færdes her i Gersagerparken, og oprydningen af det grønne område er en del af den indsats. Jeg glæder mig til sommer, hvor der forhåbentlig vil være glade beboere, der sidder og hygger sig sammen,” siger René Kloe, der er Gersagerparkens anden afdelingsbestyrelsesformand.


Ny politisk beslutning vækker glæde hele i Greve Nord


”Det er en ordning, vi har efterspurgt i flere år, for det er med til at skabe tryghed i hele området”

Af Greve Kommune og Greve Nord Projektet

Politikerne i Greve Kommune har besluttet, at det skal være muligt for boligorganisationerne i Greve Nord at udveksle oplysninger om lejere, der bliver opsagt fra deres bolig.

”Det skal være rart og trygt at bo i Greve Nord. Derfor gør politikerne det nu let for boligorganisationerne at komme af med ballademagere. Politikerne har nemlig sagt ja til at lejere, der mister deres lejlighed, ikke uden videre kan få en anden lejlighed hos en anden boligorganisation i området. Politikerne bruger en paragraf i loven, som tillader at boligorganisationer kan dele oplysninger, hvis det er nødvendigt for at styrke trygheden i området.
billedecollage
Rolig hverdag

"Det ligger os meget på sinde, at borgerne i Greve Nord har en tryg og rolig hverdag. Derfor har vi nu besluttet, at boligorganisationerne må dele oplysninger om lejere, der bliver opsagt. Dermed kan boligorganisationerne selv tage stilling til, hvorvidt de vil have en lejer ind, som har skabt problemer et andet sted", siger Marc Genning, formand for Plan- og Udviklingsudvalget.
Boligorganisationerne har fået mulighed for at udveksle navn og adresse på de opsagte lejere i to år efter opsigelsen. Det drejer sig om lejere, der mister deres lejlighed i Askerød, Gudekvartererne, Klyngen, Søjlegården, Gersagerparken, Tjestgården, Tjurgården, Grønlykkeparken og Hegngården”, skriver Greve Kommune på deres hjemmeside.
oversigt boligområder

Billede: TV2 Lorry

Glæde hos boligorganisationerne

Politikernes beslutning vækker glæde hos boligorganisationerne i Greve Nord.
"Vi er meget glade for den beslutning, som politikerne har truffet, for det er en mulighed, som vi har efterspurgt et stykke tid. Det er endnu et redskab, som vi som boligorganisationer kan bruge for at opretholde trygheden og gøre området endnu mere trygt for alle vores beboere," fortalte Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST (Askerød), onsdag aften til TV2 Lorry. Han påpegede også, at man ikke forventer, at den nye lovgivning vil påvirke mere end end en lille håndfuld beboere om året.
Ulrik Brock Hoffmeyer bakkes op af de andre boligorganisationer i området.
”Hos Sydkystens Boligselskab hilser vi den nye mulighed meget velkommen. Vi har igennem en række år arbejdet for at skabe større tryghed for beboerne i Greve Nord især inden for rammerne af Greve Nord Projektet. Vi ser den nye mulighed som et godt redskab, som helt sikkert vil bidrage til den gode udvikling i området,” udtaler Sophus Vørsing, formand for boligorganisationen SYD-BO (Gudekvartererne og Klyngen).
ny billedcollage juli 2016
Efterspurgt løsning

De tre boligorganisationer samarbejder allerede tæt om udviklingen af bydelen Greve Nord igennem den boligsociale helhedsplan Greve Nord Projektet. Ønsket om at kunne dele oplysninger om de lejere, der sættes ud af deres boliger, har været et ønske i længere tid, og derfor er parterne meget glade for beslutningen.
”Det er en ordning og mulighed, som vi har efterspurgt i flere år. Vi har desværre set eksempler på, at borgere er flyttet lige ind i et andet område, når de er blevet opsagt. At vi nu kan tale mere sammen, betyder en klar forbedring for trygheden og området som helhed,” siger Jens Rasmussen, der er direktør for Greve Boligselskab (Søjlegården, Gersagerparken, Tjestgården, Tjurgården, Grønlykkeparken og Hegnsgården).


Det har fordele at være kvinde i en mande-verden


Susanne Palstrøm er ny ejendomsleder i Askerød. Hun glæder sig til at møde alle beboerne

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

”Noget af det, der tiltaler mig ved at arbejde her i Askerød er størrelsen på området. Området er på den ene side stort nok til, at der er masser af muligheder og aktiviteter og arbejde, og på den anden side er der ikke flere beboere, end at man kan lære mange af dem at kende. Jeg har tidligere været i kæmpestore afdelinger, hvor man ikke kendte beboerne, og der slet ikke var kontakt nærmest. Her i Askerød er der en nærhed og kontakt mellem beboerne og ejendomskontoret, som jeg virkelig godt kan lide,” siger Susanne Palstrøm og fortsætter:
susanne pal 3”For mig er det meget vigtigt, at beboerne føler sig trygge og velkomne her på ejendomskontoret. Det skal være sådan, at de ved, at de kan komme ned til os, hvis de har noget på hjerte. Det er vigtigt for beboerne, for det giver også dem en tryghed. Ikke kun at de ved, at de kan ringe, hvis der er vandskade eller andet praktisk, men også hvis de oplever andre ting i området. Jeg kan mærke på personalet her, at de gerne vil beboerne, og det synes jeg er virkelig dejligt at opleve. Det giver et meget bedre samspil og et meget bedre boligområde at bo i – og for os at arbejde i.”

Kvinde i mandefag
Det er ikke ofte, at man ser kvinder i en stilling som ejendomsleder, men Susanne har brugt det meste af sit arbejdsliv i ”mande-fag”. Det er altså ikke noget nyt for hende, at der er langt flere mænd end kvinder på hendes arbejdsplads. Hun er uddannet teknisk assistent i byggeri, så hun har brugt over 10 år på diverse byggepladser.
susanne pal 1”Ja, og så blev jeg jo bare hængende i faget. Jeg kan godt lide arbejdet med bygninger og mennesker. Der er ikke en dag, der er ens. Hver dag byder på nye opgaver og møder med mennesker. Jeg har været ansat i den almene boligsektor i 25 år, og det bliver aldrig kedeligt,” fortæller Susanne Palstrøm.

Kvinde-fordele
Susanne fortæller, at hun ingen fordomme har mødt fra mænd, der har kigget skævt til hende i mandefaget. Til gengæld mener hun, at der kan være flere fordele ved at være kvinde i et lederfag.

Hun fremhæver bl.a., at det for både mænd og kvinder kan være lettere at komme til hende og tale om personlige udfordringer eller problemer.
”Det gælder både beboere, men også kollegaer. På en måde er det mere accepteret at tale følelser med en kvindelig chef,” siger Susanne, men skynder sig at understrege:
”Og det siger jeg ikke for at hænge mænd ud,” understreger hun.
En anden fordel, hun oplever ved at være kvinde i et klassisk mandefag er, at mændene ikke vil tabe ansigt, når det kommer til de praktiske opgaver. Hun fortæller, at hun flere gange i løbet af sine mange år på ejendomskontorer har oplevet, at en mandlig beboer er kommet ned med et problem, som han måske godt selv kunne løse. Fx en stoppet vask.
”I de tilfælde har jeg så fundet en svupper til ham og sagt, at jeg naturligvis meget gerne kommer og hjælper, hvis han ikke kan. Og så er det helt tydeligt, at de i hvert fald ikke skal risikere, at en kvinde er bedre. Så får de hurtigt fixet den vask selv,” smiler hun.
susanne pal 2

På hjemmebane
Susannes opgaver på ejendomskontoret bliver bl.a. at holde styr på budgetter og regnskaber, at have ansvar for alle medarbejderne på ejendomskontoret, at planlægge diverse projekter sammen med personalet, samarbejde med Greve Kommune, afdelingsbestyrelsen og alle områdets klubber og udvalg, Greve Nord Projektet og andre ledelsmæssige funktioner. Men hun er heller ikke bleg for selv at tage telefonen, hvis nogen ringer om et stoppet toilet eller har klager over en larmende nabo.
”Det gør jeg også gerne. Jeg vil ikke bare sidde her på kontoret, jeg vil også ud og møde beboerne,” siger hun.

Susanne Palstrøm startede som ejendomsleder i Askerød d. 13. januar, og er godt i gang med at lære området, de nye kollegaer og alle de mange nye opgaver at kende. Hun har tidligere haft ejendomsleder-stillinger i både Køge, Roskilde og Albertslund. Så selvom hun ikke kender Askerød helt ud i alle kroge endnu, så har hun masser af års erfaring på posten, og bor også selv i en almen bolig.
”Og så er jeg jo vokset op i Ishøj, så jeg er næsten på hjemmebane her i Askerød,” griner hun.


Portræt:

Monica: Jeg rådgiver ud fra mine egne oplevelser


Monica Zaiter er frivillig i Greve Nord Projektet, for hun vil gerne hjælpe andre. Faktisk kan hun slet ikke lade være

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Som den ældste i en søskendeflok på seks har Monica Zaiter altid været den, der har rådgivet andre. Hende som veninderne har søgt råd og vejledning hos, når de var i tvivl. Den rolle er faldet hende helt igennem naturlig, og hun bruger ofte sit eget liv som eksempel, når hun giver sine gode råd.

”Jeg har altid vist, at jeg gerne vil hjælpe og rådgive andre. Hvis jeg kan hjælpe folk med noget, de synes, er svært, så er det mig en kæmpe glæde at kunne hjælpe. Jeg er rigtig god til at lytte, og hjælpe folk med at finde en løsning, som de måske ikke selv har tænkt på eller ikke kender,” siger Monica og fortsætter:
monica 2”Jeg har ingen psykologuddannelse eller stor boglig viden om, hvordan mennesker fungerer. Men jeg ved, hvordan jeg selv tænker, og jeg har hele mit liv observeret, hvordan folk reagerer og handler og tænker og siger. Selvom jeg kun er 28 år, har jeg selv oplevet nogle ting, der giver mig mange erfaringer at trække på – både gode og dårlige.”

Oprigtige råd
”Jeg oplever, at folk er glade for de råd jeg giver, fordi de kan mærke, at det er oprigtigt. Alt jeg siger og vejleder om er sagt i bedste mening og intentioner. Det gør en stor forskel, at jeg selv har oplevet det, jeg har, og på den måde er jeg en ligemand. Der findes et gammelt arabisk ordsprog, der siger, at hvis man hører en forfærdelig historie, så bliver ens egen forfærdelige historie mindre forfærdelig. For så er man ikke alene med problemerne. Derfor deler jeg gerne af mine egne livserfaringer,” siger Monica.
monica 4Hun bor sammen med sin mand i Søjlegården. Hun og hendes søskende er født og opvokset i Danmark, og hendes forældre kom hertil fra Libanon. Familiens rødder i Libanon betyder, at Monica er vokset op og i mange år har levet sit liv splittet mellem to kulturer og liv. Selvom hendes forældre har givet hende en meget ”dansk” opvækst, har hun stadig oplevet de to verdener.
På den ene side som pige og kvinde i Danmark med alt, hvad det indebærer af ungdomsliv, muligheder, problemer, og på den anden side sin families traditioner, kultur og religion, der ikke altid har været lige let forenelig med livet i Danmark.

Derfor kan Monica til fulde sætte sig ind i en del af de sprogligt og kulturelle udfordringer og spørgsmål, som andre med ikke dansk baggrund kommer til hende med. monica kasse
”Jeg kender jo dilemmaerne fra mit eget liv, så jeg kan fortælle, hvad jeg selv har gjort, og hvilke konsekvenser og resultater, det har medført. Jeg kan hjælpe med at sætte tingene i perspektiv og måske fremhæve nogle muligheder og overvejelser, som folk ikke selv har tænkt over,” forklarer Monica og fortæller videre, at hun altid har interesseret sig for kulturforståelse. Udover de mange lange besøg hos familien i Libanon har hun boet flere år i Italien og har rejst i USA og Kina.
monica 1
Selvstændige kvinder

Når man møder Monica er der ingen tvivl om, at hun er en stærk og sej dame, der ved, hvad hun vil. Hun udstråler rigtig meget energi og power og samtidig en feminin omsorg og styrke, der viser, hvor meget hun bekymrer sig om sine medmennesker. Den styrke har hun udviklet gennem sin barndom, hvor hun er vokset op med i en familie, der var præget af, at faren var hård i sin opdragelse af sine børn og overfor Monicas mor.
”Der var mange ting, vi og hun ikke måtte, og det har sat spor i mig, og den måde jeg tænker, at en familie skal fungere,” forklarer Monica og fortsætter:monica 5
”Jeg fortæller den historie til de kvinder, jeg møder, og bruger mig selv og min mor som eksempler på, hvorfor det er vigtigt, at man siger fra og holder fast i sig selv,”
Monica er også med i Greve Nord Projektets baby-mødre-gruppe, hvor hun gør meget ud af at rådgive de unge kvinder i vigtigheden i at få en uddannelse og et arbejde.
”Vi taler om, at det er vigtigt, at man ikke er afhængig af systemet, og at man skal kunne tjene sine egne penge. Uanset om man har en mand eller ej, er det vigtigt, at man tager ansvar og skaber et liv, hvor man er en del af samfundet. Børnene skal i daginstitution, og man skal ud og arbejde eller gå i skole,” forklarer hun.

Regninger og selvstændighed
To eftermiddage om ugen sidder Monica klar i Stamhuset til at råde og vejlede beboere fra hele Greve Nord. Det er meget forskelligt, hvad folk kommer for at få hendes hjælp til. Nogle vil gerne have hjælp til at forstå og besvare et brev fra det offentlige, lære at betale en regning via netbank eller bruge ForældreIntra, andre kommer fordi de gerne vil have hjælp til at finde et arbejde eller komme ind på en uddannelse og andre igen kommer for at få hjælp til mere personlige emner.

monica kasse”Det er en fantastisk følelse at se, hvor glade folk bliver, når de får løst deres udfordring. Hvis man får et brev fra kommunen eller banken, og ikke kan læse, hvad der står, så kan man godt blive meget bange for, hvad det betyder. Når jeg så kan hjælpe og fortælle, hvad det handler om og evt. hjælpe med at få styr på det, så bliver folk så lettede. Men det er vigtigt at understrege, at det på ingen måde handler om, at folk skal være mig taknemmelig og ydmyge omkring min hjælp. Det glæder mig at se, når folk lettes fra en byrde og samtidig har lært noget nyt, der gør dem mere selvstændige. Derfor gør jeg også meget ud af at vise dem, hvordan de løser problemet, så de selv kan gøre det næste gang og ikke skal være afhængige af andre,” forklarer Monica.

monica 7Vil gerne være terapeut
Monica har både en gymnasie- og kontoruddannelse bag sig, men det er ikke det hun vil. For Monica er det drømmen at kunne leve af at rådgive og vejlede. Hendes store drøm er at læse psykologi og uddanne sig til psykoterapeut og åbne sin egen rådgivning, hvor hun vil kunne vejlede kvinder og familier.
”Jeg vil så gerne arbejde med mennesker og bruge min viden og til at hjælpe andre. Det er min store passion, og det jeg brænder for. At gøre en forskel og få lov at være med til at hjælpe dem, der har det svært,” siger Monica, der søger relevante kurser, der kan kvalificere hendes vejledning.
Men det er dyrere uddannelser, så samtidig med al sit frivillige arbejde arbejder Monica også med salg- og marketing.

Jeg vil være ligesom Tinamonica 3
I de seneste år har Monica også været tilknyttet Greve Kommunes frivillige mentorkorps, hvor hun har været mentor for flere unge piger. Det er et frivilligt arbejde, som Monica – som alt andet der har med rådgivning og hjælp til andre at gøre- er gået ind i med liv og sjæl. Hun har nemlig selv oplevet, hvor stor en forskel det gør, at man har en mentor, der vil en. I et par år havde Monica en mentor fra sporskiftet i Greve, der bl.a. hjalp hende med at få egen lejlighed og at komme i gang med uddannelse.
”Jeg vil være ligesom Tina. Hun var der virkelig for mig, og det gjorde en kæmpe forskel for mig, da jeg var yngre. Hun har hjulpet mig med rigtig mange store udfordringer, og jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle have gjort, hvis hun ikke havde hjulpet mig. Det vil jeg gerne kunne gøre for andre og give bare lidt tilbage af alt det, jeg har fået,” fortæller Monica.


Greve Nord Projektet forlænges ekstraordinært i 1 år


Alle Greve Nords aktiviteter og tilbud til beboerne har netop fået tilkendt en exceptionel forlængelse indtil sommeren 2021

Af Sarah Z. Ehrenreich, Greve Nord Projektet

Lige inden årsskiftet fik samarbejdspartnerne i Greve Nord Projektet den gode nyhed, at Landsbyggefonden forsat ønsker at støtte den boligsociale indsats i Greve Nord.  Derfor forlænges Greve Nord Projektet, og aktiviteterne kan forsætte indtil august 2021.
collage
Glad borgmester og beboere

Greves Borgmester, Pernille Beckmann, glæder sig over forlængelsen. Hun forklarer, at Greve Nord Projektets lokale placering og kontakt med områdets beboere betyder, at kommunen og projektet sammen kan nå ud til og støtte flere af de borgere, som af forskellige årsager ikke bruger eller kender kommunens eksisterende tilbud.
”Greve Nord Projektet betyder, at vi har tæt kontakt til nogle af de beboere som har vanskeligst ved at klare sig. Derfor er jeg glad for, at projektet nu er blevet forlænget”, siger borgmesteren.

Afgørelsen vækker også glæde hos beboerne i.
vejledning”Det er en rigtig god nyhed. Beboerne er glade for mange af de aktiviteter, som Greve Nord Projektet har. Fx gør muligheden for at få hjælp og vejledning i boligområdet en stor forskel. Der bor en gruppe beboere i området, der af forskellige årsager har svært ved at indgå i det almindelige system med job, uddannelse, informationer fra det offentlige, krav og muligheder. Enten pga. sproglige vanskeligheder, kulturelle forskelle eller manglende viden og forståelse. Her er det en fordel, at Greve Nord Projektet kan rådgive beboerne i nærområdet og i samarbejde med kommunen få disse beboere på rette vej. Det betyder, at flere får vejledning, fordi de ved, hvor de skal gå hen. Jeg ved også, at bl.a. Genbrugsbutikken og Legepatruljen bliver brugt af beboerne,” siger René Kloe, der er afdelingsbestyrelsesformand i Gersagerparken, Greve Boligselskab.

Exceptionel forlængelse
Greve Nord Projektets indsatser er finansieret af hhv. Greve Kommune, boligorganisationerne BO-VEST, Greve Boligselskab og SYD-BO og Landsbyggefonden. Landsbyggefonden finansierer projektet med 75 %, og er dermed den største bidragsyder. Det var fonden, der inden jul kunne annoncere, at de havde fundet ressourcer til en forlængelse.IMG 1687”Det er ret exceptionelt, at en boligsocial helhedsplan får en 1-årig forlængelse. Forlængelsen er givet til Greve Nord Projektet, fordi Landsbyggefonden ønsker at støtte op om projektet. Indtil der kommer et nationalt boligforlig, er der ikke truffet beslutning om fremtiden for boligsociale helhedsplaner. Vi får et år mere fordi, at alle parter kan se, at den boligsociale indsats her i Greve Nord bidrager til en positiv udvikling af bydelen. Vi er naturligvis meget glade for fortsat at kunne gøre en forskel for områdets beboere,” siger Majken Rhod Larsen, der er sekretariatsleder i Greve Nord Projektet.

Fælles forpligtelse
Greve Nord Projektet omfatter boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen. Den første helhedsplan blev startet i 2008, som et intensivt løft af bydelen. g
”Siden Greve Nord Projektet startede, er der sket en markant positiv udvikling i området og for beboerne. Men det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage. Der er stadig udfordringer med fx kriminalitet og hos dele af beboerne, som vi alle skal se alvorligt på. Udviklingen er resultatet af effektive samarbejder på tværs af boligorganisationer, beboerne, Greve Kommune, politiet m.fl.
De samarbejder skal gerne kunne fortsætte, uanset om der er en helhedsplan eller ej. Derfor er det vigtigt, at vi bruger de næste år på at forpligte os selv og hinanden til den fremtidige indsats,” siger Ulrik Brock-Hoffmeyer, der er medlem af Greve Nord Projektets bestyrelse og direktør for BO-VEST.

Genbruge erfaringer
Erfaringsudveksling mellem de tre involverede boligorganisationer er et af de mange eksempler på, hvordan den boligsociale indsats gør en forskel for Greve Nord som samlet bydel.
I 2008 og årene frem var det primært boligområdet Askerød, der var præget af uro og kriminalitet. For at løse disse udfordringer blev der udviklet et effektivt samarbejde mellem boligadministrationen, Greve Kommune, politiet, Gadeteamet, helhedsplanen m.fl.
”De erfaringer bruger vi nu i Gersagerparken, der desværre oplever en stigning af kriminalitet. I Greve Nord Projektet arbejder alle parter sammen for målet om at gøre hele bydelen Greve Nord et trygt og dejligt sted at bo. Så når et boligområde har ekstra behov for støtte, så sætter vi alle ekstra ind der. Når et boligområde får den fornødne støtte til at få ro på, har det en positiv afsmittende effekt på resten af bydelen,” forklarer sekretariatsleder Majken Rhod Larsen.
l
Fakta om Greve Nord Projektet

- Greve Nord Projektet er den boligsociale helhedsplan, der dækker boligområderne Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen

- Der bor ca. 4480 beboere i alt

- Projektet arbejder med fire indsatsområder: Tryghed og Trivsel, Kriminalpræventiv Indsats, Forebyggelse og Forældreansvar samt Uddannelse og Beskæftigelse

- Projektet har eksisteret siden 2008 og er finansieret af Greve Kommune, Vridsløselille Andelsboligforening, SYD-BO, Greve Boligselskab og Landsbyggefonden

Nyhedsbrevet
Klik her for at tilmelde dig!
Please wait

Aktiviteter i Greve Nord
thors collage

Her kan du se alle de mange aktiviteter og tilbud, som vi har i Greve Nord.
Læs mere